up
ara

Kiralık Konak

Kiralık Konak Konusu ve Özeti

Kiralık Konak
Kiralık Konak kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yayınevi: İletişim Yayınevi
ISBN: 9789754700084
Sayfa: 232 sayfa Basım Tarihi: 2013
İmparatorluğun çöküş çanlarının sesi işitilirken kuşaklar arasında farklılaşan değer yargılarının, yaşam biçimlerinin çatışmasını sergileyen bir roman. Seniha-Faik-Hakkı Celis üçgeni. Tedirgin, yerleşememiş insanlar topluluğunun ortak ruh halleri, aranan nedenler, bulunan farklı gerekçeler.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, ilk romanı olan Kiralık Konak'ta toplumumuzda Batılılaşma ile birlikte kuşaklar arasında meydana gelen düşünce, duygu ve dünya görüşü ayrılıklarını, toplumsal çözülüş kavramını temel alarak, bir konağın dağılışı etrafında verir. Satılığa çıkarılan konağın, bu değişimle farklı yerlere savrulmuş bazı kişileri, Tanzimat'tan Meşrutiyet'e uzanan bir kopuş süreci içinde, istanbulin giyen, ölçülü ve namuslu kişiler olmaktan çıkıp, sırtlarına geçirdikleri redingotlarıyla -romancının deyişiyle- "riyakar, yarı uşak ve adi" bir kuşağın temsilcisi haline gelirler.
1234

1234

@ercandurak

Tanzimat’tan sonra ortay acıkan değer kargaşasını, kuşaklar arasındaki kopukluğu ve genel olarak Batılaşmanın yol açtığı yozlaşmayı gösteren bir romandır “Kiralık Konak”

Romanın ilk yarısı genç kız Seniha’nın psikolojisi, düşünceleri, duyguları kısaca iç hayatı hakkında bilgi vermektedir. Aslında romanın tamamında Seniha merkezdedir lakin ilk yarısında onun üzerinde daha çok durulmuştur.
Berna Moran: “Klasik roman tekniği kullanır Karaosmanoğlu, iç monoloğa yer vermez. Seniha’nın sık sık değişen duygularını, düşüncelerini şu ya da bu davranışlarının nedenlerini yazar anlatıcıya anlattırır” der.

Berna Moran: “Seniha yer yer canlı ve ilginç görünmesine rağmen derinlemesine çizilmiş bir karakter olamıyorsa, bunun nedeni Karaosmanoğlu’nun “tip” Seniha ile “birey” Seniha’yı bir tek kişilikte bütünleştirme güçlüğünün üstesinden gelememesinde aramak gerekir” diyerek yazarın anlatımlarında, ruh çözümlemelerinde tutarsızlık yarattığını söyler ve “Ne var ki bu tür çelişkileri roman okurken hiç fark etmeyebiliriz, çünkü Seniha işaret ettiğimiz gibi teknik tutarsızlıklara karşın yine de romanı sürükleyip götüren canlı, hareketli, çok yönlü ve ilginç bir kız” diye ilave eder.

Romanın ikinci yarısında yazarın üzerine eğildiği kişi Hakkı Celis’dir. Romanda diğer kişilerin karakteri değişmez; kişiliği ve dünya görüşü değişen, içinde yaşadığı çevrenin kokuşmuşluğunu ayrımsayarak, doğacak yeni bir Türkiye’nin habercisine dönüşen Hakkı Celis’dir.

Romanın her iki bölümünde okuru en çok etkileyen büyükbaba karakteri Naim Efendi yer alır. Kuşaklar arası kopukluğu bu karakter üzerinden çok başarılı bir şekilde vermiştir yazar. Her şeyini özellikle torunu için yapan iyi kalpli bir ihtiyar, torunu, damadı, kızı, kız kardeşi tarafından her zaman haksız yere azarlanır ve en sonunda servetini tüketmiş bir şekilde yalnız başına konakta ölümünü beklemeye başlar. Tam bir trajik karakter yaratmıştır yazar. Naim efendinin durumu toplumsal ve tarihsel koşulların yaratığı bir durumdur ve bir bakımdan derin bir anlam kazanır.

Romanda bir mebus karısını şu sözleri manidardır: “Ortalık o kadar karışmış ki… Daha doğrusu karışacakmış… İster istemez harp olacak diyorlar. Kocam düşündü, taşındı; kapağı Avrupa’ya atmaktan başka çare bulamadı. Hem de bana ne vakitten beri vaadi vardı, biliyorsun. Fakat o kadar hazırlıksız ki… Düşün adamakıllı bir akşam kıyafetin bile yok. İncecik bir seyahat mantosuyla bir ‘vualet’ ve bir ‘tok’la yola çıkıyorum. Bey, ‘orada istediğin kadar alırsın, yaptırırsın’ diyor; tabii böyle yapmak daha iyi…”

Hakkı Celis Avrupa’dan dönen Seniha ile konuşmasında şu cümlelere yer vermektedir: “… Seniha abla, bizi pişiren ıstıraptır; gezip görmek değildir. Sizden evvel kaç kişi Avrupa’ya gitti geldi. Bunların bazılarının kıyafetlerinde epeyce değişiklik gördüm, fakat ruhlarında ne değişti; bilmiyorum. Bunlar bize oradan, başlarında acayip sarhoşluk ve gözlerinde safiyane bir hayretle avdet ettiler. Seniha abla, siz de bunlardan biri misiniz?” diyerek Batılaşma sorununa değiniyor. İçselleştiremediğimiz batı uygarlığı, alafranga züppelik tarzında kalınca toplumsal sorunlarda doğurdu diyebiliriz.

Özetle eleştirmenler roman tekniği açısından tutarsızlıklar görseler de, ben romanı beğendim. Özellikle bazı durumlarda büyükbabaya yapılan haksızlıklar o kadar güzel anlatılmış ki, romanın içine girip bu karakterlere insanın şiddet uygulayası geliyor. Lakin şiddete her daim karşıyız :)
ataç ikon Kiralık Konak
kitaba puan vermedi
0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

Kiralık Konak
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1920 yılında yazmış olduğu bu eserde, batının etkisinde kalan toplumu çok yönlü bir şekilde değerlendirmiştir.

Terbiyenin, geleneklerine bağlı yaşayanlardaki manası ile batılıların yaşantısındaki manasının farklı olduğu bir gerçek de olsa kabullenmekte zorluk çekebiliyor insan. Çocuklarının Avrupalı bir dadı tarafından yetiştirilmesi, o dönemde herkes tarafından bir kuralmış gibi benimsenmektedir. Çocuğun eğitimi için Avrupalı bir insana teslim edilmesinin ardından çocuğun batıya özentisinin yansıdığı davranışları, konuşmaları ve yaşantısı, başta aile bireyleri olmak üzere çevredeki insanların dikkatini çekmeye başlar. Yeme-içme alışkanlıkları, konuşmada kullanılan kelimeler, giyim şekilleri ve diğer toplumsal kuralların özentilerle karışık bir hal almasıyla oluşturduğu taklidi yaşam nedeniyle, Avrupa’da yaşama arzusu belirir içinde. Kendi yaşam tarzıyla, derlemelerle oluşturduğu yeni yaşam arasındaki tezatlar, zihninde zamanla büyüyen bir boşluk oluşturur.

Sevda, kaçış olabiliyor bazen. Batıya özenerek kendi benliğinden uzaklaşan bir ruhun içinde bulunduğu durumdan kaçış...Bu durumda sevda, sadece işin görünen yüzü olup, gerçekle ilgisi olmayan bir çehre oluyor karşıdan bakanların nazarında.

Sorgulayış... Sefahatin, ruhlara sefalet getirdiğini düşünen bir insanın, sevdiği kadının ruhsal boşluğunu hissetmesi ile kendi yüreğine söz geçirememe ve aşkına karşı koyamamanın üzüntüsünü yaşaması...

Keyif alarak okuduğum ve oldukça akıcı bir dille yazıldığını düşündüğüm bu kitabı tavsiye ediyorum. Sizlere de keyifli okumalar diliyorum.
ataç ikon Kiralık Konak
kitaba 10 verdi
0 yorum
Melih

Melih

@melihh

Kitap bilindiği üzere işlediği konu itibariyle, İstanbul'un o dönemdeki sosyolojik yapısını yansıtmasıyla Tanzimat Dönemi'nden izler taşıyor. Kuşaklar arası çatışma üzerine kurulduğunu zaten söyleyecek değilim. Burası aşikar kısmı.Ben daha çok farklı bir perspektiften, karakterler üzerinden eserin incelemesine yönelmek arzusundayım. Özellikle Seniha cihetinden.

Seniha öncelikle kördür( Günümüz kızlarının ekseriyeti gibi). En güzel, en ince,en derin hakikatlere, güzelliklere karşı gözlerini kapatmıştır. Hayatın manasını geçici şeylerde arar. Sonra Faik Bey vasıtasıyla aradığını bela şeklinde şeklinde bulur. Nitekim bunun farkına vardığı an farkına vardıkları şöyleydi:

''Ve hayatında ilk defa olarak ağır, ciddi düşündü, kaldı. Hayat bir an içinde, ona, en çıplak ve en kaba haliyle görünmüştü. Bu dünyada her şey ne bayağı, ne beyhude, ne kirliydi!... Bu dünyada güzellik bir hayal, sezgi bir efsane, asalet ve zarafet insanın üstünde hafif bir cilaydı..''

Bu daha ağır şekillerde de ifade ediliyor ama o kısmı tam olarak hatırlayamadım.

Şahsımca özellikle her genç kızın kitabın her sayfasını sorgulayarak okuması gerektiği kanaatindeyim. 

Biraz yüzeysel bir değerlendirme oldu okuyanlar kusura bakmasınlar. Zamanın azizliğine uğradığım bir anda gelişmesine versinler bu nakıs değerlendirmeyi.
ataç ikon Kiralık Konak
kitaba 10 verdi
0 yorum
İbrahim

İbrahim

@ksfh

3 nesilde bir ülkenin kültürünün,düşünce ve yaşayış biçiminin nasıl değiştiği gerçekçi ve akıcı bir dille anlatılmış.Yakup Kadri her kitabında ülkemizi ilgilendiren,tarihimizde derin izleri olan bir konuyu ele alıyor.Bugüne kadar yazdığı kitaplarda ele aldığı konular ile ilgili bir gelişme olmamış ve bu sayede kitapları sanki 80 yıl önce değilde dün basılmış gibi hep güncel kalmayı başarmış.Bu gün de yeni nesiller hızla değişirken bu değişim denetlenemiyor ya da kontrol altına alınamıyor,insanların önemsedikleri hızla maneviyattan maddiyata doğru kayıyor bu da bireyselleşmeye,çözülmeye,aile bağlarının kopmasına neden oluyor fakat bir türlü bu acı tablonun önüne geçilemiyor.Ne yapılmalı ? Çocuklar evlere mi hapsedilmeli ? Belki de çözüm yeniliğin ancak eskiliğin üzerinden kurulabileceğini insanlara doğru şekilde öğretmektir.Onları geçmişe mahkum etmek yada temelsiz bırakmak yerine kültürü doğru şekilde öğrenip temel yapmalarını sağlayabiliriz.Kitapta da eski nesil,genç nesile eğer gerçekten kültürünü benimsetmiş olsaydı yoğun bir eğitim ve rahatlığa rağmen bu tür olumsuz sonuçların ortaya çıkması engellenirdi.
ataç ikon Kiralık Konak
kitaba 10 verdi
0 yorum
Martin Eden

Martin Eden

@muhendiss

kapağından sıkıcı bir kitap olduğu izlenimi veren, ama okudukça sevilebilen akıcı kitaptır. bir dönem romanı olan kiralık konak'ta değişen adetleri, yeni alafranga yaşam tarzını, apartman hayatını gösteriyor. bir yandan memleket savaşın eşiğindedir, balkan savaşlarının ardından 1.dünya savaşı kapıdadır ve en sonunda da gelip çatar. ama diğer yandan savaşa aldırmayan, kendi gündelik dertlerinin, çıkarlarının peşinde koşuşturan avrupa özentisi bir sınıf türemiştir. bu sınıfın temsilcileri savaş sırasında da harp zengini olurlar (nasıl olduklarına bir türlü aklım ermiyo ama). para yapıp bir an evvel avrupa'ya kaçmayı hayal ederler. yakup kadri romanında bir yandan bu züppeliği, özentiliği, lüks tüketimi ve duyarsızlığı eleştirirken, bir yandan da aşırı bir milli gurur ve hassasiyetle hakkı celis gibi bir gönül adamını kahramana dönüştürüp romanın son sayfalarını göz yaşları içinde çevirmemizi arzular.
ataç ikon Kiralık Konak
kitaba 8 verdi
0 yorum

Kiralık Konak - S41

hissetmiyorlar ki kendi yaptıkları feci ve galiz hareketin yanında bir genç kızın şaşırması, bir kadının fahişeliği, bir kumarbazın hırsızlığı, hatta bir katilin cinayeti hiç kalır. Bu gibi mektupları alır almaz yapılacak iş, birçok vesaite baş vurup aramak, taramak, sahibini bulmak ve cevap olarak, suratına bir sille indirmektir.
Naim Efendi, damadına uzattığı mektupları kendisi yazmış gibi, mahcup oluyordu; oturduğu yerde ezildi, büzüldü:
Rica ederim, hiddet buyurmayınız, rica ederim... dedi. Maksadım, sizinle ailemize müteallik bir mesele için hasbıhal etmekti. Ben de sizin gibi, çirkin bir dedikodudan ibaret...
İftira deyiniz, tezvir deyiniz... Abdülhamit devrinin bu millete terk ettiği anane-i ruhiye...(Ruhsal gelenek.ruh alışkanlığı,psikoloji)
Evet, evet, hakkı aliniz var. Bunun bir dedikodudan ibaret olduğuna zerre kadar şüphe etmiyorum. Fakat, anlamak istediğim şey şudur ki, acaba bu mektuplarda hakikate temas eden noktalar hangileridir? Mesela, bu mektupların birinde deniliyor ki...
Naim Efendi, yanındaki çekinecenin üzerinden bir uzun mahfaza aldı, içinden gözlüklerini çıkardı. İki eliyle uçlarından tuttu, kemali ihtimamla kulaklarına taktıktan sonra, mektuplardan birini açtı, bir müddet sessiz sessiz kendisi okudu, tekrar yerine koydu; müteakiben bir diğerini aldı, ötesine berisine göz gezdirdi ve damadına:
Dinleyiniz rica ederim, dedi. Sabahları çırçıplak denize girmeleri, alameleinnas (Herkesin önünde) sarılıp öpüşmeleri yetişmiyormuş gibi, otelde her türlü kuyudu diniye ve milliyeyi (Dinsel ve ulusal kayıtları,kuralları, gelenekleri) ayaklar altına alarak birtakım ecanip (Ecnebiler,yabancılar) ile şampanyalar içtikleri ve badehu (Sonra) otelin salonunda dans ettikleri dahi vaki olmuştur.
Naim Efendi, mektubun yalnız bu kadarcık yerini okuduktan sonra tekrar gözlüklerini çıkardı, mahfazasına koydu. Mahfazayı tekrar çekmecenin üzerine bıraktı ve büyük bir saffetle adeta yalvarır gibi Servet Beyin yüzüne baktı:
Ne dersiniz? Acaba bunu da yaptılar mı? dedi.
Servet Bey, müstehzi bir tavır takınmıştı:
Olabilir a, bunda o kadar harikulade ne var, efendim? diye cevap verdi.
Bunun üzerine Naim Efendi, ellerini kavuşturdu, gözlerini yere dikti ve damadı izahatını bitirip gidinceye kadar artık bir kelime söylemedi.
Servet Beyin izahatı ise hayli uzun sürdü. Fakat Naim Efendi dinlemiyor, işitmiyordu. Sanki idrak ve şuuru üzerine Servet Beyin, Olabilir a, bunda o kadar harikulade ne var? cümlesi bir yumruk gibi inmiş ve onu benliğinin ta içerilerine doğru itmişti. Artık harici hayatın bütün belirtileri, ses, söz, şekil ve renk, ona esasından değişmiş, anlaşılmaz, tanınmaz bir hale gelmiş görünüyordu. Bir müddetten beri önünde, yerde intizamla yan yana konulmuş terliklerinin uçlarına dikili nazarlarını şaşkın şaşkın odanın sair eşyası üzerinde gezdirmeye başladı. Duvarlarda muhtelif tarzda birçok el yazısı levhalar vardı. İki pencere arasında bir büyük tablo, Naim Efendinin pederini yuvarlak Mahmudiye fesiyle, yeşil kaplı bir samur kürk içinde gösteriyordu.
Mehmet Furkan tarafından eklenmiştir.
merve karaca

merve karaca

@mervekaraca150

Sana demin vücudumun güzel taraflarını gösterirken beni seviyordun.Fakat,ne vakit ki hayatımın çirkin taraflarını göstermeye başladım; b nden tiksindin.Gençken ve güzelken vücudu soymak iyidir,fakat hiçbir yaşta ruhu soymaya gelmez,ve herkes önünde,hatta kendi önümüzde bile daima giyimli durmalıdır...
ataç ikon Kiralık Konak
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Nilüfer

Nilüfer

@ninu

Dünyada eş yüzler olduğu gibi, eş ruhlarda vardır. Bunlar diğer ruhların kalabalığı arasında mütemadiyen birbirini ararlar, yaştan münezzeh oldukları için yılların açtığı mesafe buluşmalarına mani değildir.
ataç ikon Kiralık Konak
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

“Kalbimiz ne kadar beklenmeyen şeylerle doludur; kendi heyecanlarımız önünde ekseriya kendimiz hayrete düşeriz.”
ataç ikon Kiralık Konak
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Nilüfer

Nilüfer

@ninu

En güzel yüze bir iskelet ifadesi vermek için iki gecelik bir uykusuzluk, bir sevgiyi bir alışverişe çevirmek için bir kaç paket iskambil kağıdı, en zarif bir adamı bir dilenciye döndürmek için üç yüz elli liralık bir borç kafiydi.
ataç ikon Kiralık Konak
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ülkü Ediz

Ülkü Ediz

@deli

"Sana demin vücudumun güzel taraflarını gösterirken beni seviyordun. Fakat ne vakit ki hayatımın çirkin taraflarını göstermeye başladım; benden tiksindin. Gençken ve güzelken vücudu soymak iyidir, fakat hiçbir yaşta ruhu soymaya gelmez ve herkes önünde, hatta kendi önümüzde bile daima giyimli durmalıdır."
ataç ikon Kiralık Konak
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
35
KİTAP
11 Yıldızlı Kitaplar
Bu kitaplara 10 yıldız bile az dediğimiz, 11 yıldızı hak ettiğini düşündüğümüz kitapları bu listede paylaşıyoruz....
212
KİTAP
Tüm Zamanların En Çok Satan Kitapları
Aşk, fantastik, polisiye, bilim kurgu ve diğer kitap türlerini kapsayan ve zirveyi kolay kolay kaptırmayan tüm zamanların en ...
4
KİTAP
Reenkarnasyon ile İlgili Kitaplar
Reenkarnasyon, yeniden dünyaya gelme gibi konuları inceleyen, araştıran kitaplardır. Reenkarnasyon hakkında detaylı bilgi ed...
45
KİTAP
Kaç Yaşında Olursam Olayım Yeniden Okuyacağım Kitaplar
Bir kere okumakla yetinemediğimiz, aradan yıllar geçse de sıkılmadan tekrar tekrar okuyabileceğimizi düşündüğümüz en iyi kita...
104
KİTAP
Başyapıt Niteliği Taşıyan Önemli Kitaplar
Tüm dünyada yüzbinlerce okur tarafından beğenilerek okunmuş, çığır açan başyapıt niteliğinde kitaplar. Okurken asla pişman ol...
Sıdkı Volkan Akşahan

Sıdkı Volkan Akşahan

@sidkivolkanaksahan

 paylaşım fotoğrafı
Kiralık Konak’tan seçmeler...
ataç ikon Kiralık Konak
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 yorum
nmsy (@sorgulayan)
o değil de sıdkı, rakı öyle renkli bardakta mı içilir yahu! bi de şişeye sarılsaydın keşke kankam olur falan gibilerinden... olmamış profil sil onu çabukk....
19.11.18 beğen cevap
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

Yaşamın ahengi üzerine...
Yönünü batıya dönse de, bulunduğu yerin kendisine gereksiz gelen ama bulunduğu toplumun bir parçası olan kültürel yapısı kaynaklı söylentilerden kurtulamaz. Batının yaşantı tarzına özenen, davranışları, giyim-kuşamı ve yeme-içmesi zamanla özenti duyduğu topluma, iyiden iyiye benzerlik gösteren, içinde bulunduğu yaşama duyduğu yabancılık hissiyle, ilgi duyduğu yaşamın olduğu yere gitme isteği baş gösterir. Davranışlarıyla yaşadığı toplum arasındaki tezatlığın, ruhunda açtığı boşluk her geçen gün büyümektedir. Yaşamının ahenginin yok olmaya başlaması, onu yaşantısıyla ilgili seçim yapmak zorunda bırakır. Zihninde gezinen ve birbirine benzemeyen fikirlerin etkisiyle bu seçimi yapamadığı gibi, mutlu da olamaz.

Okuduğum romanın hissettirdiklerini yazdım. Ben Kiralık Konak romanını beğendim. Tavsiye ederim. Kitap bittiğinde inceleme paylaşacağım.
ataç ikon Kiralık Konak
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
11 yorum
ruhadam (@ruhadam)
bu alıntıyla benim alıntı sayımı yakalamış oldunuz :)
23.03.18 beğen 2 cevap
Eseflal (@eseflal)
Alıntı olayına takılınca yazıyı yorumlamayı unuttum ??? Yaşamın ahengi içindeki ahenksizligimiz... Yaşamak istediğimiz ve yaşadığımız hayat arasındaki uyumsuzluk... Kaleminize sağlık, kitabı okumadım ama sanırım kitaptaki bir karakter hakkında fikir edinmiş oldum ? tesekkurler ?
23.03.18 beğen 2 cevap
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

Başlıyorum... paylaşım fotoğrafı
Başlıyorum...
Kiralık Konak’a başlıyorum...
ataç ikon Kiralık Konak
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
7 yorum
Semih Oktay (@semihoktay)
Yazarı için beğendim : Eseri okumadım.
22.03.18 beğen 2 cevap