up
ara

Türk Olmak Ya Da Olmamak

Millî Kültür, Mozaik Kültür ve Etnisite -

Türk Olmak Ya Da Olmamak Konusu ve Özeti

Türk Olmak Ya Da Olmamak
Türk Olmak Ya Da Olmamak kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yayınevi: Ötüken Neşriyat
ISBN: 9789754375312
Sayfa: 264 sayfa Basım Tarihi: 2013
Günümüz ortamında aklî, tarihî ve toplumsal gerçeklere rağmen, propaganda o kadar yoğun estirilmiştir ki, zayıf ruhları sarsmış, milletimizi yaralamıştır. Yıkmak, yapmaktan kolaydır; sadece bizim için değil, bütün milletler için böyledir. Millî birliği korumak, parçalamaktan çok daha zordur. Bizim birlik dediğimiz toplumsal olgu ve duygular yüzyıllar süren bir ortak yaşamanın ve sayısız tatlı-acı tecrübelerin bir sonucudur. Bu kadar uzun bir süreçte ulaşılan bu duyguya sıradan bir şüphe düşürmek hiç de zor değildir. Üstelik, kullanılan argümanların gerçeğe uyması da gerekmez.
Ömer Efeoğlu

Ömer Efeoğlu

@karlukbey

Devletin esasına halel geldi.
Etnisite ve kültür konuları üzerinde durup milli kültür ve mozaik kültür kavramları etrafında yoğunlaşıp, etnisite ve mozaik kelimelerini bölücülük gayretlerine meze edenlerin sofralarını ziyaret ederek başlıyor merhum Nevzat Kösoğlu.

Etnisite nedir, kültür nedir, mozaik kültür nedir, millet nedir, etnik grup nedir? Bu gibi soruları sosyolojik zeminde irdeledikten sonra Türkiye'deki ortaya çıkışlarını, bunların ne kadarının gerçekten ve doğrudan doğruya Türkiye ile ilişkili olduğunu yahut propaganda benzeri milletler arası mücadele argümanı olarak kullanıldığını tartışıyor.

Bu gibi konuları tanzimattan sonra, ikinci meşrutiyetin ilânıyla hizalayıp, Cevdet Paşa'nın ifadesiyle devletin esasına halel geldi diyor. Sebebiyse, Osmanlı Devleti fiilen Türk milletine ve hukuken İslâm toplumuna dayanıyordu; ama, Tanzimat'tan sonra bu düzen bozulmuş ve bünyesindeki bütün etnisiteleri içeren Osmanlı genel unsuruna dayandırılmış.

Bu gibi açıklamalardan sonra millî kimlik, ve Türk karakteri üzerine tarihte söylenmiş sözlerin ve yaşanmış olayların, mülahazasına binaen ilk dönemden son döneme kadar incelemesini yapıyor.

Kitap, içerisinde sadece önemli örnekler barındırmakla yetinmiyor, kesinlikle okunması, tartışılması ve yaşatılması gereken gerçekler sunuyor.
ataç ikon Türk Olmak Ya Da Olmamak
kitaba 9 verdi
0 yorum

Türk Olmak Ya Da Olmamak - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Ömer Efeoğlu

Ömer Efeoğlu

@karlukbey

Türk tarihinde milli olmayan hiçbir devlet yoktur. Devletin imparatorluk olması çeşitli kavim ve inanç zümrelerini birlikte yaşatması devleti milli olmaktan çıkartmaz.
ataç ikon Türk Olmak Ya Da Olmamak
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ömer Efeoğlu

Ömer Efeoğlu

@karlukbey

Ana vatan Türk bayrağının dalgalandığı yerdir.
ataç ikon Türk Olmak Ya Da Olmamak
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ömer Efeoğlu

Ömer Efeoğlu

@karlukbey

Türk ülküsünün gayesi adalettir.
ataç ikon Türk Olmak Ya Da Olmamak
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ömer Efeoğlu

Ömer Efeoğlu

@karlukbey

Kızıl elma Türk milletinin tarihi ülkülerini simgeleyen bir kavramdır.
ataç ikon Türk Olmak Ya Da Olmamak
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ömer Efeoğlu

Ömer Efeoğlu

@karlukbey

Bizim milletimizin yapısına en uygun olan da Ziya Gökalp'in verdiği tariftir, yani millet, aynı kültürü paylaşan içtimaî topluluktur.
ataç ikon Türk Olmak Ya Da Olmamak
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum