up
ara
‹ Aşk Budur

Aşk Budur Sözleri ve Alıntıları

Sezgi

Sezgi

@sezgii

‘’Ölüm nedir bilir misin Yusuf? Ölüm, sensizliktir. İşte ben bu ölümle ölmekten korkuyorum. Sensiz kalmaktan korkuyorum. Bir nefes sensiz yaşamak, asırlarca azab çekmekten daha yaman, daha korkunç.. Benim sensiz kalmaktan başka hiç bir korkum yok. Varlığım, hayatım senden ibaret.. Kaçacak, sığınacak bucağım sen, gördüğüm bildiğim sade sen! Yüzüme bak Yûsuf! Ben senin bu uslu duruşundan, bu kaçamaklı hallerinden de korkarım. Bak, yüzüme bak da gözlerini göreyim... Ben onların ezelî perestişkârı, [ aşırı derecede bağlılık. Riyakâr gösterişten. ] esiri, kuluyum. Onlar benim mabudum, mihrabımdır.’’
ataç ikon Aşk Budur
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

‘’Meryem, sen beni okuyan ve anlayan sevgili bir vücudsun. Senin bana aşkın, bende aşkın mutlak zuhurunu gördüğün içindir; benim sana aşkım da, sende kendimi gördüğüm içindir.’’
ataç ikon Aşk Budur
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

‘’Yusuf ve Meryem, diye iki ayrı varlık yok ki... Cihanda ne Meryem, var, ne de başka bir mevcud... Hattâ cihan da yok.. Meryem, için yer, gole, her “şey yalnız, yalnız Yusuf, yalnız o... Meryem, Yusuf tan başka bir şey görmüyor ve bilmiyor... Onun için Yusuf‟tan başka bir şey yok ki bilsin! Esasen hiç bir güzelliğin cazibesine iltifat etmeyen müstağni nazarlarından bütün cihan silinmiş Yusuf‟un istilakâr yarlığı, mükevvenatın bütün nakışlarını silmiş götürmüş. Hat'tâ genç kızın kendi vücudu bile çoktan bu adem kafilesinin arasına karışıp kaybolmuş...’’
ataç ikon Aşk Budur
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

’Aşk, üç isimle yad edilir. Seven, sevilen ve sevgi. Fakat hakikatte her üçü de bir şeyi ifade eder. Sevilen sevenin aynası, sevgi de mecmuudur. Aynaya bakan bir kimsenin karşısında gördüğü şahsın bir vücudu yoktur; bu, bakanın gölgesidir. Keza, sevenin de sevilene karşı incizab ve meftuniyeti gene suretine, kendi aşkınadır. Yekdiğerini seven iki şahıs, bunun esas ve mahiyetinden bigâne oldukları için bu muameleyi iki taraflı görürler. Hâlbuki seven, sevilen; sevilen de sevendir. İşte aşk budur Meryem!’’
ataç ikon Aşk Budur
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

‘’Bakış, insana bilmediğini öğretir, bildiklerini de unuttururmuş. Meryem, de yeni bir şey öğrenmiş ve pek çok şeyler unutmuştu. Belki de bu unutulanlar kafilesinde, bizzat kendi de vardı.’’
ataç ikon Aşk Budur
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

‘’Boş yere yerlere kapanmayın. Bu mabudlar sizden de âciz, sizden de kudretsizdir. Tapılacak, bilinecek, görülecek hep hep kendi hakikatindir. O, her mevcudun canı, her mahlûkun çıktığı ve kavuştuğu noktadır.’’
ataç ikon Aşk Budur
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

‘’Bir hükümdar hayatı ile bunların, bu esirlerin hayatı arasında yaradılış itibariyle ne fark vardı? Şurada, göz önünde sönen binlerce hayati, Firavun, nasıl ve hangi vicdanî salâhiyete istinatla düşünmüyordu. Kendi canı için hazineler feda eden bu adam, neden başkalarının hayatına kıymet vermiyordu. Ne garib, kendi eteğindeki bir tozun bulunmasına tahammül etmeyen insan, başkalarının sırtına çeki taşı yüklemekte, nasıl ve nereden gelmiş bir hak ve imtiyaz bulabiliyordu ?’’
ataç ikon Aşk Budur
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

’’Siz, ipekkurdunun havadan, güneşten, sudan, hasılı her bir ihtiyaçtan müstağni olarak geçirdiği bu sarhoşluk alemini neden istihfaf ediyorsunuz? O hayatın tadını, o sarhoşluğun zevkini bilmediğiniz için değil mi? İpekkurdu kendini, kendinden başka sakini olmayan bu daracık hücreye, ihtiyariyle mukayyed [bağlı, kayıtlı, sınırlı. ] eder. Zira ona bu yalnızlıkta, fezaların ihata edemeyeceği bir genişlik vardır.’’
ataç ikon Aşk Budur
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

‘’Ben, esas itibariyle dünyadan nefret etmiyorum. Bilâkis dünyayı güzel, hem de pek güzel buluyorum. Şu kadar var ki, her güzel şeyin, iğrenç cepheleri de olması tabiîdir, işte ben, dünyanın bu mülevves [kirli, bulaşık. ] kısmından istikrah [Bir şeyi kötü ve kerih görmek. Beğenmemek, nefret etmek. Bir şeyi cebir ve ikrah ile işlemek. ] ediyorum. İşte ben bundan tiksiniyor, bu taşkın, yorucu ve manasız hayattan uzak olmaya çabalıyorum. İpekkurdu, diye hor gördüğünüz o böceğin koza içinde geçen mahbus hayatı, manada azadlıktır. Zira göklere uçmaya müstaid [istidat ve kabiliyet sahibi olan. Zeki ve akıllı kimse, uyanık, anlayışlı. ] kanatları o, bu esarette tedarik eder. Onun için bu tecerrüde, esaret değil, hürriyet demelidir.’’
ataç ikon Aşk Budur
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum