up
ara

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sözleri ve Alıntıları

Can

Can

@canae

Atatürk'ün, teknik bir adam olarak, ne filolojiyle ne de beşeri bilimler dediğimiz bilimlerle alakası vardı. Ama o zamanın kıt Türkiye'sinde üniversite ıslahatında İstanbul Edebiyat Fakültesi'ni ve bozkırın sınırında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ni kurdu. Dil-Tarih, Ankara Üniversite'sinde dahi eskidir. Sümeroloji, Hititoloji, Hindoloji gibi bölümler neden kuruluyor? Bir kere anlıyor ki Türk tarihini anlamak için dünya tarihini bilmek lazımdır.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Can

Can

@canae

Atatürk yapı olarak sinirli bir adamdır. Belirli dönemden sonra haşin davranmış olabilir ama kurmay subaylar üslub olarak hiçbir zaman çok açık konuşmazlardı. Sözle hakareti çok ölçülüydü ve bizim alıştığımız politikacının hatta alıştığımız bürokratın üslubuna hiç benzemezdi. Fakat bazen ağır mizahla hırpaladığı da görülürdü.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Can

Can

@canae

1826'da kapıkulu askeri ve eyalet askeri kaldırılınca, Devleti Aliyye yirmi yıl kadar ordusuz yaşadı.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Can

Can

@canae

Ali Rıza Bey 42 yaşındayken Mustafa doğmuştur. Bu durumda Ali Rıza Bey 1886'da vefat ettiğinde Mustafa Kemal altı-yedi yaşlarında olmalıdır.
Ve Mustafa küçük yaşlarda yetim kaldı....
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Can

Can

@canae

Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım evlendiklerinde babası 31, annesi 14 yaşındaydı ki o dönemde 14-15 yaş kızların evlilik çağı kabul edilmekteydi. Mustafa, ailenin dördüncü çocuğuydu ve kendisinden önce bir ablası ile iki ağabeyi bebek ya da çocuk yaşlarda vefat etmişlerdir. Daha sonra iki kız kardeşi daha olmuştur, sadece Makbule yaşamıştır.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Can

Can

@canae

Atatürk'ün anne ve baba tarafı Balkanlar'a yerleştirilmiş Yörük Türkmenlerdendir. Babasının amcasından dolayı soyları devam etmiştir. Hatta Atatürk, reis-i cumhur iken büyük amcanın çocuklarından ikisinin nikah şahitliğini yapmıştır.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Can

Can

@canae

O erkek çocuk, artık bir ana kuzusu olmaktan çıkar, kız çocuk zaten erken evlendiğine göre yeni dünyasında eskiyle bağı kopacaktır. Bu bütün dünyada böyledir ancak bizde aksine yürümektedir. Geleneksel dönemine göre yeni Türkiye tarihinde ve toplumunda erkek çocuk çok ileri yaşlara kadar evden bir türlü kopamaz oldu ve bunun tesirleri görülmektedir. Kendi başına ayakta duramayan bir erkek veya kız çocuk, arzu edilen bir toplum üyesi değilidir.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Can

Can

@canae

Mustafa Kemal'in askeri eğitimi ve askeri memur hayatı boyunca modernist, dünyaya açık, dini inançlarını çok öne koymayan, bunların üzerinde, bunun ritüeli üzerinde pek hassas davranmayan bir takımdan olduğu açıktır.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Can

Can

@canae

Şehri 1430'da fetheden Hamza Bey'in adını taşıyan camii bugün yarı harabe haldedir. Tahsin Paşa ise tam 483 yıl boyunca Osmanlı şehri olan Selanik'i 1912'de, Balkan Savaşı'nda, tek kurşun bile sokmadan Yunanlara teslim etmiştir.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Can

Can

@canae

Burada ön yargı ile bilgisizlik yan yana gitmektedir.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Can

Can

@canae

Atatürk'ün hem baba hem anne tarafından dedeleri birkaç kuşak öncesine kadar bellidir ve isim isim bilinir. Aslen bir Türk köyü olan bugünkü Makedonya'nın Kocacık köyündendir.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Can

Can

@canae

1960'larda, Birinci Dünya Savaşı'nın gazileri hayattaydılar ve uzun tren yolculuklarında kendileriyle konuşur, dinlerdim. Bu kimseler olgundu, kendini onları dinlemek zorunda hissederdin ve itiraz da edemezdim. Bunun sebebi yaşlı olmaları değil bir mantık sahibi olup, bir gerçeklik olarak konuşuyor olmalarıydı. Onlar büyük faciların, yıkımların ama aynı zamanda büyük yapımların adamlarıydı.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Can

Can

@canae

Herkes herkesin düşmanıdır, ancak herkes herkesin bir tarafına ısınır ve beraber yaşarlar.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir2

Misafir2

@misafir001

Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Bu vatanın çocuklarının tarihini doğru öğrendikçe geçmişini daha çok sevecek.🖤
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Balkanlarda bugün bile birisi Müslüman olsa, ona ''Türk'' oldu derler.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

''Kağnı, kamyona karşı zaferi kazandı''.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Bu toplumda Atatürk'ü zihinlerden silmeye çalışmak bir lükstür, lüzumsuz çabadır. Yanlış tanıtmaya çalışmak da, amatör tarihçilerin işi olsa bile, gülünçtür. Onun için girişilecek en önemli iş Nutuk'u, Atatürk'ün söylev ve demeçlerini derleyip okumaktır.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Türkiye dünya savaşına çok hazırlıksız girmesine rağmen , iyi eğitim görmüş, Arabistan çöllerinden Balkan dağlarına kadar her yerde coğrafyayı çatışarak öğrenmiş, Balkan ve Trablusgrab savaşlarının trajik tecrübelerinden olgunlaşarak çıkmış bir genç subaylar sınıfı bu dünya savaşını umulmayacak kadar başarılı bir şekilde götürmüştür.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

TBMM cuma günü, cuma namazı sonrasında, dualarla açılmıştır.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

'Büyük adam olabilmek için okumak, öğrenmek lazımdır.''
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Gazi Mustafa Kemal Atatürk
"Paşam gelmişler."

Geldikleri gibi giderler.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fethi Uzun

Fethi Uzun

@fethiuzun

Çok lisan bilmek Osmanlı kurmaylarının bir özelliğidir.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Fethi Uzun

Fethi Uzun

@fethiuzun

Atatürk milliyetçidir..ama bunun yanında evrensel bir adamdır. Barışçıdır, dövüşmesini bildiği gibi barışmasını da bilir.”Mecbur kalmadıkça savaş bir cinayettir” demiştir.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Fethi Uzun

Fethi Uzun

@fethiuzun

Atatürk bu milletin aranan lideridir.Millet, başı her sıkıştığında onu özler ve bu sebeple de silinemez bir şahsiyettir.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Fethi Uzun

Fethi Uzun

@fethiuzun

Balkanlarda bugün bile birisi Müslüman olsa, ona ''Türk'' oldu derler.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
/ 4