up
ara
‹ Tüm Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sözleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sözleri ve Alıntıları

Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Londra konferansı bir aldatmacadan ibaretti ve Mustafa kemal Paşa da bunu biliyordu. Başkumandana göre İtilaf Devletleri’nin, Bekir Sami Bey’e imza ettirdikleri sözleşmelerdeki maddelerin, Sevr projesinden sonra aralarında imzaladıkları Üçlü anlaşma (Accord tripartite) adı verilen ve Anadolu’yu nüfus bölgelerine ayıran bir anlaşmayı hükümete başka adlar altında kabul ettirme maksadına dayandığı açıktı ve hiçbir şekilde kabul edilemezdi. Üstelik konferansa İstanbul’u çağırarak ikilik yaratmayı planlıyorlardı.

Sözü ilk önce İstanbul heyetine verdiklerinde Tevfik paşa, “Türk milletinin gerçek temsilcisi Ankara Hükümeti’dir. Sözü Bekir Sami Bey kardeşime veriyorum” gibi çok önemli bir çıkış yaptı. Bunun üzerinde tarihçilerin durması gerekir.
ataç ikon Gazi Mustafa Kemal Atatürk
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum