up
ara

Ortaçağı Düşlemek

Ortaçağı Düşlemek Konusu ve Özeti

Ortaçağı Düşlemek
Beş Ahlak Yazısı kitabının da yazarı Umberto Eco tarafından kaleme alınan Ortaçağı Düşlemek kitabı Roman, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Can Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789755107073 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Ortaçağı Düşlemek isimli kitap 144 sayfadan oluşuyor. Kitap Mutlaka Okunması Gereken Umberto Eco Kitapları listesinde de yeralmaktadır. Ortaçağı Düşlemek kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Yazar:
Yayınevi: Can Yayınları
ISBN: 9789755107073
Sayfa: 144 sayfa Basım Tarihi: 1970
Bu yapıt, Umberto Eco'nun, "Sette Anni di Desiderio, Sugli Specchi, Travels in Hyperreality" adlı yapıtlarından seçmelerle oluşturulmuş küçük bir derlemedir. Yazıların seçiminde, gerek tür, gerek konu bakımından çeşitliliği gözetmeye çalıştım: Güncel konular üstüne yazılar, sözcüğün tam anlamıyla denemeler, giderek felsefi boyutlara varan denemeler, incelemeler. Ancak, bir güncel olayı, örneğin bir resim sergisini ya da basında yayımlanmış bir fotoğrafı ele aldığında da, belli bir izlek üstüne bir deneme ya da inceleme yazdığında da, Umberto Eco, konusuna hep derin düzlemde -kuşkusuz, her şeyden önce bir göstergebilimci olarak- yaklaşır. Ne var ki, Eco'nun sağlam mantığı, yüksek düzeyde, ama açık seçik dilli, özellikle de o kaçınılmaz kendine özgü mizahı, okuyucunun, göstergebilimci olmaksızın da, onun en üst-düzey yapıtlarını bile, kuşkusuz payına düşen çabayı da göstermesi koşuluyla, haz duyarak okuyabileceği kanısındayım.-Şadan Karadeniz-
Ayda V. Gani

Ayda V. Gani

@aydavgani

Karşılıklı bir söyleşi gibi rahat bir dille yazılmış bir kitap olmasının yanı sıra Umberto Eco'nun anlatılarında onun insan üstü zekasıyla tanışıyor insan. Umberto Eco, Homo sapiens sapiens ( düşündüğünün üstüne düşünebilen insan) türünün bir örneği. Son derece kapsamlı bilgi ve birikim gerektiren soyut ve somut konulara derinlemesine inen ve yer yer sembolik anlatımı yanı sıra kelimeleri ve cümleleri çift anlamla kurup içine kendi mizahi dilinin kıpraşan tatlı parçalarını da serptiği bu kitap oldukça üst düzey bir algıyla yaptığı söyleşiyi andırıyor. İnsan okurken apışıp kalıyor; ne bildiğini değil, neyi ne kadar bilmediğini, hatta bildiğinin ne denli yüzeysel olduğuyla karşı karşıya geliyor. Ayna etkisi gibi. Zaten kitabın içeriğinde "Aynalar Üstüne" yazılmış makalesi de mevcut. Umberto Eco karşısında konuşmak ne kelime, oturup dinlemek bile belli bir eşikte salınan doygun ve dolgun bir entelektüel birikimi zorunlu kılıyor. Az ve öz ifadelerinde kullandığı diyalektik düşünce biçimini, kavramların zenginliği ve derinliğini, okuyucu bazen yakalar gibi oluyorsa da, bir tüy hafifliğinde süzülen soyutluğun bir ucundan tutup kendine doğru çektiğini sandığı anda kavramanın vizyonel görüntüsü de uçup gidiyor. Geriye tuhaf bir tortu kalıyor. Şöyle söyleyebilirim bu kitap bana çok iyi geldi. Aynı bir yıldırım çarpması gibi! Çünkü Umberto Eco ile yapılacak bu söyleşiye hazır olmak adına, zamanı geldiğinde benim de daha üst düzeyde hatta onun sıçrayan, yaratıcı düşüncelerinin, çağlara yansıyan dağınık bilgileri toparlamaktaki becerisinin çok daha üstünde bir şeyler ilave edebilmem için belirsiz bir geleceğe gözlerimi dikmeme sebep oldu :) Ara ara onunla bu kitap üzerinden söyleşiyi sürdürüp sürdüremeyeceğimi kontrol etmek için tekrar tekrar elime alacağım.
ataç ikon Ortaçağı Düşlemek
kitaba 10 verdi
7 beğen · 0 yorum

Ortaçağı Düşlemek - S41

"Bizim düşümüz bir dünyayı hesaba katmamız olsa gerek; öncülün (doğru sayılan önermenin) geçerli olduğu, ama bütün öteki şeyler açısından gerçekteki gibi olan, öncülün gerçeğinin bu dünya ile bizim dünyamız arasındaki biricik fark olduğu bir dünyayı. Umut yoktur. Farklar hiç bir zaman tek tek değil, sınırsız çokluklar halinde değer taşırlar. Yalnızca, Caesar'ın Rubicon'u hiçbir zaman geçmemiş olduğu olgusu için bizimkinden başka bir dünya alın, başarabilirseniz. Caesar'ın duraksamaları, tutkuları, güncel dünyadakilerin aynı mıdır? Peki, ya kişiliğinin tutarlılığı? Kararının örneklediği ruh bilimsel yasalar? Karargah kurduğu gün verdiği buyruklar? Gemilerin hazırlanması? Suya dalıp çıkan küreklerin sesi? "
Ayda V. Gani tarafından eklenmiştir.
Arif Boğaç

Arif Boğaç

@bogac

Yaşantı, bizi, ruhun, bedenin devinimleri bakımından içine işlenmez olmadığının ayrımına vardırır; tıpkı bedenin, ruhun tutkuları yüzünden bozulması gibi.

15
ataç ikon Ortaçağı Düşlemek
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
4 beğen · 0 yorum
Ayda V. Gani

Ayda V. Gani

@aydavgani

"Bana öyle geliyor ki dram, yalnızca geçmişin geri getirilemezliği değil, geçmişin silinmesini düşünmenin olanaksız görünmesidir."

Sayfa 36
ataç ikon Ortaçağı Düşlemek
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
4 beğen · 0 yorum
Ayda V. Gani

Ayda V. Gani

@aydavgani

"Gülünç, yaygın, özgürleştirici, yıkıcı görünür; çünkü kuralı çiğnemeye izin verir. Ama bu izni tam da kuralı, onu çiğnenmez sayacak kadar özümlemiş kimselere verir. Gülüncün çiğnediği kural öylesine benimsenmiştir ki, yeniden vurgulanmasına gerek yoktur. Karnavalların ancak yılda bir kez yapılabilmesinin nedeni budur. Törensel ilkelerin çiğnenmesinin tadına varılabilmesi için tam bir yıl süreyle törene uyulması gerekir."

Sayfa 110
ataç ikon Ortaçağı Düşlemek
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
4 beğen · 0 yorum
Ayda V. Gani

Ayda V. Gani

@aydavgani

"Oyunu değiştirmek, göndermeler dizgesini değiştirmek demektir."

Sayfa 28
ataç ikon Ortaçağı Düşlemek
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
4 beğen · 0 yorum
Ayda V. Gani

Ayda V. Gani

@aydavgani

""Güldürü sanatçısının kuralı vurgulamasına gerek yoktur; çünkü onun bilindiğinden, tartışmasız kabul edildiğinden , gülüncün (aracı bir maskeyle) onun şakacıktan çiğnenmesine izin vermesinin ardından büsbütün çiğnenmez olacağından emindir."

Sayfa 110
ataç ikon Ortaçağı Düşlemek
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
18
KİTAP
Mutlaka Okunması Gereken Umberto Eco Kitapları
Orta Çağ ve göstergebilim konularının ustası, İtalyan bilim adamı, yazar, edebiyatçı, eleştirmen ve düşünür Umberto Eco'nun e...