up
ara

Edebiyatımızın İçinden

Edebiyatımızın İçinden

Edebiyatımızın İçinden Konusu ve Özeti

Edebiyatımızın İçinden
Edebiyatımızın İçinden kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yazar:
Yayınevi: Dergah Yayınları
ISBN: 9789757032342
Sayfa: 354 sayfa Basım Tarihi: 2004
Edebiyatımızın İçinden, Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın muhtelif tarihlerde dergilerde yayımlanmış yazılarından meydana gelmektedir. Mehmet Kaplan, Türk edebiyatını bir bütün olarak gören bu yazılarında açık ve samimi bir üslupla edebiyatımızın çeşitli meselelerine eğilmektedir.

Yunus'tan günümüze kadar yetişmiş ve eser vermiş yazarlarımızın bazen şahsiyetleri, bazen üslupları, bazen de eserleri üzerinde tahlili bir gözle duran yazar, tesbitleri ve hükümleri ile edebiyat tarihimize ışık tutmaktadır. Kitabın kronolojik tasnifi, esere konu teşkil eden yazarların kendi devirleri hakkında da bazı mühim unsurları beraberinde getirmekte, devirden devire intikal eden hususiyetler ile değişiklikler belirginlik kazanmaktadır. Türk edebiyatı tarihinin sıhhatli bir muhtevaya kavuşmasında bu tür çalışmaların büyük katkısı olacaktır.
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

Edebiyata Dair
Edebiyat dergilerinde müellifin çeşitli zamanlarda yayınlanan yazılarından oluşan bir kitap. İçindeki yazıların çoğu yaklaşık yarım asır önce kaleme alınmış. Dolayısıyla şuan edebiyatımızda söz sahibi olmuş bir çok yazar ve şairin eserlerini verdikleri dönemlerde o eserler hakkında bir eleştiri ve inceleme yazısı niteliğinde yazılar bunlar. Edebiyata ilgi duyanların okumasında fayda var.
0 yorum

Edebiyatımızın İçinden - S41

Şairin imajlarla kâinatı nasıl değiştirdiğini görüyorsunuz. Fakat bu imajlar tesadüfi değildir. Fuzulî'nin yaşadığı dekora, hayata, âna, tamamiyle uygundur. Şiiri okurken, şairi, çöl gecesinin koyu karanlıkları içerisinde, mücevher gibi parlayan yıldızlara bakarak hakîr topraklar üzerinde bedbin oturur ve neşelenmek için en kötü şaraptan içerken görür gibi oluyoruz.
Mesut Serdar tarafından eklenmiştir.
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

...şairler, milyonlarca yıllık güneşin ışığını, gözlerimize yeni açmış bir çiçeğin parıltısı gibi gösterebilirler. Yunus'un söyleyişiyle, her gün yeni doğan şairler olmasaydı, insanlık bellenmiş, ezberlenmiş hakikatlerin kabuğu içinde taşlaşırdı.
ataç ikon Edebiyatımızın İçinden
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

...şarklı zihniyet işte budur: Gerçekle düşünce arasında bütün bağların kopmasıdır. Leylâ karşısına çıktığı halde Mecnun reddetmiş; hayaliyle teselli bulmuştu. Gerçekle değil hayali ile teselli bulmak, hattâ hülyayı hakikate tercih etmek şarklı zihniyetin ta kendisidir.
ataç ikon Edebiyatımızın İçinden
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

Yıldızlar daima gökyüzündedir. Deniz daima vardır. Güneş her akşam gurup eder. Ve her yaz çiçekler açar ve bülbüller öter. Ölüm hiçbir zaman peşimizi bırakmaz ve bir defa için kurulmuş olan saat, her anda bize nasip olan zamanı tüketir. Fakat biz günlük hayatın meşgaleleri içinde bunların hepsini unuturuz. Hesaplar, kitaplar, aldatmalar, aldanmalar... Çokları işte buna "hayat" der.
ataç ikon Edebiyatımızın İçinden
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

Bir milletin yüzyıllar boyu yaşadığı hayat tecrübesi, yazıya geçmese de, onun diline, atasözlerine, hikayelerine, masallarına akseder.
ataç ikon Edebiyatımızın İçinden
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

Fakirler, belki ıstırapları dolayısıyla zenginlerden daha yüklü bir ruha sahiptirler. İçinde yaşadığım ve tanıdığım kerpiç evlerle kulübelerde melekler, peri kızları, yıldızlar ve çiçekler vardı. Bana öyle geliyor ki masallar fakirler tarafından icat olunmuştur. Muhayyile yoklukta açan bir güldür.
ataç ikon Edebiyatımızın İçinden
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum