up
ara

Veda Kitap İncelemeleri

Misafir

Misafir

@misafir000

Ayşe Kulin, Veda adlı eserinde Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşayan bir adamın ve ailesinin hayat öyküsünü ele almıştır. Ahmet Reşat Maliye Nazırı’dır ve padişahın en sadık adamlarındandır. Padişaha oldukça bağlıdır. Aslında onun bağlılığı gelenek göreneklerine düşkünlüğü ve padişahlık makamını kutsal saydığı içindir. Tarihine olan yüce saygısındandır. Ahmet Reşat’ın Kemal adında bir yeğeni vardır. O da kendisi gibi babasız dünyaya gelmiş ve Ahmet Reşat’ı baba bilmiştir. Kemal bir dönem İttihatçılara karışır. Enver Paşa komutasında Sarıkamış’a gider. Kemal gibi binlercesi Ruslarla savaşamadan tükenir. Kemal diğerlerine göre şanslıdır. Beyaz ölümün elinden kurtulabilmiştir. İstanbul’a döner fakat çok hastadır. Hem padişah hem de İttihatçılar tarafından aranır. Padişah Kemal için tutuklama emri çıkartmıştır. Ahmet Reşat ne de olsa dayısıdır Kemal’in. Hatta dayısından öte babasıdır onun. Evinde saklar Kemal’i iyileşmesi için çabalar. Kemal’e ne kadar da yalvarmıştır oysa ki. Padişahın emirlerine karşı gelme diye. Fakat Kemal başına buyruktur. Kafasına koyduğunu ne olursa olsun ucunda ölüm dahi olsun yapar. Günler geçtikçe Kemal iyileşir. Yeniden vatanın kurtuluşu için çalışanlar ile işbirliği yapmaya başlar. Bu arada Kemal hasta iken kendisine oldukça iyi bakan Mehpare’ye aşık olur. Mehpare zaten ona aşıktır. Aralarında yaşanan ilişkiden dolayı Mehpare hamile kalır ve Kemal ile evlenirler. Kemal evleneli üç gün olmuştu ki vatanın kurtuluşu için millicilerin yanına gider. Dayısı bu kez onu yürekten destekler. Çünkü İngilizler’in İstanbul’u işgali ve Sevr antlaşmasını zorla Osmanlı’ya dayatmaları onu iyice sarsmıştır. Bir zamanlar geniş bir coğrafyaya yayılmış bir imparatorluk olan ülkesinin akbabalar tarafından paylaşıldığını görmek ona çok ağır geliyordu. Kemal’in Anadolu’ya gitmesini o da istiyordu artık. Kemal’e yazdığı mektuplarda ona devletten ve maliyeden haberler verecekti. Kemal Anadolu’ya geçer ve telgraf görevine verilir. Fakat bir gün hayin Yunanlılar tarafından kurşuna dizilir. Kemal’in ölümü evdekileri derinden sarstı. Kemal’in öldüğünü duyan Mehpare erken doğum yapar. Uzunca bir zaman kendini toparlayamaz. Bir oğlu olmuştu Kemal’in. Adını tam da istediği gibi Halim koymuşlardı. Kemal oğlunu hiç görememişti. Halim de babasını hiç göremeyecekti. Kemal’in ölümü Ahmet Reşat’ı da yaktı, kavurdu. Savaş sona erip Ankara hükümeti başa geldiğinde padişah için idam kararı çıkartılır. Bunun üzerine Vahdettin eli kolu bağlı İngiltere’ye kaçtı. Reşat Bey bu durumu yadırgamıştı. Fakat çok geçmeden padişahın adamları için de bu kararın alındığını, idam edilecekler içinde kendi isminin de bulunduğunu öğrendi. Nereden bilecekti ki Ankara onun Kemal’e mektuplerınde devletin durumunu bildirdiğini. Onun da kurtuluşta küçük de olsa payı olduğunu. O da limanda aldı soluğu bir İtalyan gemisine bindi. Ölümü çok düşündü beceremeyeceğinden korktu. Sevdiklerini üzmekten… Çaresizce gemiye bindi. Doğup büyüdüğü memleketten, ailesinden ayrılarak uzunca bir yolculuğa çıktı.
ataç ikon Veda
kitaba 10 verdi
0 yorum