up
ara

Dicle'nin Sürgünleri Sözleri ve Alıntıları

Mehmet

Mehmet

@yoldas

yirmi, yirmi beş yaşlarında yedi genç bulmalarını istedim onlardan, ülke topraklarında yaşayan, fakat kendilerine özgü bir dilleri olan, değişik yörelerden, farklı gelenek ve göreneklerle yetişmiş yedi genç. Sözün gücüne inanmış, söze değer veren yedi genç; sözle haşır neşir, hikaye ve anlatıyı seven, kıskançlıktan, fesatlıktan, rekabetten ve düşmanlıktan uzak, sözü, içinde kin ve nefret barındıran bor bir hedefe ulaşmanın aracı veya inançları, din ve tarikatları, ekabir ve egemenleri yüceltme bahanesiyle onlara övgü düzen bir şey olarak değil de, aşkın, aydınlığın ve umudun sonsuz insani gücü olarak gören, biri Müslüman bir Kürt, biri Hıristiyan bir Keldani, biri Yezidi, biri Yahudi, biri Ermeni, biri Arap, biri de Türk olmak üzere, ülkenin ekmeğini yiyerek, suyundan içerek büyümüş yedi genç. Birbirlerine hiç benzemeyen, fakat sözün gücünde buluşan, hep beraber edebi söze kulak veren yedi genç; ülke toprağının damarlarından beslenmiş ve Dicle ile Fırat gibi, edebi sözün gücüyle ülke toprağının yollarını sulamayı becerebilen yedi genç.

İthaki Yayınları - Sayfa - 458
ataç ikon Dicle'nin Sürgünleri
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum