up
ara

Müslümanın Evliliği ve Aile Hayatı

Müslümanın Evliliği ve Aile Hayatı Konusu ve Özeti

Müslümanın Evliliği ve Aile Hayatı
Kur'an'ın Kör Dediği - Kur'an'ın Gör Dediği kitabının da yazarı Ahmed Kalkan tarafından kaleme alınan Müslümanın Evliliği ve Aile Hayatı kitabı İslam, Aile türünde okuyucusu ile buluşuyor. Rağbet Yayınları yayınevinden 1970 yılında 9789756373651 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Müslümanın Evliliği ve Aile Hayatı isimli kitap 56 sayfadan oluşuyor. Müslümanın Evliliği ve Aile Hayatı kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Yazar:
Yayınevi: Rağbet Yayınları
ISBN: 9789756373651
Sayfa: 56 sayfa Basım Tarihi: 1970
Aile: Bireyden Cemaate, Düzensizlikten Nizama, Günahlardan İbadete GeçişEvliliği KolaylaştırınEvliliğin İmanla Kopmaz BağıÇocuk: Cennet Kokusu, veya Ailede Haklar ve GörevlerKadının Ailedeki GörevleriKocanın Ailedeki GörevleriKardeşlerin Birbirlerine Karşı GörevleriEvlatların GörevleriAna-Babanın GörevleriAna-Babanın En Büyük, En Kutsal Görevi: ÇocuklarÇocuk Eğitiminde Dikkat Edilecek ÖzelliklerKadının En Saygın, En Mübarek Konumu: Annelik
Misafir

Misafir

@misafir000

'müslümanın evi nasıl olmalı' sorusunun cevabını bulabileceğiniz bir kitap. özellikle yeni yuva kuracakların ya da ailesini bir adım daha öne taşımak isteyenlerin okuması gereken bir eser.
1 beğen · 0 yorum

Müslümanın Evliliği ve Aile Hayatı - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Misafir

Misafir

@misafir000

Bunca şikâyet edilecek ortam, bizim ellerimizle yaptıklarımızın uhrevî cezâsının dünyevî avansıdır. Kendimizi kaybetmeye başladığımız, nesillerimizi kaybettiğimizden belli. Vatan dediğin bir toprak parçası; evlât ise toprağın gülü; o yüzden vatanla ilgili meşhur beyti şöyle değiştirebiliriz: "Sahipsiz nesillerin çalınması haktır; Sen sahip çıkarsan bu çocuklar çalınmayacaktır!" Evlerimizi ihmal etmenin cezâsını çekiyoruz. İşe
evden başlamak gerekiyor. Evlere kapanıp o mekânları mezar haline getirmenin tam zıddına, evi ihyâ edip hucre-i saâdete benzetmenin ve evde dirilip yenilenmenin, güçlenmenin yolunu bulmalıyız. Evi otel ve lokanta halinden çıkarıp nefsin hevâsını tatminden önce, ruhları doyurup huzura kavuşmanın yolunu bulmalıyız önce. Evlerimizi kurtaralım ki evlerimizle kurtulalım. Biz orayı diriltelim, orası bizi diriltsin.

"Bir toplum, kendilerini değiştirmedikçe, Allah onları değiştirmez." (13/Ra'd, 11).

Çevre şartlarını bahane ederek "alternatif" isteyen kimseler için samimiyet testi ailedir. Evlerden iyi alternatif mi olur? Evlerimiz, yöneticiliğin okulu olduğu gibi, İslâm'ı öğrenip öğreteceğimiz ve hâkim kılacağımız alanlardır, yanimescidlerimizdir, okullarımızdır, cephelerimizdir, kalelerimizdir. Kitle imhâ silâhları konumundaki medya ile evler devamlı bombardımana tâbi tutulmakta, evler işgale uğramakta, evlerin kıblesini televizyonlar tâyin etmektedir. Müslümanların evleri, mescide ve okula hiç benzemiyor. Çağdaş evler, daha çok sinemaya, gazinoya, stadyuma, kahveye, otel ve lokantaya benziyor. Herhangi bir sahâbînin evi ile günümüzdeki müslümanın evi o kadar farklı ki!... Günümüzdeki bir müslümanın evi ile bir kâfirinkini ayırdetmekçok mu çok zor. Bu kadar yabancı işgalin içinde aile bireylerinin birbirleriyle sağlıklı iletişim içinde olabilecekleri mümkün mü? Bilgisayarın başında binlerce kilometre uzaktakilerle kolayca iletişim kurabilen insan, ev içindeki yakınlarıyla devamlı uzaklaşmakta.
ataç ikon Müslümanın Evliliği ve Aile Hayatı
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Aile yuvası okuldur, mesciddir; huzur evi ve çocuk yuvasıdır. Hammadde halindeki küçük yavruların her yönden büyümesini sağlayan, onların şahsiyet sahibi bir insan, Allah'a kulluk bilincine ulaşan bir müslüman ve İslâm toplumunun sağlıklı bir üyesi olmaları için yetiştirip geliştiren bir fabrikadır.
ataç ikon Müslümanın Evliliği ve Aile Hayatı
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Sağlıklı bir ilişki içine giren tarafların ilk uyması gereken kural, karşılıklı birbirlerini değerli görmek ve kabullenmek, bununla birlikte iletişim ve etkileşim kanallarını sonuna kadar açık bulundurmaktır.
ataç ikon Müslümanın Evliliği ve Aile Hayatı
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Afra

Afra

@afra217

Evler okul olmalıdır. Çocuğun eğitiminden dinimize göre direkt olarak ebeveyn sorumlu olduğundan esas muallim ve mürebbi (öğretmen ve eğitici) anne ve baba olmalı, evler de esas okul haline gelmelidir. Kişilik/karakter eğitimi esas olarak ancak evde ve aile ortamında verilip inşâ edilebileceği gibi; müslümanlık da, ahlâk, sevgi ve samimiyet gibi erdemler de çocuğa mükemmel olarak ancak evde kazandırılabilir. "Koca", aynı zamanda "hoca" olmalı; evin reisi, liderliğini evde imamlık, muallimlik ve muhtesiblik yaparak da yerine getirmelidir. Çocuğunu canından fazla seven anne, onun cehennemde yanmasına rızâ göstermediğini davranış ve fedâkârlığıyla ispat etmelidir. Çocuğunu cehenneme götüren inanç, düşünce ve eylemlerden koruyacak şekilde onu eğitmenin yollarını bulabilmelidir.

İnançlar, değerler, gelenekler ve iyi alışkanlıklar, daha çok aile içinde kazanılır. Çünkü çocuğun şahsiyetini kazandığı devre, aile içinde geçer. Çağdaş tüm pedagoglar, "altı yaşa kadar çocuğun karakteri nasılsa, ondan sonraki yaşantısında fazla ekleme yapılmadan aynı izler devam eder" görüşünde birleşirler. Bu sebeple, ilk yıllardaki eğitim ve terbiye, hayâtî ve hayat boyu önem taşır.

Evlerde müfredâtı önceden tesbit edilmiş, planlı programlı dersler yapılabilir, kitap okuma saatleri düzenlenebilir. Bu derslerde, çocukların yaş ve seviyelerine göre, öncelikle inanç ve ahlâk eğitimleri, rûhî/psikolojik eğitimleri, zihnî eğitimleri, beden ve sağlık eğitimleri ve giderek cinsî eğitimleri, insan ilişkileri ve iktisâdî eğitimleri verilebilir. Hiç değilse, bu konularda ehil ve güvenilir kişilerin eserleri tâkip edilebilir. Çocuğa fazla bilgi yüklemekten çok, onu kişilikli bir müslüman olarak yetiştirip sevgiye dayalı eğitmek daha önemlidir. Kur'an öğrensin, hâfızlık yapsın diye dinden,Kur'an'dan nefret ettirmek yerine; dinini öncelikle sevsin, Allah,Kur'an ve peygamber sevgisi alsın, âhiret bilincine ve köklü bir imana sahip olsun denmelidir. Temizlik ve âdâb-ı muâşeret, terbiye ve nezâket de ihmal edilmemelidir.
ataç ikon Müslümanın Evliliği ve Aile Hayatı
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Afra

Afra

@afra217

Bir: Uzun vâdeli ve kalıcı mutlulukları, kısa vâdeli ve geçici mutluluklara fedâ etmeyin.

İki: Âileyi oluşturan bireyler olarak, kendi tavır, davranış ve düşüncelerinizden kendinizi sorumlu tutun.

Üç: Âile içerisinde doğru bildiklerinizi doğru bir üslûpla ve doğru zamanı kollayarak söyleyin.

Dört: Âiledeki mânevî atmosferi zenginleştirmeyi bencilce istek ve arzulardan önde tutun. Bunun verdiği iç huzuru ve dinginliği çokgeçmeden tüm âile fertlerinin fark ettiğini hayretle göreceksiniz.
ataç ikon Müslümanın Evliliği ve Aile Hayatı
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum