up
ara

Metafizik Nedir? Sözleri ve Alıntıları

Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

''İnsan varlığı, hiçliğin içine dalmış bulunduğu takdirde ancak var
olanla temasa geçebilir. Var olanı aşan hamle mevcudiyetin Özünde
meydana geliyor. Fakat bu aşış metafiziğin kendisidir. Bundan
dolayıdır ki: Metafizik "insanın tabiatına' aittir. O, ne bir mektep
felsefesinin payıdır, ne de fantastik yaratıların kanat açtığı bir alandır;
o, mevcudiyetin içinde esaslı bir andır: Bizzat mevcudiyettir.''
ataç ikon Metafizik Nedir?
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum