up
ara

Lem'alar

Lem'alar Konusu ve Özeti

Lem'alar
Lem'alar kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yayınevi: Söz Basım Yayın
ISBN: 9786056151040
Sayfa: 766 sayfa
Risale-i Nur, ahir zaman müminlerinin en fazla ihtiyaç duyduğu imanî meselelerde derinliğini arttıracak, Kur'anî ufkunu geliştirecek mükemmel bir kaynaktır. Bir Kur'an tefsiri olması itibariyle, insanın aklının yanısıra kalb, ruh ve diğer bütün duygularına da hitap etmektedir. Üstelik ahlâkın bütün boyutlarına ışık tutmakta ve birçok ferdi ve sosyal probleme çözümler sunmaktadır.Bu bağlamda, bu eser külliyatını rahatça okumak ve istifadeyi azamî kılmak için üzerinde birtakım düzenlemeler yapıldı. Mesela:-Metinde geçen ayet ve hadislerin mealleri ve bunların sahih kaynakları sayfa altında verildi. -Sayfa altına eklenen lügatçede, kelimelerin o sayfadaki anlam karşılığının verilmesine dikkat edildi. -Her kitabın başına eklenen içindekiler kısmında, bölümlerle alakalı özet bilgi verildi.-İlgili bölümlere kolay bir şekilde ulaşabilmek amacıyla kitabın sonuna konu, esma-i İlahiye, şahıs, mekân, ayet ve hadis indeksleri ilave edildi.-Görsel ve estetik anlamda rahatlık sağlamak içinse ithal termo deri olan cilde ve gözü yormayıp rahat okunması için de sarı şamua kâğıda iki renk olarak basıldı.-Kolay okunması için daha okunaklı bir yazı karakteri tercih edildi.-Metin içinde geçen şahıs, yer, ekol vs. tanıtıcı bilgiler ve kavramlara sayfa altlarındaki sözlükte kısaca bilgi verildikten sonra "bk." şeklinde Risale-i Nur'da Geçen Kavramlar ve Ansiklopedik Bilgiler kitabına yönlendirildi.-Her kitaba, o kitapta yazılan bölümlerin telif tarihleri eklendi.Söz Basım tarafından bu şekilde hazırlanıp istifadelere sunulan kitaplar şunlar:-Sözler-Lemalar-Mektubat-Şuâlar-Asâ-yı Mûsâ-Barla Lâhikası-Kastamonu Lâhikası-Emirdağ Lâhikası-İman ve Küfür Muvazeneleri-Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî-İşârâtü'l-İ'câz-Mesnevî-i Nuriye-Tarihçe-i Hayat-Muhakemat-İlk Dönem Eserleri-Risale-i Nur'da Geçen Kavramlar ve Ansiklopedik Bilgiler

Lem'alar - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Feraceli

Feraceli

@feraceli38

Bir aienin saadet-i hayatiyesi, koca ve karı mâbeyninde(arasında) bir emniyet-i mütekabile(karşılıklı güven) ve samimî bir hürmet ve muhabbetle devam eder.Tesettürsüzlük ve açık saçıklık o emniyeti bozar. O mütekabil(karşılıklı) hürmetide kırar...
ataç ikon Lem'alar
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mustafa Acun

Mustafa Acun

@mustafaacun

Şeriat-ı Muhammediye ve Sünnet-i Ahmediye'de hiçbir mesele yoktur ki altında bir nur edeb bulunmasın.
ataç ikon Lem'alar
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Feraceli

Feraceli

@feraceli38

Ey sabırsız hasta! Sabret, belki şükret. Senin bu hastalığın, ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müsbet(olumlu) ibadettir ki, namaz, niyaz(dua) gibi malûm ibadetlerdir. Diğeri menfi(olumsuz) ibadetlerdir ki, hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibetzede aczini, zaafını hisseder, Hâlık-ı Rahîmine iltica eder(sığınır), yalvarır. Hâlis, riyâsız(gösterişsiz), mânevî bir ibadete mazhar olur.
ataç ikon Lem'alar
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mustafa Acun

Mustafa Acun

@mustafaacun

Şahsi sosyal hayatımızın selameti, fikir sıhhati, bakış istikameti ve kalb selametine sahib olmanın yegane çaresi amellerimizi Kitap ve Sünnet ölçü ve mizanlarıyla tartmaktır.
ataç ikon Lem'alar
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Feraceli

Feraceli

@feraceli38

Ey biçare(çaresiz) hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi(çeşit) dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa, pek çabuk gidiyor. Hastalık, senin o sermayeni büyük kârlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor, tâ meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte, ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darbımesel(atasözü) dillerde destandır ki, “Musibet zamanı çok uzundur; safâ(rahat ve huzur) zamanı pek kısa oluyor.”
ataç ikon Lem'alar
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
1130
KİTAP
Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar
Herkesin mutlaka okuması gereken, kitaplığında bulunması gereken kitaplar listelenmektedir. Sen de mutlaka okunması gerektiği...