up
ara

Avrupa'nın 50 Büyük Yalanı Sözleri ve Alıntıları

Ahmet ÖZAYSIN

Ahmet ÖZAYSIN

@ahmetozaysin

“Doğu ne, Batı ne? Bir buçuk asırdır tartışıp durduğumuz bu iki dünya gerçekten böylesine simetrik karşıtlar şeklinde konumlandırılmak için hangi şahadetnamelerle çıkıp gelirler önümüze? Kimler onlara Sen Doğu’sun, Sen Batı’sın dedi? Avrupalılaşma diye başladığımız serüvenin adı gün geldi Garplılaşma oldu, sonra Batılılaşma, Modernleşme, şimdi de Küreselleşme. Yine de bütün bu terimleri tek bir çuvala koyup hepsinin etiketlerinin üzerine yeni etiketler yapıştırmak suretiyle meseleyi halledivereceğimizi zannetmek bir başka kolaycılık olmaz mı?” (S. 22)
0 yorum