up
ara

Avrupa'nın 50 Büyük Yalanı Sözleri ve Alıntıları

Ahmet ÖZAYSIN

Ahmet ÖZAYSIN

@ahmetozaysin

“Burada Bizans’ı Batı’nın Osmanlı’yı Doğu’nun temsilcisi olarak değerlendirmenin yanıltıcılığını bir kere daha görmüş oluyoruz. Şurası giderek açıklık kazanıyor ki, Bizans, bizim bugün bizim ona verdiğimiz anlamda Avrupalı değildi. Hatta uzun yüzyıllar boyunca Katolik âlemi tarafından Doğulu olarak görüldü, öyle muamelede bulunuldu kendisine.” (S. 28)
0 yorum