up
ara

Kinyas ve Kayra Kitap İncelemeleri

Cihan Özcan

Cihan Özcan

@cihanozcan

Bir iç hesaplaşma okuması...
Roman boyunca aslında insanın kendisiyle olan iç hesaplaşmasına vurgu yapılıyor gibi. Her iki karakter de en son tahlilde kendilerinden mutlu değiller. Belki de genç yaşlarından ötürü hissettikleri öz güven eksikliğinden ve toplum karşısında bir hiç durumuna düşmekten duydukları korkudan dolayı kendilerine bir kaçış çizgisi yaratıyorlar. Bir anlamda toplum bizi hiçleştirmeden, ötekileştirmeden biz kendimiz ötekileşelim diyorlar. Bir nevi "Kovulmadım, istifa ettim" klişesi. Başka bir bakış açısıyla belki de kendi tembelliklerine, işe yaramazlıklarına, bir şey başaramayacaklarına olan öngörülerine Nietzschevari bir üst-insan motifiyle kılıf uyduruyorlar. Ancak Nietzsche'nin düşündüğü üst-insan böyle midir o da ayrı bir tartışma konusu… Ne var ki yaptıkları bütün kötülüklere karşın her iki karakter de iyiye özlem duyuyor gibi durmakta. Kayra'nın zihin ölümü uykusuna yatması da Kinyas'ın geri dönerek normalleşmesi de bunun tezahürü. Kendinden ve yaptıklarından sıkılan ve aslında yaptıklarından pişman olan Kayra çözümü zihin ölümünde, Kinyas ise geri dönüşte buluyor. Her ikisinin de amacı kendilerini, yani bu noktaya gelmelerine neden olan karakterlerini ortadan kaldırmak. Ayrıca romanda hiç kimsenin tamamen iyi tamamen kötü olmadığına, her şeyin bir arada bulunabileceğine ilişkin Herakleitoscu bir felsefeye de gönderme yapılarak seçimlerimizin bizi belli sonuçlara götüreceği anlatılmak isteniyor. Bunun yanında özellikle Kinyas'ın yolunda "Hiçbir şey için geç değil" temasına ve romanda da belirtildiği gibi "Ne olursa olsun yaşamaya mecbursun" anlayışına vurgu yapılıyor. Okurken zaman zaman bunaltsa, yeri geldiğinde karakterlerden nefret de ettirse son cümle bittiğinde en azından üstüne düşünülmesini, insanın hayatı, kendisini sorgulamasını sağlayan bir kitap olduğu kanısındayım. Hangimiz abartılı gotik karakterleri andıran Kinyas ve Kayra gibi olmasa da kendimizce kötü sonuçları olan, pişmanlık duyduğumuz eylemler yapmadık ki… Hangimiz bunlara neden olan davranışlarımızı terk edip, bir nevi zihin ölümüyle kendimizden kurtulmak, yerine yenisini koymak istemedik ki… O halde gerçekten değişebilenlere, en azından çabalayanlara, bir anlamda Kinyaslar'a selam olsun!!!
ataç ikon Kinyas ve Kayra
kitaba 8 verdi
0 yorum