up
ara

Ölü Canlar

Ölü Canlar Konusu ve Özeti

Ölü Canlar
Taras Bulba kitabının da yazarı Nikolay Vasilyeviç Gogol tarafından kaleme alınan Ölü Canlar kitabı Roman (Çeviri), Rus - Eski Sovyet Cumhuriyetleri türünde okuyucusu ile buluşuyor. İletişim Yayıncılık yayınevinden 2015 yılında 9789750516856 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Ölü Canlar isimli kitap 455 sayfadan oluşuyor. Kitabı Türkçe'ye Ergin Altay çevirmiştir. Kitap Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar listesinde de yeralmaktadır. Ölü Canlar kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Çevirmen: Ergin Altay
Yayınevi: İletişim Yayıncılık
ISBN: 9789750516856
Sayfa: 455 sayfa Basım Tarihi: 2015
Ergin Altay çevirisi, Yazarın ve Edmund Wilson'un önsözleriyle, Victor Şklovski ve Mihail V. Şahtin'in sonzözleriyle, Yazarın döneme dair mektuplarıyla, Yazar ve dönem kronolojisiyle.

İlk Rus klasikleri arasında yer alan Ölü Canlar, 19. yüzyıl Rus toplumunun en başarılı hicivlerindendir. Gogol, hayranı olduğu Puşkin'in önerisiyle yazdığı Ölü Canlar'da dönemin Rusya'sını kitabın kahramanı Çiçikov üzerinden anlatır. Zengin olma hayaliyle yanıp tutuşan Çiçikov kendisine kurnazca bir yol bulmuştur: Kasaba kasaba dolaşıp toprak sahiplerinin ölü kölelerini kâğıt üzerinde satın alarak "itibar sahibi bir beyefendi" olmak…

Gogol'ün İlahi Komedya'dan esinlenerek üç cilt olarak tasarladığı eseri, ilk cildinin ardından sansür komitesinden büyük eleştiriler alır. 10 yıl sonra ikinci cildi tamamladığında Gogol, geçirdiği bir buhranla eserin elyazmalarını yakar. İlk tasarlanan haline uygunşekilde tamamlanamamasına rağmen bütünlüklü bir kitap olan Ölü Canlar, metnin alt başlığı gibi adeta "bir epik şiir"dir ve 19. yüzyıl Rus edebiyatının en başarılı örneklerindendir. "Gogol'ün kahkahasının ardında görünmez gözyaşları hissedersiniz."
-Aleksandr Puşkin-

"Gogol tuhaf bir yaratıktı, ama zaten deha denen şey hep tuhaftır.
- Vladimir Nabokov

Ölü Canlar, 19. yüzyıla damgasını vuran büyük Rus romanının miladı olarak kabul edilir. İşin başında üç cilt olarak tasarlanmış olmasına, Gogol'ün neredeyse tamamlanmış olan ikinci cildini ölmeden önce yok etmiş ve üçüncü cildini de hiç yazmamış olmasına rağmen, 1842'de yayımlanan Ölü Canlar bütünlüklü bir kitaptır. Başkahraman Çiçikov, iktidar ve itibar sahibi bir beyefendi kimliğine sahip olabilmek için kurnazca bir yol bulur: Kasabadaki toprak sahipleriyle bir bir tanışıp görüşecek ve hepsini, ölmüş olan serflerinin isimlerini kendisine satmaları konusunda ikna edecektir.

Hinoğluhin Çiçikov'un akıllardan çıkmayacak maceralarını anlatan bu -Gogol'ün kullanmayı sevdiği ifadeyle- "epik şiir"i, Ergin Altay'ın Rusça aslından yaptığı çeviriden, yazarın önsözü ve Vladimir Nabokov'un sonsözü eşliğinde okuyacaksınız.

Oda Yayınları
"Ölü Canlar", XIX. yüzyılın roman anıtlarından biridir.Rus edebiyatında romantizm kurallarını bırakıp, konularını yaşamdan almaya başlayan ilk yazar Gogol'dür. Gogol, taşra kasabalarındaki halkın yaşantısını ince bir ironiyle yansıtırken egemen güçlerin nasırına basmayı çok iyi becerir."Ölü Canlar", bu yüzden eleştirmenleri çileden çıkaran ve Gogol'ün "iğrenç bir gerçeklikle" suçlanmasına neden olan bir başyapıttır."Kalemimden öyle canavarlar fırlıyor ki, ben de şaşıyorum. Bunu kim görse korkudan titrer."

İş Bankası Kültür Yayınları
Nikolay Vasilyeviç Gogol (1809-1852): Ukrayna'da, orta halli toprak sahibi bir ailede dünyaya geldi. Çocukluğunu etkileyen köy yaşamı ve Kazak gelenekleri eserlerine yansıdı, Ukrayna halk kültürünün ögeleriyle işlenmiş öyküler yazdı. Mizah anlayışı, gerçekçi tutumu ve canlı anlatımıyla Rus edebiyatında önemli bir yeniliğin öncüsü oldu. Bu yenilik, Dikanka Yakınlarında Bir Çiftlikte Akşam Toplantıları, Petersburg Öyküleri ve Mirgorod Öyküleri'nde mizahın yanı sıra yaşam karşısında karamsarlık ve dünyanın kötülüğü üzerine düşünceleriyle şekillendi. Müfettiş adlı oyununda yozlaşmış bürokratları acımasızca alaya aldı. Gogol, Ölü Canlar adlı romanıyla 19. yüzyıl Rusyası'nda toplumsal düzenin ve bireylerin eleştirisini eşsiz bir başyapıt olarak ortaya koymuştur.

Engin Yayıncılık
Gogol 1836 yılında bir arkadaşına şöyle yazıyordu:
"Çok büyük bir eser üzerinde çalışmalarım devam ediyor. Bitirsem, ne denli büyük bir eser olduğu ortaya çıkacaktır! Bütün Rusya bu eserde kendini görecek, kendine ait bir şeyler bulacaktır! Bu, benim en iyi eserim olacaktır!"...

Ünlü Rus yazarı Nikolay Vasilyeviç Gogol, bu eserinde Çiçikov gibi bir kahraman yaratarak, onun hareket ve söylemleriyle Rusya'nın o dönemdeki eksikliklerini mizahı bir dille eleştiriyor. Çiçikov, topladığı serveti birkaç kez kaybeder; ama para ve servete olan aşırı hırsı onu rahat bırakmaz. Yine servet toplamak amacıyla bütün Rusya'yı dolaşır. Amacı, kısa yoldan zengin olmaktır. Çeşitli toprak sahiplerinden, yeni ölen ama henüz resmi kayıtlara geçmediğinden yaşıyor görünen köylüleri satın almaya başlar. Toprak sahipleri, gelecek sayıma değin vergisini ödemek zorunda oldukları bu malvarlığından kurtulduklarına sevinirler. Çiçikov bu "canlar"ı bir bankaya rehine koymak ve böylece elde edeceği parayla saygıdeğer bir kişi olarak uzaktaki bir bölgeye yerleşmek amacındadır. Planını uygulamak üzere ilk gittiği yerdeki taşralılar, onun kibar davranışlarından etkilenirler. Çiçikov, "Ölü Canlar"ı satmak isteyen birkaç toprak sahibiyle görüşür...

Yason Yayıncılık
Ölü Canlar, Ukrayna asıllı Rus romancısı ve oyun yazarı Nikolay Vasilyeviç Gogol’un ilk cildini 1842'de tamamladığı ve bitirilememiş romanıdır. Romanın konusunu kendisine Puşkin tarafından önerilmiştir. Üç cilt olarak tasarlanan roman aslında Dante'nin İlahi Komedya'sı örnek alınarak yazılmıştır. İlk cilde romanın baş kahramanı Çiçikov'un kendi çıkarları uğruna yaptığı kötülükler damgasını vurmuştur. Gogol, cehennemi anlattığı bu bölümden sonra cenneti anlatacağı, Çiçikov'un ahlak ve vicdan sahibi olduğunu göstereceği ikinci cildin el yazmalarını geçirdiği bir buhran sonucu yakmıştır. Daha sonra birkaç kez daha yazmaya çalıştığı bu bölümler sonradan yayımlanmıştır.Çiçikov, Rusya'da şehir şehir dolaşıp, feodal kanunlara göre toprak sahiplerinin malı olan köle köylüleri satın almaktadır. Ancak istediği köylüler çalışmasını iyi bilen ya da sağlıklı olanlar değil, tam aksine ölü olanlardır. Dönemin eleştiri oklarını üzerine çeken feodal yapısının temeli olan fikirlerle karşı koyan roman, bu bakımdan belli kesimlerin sözcüsü olmuştur.Ölü Canlar'ın Türkçeye çevrilmiş tüm kitapları, Alexander Eliasberg'in 1946'da Kiepenheuer tarafından yayımlanan 10. baskısı (1952) esas alınarak indirgenmiş; bazı istisnalar dışındaki özel isimler Türkçeleştirilmiştir.

Antik Kitap
Rus edebiyatının büyük yazarlarından Gogol, Ölü Canlar'ı dönem Rusya'sında yaygınlaşan bir olaydan yola çıkarak kaleme almıştır. Üç bölüm hâlinde yazmayı planladığı romanının son bölümünü ise bitirmemiş, yazdığı kadarını da bir kriz anında ateşe atmıştır.
Ölü Canlar'ın kahramanı Çiçikov, toprak sahiplerini tek tek dolaşarak, ölmüş köleleri kâğıt üstünde satın almaktadır. Bunu neden yaptığını anlayamayan toprak sahiplerinin çoğu, ölü canlar üzerine Çiçikov'la sıkı pazarlıklara girişir. Gerçekte ölü bir ruha sahip olan kimdir? Ölü canları pazarlık konusu olan köleler mi, bu köleler için pazarlık edenler mi? Bu muhteşem eserde, insanları yakından tanıyıp para için nasıl gülünç durumlara düştüklerini göreceksiniz.

İskele Yayıncılık
Nikolay Vasilyeviç Gogol'ün (1809- 1852) eseri "Ölü Canlar", 19. yüzyılın büyük romanlarından biridir. Rus edebiyatında Romantizmim bilinen kurallarını bırakıp, konularını günlük yaşamın içinden başlayan ilk yazar Gogol' dür. Gogol, eserinde bir Rusya taşra kasabasındaki yaşantıyı ince bir ironiyle yansıtılırken yöneticilere getirdiği eleştirileri de eleştirilerine de romanının içine ustaca yaymayı bilir. "Ölü Canlar", bu yüzden yayımlandığı yıllarda bütün eleştirmenleri karşısına alan ve Gogol'ün iğrenç bir gerçekçilikle suçlanmasına neden olan önemli bir eserdir. Gogol bu romanı Puşkin'in ona ön bilgiler vermesi üzerine yazmıştır. Bir epik roman yazma amacıyla başladığı eserini Dante'nin "İlahi Komedya"sına benzeten Gogol, sağlığında yayımlayabildiği ilk bölümüyle dünya edebiyatına bir başyapıt bırakmıştır. "Ölü Canlar", kahramanı Çiçikov'un dolandırıcı kişiliği ile ve onun ilişki kurduğu toprak sahibi ve bürokrat çevresiyle olan ilişkilerini anlatır. Gogol, eseri hakkında, "Kalemimden öyle canavarlar fırlıyor ki ben de şaşıyorum. Bunu kim görse korkudan titrer." demiştir.

Ark Kitapları
Burada, içimizden hangimizin daha suçlu olduğunu araştırmamız, sormamız neye yarar? Belki ben, hepinize, daha başta pek ciddi ve haşin şekilde muamele etmişimdir? Belki, sizden pek fazla şüphelenmiş olmam, bana samimî olarak faydalı olmak arzusunu besleyenleri benden uzaklaştırmıştır... Böyle olmakla beraber, eğer onlar hakikaten namuslu hizmet etmek, vatanının saadetine çalışmak istemiş olsalardı benim azametimi nazarıitibara almazlardı... (...) Fakat, artık aramızda en suçlu olanı aramayalım... Zira, vatanı kurtarmak mevzuubahistir! Vatan, yirmi düşman milletin istila darbeleri altında ölmez ... Onu öldüren kendi cinayetlerimizdir... Ve herbirimiz, vatanımızın istilaya uğradığı o vahim devirlerde olduğu gibi, zulme ve ahlaksızlığa karşı mücadele etmenin, yalnız kendimize ait olan bir vazife olduğunu anlamadıkça ne kadar çalışılırsa çalışılsın bütün emekler boşa gider... Şimdi sizlere kalp ve düşünce asaletinin ne demek olduğunu bilenlere sesleniyorum... Ve sizden, yeryüzünde insana yaraşan mukaddes vazifeyi hatırlamanızı istiyorum.

Doğu Batı Yayınları
Edebî olarak, gerçekliğe en yakın biçimde kurgulanmış ve yeniden yaratılmış yaşamın, insan ruhunun gizli köşeleri ile toplumsal sorunların karmaşık yapısının derinden kavranmasındaki rolü bakımından Rus romancılığı bir zirve olarak kabul edilirse, bu edebî yapının ve atmosferin oluşumunda en önemli kilometre taşı hiç şüphesiz Gogol'dür. Dostoyevski'ye atfedilen ve sıklıkla dile getirilen "Hepimiz Gogol'ün Palto'sundan çıktık" sözü kesinlikle rastgele söylenmiş bir söz değildir. Dikkatlice okunursa eğer, Ölü Canlar'da bir ölçüde karikatürize edilen Çiçikov, Manilov, Sobakeviç, Tentetnikov'ların daha sonraları Dostoyevski, Tolstoy ve Gonçarov'un romanlarında çok daha ayrıntılı işlenmiş birer karakterler olarak karşımızda belirdikleri görülebilir: meselâ bir Oblomov, bir Levin vb. olarak… Ya da romanda neredeyse olaylardan bağımsız olarak âdeta aralara yerleştirilmiş birer şiir izlenimi uyandıran şu Rusya manzaraları, tasvirleri… Çehov'a varıncaya dek tüm Rus yazarlarının zihinsel arka planında ve yaratmalarında daima onun etkileri görünecektir. Bu manzarada, kendi toplumunda yaşanan yozlaşmayı, adaletsizlikleri, maddi-manevi çöküşü, iş başında olan toprak sahiplerinin, memurların bayağılıklarını, sahtekârlıklarını, ikiyüzlülüklerini ve genel olarak yaşamın zavallılıklarını, sefaletlerini gözler önüne sererken Gogol, herkesin kanıksamış olduğu ve normal kabul ettiği bir düzenin ipliğini pazara çıkarıyor. İroni sayesinde, mizah yoluyla yapıyor bunu, gözyaşı dökülecek bir manzarada insanları güldürebiliyor…Ülkelerine olan tapınma derecesindeki sevgilerine rağmen, Gogol'ün ve izindekilerin, kendi toplumsal çevrelerini acımasızca eleştirmeleri ve tüm çıplaklığıyla ele almaları, âdeta hayatlarının en sakil mahremiyetini tüm dünyaya açık etmeleri bir tezat olarak görünse de Rus romancılığını büyük kılan önemli bir özellik belki de budur.

Aden Yayıncılık
İmparator Birinci Petro, bize Avrupa kültürünü aşılayarak gözlerimizi açtığından ve elimize bütün çalışma olanaklarını verdiğinden bu yana hemen hemen yüz elli yıl geçmiştir. Oysa ovalarımız hâlâ gamlı ve ıssızdır; çevremizdeki her köşe artık içinde oturulamaz görünüyor; öyle ki, biz kendi evimizde oturmuyor, anayolda barınıyoruz; sıcak ve kardeşce bir yer olmak şöyle dursun, bizim için Rusya karlı, buzlu bir menzildir. Burada yalnız bir menzil müfettişi görülür ki, bana mısın demeden şu sert karşılığı verir: "Atlar yok!" Nedendir bu? Suç kimindir? Devletin mi, yoksa bizim mi? Ama devlet iş görmekten elini eteğini çekmiş değildir. Bütün yönetmelik, bütün karar, bütün emir ciltleri bunu göserir; yabancı devletlerin kurumları arasında benzerleri bulunmayacak olan şeyleri hesaba katmaksızın, yapılmış bina, basılmış kitap, her türlü kurumlar, okullar, yoksul dernekleri, iyiliksever dernekleri gibi kurumların bolluğu bunu gösterir. Yüksekten sorunlar atılır ortaya; ama bunlara aşağıdan karşılık verilir. Kendi ruh yüceliğini ortaya çıkaran sorunların çoğu yukarıdan gelir. Buna aşağıdan ne karşılık verilir ki? Her şey kendi havasında olur: Bir düşünceyi uygulama, vücudunu saracak ve ille de ruhuna girecek şekilde uygulama sanatında gerçekleşir. Bir buyruk pek anlaşılır ve pek kesin olmuş olsa bile; bunu istenilen şekilde, yanlızca insan ışığı altında değil de kutsal ışık altında adaleti kabul edeni ilgilendiren şekilde, uygulama arzusu, aşağı tabakaya yayılmadıkça, ölü bir yazıdan öteye geçemez.Ölü Canlar: Ünlü Rus yazar Gogol'ün, o dönemde başta büyük toprak sahipleri ve devler memurları olmak üzere, Rusya'da giderek artan kirlenme ve yozlaşmayı anlattığı romanıdır.
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

Ölü Canlar
19.yüzyıl Rusya’sını birçok yönüyle ele alınmış olması itibariyle, kültürümüze, toplum yapımıza, değerlerimize, insan ilişkilerimize, inanışlarımıza, düşünce yapımıza ters geliyor olsa da, karakterlerin seçimi ve konunun kurgulanışı bakımından oldukça başarılı bir eser Ölü Canlar. Ayrıca çok güzel sosyolojik tahliller içermesi itibariyle de, konuya ilgisi olanların kaçırmaması gerektiğini düşündüğüm bir kitap.

“Güçlü” olanın “zayıf”ı her yönüyle alt ettiği bir dönemde isminin soluna “soylu” sıfatı getirilmesi, diğer insanlardan kendini korumak ve sayılmak adına oldukça önemli sayılmaktadır. Dolayısıyla “soylu” olmayan birinin bu sınıftan sayılması için başvurduğu yollar da doğru olmuyor. Yalandan, rüşvete, cimrilikten, haksızlığa kadar birçok yanlış yol iç içe kurgulanmış ve ustaca işlenmiş. Toplumda “var olabilmek” için yapılanlar gerçekçi bir şekilde ele alınarak, okurun yaşanan döneme tanıklık etmesi sağlanmış. Ayrıca anlatım içerisinde zaman zaman okura seslenilmesi, okurken kendini iyi hissettirdiği gibi, dikkatin dağılmasını da engelliyor bence. (Okura seslenişin tercüme eden kişi tarafından yapıldığını düşünüyorum.)

Kitapla ilgili yazılan incelemelerdeki olumsuz yöndeki eleştirilerin, yaşayışımıza uymayan konular işlenmesi nedeniyle yapıldığını düşünüyorum. Farklı kültürler, farklı insanlar ve farklı yaşayışları kendine özgü halleriyle değerlendirmenin daha doğru olduğu kanısındayım. Kitabı sürükleyici bulduğumu ve bölüm bitmeden elimden bırakamadığımı özellikle belirtmek istiyorum. Yazar, manik depresif psikoz hastalığının etkisi altında toplumu kendi bakış açısıyla değerlendirmiş ve genelde olumsuz özellikleri ön plana çıkan kişileri ele almış ve yaşantılarını kurgulamış. Kitabı okumadıysanız, tavsiye ederim. Keyifli okumalar dilerim.
ataç ikon Ölü Canlar
kitaba 10 verdi
19 beğen · 4 yorum
zeyrek (@zeyrek)
Yarım bıraktıklarım arasındaydı ama yeniden başlamayı deneyeceğim. Emeğinize sağlık güzel bir inceleme olmuş 😊
21.11.18 beğen 1 cevap
Semih (@sc)
2. paragrafa bakılırsa yazar, 19. yüzyıl Rusya'sı yerine 21. yüzyıl Türkiye'sini de anlatmış olabilir. :)
21.11.18 beğen 2 cevap
ceda

ceda

@ceda

Kitapta, Çiçikov'un ölü köleleri satın aldığı zenginlerle olan muhabbeti ekseninde Rusya'nın toplumsal yapısı eleştirilir. Çiçikov evet ,bir suç işlemiştir fakat ölü köleleri satan zenginler işin sonu cezalandırılmaya gelince ;hep bir ağızdan Çiçikov 'u abartılı derecede suçlu gösterip,sahtekar olarak ilan derler. Çünkü işin ucu onlara da dokunmaktadır.
Toplum olarak da böyle değil miyiz,sadece Rusya mi ? Her tür pisliğin yapılmasına müsamaha gösteririz , çünkü zararımiza olan bir şey yoktur , fakat işin sonunda nedense ortada tek bir suçlu vardir ve en ağır cezayi da ona yükleriz . Paçasını kurtaran daima soylular, zamanımızda dayısı olanlar,zenginler ..., değil midir ?
Evet , Çiçikov suçlu . Daha rahat yaşamak uğruna hem onursuz davranmış hem de hukuka aykırı bir satış işlemi gerçekleştirmistir.Aslinda ölü köle satımı o zaman Rusyası'nda suç değildir ama yine de cezalandırılır ,burasını anlamış değilim. Peki zenginlerin ,herhangi bir zarar etmeyecekleri ,aksine ölü de olsa kölelerin vergisinden kurtulacakları düşüncesiyle ölü kölelerini satmaları da suç değil midir ? Hukuk neyi cezalandirmaktadir? Ahlaki olmayan davranışıysa eğer zenginler neden yargılanmiyor? Kitapta bunun gibi yer yer sorularım olsa da bunu kitabın eksik sayfalarının olduğuna bağlıyorum.
Roman, bu eksikliklere rağmen oldukça esprili bir anlatımla ,iyi bir toplum eşleştirisi içeriyor.
ataç ikon Ölü Canlar
kitaba 8 verdi
6 beğen · 0 yorum
Semih Oktay

Semih Oktay

@semihoktay

ÖLÜ CANLAR
ÖLÜ CANLAR

Roman;Nikolay Vasilyeviç Gogol

Yıllarca önce devretmiştim Ölü Canlar romanını;bir vesileyle onu 2009 yılında ikinci defa okuma fırsatı buldum.Ve geçenlerde elimden çıkarmış olduğum kitabı gelecekte tekrar elime geçecek olursa bir defa daha okuyacağım.

Rus roman ve oyun yazarı Gogol ismi geçince "ÖLÜ CANLAR" gelir akla, Yazarı,tüm dünyada bu romanıyla hatırlanmaktadır hâlâ.Eserin üç ciltlik bir roman olması düşünülmüş zamanında.Ve Dante'nin İlahi Komedyası'nda CENNET / CEHENNEM / ARAF bölümleri gibi,Ölü Canlar'da da üç bölüm tasarlanmış.İlki işte bu ÖLÜ CANLAR başlıklı olanı imiş.

Romanın kahramanı Çiçikov,çiftliklerde çalışmış ve hayatını kaybetmiş ölü vatandaşların nüfus cüzdan kayıtlarını bir biçimde elde ederek, kendi yanında çalışıyor gösterir.Ölü canlar vasıtasıyla geçinmenin yolunu bulmuştur.Böylece zengin olduğunu yayar etrafına. Şehrin ileri gelenleriyle tanışır...İyi bir evlilik yapacakken bir şekilde foyası ortaya çıkar ve şehirden kaçar.Roman burada sona erer.Devam etmiş olsaymış,bu üçkâğıtçı Çiçikov doğru yola gelecekmişti.Romanı layıkıyla anlamadığımı söyleyebilirim.Bu yüzden,sıkı bir çevirisine denk gelirsem bir defa daha okuyacağım.

Salı,23 Şubat 2016
ataç ikon Ölü Canlar
kitaba 4 verdi
7 beğen · 0 yorum
Mert

Mert

@mertaksu

Yalnızca Tolstoy ve Dostoyevski'nin değil, Gogol'ün Rus edebiyatında her gerçeği olduğu gibi ele alan ilk yazar olmasının sağladığı büyüklüğün farkında olan diğer yazarların da sıklıkla bahsettiği Ölü Canlar, özellikle 1812 Savaşı döneminde bürokraside meydana gelen bozulmanın doruğa çıkmasını, asıl düşman olan Fransızların sanki ortada bir savaş yokmuşçasına Rus kültürüne nüfuz edip aristokrasiyi benliklerinden uzaklaştırmasını, arada bir haklı olarak yerilse de erdemleri dolayısıyla hep el üstünde tutulan Rus köylüsünün içinde bulunduğu sefalete daha da gömülmesini, Gogol'ün olay akışını sık sık bölerek bilgi vermeyi gerekli gördüğü okuyucuyu yer yer gülümseterek anlatan romandır. Birinci cildi tam olmakla beraber, ikinci cildin yazım aşaması yazarın -münzeviliği aşırıya vardırmasından ötürü ağır bunalımlar geçirip kendini haftalarca odaya kapattığı- ömrünün son dönemlerine denk geldiğinden, kendi deyişiyle "Şeytan'ın yaptığı eşek şakası" sonucu büyük bir kısmını ateşe atmıştır. Romanın akıcı ilk cildinden sonra olayların nasıl çözümlendiği bu sebeple bilinmiyor.
ataç ikon Ölü Canlar
kitaba 8 verdi
8 beğen · 0 yorum
Onur Barış

Onur Barış

@banlir22

şimdiye kadar inceleme yazısı eklenmemiş olmasına şaşırdım doğrusu:) Gogol gerçekçi edebiyatı başlatan yazardır. kendi ülkesinde Puşkin'e kadar yapılan saray edebiyatını, ince mizahı ve güçlü hiciv yeteneğini birleştirip allak bullak etmiş bir abimizdir:) roman ve hikayelerinden soylu takımını tamamen koparıp sıradan memurlara yer vermiştir. çarlık rusyasına atılan en komik, en alaycı ve en sert tokatı indirmiştir. Ölü Canlar ise teoride 3 cilt olarak düşünerek başlanmış, yani Dante'nin ilahi komedyasından esinlenilmiş ama karakterlerin gerçekçiliği ve Gogol amcanın kendi yarattığı gerçekliğe ihanet edememesi sebebiyle tamamlanamamış bir başyapıttır.. 2. cildin sonları şömineye atılıp yakılmış, 3. sü hiç yazılmamıştır. ondandır ki Gogol akıl almaz bir gerçekçidir. ve tabi ki Dostoyevski'nin de dediği gibi, -hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık.
ataç ikon Ölü Canlar
kitaba 10 verdi
3 beğen · 0 yorum

Ölü Canlar - S41

" Demek bir yangın oldu, öyle mi bayan? "
" Tanrı bizi böyle bir felaketten korusun. Bir yangın olsaydı halimiz harap olurdu. Adam içkiyi fazla kaçırmıştı, yalnız kendisi yandı. Küçük, mavi alevler etrafını sardı ve kömür gibi simsiyah kesilerek ölüp gitti. Bilseniz, ne usta bir demirciydi! "
Apocalyptica tarafından eklenmiştir.
Ayşe

Ayşe

@ayse997

Kendisi de acaba neşeli miydi yoksa eylülün son günleri gibi hüzünlü müydü?
ataç ikon Ölü Canlar
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
10 beğen · 0 yorum
Reşat Karakaş

Reşat Karakaş

@resatkarakas

sen bizim karamızı sev, akımızı seven nasılsa bulunur."

gogol, ölü canlar
ataç ikon Ölü Canlar
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum
Gamze Züleyha Üredi

Gamze Züleyha Üredi

@gzuleyhauredi

Tüm insanlar sevilmek ister matmazel ne yapalım? Vahşi hayvanlar bile, kafesin parmakları arasından burnunu uzatarak okşanmayı bekler.
ataç ikon Ölü Canlar
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum
S.E.Ç

S.E.Ç

@sec

Faytondaki yolcu ne yakışıklı, ne çirkin, ne şişman ne de zayıftı. Genç sayılmazdı ama yaşlı da değildi.
ataç ikon Ölü Canlar
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
4 beğen · 0 yorum
Kübra Ç?

Kübra Ç?

@kedilikitapsever

Dönüp arkaya bakmanın, acı acı ağlamanın bir anlamı yok! Yeniden kolları sıvamak gerek!
ataç ikon Ölü Canlar
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
1129
KİTAP
Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar
Herkesin mutlaka okuması gereken, kitaplığında bulunması gereken kitaplar listelenmektedir. Sen de mutlaka okunması gerektiği...
104
KİTAP
Başyapıt Niteliği Taşıyan Önemli Kitaplar
Tüm dünyada yüzbinlerce okur tarafından beğenilerek okunmuş, çığır açan başyapıt niteliğinde kitaplar. Okurken asla pişman ol...
18
KİTAP
Yazarların Okuduğu ve Önerdiği Kitaplar
Çeşitli kaynaklardan ve yazar röportajlarından yararlanılarak derlenen, ünlü yazarların okuduğu ve tavsiye ettiği kitaplar li...
194
KİTAP
Hasan Ali Yücel Klasikleri Listesi
Eski Milli Eğitim Bakanı ve Köy Enstitüleri'nin kurucusu olan Hasan Ali Yücel'in adının verildiği, Türkiye İş Bankası Kültür ...
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

Başlıyorum... paylaşım fotoğrafı
Başlıyorum...
Yaşar Kemal, Binbir Çiçekli Bahçe adlı kitabında Gogol ve Ölü Canlar’dan öyle bahsetmiş ki, okumaya karar verdim Ölü Canlar’a. Başlıyorum...
ataç ikon Ölü Canlar
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
24 beğeni · 25 yorum beğen ikon
Semih Oktay (@semihoktay)
İkinci defa mı okuyacaksın yani şimdi Gülşah? Ben de iki defa okumuştum ÖLÜ CANLAR başlıklı bu romanı. 🤗😊 Geçerli...
17.11.18 beğen 1 cevap
Batuuu (@batuuu)
okuduğum en sıkıcı romanlardan biriydi:(
17.11.18 beğen 2 cevap
Ateş (@bartender)
@semihoktay ağabey bulamadım incelemeyi,ama 2 sayfada birşey anlayamaz herhalde kimse,ben madonnayı bitirdikten sonra bu karara vardım.
17.11.18 beğen 1 cevap
tamer aktulum

tamer aktulum

@amantedelashadas

SONUNDA BİTTİ.
Bu gün kanı kaynayan delikanlı kendi ihtiyarlığının resmini görecek olsa korkudan sıçrar.Siz gençliğin o pembe yıllarından çıkarak olgunluk yaşının çetin yoluna düştüğünüzde,insancıl duygularınızı da yanınıza alıp götürün,yoksa bunları artık bulamazsınız.
ataç ikon Ölü Canlar
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
8 beğeni · 7 yorum beğen ikon
Semih Oktay (@semihoktay)
Alıntı mı bu? Nedir? Ona göre beğenelim!
22.06.18 beğen 2 cevap
tamer aktulum (@amantedelashadas)
Kitaptan alıntı abi 45 sayfa kalmıştı 10gundur okuyamadım Sabah bitirdim birde alıntı paylaşayim dedim.
inceleme de yapacağım ?
22.06.18 beğen 1 cevap
tamer aktulum

tamer aktulum

@amantedelashadas

 paylaşım fotoğrafı
Romantizmin bilinen kurallarini bırakıp, konuları günlük yaşamanın içinden almaya başlayan ilk yazar Gogol'dür. Yarısı görünen kumanda @karacurin için kimse yeşillenmesin
ataç ikon Ölü Canlar
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
8 beğeni · 2 yorum beğen ikon
CEVİZKABUĞU (@karacurin)
Kumandayı ,derdi paylaşacağına şu şişe de wiskey yazan zımbırtıyı paylaş Sn.@tamer-aktulum? kumanda yüzünden sevsek fe olduk be""ya?
31.05.18 beğen 1 cevap