up
ara

Tarih, Kültür ve Kahramanlar

Tarih, Kültür ve Kahramanlar Konusu ve Özeti

Tarih, Kültür ve Kahramanlar
Tarih, Kültür ve Kahramanlar kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yayınevi: Ötüken Neşriyat
ISBN: 9789754378252
Sayfa: 197 sayfa Basım Tarihi: 2010
Tarih şuuru, milletlerin hareket hatlarını tayine yarayan bir millî savunma silâhıdır. Hangi milletten düşmanlık gelmiştir? Hangi rejim faydalı veya tehlikelidir? Ne türlü şahıslar iyilik ve kötülük edebilir? İşte bütün bunların cevabını tarih şuuru verir. Türk milleti, aşağı yukarı binlerce yıllık mazisine rağmen çok genç milletlerdendir. Bu yüzden tarih şuuru olgunlaşamayan Türk milletine, bu şuuru tamamıyla kaybettirmek için düşmanları tarafından yapılan telkinler, yani zehir sunmalar pek çoktur.
Ecdadı ve kanı ile bu toprağa bağlı olan normal bir insan, şahsî düşünceleri ne olursa olsun, topluluktan ne derece ayrı düşünürse düşünsün, fedakârlık edemeyeceği bazı sınırlara, mukaddes bildiği değerlere sahiptir. Böyle bir insan yurt topraklarından en küçük parçayı bile yabancılara bırakmayı düşünemez. Bir takım dolambaçlı yollarla, milletin mukaddes tanıdığı şeylerin aleyhinde bulunamaz. Tarihî düşmanımız olan milletlerle dost olmaktan bahsedemez. Milletimiz üzerinde yabancı bir devletin hâkimiyetini aklına bile getiremez. Getirirse ya anormal bir çılgındır, ya satılmış bir haindir veya bizden olmayan bir yabancıdır. Bunların üçü de bir kapıya çıkar.
Sezgi

Sezgi

@sezgii

Kimler Milli Kahramandır? Kimler tarihe hizmet etmiştir? gibi soruların cevabını alacağınız dolu dolu bir kitap. Makalelerin kısa olması sebebiyle hemen bitebilecek tarzdadır ve kaynakça olarak kullanılabilir.
0 yorum

Tarih, Kültür ve Kahramanlar - S41

Türkçede millet manasına gelen "budun" sözü iki yerde (1,47) büdün yazılmıştır. Bundan da anlaşılıyor ki cemiyet azaları eski harflere göre büdün de okunabileceği için öyle sanıvermişlerdir (mürettip yanlışı olduğu ileri sürülemez. Çünkü bilginlerin yazdığı bir kitapta hem mürettip yanlışı olması da ayıp, hem de aynı sayfada iki yerde üst üste büdün diye geçtiği için bu ihtimal varit değildir.).
RT.D. tarafından eklenmiştir.
Sezgi

Sezgi

@sezgii

‘’ Kahramanlık insan erdemlerinin en yücesidir. Milletlerin de kahramanları sayısınca itibar kazandığı ve dayanıklı olduğu bilinen gerçeklerdendir.’’
0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

‘’ Millî menfaati o yolda gördükleri için "devletin başında halis Türkler bulunmalıdır" diyen milliyetçileri "ırkçılar, nazistler" diye gözden düşürmeğe, onları âdeta vatan haini gibi göstermeğe yeltenen adam bu gizli Yahudi ırkçısı Ahmet Emin'dir.’’
0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

‘’ Bu, sosyal bir kanundur: Toplumlar yayılmak ve büyümek için çatışır,
çarpışır; bunun için her vasıtadan faydalanır. Böyle bir sosyal kanun olmasaydı barışçı İsa'nın dinindeki milletler asırlarca savaşmaz, Budist Japonlar savaşın sözünü dahi etmez, kardeş Müslümanlar birbirinin canına kastetmezdi.’’
0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

‘’ 3 Mayıs bir çok Türkçünün büyük sıkıntı ve ıstırabı ile kapanmıştır. Fakat 3 Mayıs devam etmektedir: Ötüken'in Yazı İşleri Müdürü Kayabek, aşağı yukarı 6 yıl önce başlayan bir davanın sonucu olarak mahkûm edildiği 15 aylık hapis etmek üzere, eşini ve birisi bebek olan dört çocuğunu İstanbul'da bırakarak, doğum yeri olan Eğin'e hareket etmiştir. Önümüzdeki yüzyılın tarafsız tarihçileri 3 Mayıs'ın bir dönüm noktası olduğunu elbette tespit edeceklerdir.
3 Mayısa selâm olsun!.. 3 Mayıs ruhu ebediyen yaşasın!..’’
0 yorum
Sezgi

Sezgi

@sezgii

‘’ Olcas Süleymanoğlu bu yazısında "İşin mühim tarafı bu yazıların hangi dille yazılmış olduğudur" diyor. Olcas'a göre bu harfler, Orkun harflerinin başlangıcı ve eski şeklidir. Kendisi bu 26 harfli yazıda 8 kelimeyi okuyabildiğini söylüyor. Okuduklarının mânâsı şu: "Hakanın oğlu 23 yaşında yok oldu. Halkın şerefi de yok oldu".
0 yorum
1130
KİTAP
Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar
Herkesin mutlaka okuması gereken, kitaplığında bulunması gereken kitaplar listelenmektedir. Sen de mutlaka okunması gerektiği...
fatih irkil

fatih irkil

@fatihirkil

Hüseyin  Nihal Atsız -Tarih Kültür  ve Kahramanlar paylaşım fotoğrafı
3 Mayıs 1944 Türkçülüğün diriliş günüdür
0 yorum