up
ara

Devlet

Devlet Konusu ve Özeti

Devlet
Menon kitabının da yazarı Platon tarafından kaleme alınan Devlet kitabı Yönetim ve Devlet Üzerine, İnsan ve Toplum türünde okuyucusu ile buluşuyor. Araf Yayıncılık yayınevinden 1970 yılında 9786055205935 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Devlet isimli kitap 388 sayfadan oluşuyor. Kitap Asla Unutmak İstemediğimiz Kitaplar listesinde de yeralmaktadır. Devlet kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Yazar:
Yayınevi: Araf Yayıncılık
ISBN: 9786055205935
Sayfa: 388 sayfa Basım Tarihi: 1970
Platon, "Devlet" adlı eserinde ideal devletin nasıl olacağını belirtmiştir. Bu devlette insanlar üç sınıfa bölünmüştür; Çalışanlar (işçiler, çiftçiler, zanaatkarlar), bekçiler (askerler) ve yöneticiler. İşçi sınıfı çalışıp üretimde bulunarak devletin maddi ihtiyaçlarını karşılar. Bekçiler sınıfı toplum içinde güvenliği ve dışarıya karşı devletin varlığını savunur. Yöneticiler sınıfı ise devleti yönetir.Bu toplumda her sınıfın bir erdemi vardır. İşçi sınıfının erdemi kanaatkâr olmak, bekçi sınıfının erdemi cesaret, yöneticilerin erdemi ise bilgeliktir. Ayrıca bu toplumda Kadın-Erkek eşitliği mevcuttur. Platon'un açtığı bu ütopik devlet anlayışı yolu, gelecekte hem doğu hem de batı felsefelerinde temsilciler bulmuştur.
Misafir

Misafir

@misafir000

Arkadaşlar bazı incelemeler ve yorumlarda bulunmuşlar ben de sanat ve edebiyat ile alakalı kısmı hakkında birkaç kelam etmek isterim.Öncelikle bu eserin Aristo'nun Poetika'sı göz önünde tutularak düşünmek ve incelemekte fayda var. Bildiğiniz üzere Platon -bizdeki Eflatun-'un ideal devlet düzeni ve yönetimini anlattığı bu eserde ülkesinde ve devletinde sanatçılara ve edebiyatçılara yer vermez ve kovar çünkü Platon gerçek bir dualisttir onun için asıl olan ideal düzen , mutlak güzelik ve tabiki idelerdir. Bu dünyada olanlar sadece yansımalar yani mimesislerdir bu da idelerde var olanın taklidi demektir. Bildiğiniz üzere İslam ilmi tarafından da etkilenmiş ve incelenmiş bu filozof dikkat edeceğiniz üzere bizim tasavvuf anlayışımız ile özellikle Sufiler ile benzeşmektedir onlara göre asıl gerçek ve hayat bu dünya değildir bu dünya Allah ' ın tecellisidir. Yine Mağara istiaresi de buna güzel bir örnek olacaktır. Peki Platon neden edebiyatçıları ve sanatçıları devletinde istemez sanırım asıl sorulması gereken soru ve ana omurgayı burası oluşturmakta çünkü idelere ve gerçek doğrulara sadece akıl ile ulaşırız sanatçılar ise aklın yerine duyguları ön planda tuttuğundan bu durum pek sakıncalıdır ve devlette bulunmamalıdır ki o yüzden devleti filozoflar yönetir. Platon der ki : -Edebiyat ve sanat ahlakı bozar neden mi? çünkü şair,yazar,sanatçı burada akıldan ziyade duygularını da ortaya koyduğundan iyiyi de kötüyü de yazar Örneğin; Homeros Destanı'nı okuyan birisinin ahlakı bozulur bunu yapan sanatçı tek şartla devlette kalır o da iyiliği ve aklı öğütleyen duyguları bastıran bir halde yazar ise..
-Edebiyat insanları gerçeğe ulaştırmaz peki niçin? Zaten gerçek olan idelerdir bizim bu dünyada algıladıklarımız mimesis yani akılda olanın kopyasıdır sanatçı bu tarz eserler ile kopyanın da kopyasını vermiş olur bize ve bizi gerçeklikten bir adım daha uzaklaştırır.
Son olarak da şair vecd halindedir ve yazarken akıl ile bağını kopartır ve aslında tam olarak anlatmak istediklerini halka yahut okuyana anlatamaz bu durum da sakıncalıdır der . ( Burada Sufiler ve tasavvufcularımız da akıl acizdir der ve Platon ile bir bakıma birleşir ancak Platon gerçeğe akılla Sufiler ise gönülle ulaşır dediği için ayrılacaktır. Gazali 'de bu durumu görebilmekteyiz.) Aslında bir nevi neoeflatunculuktur da denilebilir tasavvufa. Konumuza dönecek olursak , akıl , sağduyu, mükemmellik kavramları ile hareket eden Platon'u klasisimciler tam olarak benimsese de klasisizmin babası Aristo'dur demek pek yanlış olmaz sanırım. Platon'un kovduğu edebiyatçıları ve sanatçıları öğrencisi Aristo arka kapıdan tekrar devlete alır ve anlatır: Tamam bir ideler alemı ve yansımalar mutlaka vardır ancak bizim gördüğümüz yansımalar da idenin kendisini yani özünü bize verebilir , fikir sahibi olmamızı sağlar der. Çünkü artık madde ve form birleşmiştir. Evet edebiyat ve sanat bize gerçeği tam anlamıyla vermeyecek zaten vermemeli de bunu yapan tarih kitabıdır edebiyat bize olanı değil de olması gerekeni vermeli ki insanlar hayatı daha iyi anlasın ve bilgi ve duygu dunyasından pay çıkarsın.. Aristo ise savunmasını şöyle yapar: Akıl ve sağduyu olmalıdır , eserde resim , şiir , müzikalite bir bütünlü içinde olmak zorundadır , ve iyi güzel olgular öne çıkarılmalıdır.
Burada ise işin içine kısaca arınma ve örnek alma dediğimiz katarsis kavramı girer. Örneğin bir eser okunur yada canlandırılırken bir kişinin öldüğünü farzedelim bizde o öldürme duygusu artık boşalır ve bundan sıyrılırız kötü örneği almayız ancak bunun tam tersi olma gibi bir durum da söz konusu olabilir yani bu Platon'un dediği gibi kötü bir örnek de olabilir biz de bu durumu arınma kişide değil eylemde diyerek açıklayabiliriz. Çünkü insanlara bazı evrensel konular daha çok küçükken öğretilmiştir hırsızlığın kötü , adam öldürmenin kötü olması gibi. kişi bunu bildiği halde yapıyorsa eylem arınmıştır kişi değil. Bu iki tarzı da klasisizm örnek almıştır ve bu duruma başkaldırı romantizm ile bastırılmaya çalışılmıştır diyebiliriz.
ataç ikon Devlet
kitaba 10 verdi
17 beğen · 1 yorum
Semih Oktay (@semihoktay)
Sanatçıların niçin siyasette faal olmamaları gerektiğini gayet güzel anladım sayıyorum kendimi de şu bir eseri okuyan biri, kötü örnek olabilecek eylemleri okuduğunda kabul mu eder,red mi eder,,,anlayamadım.
08.03.15 beğen cevap
Hakan

Hakan

@hakani

Platon ve Sokrates... Siyaset Felsefesi'nin en popüler iki filozofu. 7'den 70'e onları duymayan, bilmeyen yok gibidir. Kime Platon deseniz mağara benzetmesini, idealar dünyasını hemencecik söyler. Peki Platon bunlardan mı ibarettir? Elbette ki hayır.

Her ne kadar ikincil kaynaklar yazarlar ve eserleri hakkında yeterli düzeyde bilgi sunsalar da bir yazarı en iyi şekilde tanımak, eserlerini okumakla başlar. Dolayısıyla Platon'u anlamak da bu kitabı okumaktan geçmektedir.

Platon, M. Ö. 427 yılında Atina'da doğmuştur. Onun yaşadığı Atina'da Otuzlar Tiranlığı'nın zorbalığı hakimdir. O, 20'li yaşlardan itibaren Sokrates'le tanışmış ve Sokrates ölünceye kadar onun öğrencisi olarak yanından ayrılmamıştır. Soylu bir ailenin çocuğu olan Platon hocasının görüşlerinden de etkilenerek devlet yönetimi üzerine kafa yormuş, Otuzlar Tiranlığı'nın baskıları ve hocasının demokrasi yandaşları tarafından öldürülmesi onun bu konudaki fikirlerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Hocasının görüşlerinden etkilenmesine rağmen Platon'un devlet görüşü hocasınınkinden farklılık göstermektedir. Ona göre insan çok küçük harflerle yazılmış, okunması güç bir kitaptır. Bu kitabı okumak için tümel bilgiye, evrensele bakılmalıdır. Dolayısıyla iyi bir insan ancak iyi bir toplumda, iyi bir toplum ise ancak iyi bir devlet düzeninde mümkündür. İşte bu yüzden Platon'un ideal devletinde kötü olan hiçbir şeye yer yoktur.

Platon, ilk ideal devlet düzenini kurguladığı Devlet kitabını gençliğinde yazmaya başlamış ancak daha sonra ara vermiş ve ancak yaşlılığında tamamlamıştır. Ona göre ideal devlet düzeninin yeryüzünde kurulması mümkün değildir. Dolayısıyla o, kurguladığı düzenin yeryüzünde uygulanabilirliğine önem vermemektedir. Kitabın giriş bölümünde adalet kavramı üzerinde tartışmakta, ideal devlet kurgusunu ilerleyen bölümlerde yapmaktadır.

Platon'un ideal devletinde üç ana sınıf bulunmaktadır. Mülkiyet edinmede özgür olan üreticiler, çok sert şartlarda eğitim alan koruyucular ve yöneticiler. Bu üç sınıf arasında geçiş yapmak mümkün değildir. Ona göre devlet bir organizma gibidir, yani her sınıf kendi işini yapmalı, kendi arasında sosyal ilişkiler kurmalıdır. Ona göre ideal bir devlet bilge, ölçülü, yiğit ve adil olmalıdır. O, kötü olan hiçbir şeyin devlete girmemesi gerektiğini söylemektedir.

Platon, bu kitabını soru cevap şeklinde olan diyaloglardan oluşturmuştur. Kitapta kendi görüşlerini hocası Sokrates'in ağzından yansıtmıştır. Eğer Siyaset Bilimi'ne meraklıysanız ya da bu alanda bir öğrenim görüyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız.

Kitapla ilgili görüşlerimi belirttiğim inceleme videoma aşağıdaki bağlantıyı kopyalayıp tarayıcınızda açarak ulaşabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=sSp8Ij8dQxM

Bilgiyle kalmanız dileğiyle.
ataç ikon Devlet
kitaba 7 verdi
14 beğen · 2 yorum
Eseflal (@eseflal)
"Dolayısıyla iyi bir insan ancak iyi bir toplumda, iyi bir toplum ise ancak iyi bir devlet düzeninde mümkündür." Bu cümleyi sevdim. 👍
29.08.18 beğen 1 cevap
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

Devlet
Platon’un İdeal Devlet anlayışı konusunda, düşünürlerin diyaloglarına yer vererek yazdığı kitaptır. Düşünürler, kendi ülkelerinde gördükleri bazı olumsuz durumlardan yola çıkarak ideal bir devlet tasarlanması için gereken hususları ortaya koymaktadırlar. Sokrates ile diğer düşünürlerin diyaloglarından oluştuğu için kitap oldukça önem taşımaktadır. Çünkü Sokrates’in yazılı eseri olmadığından, biz Sokrates’in bu diyalogundan sadece öğrencisi Platon aracılığıyla bu eserde haberdar oluyoruz.

Kitapta genel olarak, insan ruhundan yola çıkarak devlet anlayışı tanımlanmış. İnsan ruhunda iyi ve kötü yanlar olduğunu ve her insan ruhundaki farklı özellikleri ölçülü bir şekilde ortaya çıkarırsa, ideal insan olacağı konusu üzerinde durulmuş. Sokrates, maddi şeylere bağlı olan mutluluğu reddederek, ruhun ön planda olması gerektiğini ve bizi bu düzleme taşıyacak olan şeyin de bilim olduğunu savunmuştur.

Kephalos ile Sokrates’in diyaloglarıyla başlıyor 1.Bölüm. 1. Bölüm ile 2.bölümün büyük bir kısmında adil olmak konusu ele alınarak, karşılıklı diyaloglarla zenginleştirilmiş ve verilmek istenen mesaj bence verilmiş. 2.bölümün yarısından sonra devlet konusuna giriş yapılmış. İdeal devlet anlayışında öncelikle çocukların doğru eğitilmesi vurgulanmış.
3.ve 4.bölümlerde yalan, rüşvet, taklit konuları yer almaktadır. Ayrıca ideal devlet yaklaşımındaki bekçilerin, görevleri dışında başka işlerle uğraşmaması üzerinde durulmuş. Ruhu müzikle ve bedeni jimnastikle eğitmenin mümkün olduğu vurgulanmış. Gençlerin bu şekilde eğitildiklerinde ölçülü olacağından bahsedilmiş. Her bir şeyin farkına kendine zıt olan şeyle varılacağı konusu ele alınmış. İnsan ruhuyla ilgili bazı tanımlamalar yapılmış. Ardından adil insandan yola çıkarak adil devletin de aynı açıdan değerlendirilebileceği konusu üzerinde durulmuş.

5.bölüm genelde karşılaştırmaların yer aldığı bir bölümdür. kadın ve erkek, savaş ve anlaşmazlık, filozof ve filozof olmayan, sanma ve bilme gibi...6.bölümde doğruluk, öğrenme, filozofun özellikleri ele alınmış. 7.bölümde temel bir bilim dalı olan matematik, geometri ve astronomiden bahsedilmiş. Bilim öğretilirken sevdirmenin esas olduğu vurgulanmış. 8.bölümde devlet biçimlerinden bahsedilmiş. 9.bölümde yasaların dürtüleri kontrol altına alması ve devlet biçimlerinin birbiriyle ilişkisi ele alınmış. 10.bölümde ise meslekler ile ruhun iyi ve kötü yanları tekrar ele alınmış.

Her insanın kitaplığında olması gereken temel bir eser özelliği taşıyan bu kitabı, herkese öneririm. Diyaloglardan dolayı sıkılmadan okunabiliyor. Keyifli okumalar dilerim.
ataç ikon Devlet
kitaba 10 verdi
9 beğen · 5 yorum
Semih (@sc)
Istek listemde olup da sayfa sayısı yüzünden ertelediğim kitaplardan. Belirtmeseydiniz de incelemenizden olmazsa olmaz bir eser olduğu gayet net anlaşılıyor. Muhakkak okuyacağım ama ne zaman? Nasip! Elinize sağlık.
15.02.18 beğen 1 cevap
Zeynep Y.☂️ (@zeynepy)
Çok güzel bir inceleme olmuş, listeme ekledim çok teşekkürler :))
15.02.18 beğen 1 cevap
Anıl Şölen

Anıl Şölen

@anilsolen23

Devlet
Aradaki binlerce yıllık anlam farkından mı yoksa kapasitem mi bu kadar (büyük ihtimalle öyle) , beynimin fazla ısındığını hissedip yer yer ara verdiğim bir kitap oldu benim için. O yüzden felsefeyle aranız liseden kalmaysa okuması ve anlaması biraz ağır gelebilir.

Kitap;iyilik-kötülük,dostluk-düşmanlık,eğitim-cehalet gibi zıt kavramlar üzerine Sokrates ve Thrasymaklos arasında geçen bir tartışma ile başlıyor. Karşılıklı fikir alışverişi ile geçen bu bölümden sonra Glaukon ve kardeşi Adeimantos ile kitabın asıl konusu olan "Eğer sıfırdan bir devlet kuracaksak bu nasıl olmalı,adaleti sağlamak neden önemli,bir şehirdeki herkesi mutlu etmek mümkün mü? bunu konuşuyorlar. Ayrıca baştan sona diyaloglarla süslü bu kitapta ara ara verilen bilgiler sayesinde de o zamanlardaki insanların günlük yaşantıları hakkında fikir sahibi olabiliyorsunuz.

Diğer bir yandan, binlerce yıldır eserleri önemli konularda örnek alınan,dünyaca kabul görmüş,gelmiş geçmiş en zeki filozoflardan biri Eflatun'u eleştirmek ne haddime ama eleştireceğim. Birincisi, Thrasymaklos adlı arkadaş olayları biraz geç anlıyor bence. Örneğin; Sokrates ile "doğruluk mu yoksa eğrilik mi üstündür" konusu üzerine 40 sayfa fikir jimnastiği yaptıktan sonra adam diyor ki "ne dediğini tam anlamadım Sokrates". İşte bunu demesi içime bir hüzün damlası akıtan,kendimi ve hayatımı sorgulatan bir andı benim için. Sonraki 15 sayfada Sokrates, anlattıklarının özetini geçti ki eğer bu olay gerçekten yaşandıysa Sokrates'e ben de acıdım. İkincisi; Sokrates'in, Atina esnafı arasında Thrasymaklos'un yancısı olarak bilinen Glaukon ile diyalogları. Burada da Glaukon adlı arkadaş biraz fazla anlayışlı.Yani bir yerde karşı çık, şurada hatan var,bence oyle değil yanılıyosun,sen şimdi bunları bize anlatıyosun da adamlar o kadar yol yaptı bak" de ama yok. Sokrates ne derse, "hı,hı","tamam","aynen","haklısın" diyerek kitabı bitirdi. Bu yönden kendisini kutluyorum.

Bunların haricinde Sokrates'in fikirlerinin, doğruluk ve adalet hakkında sizi iç dünyanızda bir yolculuğa çıkarması, beyni biraz sulandıran ama sonuç olarak besleyen ve güçlendiren kültürel birikimi kitabı okumak için yeterli diye düşünüyorum. İyi okumalar.
ataç ikon Devlet
kitaba 8 verdi
3 beğen · 0 yorum
Ozzy Yigit

Ozzy Yigit

@ozzyyigit

Esin Kaynağı
Platon' un Devlet kitabi benim icin bir numaradır. Benim icin diyorum. Yoksa herkesin 1 numaraya koyduğu kitap farklıdır.
Bana, diyalektik olmayı sevdiren kitaptır. Diyalektik olmasam, sosyal medyada gördüğüm her habere inanıp ona gore hareket edebilirdim.
Bu kitap m.o 400 kusur yılında yazilmis olmasina rağmen bazı alanlarda hala güncelliğini koruyabiliyor olabilmesi hayranlık verici. Sonuçta kendisi hem birçok dünya devletine hem de birçok kitaba esin kaynağı olmustur.
Okunmasi gereken kitaplar listesinde mutlaka olması gereken bir kitaptır ayrıca. Hala okumayan varsa şiddetle tavsiye ederim. Fazla uzutmadan incelemeyi kitaptan bir alıntı ile bitireyim. Bu bolum çok tanıdık gelse de, m.o 400' lu yıllarda yazildigini hatırlatayım. Yoksa tam olarak da gunumuzu mu tasvir etmiş ?

- Halkin koruyucusuna gelince, Homeros' un sozu onun icin söylenmez herhalde: "Devrildi koca bedeni, serildi boylu boyunca." Tersine, o devirir dusmanlarini, biner devlet arabasına. Ondan sonra koruyucunun astigi astik, kestiği kestiktir.
- Olacagi budur.
-Boyle bir adamin türediği yerde, devletin ve insanların hali nice olur, simdi onu arastiralim.
- Arastiralim.
- Ilk günler zorba, dort bir yana selamlar, gulumsemeler dagitir, zorbanın tam tersi gibi gösterir kendini; yakinlarina ve halka bol bol umutlar verir, borçluları avutur, herkese, hele kendi adamlarına topraklar dagitir, dünyanın en cömert, en tatlı adami gibi gorunur degil mi?
- Oyledir.
- Ilkin dis dusmanlariyla ugrasir, kimiyle anlaşır, kimini yener, ama onlardan korkusu kalmayınca yeni savaslar cikarir ortaya, halki hep buyruğu altına almak icin.
- Doğru.
- Hem de vergilerle fakirlesen yurttaşlar isten baskaldirmasin, kendine ayaklanmasınlar diye.
- O da doğru.
- Ona boyun eğmeyecek dik kafalı insanlar görürse, haklarından gelmek icin gene savasa başvurur, düşmana salar onları. Butun bunlardan oturu bir zorba. her zaman savas kundakcisi olma yolundadır.
-Oyledir.
...
ataç ikon Devlet
kitaba 10 verdi
6 beğen · 2 yorum
Gökdeniz mert (@pote)
[silindi]
04.05.18 beğen cevap
Gökdeniz mert (@pote)
Çok güzel bir konu yazar kitap . Yüzyıllar geçmiş amma soygun biçimi aynı isimler değişir tarihler ama bakınca bürokrasi bile aynı . Ben sümerleri okuyorum araştrıyorum onlar çözmüşler adil olmayı toplum eşit kanunlaştırmışlar . Benim bir numara kitabım NUTUK ATATÜRK
04.05.18 beğen cevap

Devlet - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Elif

Elif

@elifce

İyi insanlar gençliklerinde saf olurlar, kötülere çabuk kanarlar, çünkü içlerinde kötülerin davranışlarını anlamayı kolaylaştıracak örnek yoktur.
ataç ikon Devlet
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
8 beğen · 0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

“büyük olan her şey kolay yıkılır ve güzel olana, gerçekten de, söylendiği gibi, zor ulaşılır.”
ataç ikon Devlet
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
7 beğen · 0 yorum
Şilan Devrim Becerman

Şilan Devrim Becerman

@silandevrimm

Felsefenin gözden düşmesi,onunla uğraşanların ona layık olmamaları yüzündendir.
ataç ikon Devlet
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
6 beğen · 0 yorum
Çağla ???

Çağla ???

@kitapdas

Parayı kendileri kazanmayanlar çoğu zaman böyle olurlar. Kazananlara gelince ,onlar parayı iki misli severler. Çünkü şairler şiirlerini, babalar oğullarını nasıl severlerse,kendi emekleriyle servet edinmiş olan kimseler de paraya kendi eserleriymiş gibi düşkündürler.
ataç ikon Devlet
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
6 beğen · 0 yorum
Alan Greenmor

Alan Greenmor

@alangreenmor

Demek ki, devletin yönetiminde kadının kadın olduğu için, erkeğin de erkek olduğu için daha iyi yapacağı iş yoktur.
ataç ikon Devlet
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
5 beğen · 0 yorum
211
KİTAP
Asla Unutmak İstemediğimiz Kitaplar
Asla unutmak istemediğimiz, aklımızın bir köşesinde hep dursun dediğimiz en etkileyici kitapları bu listede paylaşıyoruz....
17
KİTAP
Akıl Zorlayan Felsefe kitapları
Felsefe meraklılarına özel, akıl zorlayan, derinlemesine düşündüren ve sorgulatan en iyi felsefe kitapları listelenmektedir. ...
6
KİTAP
Yönetici ve liderlerin okuması gereken kitaplar
İş dünyası, yönetim, liderlik gibi konularda kendini geliştirmek isteyen herkesin mutlaka okuması gereken en iyi kitaplar lis...
1176
KİTAP
Mutlaka Okunması Gereken Kitaplar
Herkesin mutlaka okuması gereken, kitaplığında bulunması gereken kitaplar listelenmektedir. Sen de mutlaka okunması gerektiği...
317
KİTAP
Tavsiye Ettiğim Kitaplar
Kitap tavsiyesi arayanlar buraya! Herhangi bir kitap türüne bağlı kalmaksızın beğenerek okuduğumuz ve herkesin okumasını tavs...
Hakan

Hakan

@hakani

Devlet (Platon) Kitap İncelemesi
Arkadaşlar merhaba,
Platon'un Devlet eseriyle ilgili kitap inceleme videomu buraya bırakıyorum. Videoyla ilgili görüş ve eleştirilerinizi bekliyorum.
İyi seyirler.
ataç ikon Devlet
kitaba 7 verdi, inceleme ekledi.
6 beğeni · 0 yorum beğen ikon
dame

dame

@birrabis

 paylaşım fotoğrafı
Merhabalar?
En son okuduğunuz kitabınız nedir?? Beğendiniz mi? Önerir misiniz?
Benimki platon-devlet
(En kısa zamanda incelemesini atacağım)
ataç ikon Devlet
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
25 beğeni · 13 yorum beğen ikon
Gülşah Sönmez (@gulsahsonmez)
Devlet dev bir eser. Bir kılavuz kitap. Bence herkes okumalı. İncelemenizi bekliyorum.
18.06.18 beğen 1 cevap
dutyemişler (@dutyemisler1)
Olağan üstü bir geceyi tavsiye ederim kitap bitince içinde kelebekler uçuyor ?
18.06.18 beğen 2 cevap
PİP! (@nusretk)
Platonun devlet ütopyası mı?
23.06.18 beğen 1 cevap
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

Bilgiye ulaşma
“güneş, görme gücünün kendisi değil, ama onun nedenidir ve görme gücü onu da görür,”
“Gözler hakkında şunu biliyorsun elbette: Onu, gün ışığının renklerini aydınlattığı şeylere değil de gecenin karanlığının kuşattığı şeylere çevirdiğimizde, körleşir, hemen hemen içlerinde hiçbir görme gücü kalmamış gibi, görmez olurlar!”
“Ama onları güneşin aydınlattığı şeylere çevirdiğimizde onları net olarak görürüz ve bu gözlerde o anda görme gücünün bulunduğu apaçık belli olur!”

“Aynı şeyin şimdi ruhun içinde de olup bittiğini kafanda canlandırmaya çalış: Hakikatin (doğrunun) ve varlığın aydınlattığı şeye dayandığında ruh (gerçeği) kavrar ve bilgiye ulaşır ve aşikâr bir şekilde düşünme gücüne sahip olur. Oysa karanlık ile karışmış, olmakta-olan ve geçen (değişen) dünyaya (yukarıdan) baktığında sadece salt sanıya (kanaatlere) sahip olur ve körleşir; görüşlerini kâh şöyle kâh böyle değiştirir ve akıl’sız (anlama yetisini) yitirmiş izlenimi uyandırır.”

Demek ki;
Doğrunun ışığıyla, bilgiye ulaşabiliyoruz. Ancak sanı ya da zan ile hareket ettiğimizde körleşerek, anlama kabiliyetimizi kaybedebiliriz.
ataç ikon Devlet
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
6 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

Ruhun bölümleri
“ruhun birbirinden ayrı iki bölümü olduğunu söyleyeceğiz; düşünmesini sağlayan bölümüne, ruhun akılcı kısmı diyebiliriz; ruhun onun aracılığıyla sevmeye, susamaya, acıkmaya bağlı arzuların oyuncağı olduğu kısmına da ruhun akıl dışı, arzulayan kısmı, doyumlar ve hazların dostu diyebiliriz.”

Sonra ruhun üçüncü bir yanı olduğundan söz ediliyor ve bu yan aşağıdaki şekilde açıklanmış:

“üçüncü yanın, kötü bir eğitim sonucunda özünü yitirmedikçe her zaman ruhumuzun akılcı kesimine eşlik edecek olan öfkeli (atılgan, hayatta kalma kavgası veren, gözüpek) yanımız olduğunu söyleyebiliriz.”

“Öyleyse, bilge olup bütün ruhu koruma görevi akla düşerken, öfke, kızgınlık yanı akla itaat etmek ve yardımcı olmak zorundadır.”

Ruhun bu üç bölümünün bir arada uyumu sağlandığında, insanın ölçülü yani sağduyulu olacağı konusuna bağlanmış bu tanımlamalar.

Ölçülü olmak çok önemlidir. Akıl tek başına yeterli değildir. Her konuyu akılla çözmeye çalışmak doğru olmaz. Bazen sevgi de devreye girmelidir. Hissetmek gerek çünkü bazen. Bazen de gözüpek olmak gerekir. Cesaret ve atılganlık önemlidir bazı durumlarda.
ataç ikon Devlet
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
5 beğeni · 0 yorum beğen ikon