up
ara

Darağacında Üç Fidan Sözleri ve Alıntıları

Rabia Akkaya

Rabia Akkaya

@rabiaakkaya

1.NOTUM
Ç DAĞA AĞIT
Açlığın
çıplaklığın acısı mı genişliyor
dalları
meyvaya çağıyan rüzğar mı

Dalgın bir kuşun ötüşünden
sevdiğinin düşen aşık mı
yağmuru emen toprak mı derinleşiyor

yas mı tutmalıyım onurlu ölüme
halkın gözlerini dolduran çizgilere
umudumu çağırmalıyım

Ah gidiyor işte göz göre göre
sıcak titreyişi varlığını hayata adamışların
gidiyor
öfkenin haykırışları
yasalarıyla gidiyor kahredişin
zulmün ve iğrençliğin buyruklarıyla gidiyor
toprağa düşen bakımsız yapraklar gibi değil
azarlanmış çocukların kederleriyle değil
doğuşun ve sevmenin feryadıyla gidiyor
ölümü donatan arkadaşlarım

Ah gidiyor işte göz göre göre
durutarak gündüzleri geceleri
durutarak adanmışlığı,mertliği yüceliği
damıtıp sevdalarına
nefesi toprağa aşılamaya gidiyor arkadaşlarım

bulutlarda hafif mi kar taneleri kadar
özgürlüğün borcu mu ödeniyor

yaralar mı açılıyor yoksulluğa
ezilmişliğin isyanı mı sesleniyor

Ah gidiyor işte göz göre göre
birer rüzgar uğultusu bırakarak yanan ateşe
N.Behram,mayıs 1972
Syf:46
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Rabia Akkaya

Rabia Akkaya

@rabiaakkaya

2.NOTUM
BEN ŞAHSİ HİÇBİR ÇIKAR GÖZETMEDEN,HALKIMIN MUTLULUĞU VE BAĞIMSIZLIĞI İÇİN SAVAŞTIM.BU BAYRAĞI BU ANA KADAR ŞEREFLE TAŞIDIM.BUNDAN SONRA BU BAYRAĞI TÜRKİYE HALKINA EMANET EDİYORUM.YAŞASIN İŞÇİLER,KÖYLÜLER VE YAŞASIN DEVRİMCİLER,KAHROLSUN FAŞİZM...
Syf:68
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Rabia Akkaya

Rabia Akkaya

@rabiaakkaya

3.NOTUM
Ölüm hangi nitelikte olursa olsun,yine de kendi ağırlğıyla gelir.Ve o gün Ankara'daki ölüm,ağlamayı dahi yasaklayan cinstendi.Haberi ilk veren spiker,sesinin titremesi nedeniyle huzurundan edildi.Mezarlığa ilk giden genç tutuklandı.Sokakta ilk bağıran kadın,alınıp götürüldü.
Ve binlerce insan yeraltı yatağında akan bir dere gibi, içinde yaşadı duygularını.
Syf:79
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Rabia Akkaya

Rabia Akkaya

@rabiaakkaya

4.NOTUM
Ben halkımın kurtuluşu,Türkiye'nin tan bağımsızlığı için savaştım.Sizler beni tanıyorsunuz.Bir yıldan beri, bu bir avuç sömürücüler, vatan satıcıları,işbirlikciler,ellerindeki bütün imkanlarla,bizi dışardan emir alan,böücü,anarşist diye tanıtmaya ve halkımızdan bizi koparmaya çalıştılar.Bu bir avuç azınlığa göre vatanseverlik;vatan satmak,yabancılarla işbirliği yapmak,NATO'yu,Amerika'yı savunmak,6'ıncı filoyu ağırlamak,milyonlarca köylünün geçimi olan haşhaş ekimini elinden almak,işcinin grev hakkını engellemek,Amerika'ya ve emperyalizme hizmet etmektir.
Biz bunlara karşı çıktık.Bunun için biz vatan haini,onlar vatan sever oldular.
Bizi,bu mücadelemizden dolayı,güya adil mahkemelerinde yargılayan ve yine adil kurumların eliyle asacak olanlar bilmelidirler ki;Biz halkımızın kurtuluşu ve türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi uğruna,şerefimizle bir defa öleceğiz.Bizi asanlar ve astıranlar ise her gün bin defa öleceklerdir.
Son sözüm: Yaşasın işciler,köylüler
yaşasın devrimciler Yaşasın halkımın kurtuluşu ve bağımsızlığı için savaşanlar Yaşasın tam demokratik Türkiye'nin kurulmasından yana olanlar
Kahrolsun emperyalizm kahrolsun Sunay,Erim,Tağmaç,faşist koalisyonu
T.Yusuf Aslan
Syf:82
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Rabia Akkaya

Rabia Akkaya

@rabiaakkaya

5.NOTUM
BAHARDI
Onlar, onlar kurtulabilseydi eğer
üstelik can verildi bunun için
parçalanıp düşüldü,
sözleşildi,koşuldu,çırpınıldı...
ne mahpusluk,ne ayrılık incitir içi
dayanılmaz olurdu
ne susuşlar,ne keder bölebilirdi derinliği

döküldü,en kıvırcık tüyleri süt kuzularının
çarpa çarpa yemişlere döküldü daluçlarından
bir kuş yuvası,
döküldü,kahramanca söylenen türkülerden
oluk oluk kan

onlar,onlar kurtulabilseydi eğer
olur olmaz başlayan her konuşmada
kaynak ateşinden sıçrayan demir lavları
sabahı yutkunuşlatıkmazdı boyunlara
yolundular daha çok başlarındayken yolun
en körpe,en diri filizleri ezildi gülümseyişin,
sınanır,yol aranır
avuç avuç taşınırken halka aydınlık
çelmelendi sekişi
koparıldı bağırlardan bir demet ışık
döküldü, yüzlerce yeşillik sanki,
sedef gagasından yanar gibi döküldü
ötüşleri sakanın,
döküldü yükselen omuzların ürpertisi
yayıldı sabrın küreklerine

onlar,onlar kurtulabilseydi eğer
hayata
uzak yaşayanlar
bunu bilmezler
varlıkları gözlerden dudaklardan sezilecekti.

(hangisine alışılır acının söyleyebilirim
hangisi korundu ışıtır depreştirir insanı;
hangi sevinç başıboştur -artık biliyorum-
hangisinin o yıldırım kökleri acılardan beslenir)
N.Behram, 1972
Syf:106
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Rabia Akkaya

Rabia Akkaya

@rabiaakkaya

6.NOTUM
Ölüme mahküm edilen üç gencin,köhnemiş bir düzene baş kaldıran,emperyalizme kaşı halk savaşı veren ve bu konuda gençliğe öğütte bulunan Mustafa kemal'in çocukları olduğu, O'nun söz ve davranışlarının genç,coşkulu yüreklerde yaptığı etki düşünülmemiştir.Tüm eylemlerinde,can kaybından en zor koşullarda bile titizlikle kaçındıkları,gerek mahkemede,gerek eylemlerinde takındıkları mertçe davranışları,suçlarını kabule kadar varan dürüstlükleri hiç göz önüne alınmamıştır.Oysa, bunlardan sadece bir tanesinin varolması halinde bile 59.madde uygulanarak hiç olmazsa ölüm cezasından kurtarılmaları yasal bir imkandı. Ama hayır, ilahlar kurban istemişlerdi bir kez...ve de kurban verilecekti...
Syf:156
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Bir yanda halk vardır; bir yanda halkın cevherine kök salmış asalaklar. Bir yanda halka olan duygular; bir yanda halkın duygularına kurulan pusu.
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

O gün Anakara’daki ölüm, ağlamayı dahi yasaklayan cinstendi. Haberi ilk veren spiker, sesinin titremesi nedeniyle huzurundan edildi. Mezarlığa ilk giden genç tutuklandı. Sokakta ilk bağıran bir kadın, alınıp götürüldü.
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Görevlilerin eğlence konularından en korkuncu, “idamcılık oyunuydu”. Hazırlanan senaryo gereği bir nöbetçi yüksek sesle, söz gelimi, “ Komutanım, 45 nolu esirin idam kararı geldi,” diyor ve o hücre açılıp, tutuklu dışarı çıkarılıyordu.
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Daha sonra sanığa beyaz gömlek giydiriliyor, son sözü ve son ihtiyacı soruluyordu.
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Siyasal yargılamalarda verilen kararların biçimsel hukuka uygunluğu, kamu vicdanını tatmin etmeye yetememektedir. Halkın ve tarihin hükmü çoğu kez mahkeme kararlarını geçersiz kılmakta, mahkûm edilenlerin değil, mahkûm edenlerin suçlanmasına yol açmaktadır.
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Siyasal yargılamalarda hüküm verenler çoğu kez davacı hem de yargıç durumundadırlar. Gerçekten yargıçların da siyasal, toplumsal ve ekonomik düzeni yaratan ve süregelmesini savunan görüşleri benimsemeleri mümkündür. Kendi ideolojik anlayışlarının karşısına çıkanların yargılanmasında (şartlandırılmış) kafalarının etkisinde kalmamaları olanaksızdır. Başka bir deyimle yargıçlar çoğunlukla siyasal davalarda tarafsız kalamazlar. Kendileri de sanıkların eylemlerinden şikâyetçi ve davacıdırlar.
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Çünkü dava hükmün verilmesine ve cezanın infaz edilmesine rağmen kamuoyunda kabul edilmiyor, tartışılıyorsa, o dava kapanmamıştır.
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

İç ve dış sömürü talana karşı, başkaldırmayacak, hakkını soramayacak, “Bu benim kaderim, o’nun kısmeti” diyecek kadar zavallılaşmış, beyni uyuşturulmuş, gecekonduların, köy kentlerin sakinleri, yoksul çilekeş, amma bu vatanın öz ve bağlı halk kitlelerini uyandırmak, hakkını sorar ve arar, kıpırdanır, konuşur hale getirmek gibi çok kutsal, çok insancıl çok yurtsever davranışlardır.
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Eduşka

Eduşka

@edaa

Haktan yana, adaletten yana olmak zordur. Büyük fedakarlıklar yüreklilik ister.
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Eduşka

Eduşka

@edaa

Yürürlükteki yasalar karşısında, bu üç gencin giriştikleri eylemlerle suç işlediklerinde kuşku yoktur. Sorun
bu üç gencin suçlu olup olmadıkları değil, verilen ve uygulanan cezanın suça ve hukuka uygun olup olmadığını saptamaktır.
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Eduşka

Eduşka

@edaa

6 Mayıs 1972 günü şafağında, yaşamlarının ilkbaharında üç genç adam, 25 yaşlarında Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan, 23 yaşında Hüseyin İnan, Ankara Kapalı Cezaevi'nin avlusunda darağacına çıkarıldılar ve boyunlarına geçirilen iplerle boğularak idam edildiler.
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Eduşka

Eduşka

@edaa

Kimi ölüler vardır, gövdesinde kurşunlarla gömülür.
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Eduşka

Eduşka

@edaa

Özgürlükçü demokrasi karşıt fikirlerin birbirine tahammülünü gerektirir
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Eduşka

Eduşka

@edaa

Ezenlere karşı verdikleri mücadelelerde, ölen tüm ezilenlere selam olsun.
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Eduşka

Eduşka

@edaa

Tarih, asıl suçluları affetmeyecektir!
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Eduşka

Eduşka

@edaa

Mahkemeye asla güvenim yoktur. Mahkeme diye böyle bir yerde bulunmaktan utanç duyuyorum
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Eduşka

Eduşka

@edaa

İşkence acıları unutulur, dik yaşamak iz bırakır hayatta...
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Eduşka

Eduşka

@edaa

Bunlar nesnel olarak ölümü haketseler de, öznel olarak suçsuz insanlar
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Eduşka

Eduşka

@edaa

Bir an vardır, uğruna ölüme gidilir.
ataç ikon Darağacında Üç Fidan
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
/ 2