up
ara

Kapital Sözleri ve Alıntıları

Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Kapital
segui il tuo corso, e lascia dir le genti
"Kendi yolunu izle, bırak ne derlerse desinler."

Das Kapital'in ilk Almanca baskısında Karl Marx'ın önsözün sonunda yazdığı cümledir.
ataç ikon Kapital
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 yorum
Hanımcı Beyza ོde (@koraycem)
Dante'nin İlahi Komedya'sına atıfta bulunarak söylenmiş söz. İlahi Komedya'nın "Araf" kısmında yer alan orijinal söz ise; "Vien retro a me e lascia dir le genti" dir.
22.04.19 beğen cevap
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

“‘Özgür’ emekçinin yaşam gereksinimleri karşılığında bütün aktif yaşamını, çalışma kapasitesinin (işgücünün – YZ) ta kendisini satmaya, bir tas çorba için doğuştan gelen haklarından vazgeçmeye razı olması, yani kapitalist üretimin gelişmesi yüzünden toplumsal koşullarca buna zorlanması yüzyıllar almıştır.”

(Karl Marx, Kapital, 1867, İng., c. 1, s. 258.)
ataç ikon Kapital
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

“Kapitalist üretim sürecinin örgütlenmesi, bir kez tamamlandı mı, bütün direnişleri kırar. Durmaksızın bir nispi artı-nüfus yaratılması, işgücün arz ve talep yasasını, dolayısıyla ücretleri, sermayenin isteklerine tekabül eden sınırlarda tutar. Ekonomik ilişkilerin sessiz zorlaması, kapitalistin emekçiyi tahakküm altına almasını tamamlar. Ekonomik koşullar dışında, doğrudan zor, kuşkusuz hâlâ kullanılır ama ancak istisnai olarak kullanılır. İşlerin olağan gittiği sıralarda, emekçi ‘üretimin doğal yasalarına’ bırakılabilir. Yani, olağan hâllerde işçinin sermayeye olan bağımlılığına bel bağlamak mümkündür. İşçinin sermayeye olan bağımlılığı, üretimin kendi koşullarından doğan ve üretimin koşullarının sürekliliğiyle güvence altına alınan bir bağımlılıktır. Oysa, kapitalist üretimin tarihsel doğuşu sırasında durum başka türlüdür. Yükseliş hâlindeki burjuvazi, ücretleri ‘düzenlemek’, yani ücretleri artı-değer üretimine uygun sınırlar içine girmeye zorlamak, işgününü uzatmak, emekçiyi normal bir bağımlılık durumunda tutmak için devletin gücüne ihtiyaç duyar ve devlet gücünü kullanır. Bu, ilkel birikim denilen şeyin esas öğelerinden biridir.”

(K. Marks, Kapital, 1867, İng., c. 1, s. 688-689.)
ataç ikon Kapital
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

“Ulusal borçların yıllık faiz vb. ödemeleri kamu gelirleriyle karşılandığı için modern vergilendirme sistemi ulusal borçlanma sisteminin zorunlu tamamlayıcısıydı. … Aşırı vergilendirme bir kaza değil, daha ziyade bir ilkedir. İşte bundan ötürü, bu sistemin ilk uygulandığı Hollanda’da, büyük yurtsever De Witt, Özdeyişler’inde, ücretli emekçiyi uysal, tutumlu, çalışkan ve aşırı işle yüklü hâle getirmenin en iyi yolu diye aşırı vergilendirmeyi göklere çıkarmıştı.”

(Karl Marx, Kapital, 1867, İng., c. 1, s. 707-708.)
ataç ikon Kapital
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Kapital
“Ulusal borçlar, yani -ister despotik ister anayasal ya da cumhuriyetçi olsun- devletin yabancılaşması, kapitalist çağa damgasını vurdu. Güya ulusal denen zenginlikten modern halkların ortak mülkiyetine düşen tek pay, zenginliğin ulusal borçlarıydı.”

(K. Marks, Kapital, 1867, İng., c. 1, s. 706.)
ataç ikon Kapital
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
4 yorum
Hanımcı Beyza ོde (@koraycem)
ulusal denen zenginlikten modern halkların ortak mülkiyetine düşen tek pay, zenginliğin ulusal borçlarıdır.
15.03.19 beğen cevap
hebun (@hebun0)
Duyurulur benimklerde satılıktır... Acilen satıp kitap almam lazım
15.03.19 beğen cevap
Grotesk

Grotesk

@grotesk1

Ölümsüzlük özlemi sonsuza kadar yaşama hakkı tasavvuru, temelinde bencilce ve gerçek dışıdır. Varolmayan "öteki dünya" için zamanını boşa harcamaktansa, bu dünyayı yaşanacak bir yer haline getirmek için çaba harcamak gerekir. Çünkü bu dünyaya doğmuş insanların büyük çoğunluğu için, sorun ölümden sonra yaşamın olup olmadığı değil, aksine ölümden önce yaşamın olup olmadığıdır.
ataç ikon Kapital
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Grotesk

Grotesk

@grotesk1

"Ölümsüzlüğe, doğanın kanunlarını reddetmeden ulaşabiliriz, ama sadece gelecek nesillerin hafızasında. Ölümlülerin peşinden koşma hakkına sahip oldukları tek ölümsüzlük budur."
ataç ikon Kapital
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem

Kapital
(Kapital I, çv. Mehmet Selik, Nail Satlıgan, Yordam)
ataç ikon Kapital
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Gole Gandom

Gole Gandom

@buseozlu

....Herhangi bir malın değerinin büyüküğünü, toplumsal olarak gerekli emek miktarı ya da onun elde edilmesi için toplumsal bakımdan gerekli emek zamanı belirler. Buna bağlı olarak tek tek her meta kendi türünün ortalama örneği olarak kabul edilmelidir.
ataç ikon Kapital
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Gole Gandom

Gole Gandom

@buseozlu

"Değer olarak, bütün metalar, donmuş emek zamanının belilrli kitlelerinden başka bir şey değildir."
ataç ikon Kapital
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Gole Gandom

Gole Gandom

@buseozlu

Oysa,değerin özünü oluşturan emek, türdeş insan emeğidir, bir biçimli (unıform) emek gücü harcamasıdır.
ataç ikon Kapital
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum