up
ara

Dayak Birincisi

Dayak Birincisi Konusu ve Özeti

Dayak Birincisi
Dayak Birincisi kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yayınevi: Bilgi Yayınevi
ISBN: 9789754942156
Sayfa: 176 sayfa
Muzaffer İzgü, bir gülmece ustası. Taşlama ve yergi arası bir anlatımla işlediği öyküleri düşündürücü olduğu kadar, güldürücü öğeler taşıyor. Anlattığı insanları, olayları en çarpıcı yanlarıyla ele almaktaki ustalığını okurları biliyor. Gülmecenin gücünü, onun öyküleriyle açık seçik anlayabiliyor çünkü.

Dayak Birincisi - S41

— Yandık, dedi. Terfi edelim diye Niyazi beyi izleme işini üzerimize aldık, şimdi büsbütün meslek boyu bize terfi olmadığı gibi belki de... Kıvırcık saçlısı :
— Belki de işten atarlar, dedi. Altı çocuğum var yahu. Niyazi bey ocağına düştük, sen akıllı adamsın, buna bir çare. Tıknazı :
— Çare Niyazi bey, çareee! Umarı var mı bu işin?
nothingerie tarafından eklenmiştir.
Red Red

Red Red

@khaos

İşlemediğin suç için atılacak dayağın ölçüsü yoktur.
ataç ikon Dayak Birincisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Red Red

Red Red

@khaos

Orasını burasını kaşıyordu. Bilirim, gereksizdir bu kaşınmalar. İnsanoğlu, var mıyım diye kendini yoklar.
— Seni bu hücreye attıklarına göre, işkence ya-pacaklar, dedim.
ataç ikon Dayak Birincisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Red Red

Red Red

@khaos

— Efendim, dedi, geri kalmış uluslarda kadınlar daima aşağılanmıştır. Aşağılandıkları için küfür denir denmez, hemen kadınlar akla gelmektedir. Niçin küfreden biri, "Senin babanı dedeni şöyle şöyle yaparım, demez de, ananı avradını, der? Bu nokta üzerinde durmanızı rica ederim. Kadın sövülerek de sömürülmektedir geri kalmış ülkelerde. Hattâ ben bir kezinde gözlerimle gördüm, gözlerimle tanık oldum. Birisi birine karısının yanında sövüyordu, hem de kadının gözlerinin içine baka baka, "Senin karını şöyle şöyle yaparım" diyordu. Adam çok sinirlendi, öte-kinin yakasını tuttu: "Ben de senin avra-dını şöyle şöyle yaparım" dedi. Efendim, bir otobüs durağında tüm halkın gözlerinin önünde oluyordu bu olay. Bu kez öteki adam, bir daha kadının gözlerinin içine bakarak, adama, "Senin avradını şöyle şöyle yaparım", dedi. Kadının kocası da, "Ben de senin avradını..." diyerek adamın yakasına yapıştı. Burada noldu biliyor musunuz, kadın araya girdi, kocasına. "Sen deli misin, bana ne yapabilir o?" diye bağırdı. Ama kadının kocası, öyle bir bağırış bağırdı ki, "O sana birşey yapa-maz, ama, ben onun karısını şaparım de-di. Kadının kendi namusu ortaya atıldığı halde kocasını kurtarmak için hiç kızmamış göründü. Ayrıca, kendi kocası başka kadınla ilgi kuracağı için de hiç kıskanmadı. Ve böylece kadın, bir durak insanın önünde aşağılanmış oldu. Ama öteki ka-dınlar kadına, "Bravo, bir cinayeti önledin" dediler. Oysa ki oradaki kadınlar da aşağılanmışlardı, bunun farkında değildiler.
ataç ikon Dayak Birincisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Red Red

Red Red

@khaos

Ama ben şunu söylemek isterim ki, bir ülkede şayet tüm şeyler şansa kalmışsa, o ülkede rahat rahat şu küfrü duyabilirsiniz. "Ben böyle şansın anasını avradını..." Düzene akıl erdiremeyen işi şansa bağlar. Şansın aslında düzen olduğunun farkında değildir. Şansa söverken bilinçsiz olarak düzene söver.
ataç ikon Dayak Birincisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Red Red

Red Red

@khaos

Nerede, hangi tarihte, hangi ülkede, bir yakışıklı, bir yüzü güzel, suratından insanlık akan, gözleri sevgiyle bakan, duruşuyla insanda güven sağla-yan diktatör görülmüştür ki! (DİKTATÖR)
ataç ikon Dayak Birincisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Red Red

Red Red

@khaos

Şans ve Düzen Arasında...
"Ama ben şunu söylemek isterim ki, bir ülkede şayet tüm şeyler şansa kalmışsa, o ülkede rahat rahat şu küfrü duyabilirsiniz. "Ben böyle şansın anasını avradını..." Düzene akıl erdiremeyen işi şansa bağlar. Şansın aslında düzen olduğunun farkında değildir. Şansa söverken bilinçsiz olarak düzene söver."
ataç ikon Dayak Birincisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum