up
ara

Hangi Atatürk

Hangi Atatürk Konusu ve Özeti

Hangi Atatürk
Hangi Atatürk kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yazar:
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
ISBN: 9789754583861
Sayfa: 426 sayfa Basım Tarihi: 1970
"Mustafa Kemal'in gözünde, eylemin 'meşruluğu' demek, halkça onalanmış olması demektir. Yoksa Kongreleri, Büyük Millet Meclisi'ni anlamak ve açıklamak mümkün olamazdı. Şu sözlerini bir de: '... Bir devreye yetiştik ki, onda her iş meşru olmalıdır. Millet işleri de ancak milli kararlara dayanmakla, milletin genel duygularına tercüman olmakla gerçekleşir.' Siz Osmanlı ülkesinde, 'milli kararlara dayanmak', 'meşruluğu' bunda aramak ne demektir bilirmi misiniz? Padişahı ve Halifeyi silmek, hiçe saymak demektir! Mustafa Kemal, Amasya Tamimi'nden itibaren, Osmanlı meşruluğunu reddetmiş, tarihsel meşruluğu önemsemiştir. Buysa 'ihtilâl'in ta kendisidir." -Attilâ İlhan-
Tuğçe

Tuğçe

@adonis211

Attila İlhan’ın deneme türünde yazmış olduğu bu kitap hiçbir görüş farkı gözetmeksizin herkesin okuması gereken bir kitap. Atatürk’ün neyi neden yaptığını, yaptığı her bir hareketin nedenlerini ve bunların nasıl bir plan dahilinde gerçekleştirildiğini gözler önüne seren seçkin kitaplardan biri. Okurken sizi sıkmayan bir dille yazılmış olan bu kitap Atatürk’ü birçok yönüyle tanımamızı sağlıyor.
ataç ikon Hangi Atatürk
kitaba 9 verdi
1 yorum
Semih Oktay (@semihoktay)
Atatürkümüz'ü birçok yönüyle tanımamızı sağlıyor demek! Hımm. Notumu aldım bir kenara Tuğçe @adonis211. 🙂
19.07.19 beğen cevap

Hangi Atatürk - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Promiyer

Promiyer

@pronuyer

O böyle yapar da Ruslar bundan geri mi kalır, hayır:
1920 Ağustosu’nda, Londra’daki Fransız Askeri Ataşesi,
İngiliz Harbiye Nezareti’nin İstanbul’dan aldığı bir
haberi Paris’e geçer. Haber de haberdir hani, çünkü
30.000 kişilik bir Bolşevik kuvvetinin, Tıflis/Alekssandropal
demiryolunu tutarak, Ermenistan’a karşı Kuva-yı
Milliye’yi desteklemek, Tiflis/Erzurum bağlantısını sağlamak
için harekete geçtiğini bildirmektedir. Evet, Ermenilere
karşı Türkleri desteklemek için! Bunu da sinek
pislemedik bir yere yazıverin bakalım.
ataç ikon Hangi Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Promiyer

Promiyer

@pronuyer

Oldu olacak, Kemal Paşa’nın o tarihi mektuplarım
da hatırlayıverdim. Birincisinin tarihi 20 Kasım 1920.
Mustafa Kemal Paşa tarafından Sovyet Dışişleri Komiseri’ne
gönderilmiş. Kemal Paşa şunları söylüyor: "Bir
yandan Avrupa emekçi çevrelerinde Sovyet Cumhuriyetleri’nin
yarattığı üstün ahlâk otoritesinin, öte yandan
İslâm dünyasının Türk ulusuna karşı duyduğu sevginin,
bugüne kadar Batı emperyalizmini sabır yada cahillik
sebebiyle destekleyenlerin uyanıp birleşmesine elvereceğine
inanmaktayız.” Kemal Paşa bu mektubunda sömürgecilik
politikasını cinayetten sayıyor, ayrıca burjuva iktidarlarının er ya da geç yıkılacaklarına kesin inancını
belirtiyor.

İkinci mektubun tarihi 26 Nisan 1920, Mustafa Kemal
tarafından ‘gizli’ olarak yazılmış, Moskova’ya iletilmiş.
Hadi ona da bir göz atalım: " ... Sovyet kuvvetleri
Gürcistan’a karşı askeri harekâta girişirse, Türk
kuvvetleri emperyalist Ermenistan’a karşı askeri harekâta
girişecek ve Azerbaycan’ın Sovyetler’e katılmasını
zor kullanarak sağlayacaktır. (...) Halkımızın öteden
beri yaşamakta olduğu topraklan işgal eden emperyalistlerin
kovulması ve öte yandan ortak mücadelemizin
sürdürülmesi için beş milyon altının verilmesini ve miktarı
yapılacak görüşmelerle saptanacak silâh ve cephaneyle
güçlendirilmemizi, ayrıca teknik gereçlerle sağlık
gereçlerinin ve aynı zamanda Sovyetler’in isteği üzerine
Doğu’da harekâta girişecek Türk birliklerinin bakımının
sağlanmasını rica ederim.”
ataç ikon Hangi Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Valdezgeliyor

Valdezgeliyor

@valdezgeliyor

Beni bu işe sardıran, bilir misiniz ki, fkp üyesi bir Fransız arkadaşımdır. Bir akşam, (akşam mıydı?) St-Mic- hel Bulvarı’nda otobüslerin fren laırtbaları kırmızı kırmızı parıldarken, sizin diyor, devrimci bir lideriniz olacak, adı neydi onun, Mustafa Kemal mi, nedir tutumu, Sunyatsen’e göre nereye koyabilirsin, sağa mı sola mı? Ana ilkeleri nelerdir? vs. Donakaldığımı hatırlıyorum. Söyleyebileceğim son derece genel, handiyse anlamsız şeyler. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastı, memleketi düşmanlardan kurtardı falan filân. Bir anda, bu delikanlıyla ‘Gotha Programı’nın Eleştirisi’, ya da ‘Tarihte Şiddetin Rolü’ üzerinde takır takır tartışabildiğimi, oysa onun bana ülkem, ülkemin devrimci lideri konusunda sorduklarını cevaplamakta aciz ve çaresiz kaldığımı görüp utanıyorum. Siz olsanız ne yapardınız? Bu işler burada ayaküstü olmaz deyip, savuşturdum, otele gider gitmez de Türkiye’de arkadaşlarıma yazıp, Mustafa Kemal’in Söylev’i ile Söylev ve Demeçler’inin üç kitabını (ya da o zaman henüz iki miydi?) istedim.
Başlayış, işte o başlayış.(s:40)
ataç ikon Hangi Atatürk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Valdezgeliyor

Valdezgeliyor

@valdezgeliyor

İkide bir, Atatürkçülük adına, birtakım siyaset esnafı ortaya çıkmakta, yasakçılık etmektedir. Demokrasiyi korumak bahanesi altında gerçekleştirmek istedikleri yasaklar, aslında demokrasiyi değil İnönü diktası türünden bir diktayı öngörmekte, özlemektedir. Kemal Paşa’nın sosyalist ya da Bolşevik olmadığı, demokratik bir rejimi özlediği ne kadar gerçekse, özlenilen demokratik rejimin sağı solu kesilmiş bir yasaklar rejimi olmadığı da, o kadar gerçektir. 1925 sonrasının, ‘askeri demokrasi’ diyebileceğimiz ‘geçiş dönemi’ uygulaması, Kemal Paşa devriminin özü ve cevheri diye savunulamaz. İsmet Paşa, yaradılışından mıdır, bürokratlığından mıdır, ülkemizde bürokrasinin etkinliğinden midir, nedense, sürekli olarak özgürlükleri denetim altında tutan bir rejimden yana olmuştur. Oysa Mustafa Kemal devriminin asıl amacı, aşama aşama bütün özgürlükleri, bütün karşıtlıkları içeren bir hoşgörü ve serbestlik toplumuna ulaşmaktı. Bu toplumda sosyalistlerin de yeri olacaktı, nasıl ki hareketin daha başlangıç konağında bile olmuştu. Sonraları bir sürü İnönücü türemiş, İnönü diktası uygulamasını Atatürkçülük diye piyasaya sürmüştür.(s:53)
ataç ikon Hangi Atatürk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Valdezgeliyor

Valdezgeliyor

@valdezgeliyor

Nasıl, daha önce altını çizmeye çalıştığım bazı noktalar, başkalarınca doğrulanıyor mu? Resmi ideoloji kılığına sokulan Atatürkçülük, kurcalandıkça görülür, ne Müdafaa-i Hukuk yıllarının anti-emperyalist tutumuna sahiptir, ne de çağdaşlaşmak için, çağdaş-uygarlık düzeyini bilimsel yöntemlerle ulusal bileşime kavuşarak yakalamayı öneren, tam bağımsızlıkçı kişilik taşıyan tutuma! Benim kestirmeden ‘İnönücülük’ dediğim o ‘resmi’ Atatürkçülük en mükemmel ifade ve uygulamasını 40 yıllarında bulur ki, o da faşizan bir dikta, Tanzimat türünden bir Batıcılık, üstyapısal kültür aktarmalarıyla kişilik kaybım ilerleme sayan tatlısu alafrangalığıdır.(s:56)
ataç ikon Hangi Atatürk
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
51
KİTAP
Okunması Gereken Tarih Kitapları
Tarih tutkunlarının ve tarih öğrencilerinin okuması, öğrenmesi ve incelemesi gereken kitaplar listesidir. Okurken tarihi olay...
39
KİTAP
Herkesin Kitaplığında Bulunması Gereken En İyi Atatürk Kitapları
Listenin amacı, Mustafa Kemal Atatürk hakkında doğru kaynaklardan bilgi edinmek isteyen okurlara ve öğrencilere yol göstermek...
Gölge

Gölge

@golge2010

Hangi Atatürk  paylaşım fotoğrafı
Hangi Atatürk
Arkadaşın tavsiyesi...
ataç ikon Hangi Atatürk
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 yorum
BUKALEMUN (@karacurin)
Kitabın tasarımı mı desem yoksa kahve içtiğin kupamı desem bilemedim ikisi birbirinden güzel , keyifli okumalar.
30.10.17 beğen 4 cevap