up
ara

Osmancık Kitap İncelemeleri

Eren yildirim

Eren yildirim

@erenyildirim0

Türk edebiyatında ki tarihi romanlarından farkı ''özcü'' anlayışın bu romanda daha net oluşu.Tarık Buğra'nın sağ kesimin öz, köken ve gen merakını sola cevap olarak yazmıştır.Bir benzeri Kemal Tahir'in ''Devlet Ana''sına cevap niteliğindedir.Misal,''Devlet Ana'' da Şey Edebalı gibi zaatların Osman beye sadece siyasest yönünden yardım eden hoca olarak görürken Üstat'ın bu eserinde fikriyatıyla da doğru orantılı dini ve manevi özellikler verip eseri onların öğütleriyle beslemiştir.Okunması gereken bi eserdir.Osmanlının nasıl kurulduğunu anlatır,zamanın Kayı Boyu hakkında bilgiler verir.Her ne kadar üstat Bal Hatunla Mal hatunu karıştırsa da Türk edebiyatında değerli bir özcü tarih romanıdır.
ataç ikon Osmancık
kitaba 6 verdi
0 yorum