up
ara

İnsan ve Herkes

- El Hombre y la Gente

İnsan ve Herkes Konusu ve Özeti

İnsan ve Herkes
Sistem Olarak Tarih (Ciltli) kitabının da yazarı Jose Ortega y Gasset tarafından kaleme alınan İnsan ve Herkes kitabı Felsefe, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Metis Yayınları yayınevinden 2006 yılında 9789753420952 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan İnsan ve Herkes isimli kitap 264 sayfadan oluşuyor. Kitabı Türkçe'ye Neyyire Gül Işık çevirmiştir. İnsan ve Herkes kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Çevirmen: Neyyire Gül Işık
Yayınevi: Metis Yayınları
ISBN: 9789753420952
Sayfa: 264 sayfa Basım Tarihi: 2006
İspanya'nın çağdaş Avrupa felsefesine en önemli katkısını oluşturan düşünür Ortega y Gasset üçüncü baskısını yaptığımız bu kitabında düşünürün toplumbilim konulu gözlem ve düşüncelerini temellendirdiği on iki adet makalesine yer veriyoruz. 1957 yılında yayımlanan İnsan ve "Herkes", Ortega'nın ölümünden sonra basılan ilk yapıtı.
Tayfun

Tayfun

@sessizim - İstanbul

...her kimsen o olmayı başar.
İspanyol filozof José Ortega y Gasset 1883 – 1955 tarihlerinde yaşamış, dönemin sorunlu yapısı, etnik çatışmalar, kültürel ve siyasal etkenlerin yanında ezilmiş, daha sonrasında ise Arjantin’e gitmek zorunda kalmıştır. Etkilendiği kişilere baktığımız zaman Kant’ı görüyoruz genellikle, lakin kitap içeriğine baktığımız zaman, sıkı bir Aristoteles takipçisi, iyi bir Descartes okuyucusu, karşıt ya da hemfikir olarak bazı bazı Husserl taraftarı ve insan antropolojisi düşünceleriyle Darwin savunucusu diyebiliriz.

“Doğayla baş başayken kendimizi öylesine rahat ve keyifli duymamızın nedeni, doğanın bizim hakkımızda bir görüşü olmayışıdır. #Nietzsche”

İnsan ve Herkes isminden de anlaşılacağı gibi; bir tekil ve diğerleri olan herkes – öteki - arasındaki kültürel, sosyolojik ve psikolojik durumların, bunların yanında insan evrimine, insan hayvan etolojisine ve insan etimolojisine kökten bir dalış ile kafasındaki düşünceleri bizlere kanıtlayarak, aktarmak istediği ve sürgün zamanında verdiği birkaç konferans ile İspanya’ya döndükten sonra siyasete, politikaya alet olmadan düzenlediği konferans konuşma metinlerinin ölümünden sonra düzenlenip, kitaplaşmış halidir.

Asıl konunun “kökten gerçeklik” olduğunu kitap içeriğinden de anlamaktayız. Toplamda on iki bölümden oluşmaktadır. Başlangıçta yazara ve hemen arkasında çevirmene ait bir sunuş bulunmaktadır. Akabinde kitabın yazılmasının amacı giriş başlığı altında okuyucuyla buluşup, asıl konunun yani “İnsan,” “ben” ve benliğin oluşturduğu ilkelerin tanımlamaları ile başlamaktadır.

“Cennetsi dünyanın yumuşacık ufkunda bir tehlike belirmekte: öteki insan.”

İnsanın kendi benliği, toplum, insan toplum içindeki varlığı ve toplumsal olay dediğimiz süreçlerin tanımları kitap içerisinde derinlemesine verilmektedir. İnsanın madde ile karşılaştırılması, hayvan ile karşılaştırılması ve etkileşimleri ise gerçekten okunmaya değer öğretilerdi.

Kültür dayatmaları, göreneklerin aslında insanların benliklerine etki ettikleri ve insana baskı uyguladıklarını, kanıtlarıyla bize sunmaktadır.

“Gerçek aşk iki yalnızlığı değiş tokuş etme çabasından başka bir şey değildir.”

Yalnızlığa da değinen filozofumuz “öteki” insanla yakınlığı kurduğumuzda, sahiplenmek istediğimizde artık onun öteki değil de “sen” olduğunu da güzel bir biçimde açıklamıştır.

“Sen öyle nedensizce bir insan değildir, eşsiz, başkalarıyla karıştırılamayan bir insandır… Sen'ler dünyasında, sen'ler sayesinde, benim olduğum şey, kendi ben’im gözümde biçimlenir.”

Son bölümlere yaklaştığımızda dilbilimi ve sesbilimi kuramlarını da açıklayarak “kamuoyu” ne olduğuna ve nasıl oluşturulduğuna dahi eleştirilerde bulunuyor. Günümüzün elâlem jürisini güzel bir dille, insana olan yaptırımlarını bilgi ve gözlem ile açıklıyor.

Kitap kapağı hakkında da konuşmak gerekirse; gerçekten muazzam düşünülmüş bir resimdir. Çünkü biz insanların ağzından çıkanın önce kulağından girdiğini bilmek yerine sanki doğuştan konuşma yetisine sahibiz ve dilbilimi görüp öğrendiğimiz vurgulanmaktadır. Yazarında dediği gibi “Düşünmek için yaşamayız, tersine: hayatta kalabilmek için düşünürüz.” Aynı şekilde konuşma da böyledir. Göreneklerimiz ve doğduğumuz çevreden edindiğimiz, bizim olmayan, bize ait olmayan sesler duyar ve kendimizi ifade edebilmek için bunları sarf ederiz.

Sözün özü; benim için akademik kalitede bir kitaptı. Gerek sosyoloji, gerek felsefe hatta ekoloji, evrim, fizyoloji, zooloji ve psikoloji bilimleri olarak ele alınacak bir kitaptır. İnsan ile bilimin arasındaki bağları ustaca ve kanıtlarla yorumlamaya çalışan filozofumuz okunulası ve tavsiye edilesidir.

Sevgi ile kalın.
ataç ikon İnsan ve Herkes
kitaba 8 verdi
0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez - Bursa

İnsan ve “Herkes”
Ortega Gasset’in İnsan ve “Herkes” başlıklı kursunun metinlerinden oluşan kitabıdır. Yazar, kitabını tamamlayamadan hayata veda etmiş.

Kitap genel olarak, insan ve toplumu ele almış. Göreneklerin insanları robotlaştırdığından bahsediliyor. Sebep ve sonuçları düşünülmeden, sorgulamadan yapılan davranışlar, toplumun en büyük sorunlarından biridir. Bu durum bana bir kitabı hatırlattı. Robert Edgerton, “Hasta Toplumlar” adlı kitabında toplumsal inanış ve alışkanlıklar bütünü olan gelenek ve göreneklerin bireylerin davranışlarını ne ölçüde etkilediğini ve en önemlisi de kabullenmelerin zihinleri körelttiğini toplumlar üzerinde örneklendirerek anlatmış.

Benliğe dalma ve ötekileşme kavramları detaylı bir şekilde ele alınmış. Burda ötekileşmeden kasıt, çevredekilerden esinlenerek yaşamadır. Benliğe dalma ise sadece kendi benliğini düşünmek için yalnız kalmaktır. Toplum bilim kapsamında yazılan eserleri inceleyen Yazar, bu kitapların içeriğinde toplum kavramının tanımı konusunda bir bilgiye rastlayamadığını hayretle dile getirmiş. Konuyla ilgili kitaplar binlerce sayfadan oluşmuş olduğu halde toplum konusuna değinilmemiş ya da sadece 1 sayfada bahsedilmiş olması gerçekten ilginç bence.

“Ben” ya da “biz”in “öteki” ile ilişkisi konusunda, çevremizde bulunan ve bize cevap verebilen canlılarla etkileşim halinde bulunduğumuz konusu detaylandırılmış. Üçüncü kişinin bir kadın olması konusunda, kadınlar ve erkekler arasındaki fizyolojik ve ruhsal farklar ele alınmış. “Öteki” ile tanımlanan “ben” dışındaki dünyada iyilikler, güzellikler, mutluluklar olduğu gibi kötülükler ve dolayısıyla tehlikeler de bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında kuşkunun belirerek ön plana çıkmasından bahsediliyor. Kapı çaldığında, kapının önünden gelen “Ben” sözcüğünün kişide ilk etapta şaşkınlık oluşturması kaçınılmazdır. Kapının önündeki kişinin ses tonunun ya da başka bir özelliğinin ortaya çıkmaması nedeniyle “ben” sözü herhangi bir kişi olabileceği gerçeğiyle yüzleştiriyor Yazar bizi bu noktada. Topluluk kelimesinin “insan”ı ya da “insanlık”ı bitirdiğinden bahsediliyor. Burda konu giyeceklerin seçiminde bile insanın çevredeki insanların görüşlerini ön plana aldığı ve bu sayede “birey”in toplumsal bir robot haline dönüştüğü ele alınmış.

Selam verme konusu ele alınmış ve nedenlerinin sorgulanması adına zihinde bir kapı aralanmış. Bir yere gitme amacımız selam vermek olmadığı halde, gittiğimiz o toplumdaki kişilere teker teker selam vermemizin akılla açıklanır bir yanı olmamasına rağmen, yapılageldiği vurgulanmış. En son dil konusu detaylandırılarak, söylemlerin nesilden nesle aktarılarak, toplumların davranışlarını ortaya çıkardığı ve en garibi de birçok eylemin neden yapıldığı zihinlerde sorgulanmadan kabullenildiği ve yapıldığı konusu üzerinde durulmuş.

Her geçen gün biraz daha “hız”landığımız ve bu nedenle bedensel olarak hissettiğimiz yorgunlukların zihinde de olduğu yanılsamasını yaşıyoruz. Yapageldiğimiz birçok konuyu düşünmeye gerek duymadan uyguladıkça, robotlaşıyoruz. Bahsettiğim konular üzerinde düşünmek isteyen herkese tavsiye ediyorum bu güzel kitabı. Keyifli okumalar dilerim.
ataç ikon İnsan ve Herkes
kitaba 10 verdi
4 yorum
Ömer Aydemir. (@seyyah73)
Güzel inceleme kalemine sağlık
20.10.18 beğen 1 cevap
aslı seloğlu (@asliseloglu)
Teşekkürler, sayenizde ilk defa gördüm bu kitabı ve ilgimi çekti. Ayn Rand'ın Ego kitabına göre daha yerinde ve doyurucu bir "ben-biz" eleştirisi var galiba bu kitapta, doğru mu anladım?
20.10.18 beğen 1 cevap

İnsan ve Herkes - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Ömer Aydemir.

Ömer Aydemir.

@seyyah73 - Çorum

Gerçek aşk iki yalnızlığı değiş tokuş etme çabasından başka bir şey değildir.
ataç ikon İnsan ve Herkes
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
zeyrek

zeyrek

@zeyrek - Samsun

Yaşamak, bir ortamın çaresiz tutsağı olmaktır.
ataç ikon İnsan ve Herkes
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
zeyrek

zeyrek

@zeyrek - Samsun

İnsanların bir konuda söyleyecek açık seçik hiçbir şeyleri olmayınca, susacak yerde tam tersini yapma huyları vardır: sözü ayyuka çıkarırlar, yani bağırırlar. Ve bağırtı, saldırının, savaşın, kıyımın sesli eşiğidir. Dove si grita non e vera scienza, yani bağırılan yerde gerçek bilim olmaz, diyordu Leonardo*.

Sayfa 32
ataç ikon İnsan ve Herkes
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ömer Aydemir.

Ömer Aydemir.

@seyyah73 - Çorum

Tek gerçeklik insanın kendisidir, o da yalnızca olmak değil, aynı zamanda kendi varlığını seçmek anlamına gelir
ataç ikon İnsan ve Herkes
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ömer Aydemir.

Ömer Aydemir.

@seyyah73 - Çorum

Kökten yalnızlığımda ve çocukluğumda, ben tüm dünyanın ben olduğuna, ya da benim olduğuna inanırdım ki, bu da aynı kapıya çıkıyor. Ötekiler de ne bir fazla ne bir eksik, ben'im kadar ben'diler; onları kendimle aynı, kendimi de onlarla aynı sanıyordum. Ben demek hiçbir sınırlama ya da belirtme anlamına gelmiyordu. İlk çocukluğumda, kendi bedenim de bana sınırsız geliyordu, ufka kadar varıyordu sanki. Ancak evin eşyalarına -masalara, komidinlere- çarpa çarpa, uf ola ola, bedenimin nerede bittiğini, öbür şeylerin nerede başladığını keşfedebildim. Masalarla komidinler, öteden beri insana sınırlarını, varlığının -o an için bedensel varlığının- nerede sona erdiğini öğreten dilsiz pedagoglar olmuşlardır. Ne var ki, o masalar ve komidinler dünyası benden farklılaşıyorsa da, sonuçta benimdi, dünyadaki her şey, benim için öyle olduğundan benimdi. Oysa senin olan şey benim değil, senin düşüncelerin ve inanışların benim değiller, onları kendime yabancı, hatta bazen karşıt görüyorum. Benim dünyamın her yanına benim varlığım sinmiş bulunuyor. Sen bile, şimdi benim için olduğun o belli sen olmadan önce, yabancım değildin: Benim gibisin sanıyordum -alter-, başkası ama ben, ego - alter ego. Ama şimdi, senin ve öbür senlerin karşısında, dünyada o bulanık, belirsiz ben'den fazlası bulunduğunu görüyorum: Karşı benler var. Bütün senler öyle, çünkü benden ayrılar ve ben derken o dünyanın ufak bir parçasından başka bir şey değilim, şimdi artık belirginlikle " ben" diye adlandırmaya başladığım o minimini parçayım.
ataç ikon İnsan ve Herkes
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez - Bursa

Selamlaşma konusunda bir kapı aralanmış. paylaşım fotoğrafı
Selamlaşma konusunda bir kapı aralanmış.
Bu kitabı işte bu yüzden keyifle okuyorum. Hiç düşünmediğimiz birçok eylemi düşündürüyor, sorgulatıyor. Kapılar açılıyor zihinlerde...
ataç ikon İnsan ve Herkes
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
9 yorum
flr_yşl (@yslflr)
düşününce tokalaşma olayı hakikaten gereksiz bir şey.
18.10.18 beğen cevap
Özgür Sevinç (@ozgursevinc)
Birinde böyle karşılıklı tokalaşılırken bir adam eşim elini uzatınca elini kalbine doğru götürmüş ve tokalaşmamıştı. Namuslu ve dindar ya, kadın eline el değmiyor güya. Neyse, adam eşimin sırası geçince bana elini uzattı ve bu sefer de ben elimi kalbime götürdüm. Hayatımda ilk kez böyle bir kabalık yapmıştım ve hiç bir kabalığımdan dolayı bu kadar mutlu hissetmemiştim. Aklıma geldi de paylaşayım dedim şimdi :)
18.10.18 beğen 2 cevap
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez - Bursa

Toplumsal robot olmak üzerine... paylaşım fotoğrafı
Toplumsal robot olmak üzerine...
Birey olarak “Ben burdayım!” diyemeyenlerin sonunu Yazar güzel tarif etmiş.
ataç ikon İnsan ve Herkes
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez - Bursa

Toplum bilim kitapları üzerine bir tespit paylaşım fotoğrafı
Toplum bilim kitapları üzerine bir tespit
Yazar, toplum konusunda bir araştırma yapmak için konuyla ilgili kitapları incelemiş ve toplum bilim kitaplarının “toplum” ve “toplumsal” kavramlarının ne olduğu konularına değinmediklerini gördüğünde şaşırmış, konuyla ilgili örneklerini ben de hayret ederek okudum ve paylaşmak istedim.
ataç ikon İnsan ve Herkes
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez - Bursa

Başlıyorum... paylaşım fotoğrafı
Başlıyorum...
Ahmet Cemal’in tavsiyesine devam...👍🏻
ataç ikon İnsan ve Herkes
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
4 yorum
Eseflal (@eseflal)
Keyifli okumalar 😇🌼
11.10.18 beğen 1 cevap
BUKALEMUN (@karacurin)
Kapak çok hoş.
11.10.18 beğen 2 cevap
Ka!?. (@nfk1)
Kitabın kapağı hakikaten çok hoş❤
11.10.18 beğen 1 cevap