up
ara

Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi

Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi Konusu ve Özeti

Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi
Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yazar:
Yayınevi: Ötüken Neşriyat
ISBN: 9789754374605
Sayfa: 559 sayfa Basım Tarihi: 2015

Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi - S41

Eski İran imparatorlukları, İskender’in istilâsı, İslâm ordularının baskısı ve nihayet Maveraünnehir’de Sâmânî devletinin kurulması Türk halklarının şarka doğru kaymalarına sebep olmuş; bu husus tarihî ve destânî rivayetlerle de te’yid edilmiştir. Buna mukabil Hun, Ak-hun, Gök-türk ve Oğuz istilâları da Türklerin tekrar Maveraünnehir, Şarkî Türkistan, Efganistan ve Horasan’da kesafet kazanmalarına yardım etmiş ve Ceyhun nehri yine İran-Turan kavimlerinin an’anevi hududu kalmıştı. Tarihî devirler esnasında bu nehrin şarkında nasıl İranî Soğdak’lar ve Harezmliler bulunmuş ise Turanî Ak-hunlar, Gök-türkler ve Kalaç’lar da onun garbinde yerleşmişlerdi. Garba doğru artan göçler dolayısı ile Türkler, X.asırda, Moğolistan’da çok azalmış ve Çingiz’den sonra artık bu ülkede Türk kalmayarak şarktan gelen Moğollarla burası Moğolistan olmuştur.
Mehmet Derbentcioğlu tarafından eklenmiştir.