up
ara

Karakter Aşınması

Karakter Aşınması Konusu ve Özeti

Karakter Aşınması
Ten ve Taş
Batı Uygarlığında Beden ve Şehir kitabının da yazarı Richard Sennett tarafından kaleme alınan Karakter Aşınması kitabı Sosyoloji, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Ayrıntı Yayınları yayınevinden 0 yılında 9789755393704 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Karakter Aşınması isimli kitap 176 sayfadan oluşuyor. Kitap Zihin Açıcı Kitaplar listesinde de yeralmaktadır. Karakter Aşınması kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
ISBN: 9789755393704
Sayfa: 176 sayfa
Yeni ekonomik düzenin büyülü sözcüğü "değişim"in doğası nedir, insanlara nasıl yansıyor? Her zaman kısa vadeye endeksli bir ekonomide kişi nasıl kalıcı değer ve hedeflere sahip olabilir? Her an parçalanan veya sürekli yeniden yapılanan kurumlarda, kişi kendi kimliğini ve yaşam öyküsünü nasıl oluşturabilir? Küreselleşme olgusunu makro düzeyde inceleyen birçok kitap yayımlandığı halde, bu sürecin mikro düzeyi, insan karakteri üzerindeki etkileri pek az incelendi. Richard Sennett, Karakter Aşınması'nda bunu yapıyor. Ona göre sermayenin, günümüz ekonomisinin bütün dünyaya yayılmış dalgalı denizlerinde "hızlı kâr"ın dışında başka bir amacı yok; şirketlerini piyasadaki anlık değişimlere müdahale edecek biçimde esnekleştirip, yeniden yapılandırıyor. Kişilerden sürekli kendisini yenilemesini, seyyar olmasını, risk almasını, rekabet becerisini geliştirerek yırtıcı bir karakter edinmesini, takım çalışmasında uyumlu olmasını bekliyor. Ancak eski kapitalizmin rutin ve monoton yapısına karşı savunulan bu politikaya yakından bakıldığı zaman sadece eski iktidar yapılarının rengini değiştirdiği görülüyor. Çalışanlar için esnekliğin anlamı ise yaşam boyu iş güvencesinin yok olması; sürekli iş ve şehir değiştirerek yön duygusunu yitirmek; istikrarlı işlerin yerini geçici projelere bırakması ve bir işten diğerine, dünden yarına sürüklenen yaşam parçacıklarından beslenen, rekabetin körüklediği "güvensizlik" ve "kayıtsızlık" duygusu... Ve bir de karakter aşınması...Oysa insan karakteri, duygusal deneyimlerimizin uzun vadeli olması ve başkalarıyla girdiğimiz ilişkilere yüklediğimiz etik değerler üzerinden gelişir. Karakter, içsel bütünlük, ilişkilerde karşılıklı bağlılık ve uzun vadeli bir hedef için çaba harcamak biçiminde kendini gösterir. Yeni kapitalizm ise güvenmeyi,bağlanmayı ve uzun vadeli planlar yapmayı kârlı bulmaz, reddeder.Sennett Karakter Aşınması'nda gelişmiş bilgisayarlarla üretilen ekmeğin kalitesinden çok, ekmeği yiyenlerin hayatına bakıyor ve soruyor: "Bu sistem insanın yaşamına değer ve anlam katıyor mu?" Ve ekliyor: "Değişim, kitlesel ayaklanmalarda değil, ihtiyaçlarını birbirleriyle paylaşan insanların arasında, toprakta yeşerir. İnsanları birbirleri için kaygılanmaz hale getiren bir rejimin, meşruiyetini uzun süre koruyamayacağından eminim."
Barış AYDIN

Barış AYDIN

@barisaydin

Richard Sennett Karakter Aşınması adlı bu kitabında günümüzde kapitalizmin hangi dinamikler üzerinden işlediğini ortaya koymaya çalışırken yeni kapitalizmin karakter üzerindeki etkisine dikkat çekmeye çalışmış. Değişen ekonomik ve toplumsal koşullar karşısında kişinin karakterinin nasıl etkilendiği ve nasıl bir değişim geçirdiği sorularına karşılaştırmalar ve gündelik hayattan örnekler vererek cevap aramış. Günümüz siyasi sistemleri merak eden ben kitabı hiç sıkılmadan okuyuverdim ve Sennettin analizlerini doğru buldum. İnsanlığa yarar sağlamayan günümüz çakma sistemlernin sonlarının gelmesi umutlarını arttırdı bu kitap bende.
ataç ikon Karakter Aşınması
kitaba 8 verdi
1 beğen · 0 yorum

Karakter Aşınması - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
treudaimonia

treudaimonia

@treudaimonia

Her birimiz, belirli bir anda yaşadığımız duygu karmaşasının içinde bazı duyguları seçer ve içimizde yaşatırız:Yaşattığımız bu duygular karakterimizi oluşturur.Karakter kendimizde değerli bulduğumuz ve başkalarının değer vermesini beklediğimiz kişisel özelliklerimizdir.Sabırsız,mevcut ana odaklanan bir toplumda, hangi özelliğimizin kalıcı değer taşıdığına nasıl karar verebiliriz? Kısa vadeye kilitlenmiş bir ekonomide nasıl uzun vadeli hedeflere sahip olabiliriz? Her an parçalanan veya sürekli olarak yeniden şekillendirilen kurumlarda, karşılıklı sadakat ve bağlılık nasıl sürdürülebilir? Bunlar yeni, esnek kapitalizmin karakter konusunda karşımıza çıkardığı sorunlardır....
ataç ikon Karakter Aşınması
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
3 beğen · 0 yorum
flaneur

flaneur

@drsmetin

Bütün sanat eserleri bir yüzey ve sembolden ibarettir. Yüzeyin ötesine geçmeye kalkanlar, kendilerini büyük tehlikeye atarlar (Oscar Wilde). Modern toplumun yüzeyselliği ise, sanatın yüzey ve maskelerinden bile daha sığdır.
ataç ikon Karakter Aşınması
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
flaneur

flaneur

@drsmetin

Karşımıza çıkan alternatifleri ancak yerleşik alışkanlıklarımıza göre sınarız. Anlık itkilerin ve kısa süreli davranışların hakim olduğu, düzenli rutinlerden mahrum bir yaşam anlamsız bir varoluştur.
[Anthony Giddens]
ataç ikon Karakter Aşınması
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
flaneur

flaneur

@drsmetin

Sınıfsız toplum görüntüsü, ortak bir konuşma, giyinme ve hayata bakış biçimi, derindeki farklılıkların gizlenmesini sağlıyor; herkesin eşit gözüktüğü bir düzlem var, ama insanlar bu yüzeyi kırabilecek bilgiye sahip değiller,. İnsanların kendileri hakkında sadece en kolay ulaşılabilen gerçekleri bildiği bir toplumda bu zaten mümkün olamaz.
ataç ikon Karakter Aşınması
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
flaneur

flaneur

@drsmetin

Başarısızlık, en büyük modern tabusu. Başarıya ulaşma reçeteleriyle dolu olan popüler kitaplar, başarısızlıkla baş etme konusunda büyük ölçüde sessiz.
ataç ikon Karakter Aşınması
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
25
KİTAP
Zihin Açıcı Kitaplar
Okurken bir yandan beynimizi çalıştırmamızı sağlayan en iyi zihin açıcı kitaplar listelenmektedir. Sen de zihnini açan kitapl...
flaneur

flaneur

@drsmetin

 paylaşım fotoğrafı
Dünya güzel ve adaletli bir yer olsaydı, saygı gören kişiler, gördükleri itibarın karşılığını aynı ölçüde geri verirdi...
EK 1
#DenisDiderot #AdamSmith #KarlMarx #AnthonyGiddens #MaxWeber 04.02.18
EK 2
#PicodellaMirandola #Hesiodos #MichelFoucault #Vergilius #Nietzsche #JeanJacquesRousseau #ZygmuntBauman 07.02.18
ataç ikon Karakter Aşınması
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
26 beğeni · 1 yorum beğen ikon
Bayır gülü (@bayirgulu)
Balköpüğü :) büyüyünce benim minakım da böyle olacak.
03.02.18 beğen 1 cevap