up
ara

Fedailerin Kalesi Alamut Kitap İncelemeleri

S.Ahmet

S.Ahmet

@samet0

okuması rahat!!!
-Öncelikle şunu söylemek isterim kitap açık ve yalın bir dille anlatıldığı iddia edenler varsa, karakterlerin büründüğü kişilikler tam bir bilinç altı diye tabir edilen saf insani ihtiyaçlar (seks, yemek,güvenlik, merak vb...) dan oluşuyor, fakat bunların bi tık üste çıkarıldığı ayrıca orta katman da diye söylebileceğim bir ideolojiye (şiilerin ismaili mezhebi,vb...) bağlanması olay örgüsünü daha da çeşitlendiriyor. En üst katmanda ise tamamen hayalle gerçeğin karıştığı ilahi üstünlüğü (peygamberlik) farketmeye doğru okuyucuyu yönlendiriyor. Sabbah'ın kendini ilahi katta görmesi kitap içinde ki yaşanılan dönemlerde şaşkınlık, korku, kafa karışıklığı ve bilinmezlik yaratıyor. İşte bu bilinmezlikten "cennetin anahtarı bende istediğim an onu açıp kapatabiliyorum. İnanmayan buyursun gelsin göstereyim." demesi insanları manipüle diyor.
-Türkler tarafına gelince hikayenin geçtiği zamanlar şii-sünni çatışmasının olduğunu düşündüren Selçuklu dönemlerinden ibaret. Türklerin öncü birlikleri olan atlılarıyla çok güçlü bir ordusunun olduğunu ve savaş bölgelerine ilk giren-son çıkan bir askeri yapısından üstünkörü de olsa bahsediliyor.
-Tamamen gizlilik ve sızma üzerine kurulmuş bi tarikat yapısından bahsediliyor. Gizlilik o kadar ileri ki birbiriyle yaşayan karakterlerin arasında bile bir gizlilik hakim. Hakim olan bu gizlilik yapısında ortaya çeşitli kandırmalar ve peygamberin (seyduna) amaç doğrultusunda müritlerin islam da benimsenen ölümden sonra yaşam ilkesinin aslında dünyadan bile görebileceğini algılamasını sağlıyor. Zaten buna Kuran dan inanan mürit (fedai) çeşitli manipülasyonlarla ve kurgulanan sahnelerle bu dünya da buna ulaşabildiğini görünce, öldüğünde de oraya gideceğini varsayıyor. Bu yüzden ölüm gibi bir son, fedailere yeni bir başlangıç ve ödülmüş gibi sunuluyor.
-Güzel bir kitap tek nefeste, tık nefes olmadan okunabileceğini düşünüyorum. Olay örgüleri karışık değil, karakterler net. Saygılarımla.
ataç ikon Fedailerin Kalesi Alamut
kitaba 7 verdi
0 yorum