up
ara

Türklerin Manevi Gücü

Türklerin Manevi Gücü Konusu ve Özeti

Türklerin Manevi Gücü
Ankaralı Dört Hanım kitabının da yazarı Claude Farrere tarafından kaleme alınan Türklerin Manevi Gücü kitabı Tarih, türünde okuyucusu ile buluşuyor. Elips Kitap yayınevinden 0 yılında 9789758971138 isbn kodu ile kitapçılarda satışa sunulan Türklerin Manevi Gücü isimli kitap 160 sayfadan oluşuyor. Türklerin Manevi Gücü kitabını okuduysanız mutlaka oyunuzu, kitap incelemelerinizi ve alıntılarınızı bekliyoruz. Neokur kullanıcıları fikirlerinizi merak ediyor!
Yayınevi: Elips Kitap
ISBN: 9789758971138
Sayfa: 160 sayfa
Batıdan Türklere sempati duyan seslerin çıkması, geçmişte de çok sık rastlanan vakalar-dan değildi. Türkleri, Türk kültürünü anlama çabası gösteren Batılı düşünce ve yazın insanları, kendi cenahlarından gelebilecek türlü eleştirileri de göze almışlardır. Claude Farrere de bu cesareti gösteren sayılı isimden biri. Türklerin Manevi Gücü kitabında anlattığı kendi anılarıyla yoğrulmuş gerçek hikâyeler, adeta Farrere'nin Türkleri niçin sevdiğinin izahları ve ispatları gibi... Eğlenceli, renkli ve bir o kadar da düşündürücü anı-hikâyeler bunlar. Türk in-sanının karakter yapısını, kültürel dokusunu, Batılılara Batılı diliyle ve gözüyle ama olduğu gibi anlatmaya soyunmuş Farrere. Yazar, ken-disini yeterince anlatamadığını düşündüğü Türklerin 20. yüzyıl başındaki dili ve sesi ol-mak istemiş. Bunda başarılı da olmuş. Bu çaba-ya Türklerin Manevi Gücü kitabını okuyarak tanıklık etmek, günümüzde hâlâ kendisini dün-yaya anlatmak uğraşı içindeki Türk insanı için epey ilginç bir serüven olacak. Okur, sadece Farrere'nin Türklere neden yakınlık duyduğunu ve bunu Batı'ya nasıl izah ettiğinin tanıklığını yapmıyor elbette. Bir yandan da kendi geçmişine tanıklık ediyor.

Türklerin Manevi Gücü - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle
Engin Şahinşah

Engin Şahinşah

@enginsahinsah

Vatandaşlarımın merakını gidermeye karar verdim. Onlara Türkler'i niçin sevdiğimi, Türkler'in düşmanlarını niçin sevmediğimi anlatmaya çalışacağım. Pierre Loti gibi, Pierre Mille gibi, Edouart Herriot gibi, Paul de Cassagnac, Mösyö Ribot, Mösyö Rouillon gibi, daha ne bileyim, mesela benim gibi insanların Türkler'i niçin sevdiğini bütün Fransa'ya anlatmaya çalışacağım. Ve unutmayalım ki, adlarını saydığım bu insanlar, şu veya bu şekilde birbirlerinden farklı kimselerdir. Ama hepsi de bu konuda anlaşıyor ve bütün güçleriyle haykırıyorlar: "Türkiye'nin bozgunu, Fransa'nın bozgunu demektir; Yunanistan'ın zaferi, medeniyetin gerilemesi demektir."
ataç ikon Türklerin Manevi Gücü
kitaba 4 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum