up
ara

Selçuklular Tarihi ve Türk - İslam Medeniyeti

Selçuklular Tarihi ve Türk - İslam Medeniyeti Konusu ve Özeti

Selçuklular Tarihi ve Türk - İslam Medeniyeti
Selçuklular Tarihi ve Türk - İslam Medeniyeti kitabını okuduysanız inceleme eklemeyi unutmayın. Neokur kitap hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merak ediyor.
Yazar:
Yayınevi: Ötüken Neşriyat
ISBN: 9799754374703
Sayfa: 542 sayfa
Türkler İslâmiyeti umumî ve millî din hâline getirince Altay dağlarından Akdeniz kıyılarına kadar Cihân-şumûl Selçuklu İmparatorluğunu kurmuşlardır. Bu suretle İslâm dünyasına hâkim olan, Yakın-Şark'ı ve husûsiyle Anadolu'yu Türkleştiren Selçuklular, İslâm dünyasına ırkî, siyâsî, iktisadî, içtimâ ve kültürel yeni müessise ve unsurlar getirerek İslâm medeniyetini çöküntüden kurtarıp ona taze bir kan ve hayatiyet vermişler; çeşitli kavim, din ve mezhepler arasında vücûda getirdikleri yeni nizâmı, meydana çıkan yeni devletler ile, dört asır sürdürmüşlerdi. Selçuklu devri ve nizâmı Moğol istilâsı ile çökünce Türkler Akdeniz havzasına hâkim yeni ve daha kudretli bir nizâm, Cihân-şumûl Osmanlı İmparatorluğunu kurmuşlardır. İşte bu kitap Selçuklu devrini umumî hatları ile meydana koymakta ve husûsiyle bu devre aid birçok mühim meseleleri, meçhulleri ve hataları aydınlığa kavuşturmaktadır.
Misafir

Misafir

@misafir000

Türkiye de Selçuklu tarihinin kurucusu ve zirvesi olan hocamızın en başarılı çalışmalarından biridir.
0 yorum

Selçuklular Tarihi ve Türk - İslam Medeniyeti - S41

S-41 kitabın 41. sayfasının ilk paragrafıdır. S41 Ekle