up
ara

... .... ....

https://sohbethanem.wordpress.com/
Katılım Tarihi : 13 Eylül Salı 2016 12:44 - 1100 gün
Şehir : Sivas / Türkiye (Turkey)
... ....  ....

... .... ....

@kitapseverrr

YEDİ ŞEY paylaşım fotoğrafı
Hazreti Peygamber (aleyhisselam) şöyle buyurur:

“Yedi şey vardır ki, kişi kabirde bile olsa, onlardan sevap devamlı surette kendisine ulaşır:

Öğretilen ilim,

Halkın istifadesi için akıtılan su,

Dikilen ağaç,

İnşa edilen mescid,

Okunmak üzere bağışlanan Kuran

ve İyi terbiye edilmiş evlat”

(El Münavi: F. Kadir:4-87)
0 yorum
... ....  ....

... .... ....

@kitapseverrr

Namaz Kılan Kişi için Üç Güzel Haslet Vardır paylaşım fotoğrafı
Nebi (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

“Namaz kılan kişi için, şu üç güzel haslet vardır.

1. Ayaklarından itibaren semaya kadar melekler onu rahmetle kuşatırlar.

2. Semadan başına adeta rahmet iner.

3. Bir melek,’Eğer bu adam kıldığı namaz ile kime münacatta bulunduğunu bilseydi asla namazdan ayrılmaz ve usanmazdı’ diye seslenir.

(Ali el-Muttaki,Kenzü’l-Ummal) (13.09.2014)
0 yorum
... ....  ....

... .... ....

@kitapseverrr

Satır Arası Hikayeler
Sözsüz konuşabilmek güzel şey olsa gerektir. Susmak ve anlamak, susarak anlatmak güzel şey. Kelimeler elbette konuşabilmemiz için var. Ama sükûtun bir ihtişamı yok mu sizce de?

Hani iki talebesi bir Allah dostunu ziyarete giderler. Ahir ömründe bize bir sohbet, bir nasihat eder ümidiyle. Otururlar saatlerce, ne bir tek söz, ne bir sohbet… Canı sıkılır iki arkadaşın. Müsaade isteyip kalkarlar. Kapıya geldiklerinde aralarında konuşmaktadırlar, üstadımız niye sohbet etmedi, diyerek. Fısıldaşmaları duyan evin hanımı seslenir arkalarından;

-Yazık size, hiçbir şey duymadınız öyle mi? Oysa o neler anlattı size…

Susarak anlatmak zor şey galiba, susulanları anlatmak zor şey. Hazreti Mevlana talebelerine sohbet ederken, Allah’ı tanıyan susar, der. Talebelerden birisi o günden sonra hiç konuşmaz olur. Günlerce sükût edip oturur kendi halinde. Bu durumu fark eden Mevlana, niye sustuğunu sorar genç adama. Efendim siz demiştiniz ki, Allah’ı tanıyan susar, ben onun için… Güler Mevlana:

-Öyle değil, der, Allah’ı tanıyan Allah’tan gayrısına susar. Onun konuştuğu Allah olur artık, ondan konuşan Allah olur.
0 yorum
... ....  ....

... .... ....

@kitapseverrr

Edep Ya Hu! - Allah Dostlarının Örnek Ahlakı - 1
Aklım kalbime; ”İman nedir?” diye sordu:
Kalbim ise aklımın kulağına eğilerek; ”İman edeptir.” dedi.

Hazeti Mevlana (rahmetullahi aleyh)
0 yorum
... ....  ....

... .... ....

@kitapseverrr

Amak-ı Hayal
“Ey avare yolcu! Yürü; durma, yürü.

Bu geçici âlemin zevkleri seni Allah’a kavuşmaktan alıkoymasın. Bu eşsiz manzaraların, bu güzelliklerin hepsi rüya ve hayalden ibarettir.

Ey zavallı ziyaretçi! Yürü; durma, yürü. Yürü ki, Allah’a kavuşmanın gönle ferahlık veren tazeliğinde yüceliklere eresin. Yürü; kendi aslına kavuş.”

Aşk ile aklın, iyi ile kötünün, bilgelik ile cehaletin amansız kavgası… Ve bu kavganın tam orta yerinde bir Âdemoğlu…

(A’mak-ı Hayal / Filibeli Ahmet Hilmi)
ataç ikon A'mak-ı Hayal
9 (74 oy)
0 yorum
... ....  ....

... .... ....

@kitapseverrr

Ebülleys-i Semerkandî hazretler, Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden ve Hanefî mezhebi imâmlarındandır. Tefsîr, hadîs, kelâm, tasavvuf, ahlâk ve diğer ilimlerde de âlim bir zattır. Bu kıymetli eserine, ihlâs konusuyla başlar. Daha sonra kabir azâbı kıyâmet günü, tövbe, ana-baba hakkı, akraba ziyâreti, komşu hakkı, gıybet, kibir, beş vakit namaz, mescidlere hürmet, Allah korkusu, duâ gibi birçok ahlâkî ve fıkhî konuları bölümler hâlinde yer alır. İslâm ahlâkını, âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler ile beraber, nasîhat ve hikmetli sözlerle anlatan mükemmel bir eserdir. Okumanızı tavsiye ederim.
0 yorum
... ....  ....

... .... ....

@kitapseverrr

Yemeğin Hakkı paylaşım fotoğrafı
Nebi (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

“Bir yemekte şu dört şey bulunursa o yemeğin hakkı verilmiştir :

1-Helal olursa.

2-Yenilmeye başlandığında Allah’ın ismi anılırsa (Besmele çekilirse)

3-Yemeğe uzanan elller çok olursa (Fakirler de davet edilirse veya fakirlere de gönderilirse)

4-Yemekten sonra Allah’a hamd edilirse.

(İbn Arrak, Tenzihü’ş-Şeria)
0 yorum
... ....  ....

... .... ....

@kitapseverrr

Pir-i Türkistan Ahmed Yesevinin Romanı
“Evlat” dedi. “Sen nesin, kimsin, öğreneceksin elbet. Sen kulsun, ne edersen et, ne olursan ol, ister bir diyara sultan ister bir kapıda dilenci, istersen ilim yolunun nirengi, istersen cahillerin kara rengi ol, evvela kul ol.

Dünyayı değil, Onu iste. Sen Onu istersen O zaten verir sana dünyayı. Ki dünya dediğin Onun muhabbeti yanında bir damla suyun toprakta bıraktığı nemdir ancak. Bil ki, dünya her gelene gönül veren, her gönül verdiğine söz veren, ‘seninim’ diyen bir aşüftedir. Dışı altın ile kaplanmış kara bir taştır o. Aldanma sakın rengine.

Renk geçer gider, sen özü ara; suret silinip yiter, sen gözü ara. Unutma, dünya hançeriyle yaralarsan gönlünü yara geçer de izi kalır, derdi biter de sızı kalır. Sen kıymetsize değil, kıymeti sonsuza talip ol! Zira sultana köle olmak, kölelere sultan olmaktan evladır…!
0 yorum
... ....  ....

... .... ....

@kitapseverrr

Kıblegah Evler
Takva Evler

Eşlerin Takva üzerine kurdukları bir yuva, Allah'ın rahmetinin indiği bir yuvadır. O yuvanın kendisi rahmet vesilesidir. Ezan o evlerde yankı bulur. O evlerde hüküm Allah'ındır. O Takva evler, Allah'ın zikredildiği evlerdir. Kur'an o evlerde okunur, O'nunla amel edilir. O evlerde kanaat vardır. Merhamet o takva evlerinin taşı tuğlasıdır.
ataç ikon Kıblegah Evler
9.8 (22 oy)
0 yorum