up
ara

HANIMCI BEYZADE

Birinin kütüphanesinde gezinmek, onun iç dünyasında yolculuk yapmak gibidir. Biraz bakınarak; Hangi yazarı daha çok sevip okuyor? Şiire mi nesire mi düşkün? Apolitik mi yoksa politikayla ilgili mi? Hangi lisanları biliyor? Geçirdiği zihinsel evreler, kafasındaki problemler, merakları, ilgileri anlaşılır. Bu anlamda kütüphane özel bir alan aslında. Pek çok kişisel kütüphane gördüm. Farkettim ki okuma alanı ve okuduğu kitaplar ne kadar geniş yelpazede olursa olsun; kitaplığında belli bir düzen silsilesini gözeten kişinin, düşünce dünyası da o denli berrak, zihni de inanılmaz engelsiz oluyor. İnsan insanın kurdudur diyen Hobbes'a inat; kitap, insanın yurdu, umudu ve ufkudur diyorum.
19 sa
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

sachlich nedir?

Nesnel olan olgu ve bilgilere dayanarak konuşan kişiler için kullanılan Almanca bir sıfat.
0 beğen · yorum
14.03.19
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

demokrasi nedir?

Demokrasi, demir bilyedir. Ağzında çiğnediğin sakız gibi, lafazanlıklarla kendi isteklerine uyduramazsın. Uydurmaya kalkarsan kaos olur ve darbecilere meydan vermiş olursun. Darbeyi yapan da genellikle düzeni muhafaza etme gayretinde ki resmi silahlı güçlerdir. Halk, darbe yapmaz devrim yapar. Bu sebeple dünya tarihinde darbeler çok, devrimlerse azdır!
0 beğen · yorum
14.03.19
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

Çanakkale - Adana Bayırı nedir?

“Adanalı, Allah'ın adamı” diye bir deyim vardır. İşte o deyim Çanakkale Savaşı sırasında, İngilizlerin söylediği bir deyim. Adana Birliği, İngilizlere çok zayiat verdirince, İngilizler de “God's man” (Allah'ın adamı) diyor. İyi savaşmasının bir sıfatı olarak. İngilizler Adana Bayırı'nı aşamamışlar.
1 beğen · yorum
12.03.19
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

Yoksulluk ve Pişmanlık nedir?

Bir insan evladının katlinden yoksulluğunu nasıl sorumlu tutar ve pişmanlık duyar bu satırlarda ayan beyan ortada;


"İki lira dolmuş parasının hesabını yaptığı için öldü diyorum bazen, hesap kitap öğretmeseydim diyorum, savruk olsaydı diyorum..."
2 beğen · yorum
10.03.19
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

İyi İnsanlar nedir?

"O iyi insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler. Demirin tuncuna, insanın piçine kaldık.”

Demirciler Çarşısı Cinayeti, (1973)

Yaşar Kemal

☆☆☆☆☆

Boş Ufuklar

Ne kervan kaldı, ne at, hepsi silinip gitti,
"İyi insanlar iyi atlara binip gitti."
(1978)

Necip Fazıl Kısakürek, Çile

Bu iki alıntıdan da anlaşılacağı kadarıyla iyi insanları uzaklarda aramak gerek. En uzak neresidir diye soracak olursanız, en uzak olan insanın kendi evrensel vicdanıdır.
2 beğen · yorum
10.03.19
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

RTÜK'ün TRT'nin Yalan Haberleri Hakkında Kararları nedir?

"Söz konusu haberde yer alan görüntülerin gerçek olup olmadığının tespiti tarafımızca mümkün olmamakla birlikte söz konusu haberin verilişinde kullanılan ifadelerin toplumda infial yaratacak veya kışkırtıcı nitelikte olmadığı, olayın marjinal bir grup tarafından gerçekleştirildiğinin özellikle vurgulandığı, yayında toplumdaki gerginliği arttırıcı bir dil ve üslup kullanılmadığı, aksine itidal çağrısında bulunulduğu görülmektedir."

https://www.rtuk.gov.tr/u...yayinlari/12986


☆☆☆☆

"Gerçekleri olduğu gibi görme yeteneksizliği veya görmek istemeyiş, aldanma ihtimalini arttırır." / Kesin İnançlılar, Eric Hoffer

☆☆☆☆

Artık yok edecek dış düşmanlar kalmayınca fanatik kişiler kendi içlerinden düşmanlar oluştururlar

Kesin İnançlılar, Eric Hoffer, s. 162.
1 beğen · yorum
Çizmeli Kedi (@cizmelikedi)
şahane_harikulade_iç rahatlatıcı_huzur sağlayıcı beyanlar_bu haberden sebep bazılarının bir kısım vatandaşın her türlü kudsi değerine sövüyor olması ise benim hezeyanım_ah kötücül ben ah_
12.03.19 beğen cevap
09.03.19
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

Siyasi Sataşmanın Lider Analizinde Anlamı nedir?

Bu siyasette bir iletişim biçimidir. Yeni çıkan bir lideri önce yok gibi davranırsın baktın işe yaramıyor, sataşmaya başlarsın. Bu durum şu anlama gelir; “gel ittifak yapalım.“ Bu durum hayvanlar aleminde, kuşların dans ederek çiftleşme çağrısı yapmasına benzer bir olaydır.
3 beğen · yorum
Çizmeli Kedi (@cizmelikedi)
:) şu ikisini _kanatlarını kabartmış_karşıdakini kollayarak birbirlerinin etrafında dönerken düşündüm de_ ilahi @koraycem
12.03.19 beğen 1 cevap
09.03.19
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

yalaka ve snop ünlüler nedir?

Şimdiki yalaka ve snop ünlüleri görüp duydukça, iktidarın sofrasında yer almak için çırpınan rahmetli Peyami Safa'ya artık dua eder oldum. "San'at muhaliftir". Bundan haberleri olmayan snoplar, san'at için açlıktan ölmeyi tercih edenleri öğrenmek için resmi değil alternatif tarihçileri bir okusunlar. İktidarın sınırlı sofrasına oturana kadar muhalif olmayı bırakıp san'at'ın sınırsız sofrasında tarihe isimlerini yazsınlar.
2 beğen · yorum
09.03.19
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

Türkiye'de Faşist Hareket nedir?

İttihat ve Terakki hükümeti döneminde ayyuka çıkıp, 1. Dünya Savaşında filizlenip daha sonrasında ırkçı ideolojilere sahip dünya konjonktürü ile paralel olarak 2. Dünya Savaşı yıllarında Batı'nın sağcı ideolojilerinin ırkçı ve siyasal dinci fideliğinde büyüyüp serpilen faşist hareket, Osmanlı coğrafyasında 1900’lerde başlayan 1970'lerde zirvesine varan sınıf mücadelesi konjonktüründe sermayenin emekçi sınıfının üzerine saldırttığı ölüm mangalarına dönüşmüş, 1990’larda ise Türk şovenizminin en keskin örgütlü gücü olarak yükselişini sürdürmüş ve şimdilerde ekstrem noktasına varmak için daha hızlı ivme kaydeden söylemi bol ama ideolojisi olmayan harekettir
0 beğen · yorum
HANIMCI BEYZADE (@koraycem)
İstanbul İstiklal caddesinde 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü: Polis gösteriye saldırdı. https://mobile.twitter.co...078718690082816
09.03.19 beğen cevap
07.03.19
HANIMCI BEYZADE

HANIMCI BEYZADE

@koraycem

Gözlerin gözlerime değince nedir?

Gözlerin gözlerime değince 
Felâketim olurdu ağlardım

Attila İlhan

☆☆☆☆☆

Gözlerin gözlerime değince 
Su katılıyor rakıya 

Cahit Külebi

Rahmetli Cahit Külebi, rahmetli Attila İlhan'ın "Üçüncü Şahsın Şiiri"ne nazire olarak yazdığı "Kadınlar, Ülkeler, Denizler" şiirinde geçiyor bu dizeler.
2 beğen · yorum
/ 34