up
ara

Afyon Kalesi - Karahisar Kalesi

Afyon Kalesi - Karahisar Kalesi
Afyon’un göbeğinde birdenbire göğe tırmanan 226 metre yükseklikteki dik ve sivri kayanın üstüne kurulmuş kalenin Arzava (Pisidia ve Pamphylia) ülkesine sefer düzenleye Hitit kralı II. Murşil’in emriyle MÖ 1350’de yaopıldığı sanışmaktadır. Kale o dönemde Haponuva (Yüksektepe Şehri) adıyla anılıyordu.

Afyon Kalesi tarihi boyunca çeşitli isimlerle anılmıştır. 11. Yüzyılda Selçukluların bölgeye yerleşmesinden sonra burada yaşayan Türkler, kaleye Karahisar adını vermişlerdi. Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad’ın hazineleri bu kalede saklandığından, kale Hisar-ı Devlet olarak da adladırıldı. Selçuklu vezirlerinden Sahip Ata Fahrettin Ali döneminde kalenin ismi Karahisar-ı Sahip oldu. 1573’te burayı tamir ettiren II. Selim ise yörede yetiştirilen meşhur afyondan ötürü kaleye Afyonkarahisar adını vermişti.

İç ve dış olarak iki bölümden oluşan yapının Kız Kalesi ya da Kız Kulesi olarak adlandırılan, muhafızlara ayrılmış iç bölümünde, Keykubad’ın yaptırdığı çinili cami, saray, erzak ambarları, cephanelikler, su sarnıçları ve mahzenler bulunuyordu.

Batı kapısı üzerindeki iki adet kitabede Keykubad’ın ve II. Selim’i yaptırdığı onarımlar belirtilmektedir. Günümüzde Kız Kalesi ve sarnıçlar dışında tüm önemli yapılar yıkıntı halindedir. Güney bölümünde taştan oyulmuş 500 basamakla kaleye çıkılırken, Hitit ve Friglere ait eserlere rastlanır.

Kaleyle ilgili Battal Gazi’den Hz. Ali’ye, Beyböğrek’ten Çavuşbaşı’na kadar pek çok efsane anlatılır. Bu söylencelerden birine göre Hz. Ali, Düldül’le dolaşırken konduğu Hıdır Dağı’nda dört nalın izini bırakır.
Bir diğer söylence ise Battal Gazi ile ilgilidir. Bu kahraman kaleyi kuşatır. Bunun üzerine Bizans İmparatoru’ndan yardım istenir ve büyük bir ordu yola çıkar. Komutanın kızı kale burçlarından görüp aşık olduğu Battal Gazi’ye tehlikeyi haber vermek için bir taşa sarılı mektup atar. Kafasına gelen taşla Battal Gazi yere düşer. Onu öldü sanan kız intihar eder. Halbuki Battal Gazi, sadece küçük bir baygınlık geçirmiştir. Fakat bu savaşta Battal Gazi’nin cesedi bulunmaz. Halk hikayelerine göre savaştan sonra öyle güçlü bir fırtına çıkmıştır ki, önüne kattığı Battal Gazi’nin cesedini ta Eskişehir’e kadar sürüklemiştir.

Günümüzde kale, ziyaretçileri azalsa da bir adak-dilek yeridir. Evlenmek isteyen kızlar bir yaşlı kadın eşliğinde kapalı bir kilitle kaleye çıkar ve yaşlı kadın kapalı kilidi genç kızın başında açar. Bundan bir hafta sonra kızlara mutlaka talip çıktığına inanılır. Ayrıca kalede Kız Kulesi’nin yanında insan boyundaki taş tekneye yatan kadınlar çeşitli dileklerde bulunurlar. Diğer bir inanışa göre kale kapısının yanındaki bir oyuğa üç taş atılır, eğer her taş bir deliğe girerse dilekler yerine gelir.
0 yorum
İpek Acar

İpek Acar

@ipekacar

Şehir merkezinde bulunan heybetli bir kaya üzerine inşa edilmiş olan Afyonkarahisar Kalesi'ni şehrin her yerinden görebilirsiniz. Hititler tarafından inşa edilen kale, daha sonra tarih boyunca farklı krallıkların kullandığı önemli savunma noktalarından biri olmuştur. Farklı inançlara ev sahipliği yapmış olan kalede bu inançların gerektirdiği farklı tapınma bölgeleri bulunmaktadır. Kaleye çıkmak için merdivenler ve patika yollar kullanılmaktadır. Biraz yorucu olsa da sonunda göreceğiniz tarihi değere ve şehrin manzarasına değdiğini anlayacaksınız.
Afyon Kalesi - Karahisar Kalesi
mekana puan vermedi
0 yorum
Sence kaç puan almalı?
8
1 oy
0