up
ara

Nazım İlgin

Ex nihilo nihil fit!..
10.09.16
Nazım İlgin

Nazım İlgin

@nazimilgin

ukde nedir?

1) Düğüm, yumru.
2) Mecazen: İçe dert olan.
Örn: Gecenin şu vakti, nereden gelmeydi şu boğazımdaki ukde...
0 beğen · yorum
10.09.16
Nazım İlgin

Nazım İlgin

@nazimilgin

snop-luk nedir?

Züppe-lik.
Örn: İçinde bulunduğu ortamın tabiatı gereği, gayet snop bir adamdı.
0 beğen · yorum
10.09.16
Nazım İlgin

Nazım İlgin

@nazimilgin

tazammun nedir?

Kapsama, içine alma, içerme.
Örn: Kainatın tazammunu sonsuzdur, tıpkı kendinsi gibi.
0 beğen · yorum
10.09.16
Nazım İlgin

Nazım İlgin

@nazimilgin

meyyal nedir?

Eğilim, eğim.
Örn: Alkole meyyal bir adamdı.
0 beğen · yorum
10.09.16
Nazım İlgin

Nazım İlgin

@nazimilgin

mezbele nedir?

Çöplük.
Örn: Asri dünyanın üçte ikisini mezbeleler oluşturuyor.
0 beğen · yorum
25.06.16
Nazım İlgin

Nazım İlgin

@nazimilgin

bingo nedir?

Türkçe karşılığı "Tam isabet" olan İngilizce bir kelime...
Ayrıca, Tombalaya benzeyen, rakamlara dayalı bir oyun adı.
0 beğen · yorum
23.06.16
Nazım İlgin

Nazım İlgin

@nazimilgin

müspet nedir?

Olumlu, pozitif...
Örn: Müspet ilimler / Pozitif bilimler.
0 beğen · yorum
14.06.16
Nazım İlgin

Nazım İlgin

@nazimilgin

Temadi nedir?

Zamanda devam etme, sürme; Berdevam.
1 beğen · yorum
14.06.16
Nazım İlgin

Nazım İlgin

@nazimilgin

tema nedir?

Sanatta ve/veya edebiyatta işlenen konu.
Örn: Eserin (Sanatsal ya da edebi) ortaya koyduğu düşünce, görüş; Öz.
0 beğen · yorum
12.06.16
Nazım İlgin

Nazım İlgin

@nazimilgin

firavun nedir?

Eski Mısır hükümranlarına verilen isim.
Örn: Genelde yarı tanrıdırlar. Yani yönetim güçlerini Tanrı oluşlarına dayandırırlar. Ve haliyle, despotluk örneğidirler.
2 beğen · yorum
/ 1