up
ara
METİN ODALARI
FOTO ODALARI
VİDEO ODALARI

Yeni Öğrendim

iz'ah'sız

iz'ah'sız

@rabiazeyneparslan

Böyle buyurdu Meczup!
ben dünya kürresi, türkiye karyesi ve urfa köyünden, (el-aziz --elazığ ) tımarhanesi (akıl ve ruh sağlığı hastanesi) sakinlerinden; ismi önemsiz, cismi değersiz, çaresiz ve kimsesiz bir abdi acizin, ahir deminde misafiri azrail’i beklerken, başhekimlik üzerinden hâkimler hakiminin dergahı uluhiyetine son arzuhalimdir:

ben gam (dertlilik) deryasında, fakirlik vatanında, horluk ve rezillik kaftanında padişah yapılmışım.

meyvalardan dağdağana, çalgılardan ney-kemana kapılmışım… benim yatağım akasya dikeninden, yorganım kirpi derisinden farksızdır. kalbim ayizman’ın (hitlerin işkenceci nazi komutanı) fırını, ve sahranın çöl fırtınasıdır.

ruhum aşık-ı hüda mahbub peresttir, lakin aklım kaderin cilvesi ve talihin sillesiyle gurestir (gelgittir)

bana gelen derdü gamın kilosu beleştir. nerde bir güzel varsa bana karşı keleştir (yüz vermez, cesaretlidir), bütün yiğitlerde bana hep ters ve terestir.

aylar geçti, tek temizliğim, gözyaşıyla ve kara toprakla aldığım teyemmüm abdesttir. yani, içtiğimiz kezzap suyu, mezemiz ise ateştir.

ol resuli zişan ve sultanı dücihan: “cenabı allah’ın insanları dünya, dünyayı ise insanlar için yarattığını; ruhları vücut için, vücutları ise ruhlar için yarattığını; erkekleri kadınlar; kadınları erkekler için yarattığını; cenneti mü’min kullar, mü’min kulları da cennet için yarattığını; cehennemi inkârcılar ve münafıklar, inkârcıları ve münafıkları da cehennem için yarattığını” hadisleriyle haber vermiştir.

peki acaba benim gibi meczup divaneleri ne maksatla halk etmiştir? bilen babayiğit, meydana çıkıp söylesin…

Allah sana iman verdi sen tuğyan edersin; o in’am etti sen küfran (nankörlük) edersin; o ikram etti sen inkar edersin; o ihsan etti sen isyan edersin; bir de kalkıp bana deli divane diye bühtan edersin!..

bu söylediklerimin hepsi ruhumun içinde cenk etmektedir. eğer dilekçemin cevabı gelirse bu manevralar sona erecektir.

şimdi adresimi arz ediyorum: Kur’an’ı geldiği yere, yine Kur’an’ı getiren geri taşısın. madem ki ahkamı ve ahlakı kalmadı, Kur’an’ın kağıdı ve yazısı neye yarasın?! taki hz. Muhammed gelince yeniden okunup yaşansın.!

ey zerrelerden kürrelere, yerlerden göklere bütün alemlerin Rabbi!..

ey cemadi, nebati, hayvani, insani, ruhani ve nurani her şeyin ve herkesin yegane sahibi!…

ey iman ve şuur ehli kalplerin en yüce habibi!..

ey dertli bedenlerin kederli gönüllerin, ve yaralı yüreklerin tabibi!.

ben biçare kulun ki; garipler garibi, hüzünlerin esiri, zulümlerin muzdaribi, öksüz, yetim ve sahipsiz bir tımarhane delisi…

ama kutsi muhabbet ve hasretinin divanesi!…

herkesi ve her şeyimi elimden aldın, ama sana sığındım, aşkına sarıldım, yegane sen kaldın!. yurdumdan yuvamdan, evimden barkımdan ayırdın, gurbete ve hasrete saldın, ama onları ararken sana ulaştım, sevdana daldım! böylece fani ve hayali görüntülerden kurtarıp hakiki tecelline mazhar kıldın.

yüceler yücesi Rabbim, efendim!

hakk'tan saparak ve haddimi aşarak, haşa senden, burak bineği, cebrail seyisi, sidretül münteha menzili, cümle mahlûkatın en şereflisi, rahmanın en mükemmel tecelli ve temsilcisi… kainatın fahri ebedisi, ahir zaman nebisi ve mehdisi, levhi mahfuzun (kader projesinin) tercümanı ve tebliğcisi, efendiler efendisi hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellem’in mahbubiyetini mi istedim?..

hanif dinin üstadı ve nice nebilerin atası hz. İbrahim’in haliliyetini, hz. Süleyman’ın saltanat ve servetini hz. Musa’nın celadet ve cesaretini, hz. İsa’nın ruhaniyetini mi istedim?..

hz. Ebu bekir sıddık’ın yüksek fazilet ve kurbiyyetini, hz. Ömerül faruk’un dirayet ve teslimiyetini, hz. Osman’ı zinnureynin asalet ve sehavetini, hz. Aliyyül murtaza’nın ilim ve velayetini mi istedim?

senden mülkü hâkimiyet, şanü şöhret, malü servet mi talep ettim? senden vücuduma sıhhat ve afiyet, aklıma ziya ve selamet, hayatıma huzur ve istikamet dilendimse, bunlar için de bin kere tevbe ettim!

çünkü şeriatın iptal, tarikatın ihmal, hakikatın ihlal ve mü’minlerin iğfal edildiği bir zillet ve rezalet döneminde, bana akıl ve mükellefiyet verseydin, bu sadece benim mesuliyet ve mahzuniyetimi ziyadeleştirecekti!

sultanım efendim:

ben senden sadece seni istedim; pahası elbet böyle yüksektir ve tüm sevdiklerimi ve sahiplendiklerimi uğruna feda etmektir.

Rabbim, elbet vardır hikmeti ki, bu kuluna böyle zillet ve zahmet çektirirsin. ben haşa itiraz değil, naz ederim ama, umarım sen niyaz kabul edersin.

aile efradımı, aklı izanımı alıp beni hicrana saldın. ama yine de şükür; ya akıllı kalıp ama hain ve hilekâr olaydım…

ya varlıklı kalıp ama zalim ve sahtekâr olaydım…

ya âlim ve saygın kalıp ama gafil ve riyakâr olaydım…

ya arkalı etraflı kalıp ama azgın ve zulümkar olaydım…

ya sağlıklı sefalı kalıp ama, sapıtmış, ahlaksız ve vicdansız olaydım!..

derdü bela ki, sabredenlerin vesile-i miracıdır. müminler kalbimin tacı, mücrimler rahmetin muhtacı, münkirler hikmetin icabı, sadık ve aşık ehli cehd adaletin ilacıdır. velakin bu münafık hain ve zalimler ise çıban başıdır, akrep gibi sancıdır; şerefli insana, helali dışında bütün kadınlar kızlar ana-bacıdır.

ey Rabbim, efendim!

malum-u aliniz ve zaten yüce takdirinizdir ki; ne özenli-bezekli elbiselerle gezdiğim bayramlarım oldu… ne onurlu ve huzurlu seyahatlerim ve seyranlarım oldu… ne etrafımda hizmet ve rağbet gösteren dostlarım ve hayranlarım oldu!..

lezzet ne imiş, izzet ne imiş ve fazilet ne imiş tatmadım; ama şikâyet şekavettir; bütün bu fani ve fena nimetlerin asıl sahibi olan padişahlar padişahını buldum…

beni yoktan var ettin, iman ve hidayet buyurup varlığından haberdar ettin, ama aklımı alıp kulunu bi-karar ettin, sana sonsuz şükürler olsun!..

şimdi son dileğim beni yanına al ve bir daha huzurundan ve sonsuz nurundan ayırma, ne olursun!

umarım bu dilekçeyi yazdım diye bana darılmazsın; çünkü zaten zatından gayrıya yalvarıp yakarmanın şirk olduğunu buyurdun!

*Biziz değil mi aklı başında, ilmin yolunda? Sen isen deli ben neyim? Elazığ akıl hastanesinden bir mektup ben ona meczup derim deli demek deliliktir.*
5 beğeni · 0 yorum beğen ikon
maviiiii

maviiiii

@maviiiii

 paylaşım fotoğrafı
Aranızda Anhedoni olan var mı?
10 beğeni · 10 yorum beğen ikon
maviiiii (@maviiiii)
Ben 😏 Resim bile çizmiyorum düşünün 😔
10 sa beğen cevap
Affinity (@biocide)
Ben
10 sa beğen 1 cevap
Lavinya (@lavinya279)
Bende de arada oluyor ama bunu ruh halime bağlıyordum.
10 sa beğen 1 cevap
Hasan Yürekli

Hasan Yürekli

@hasanyurekli5

Mahfi Eğilmez, Değişim Sürecinde Türkiye. paylaşım fotoğrafı
Mahfi Eğilmez, Değişim Sürecinde Türkiye.
"1883 yılında Osmanlı Hazinesi, Fransız Vagon Lits şirketine İzmir-Aydın-Ödemiş demiryolunun yapımı karşılığında 100 yıl süreli imtiyaz vermişti. Buna göre Vagon Lits bu yolu Osmanlı'dan herhangi bir bedel almadan yapacak ama karşılığında trenlere bir veya iki adet özel vagon ekleyecekti. Bu vagonlar trenin diğer vagonlarına göre çok daha lüks dolayısıyla pahalı olacak ve bunların geliri Vagon Lits'e ait olacaktı. Bu noktada çok önemli bir ayrıntı var: Vagonlar dolmazsa, Hazine, boş kalan yerlerin bedelini Vagon Lits'e ödeyecekti. 100 yıl süreli imtiyaz anlaşması 1983 yılında sona erdirildiğinde geçen 100 yıllık sürede bu yolla Vagon Lits'e ödenen bedel, yapılan yolun bedelinin kat kat üstünde bir miktara ulaşmış bulunuyordu."

Hazine garantili yap-işlet-devret modelini yeni icat gibi ortaya koyan anlayış, bu yolla Osmanlı Devletinin iflasa sürüklediğini unutmuş gibi yapıyor.

Aradan geçen onca yıla ve deneyime rağmen aynı şeyleri yapmak yönetim basiretsizliğinden daha büyük anlamlar taşıyor.
2 beğeni · 0 yorum beğen ikon
FEBİHÂ

FEBİHÂ

@kadimcumleivecize

Sessizliklerin en kesini susmak değil, konuşmaktır. paylaşım fotoğrafı
"Sessizliklerin en kesini susmak değil, konuşmaktır."
Afrika’nın yaşlıları şöyle der:

Dinle her şey konuşur.

Her şey seslenir.

Her şey sözdür.

Her sözün öğretici bir değeri vardır.

Sessizliği dinlemeyi öğren.

Sessizliğin müzik olduğunu anlayacaksın.

*Görmezden gelmek, ses etmemrk, cevap vermemek, mahveden bu yönüne ne demeli ki..?
2 beğeni · 0 yorum beğen ikon
Fethi Uzun

Fethi Uzun

@fethiuzun

 paylaşım fotoğrafı
Karpuz, kızartıldığında veya ızgarada pişirildiğinde tanecik yapısını kaybeder bunun sonucunda et gibi bir tat alırsınız.
7 beğeni · 2 yorum beğen ikon
Desert Rain (@seaa)
Karpuzun tadını ete benzetiler 🙄
19.01.19 beğen 1 cevap
Canan

Canan

@cnnhni

Rivayet edilir ki..... paylaşım fotoğrafı
Rivayet edilir ki.....
Papaz olmak icin deniz yoluyla 11 yasinda Napolideki papaz okuluna ailesi tarafindan gönderilen çocuk musluman korsanlara esir düser.Osmanli topraklarina getirilen çocugun zekasini ünlu denizci Barbaros Hayrettin Pasa hemen farkeder ve yanina alarak onu yetistirir.Adini da Ali koyar..Bir süre sonra Ali Osmanli donanmasini modern hale getirip bir süru zafer kazandiran denizlerin hakimi Kiliç Ali Pasa olur..
Ali pasa esir düstugu ülkede artik çok onemli biridir.Musluman olmustur ve bir cami yaptrmaya karar verir..Kendisinin de bir dönem esir olmasi sebebiyle cami insaatinda çalistirdigi bütun eserlere cok iyi davranmaktadir..Cami nin insaatinda çalisan esirler arasinda su an herkesin çok iyi bildgi biri çalismaktadir.Dünyaca ünlu Don Kisot romanin yazari Cervantes dir ..
Cervantes ülkesinde katildigi bir kavga yüzunden sag elinin kesilmesine karar verilmistir.Sag elini kurtarabilmek icin Italyaya kacan Cervantes Osmanliya karsi savasacak Hacli ordusuna katilir..Sag elini kurtaramak icin ulkesinden kaçan Cervantes Osmanliyla girdikleri Inebahti deniz savasinda sol kolunu kaybeder ve Osmanliya esir düser..
Esareti süresince Ali pasa ile karsilasir ve caminin insaatinda Mimar Sinanin emri altinda çalisir..Bes yillik esaretten sonra ailesi fidyesini ödeyince ülkesine dönup modern romani ilk örnegi olan Don Kisot romanini yazar.17 Ocakta ilk kez yayimlanan romanin ikinci bõlumu on yil sonra yayimlanacaktir..
23 beğeni · 3 yorum beğen ikon
FRAnk sinatra (@hknclk)
Bizde öğrenmiş olduk tşk 👍
19.01.19 beğen 1 cevap
yeni.BAŞTAN (@yenibastan)
Çok güzeldii tarihii bilgiler..
19.01.19 beğen 1 cevap
NAR

NAR

@ehveniser

 paylaşım fotoğrafı
Korkunç İvan bir sinir anında oğlunun başına asası ile vurur.
Kan fışkırır şakaklarından... Ne yaptığının farkına varan baba sarılır oğluna. Kollarında ölür oğlu. Ressam böyle resmeder bu durumu.

Cinnetin göze yansıması...
12 beğeni · 0 yorum beğen ikon
batu galatasaray

batu galatasaray

@batugalatasaray

Ne Kadar Eğitimli Olsanız da Sürüye Katıldığınızı İspat Eden Deney: Solomon Asch ve Uyum Deneyi paylaşım fotoğrafı
Ne Kadar Eğitimli Olsanız da Sürüye Katıldığınızı İspat Eden Deney: Solomon Asch ve Uyum Deneyi
Her insanın kendi düşüncesi, kendi fikri vardır ancak her insan bu fikri kendi belirlemez. Aileniz, arkadaşlarınız, iş çevreniz... Olmaz demeyin, olur. Çünkü daha önce oldu. Solomon Asch de tarihe geçen deneyi ile bunu kanıtladı. Yaptığımız tercihler her zaman bizim olmayabilir. Hatta büyük ihtimalle değildir. Bu deneyde bir grup üniversite öğrencisi ve Asch tarafından önceden belirlenen asistan grubu yer aldı. Asistan grubu bir masanın etrafına oturur. En sona ise üniversite öğrencilerinden birisi yerleştirilir. Masaya birinde farklı boyutlarda üç adet çubuğun olduğu, birinde ise standart boyuttaki tek bir çubuğun olduğu iki kart koyulur. Tüm katılımcılara "Standart boyuttaki çubuk, çoklu kartondaki kaç numaralı çubuk ile aynı boydadır?" diye sorulur. Sorulara tek tek ve sırayla cevaplandırıldı. Bu nedenle üniversite öğrencisinin cevabı hep en sona kalır. İlk cevap basittir: 1. Tekli kart değiştirilir, cevap 2 olur. Kart tekrar değiştirilir, cevap 3'e döner. Ancak son soruda bir terslik ortaya çıktı. Cevap bariz şekilde 3 olmalıydı ama masadakiler 1 dedi ve sıra üniversite öğrencisine geldi. Tüm öğrenciler üzerinde gerçekleştirilen bu deney sonucunda öğrencilerin 1/3'ü doğru cevabı bilmesine rağmen gruba uyum sağlamayı tercih etti. En önemli detaylardan biri, hiçbir zorlama ve yönlendirme olmaması. İnsanlar, sadece kendi dürtüleri ile fikirlerini yok sayabiliyordu..... Bonus: Asch hepimize göstermiş oldu ki bu sürüye dahil olmanın eğitim ile de alakası yok. Tamamı üniversite öğrencisi olan onlarca insanın bile yarısına yakını, tek kalmamak için fikirlerini saklayabilir, yanlışı seçebilir.
11 beğeni · 0 yorum beğen ikon
ZeynepTuğçe

ZeynepTuğçe

@gokturkprensesi

Hissizleşmek en iyisi...Duyguları aldırma ünitesi olsa keşke..
12 beğeni · 6 yorum beğen ikon
Ali Demiral (@alidemirall)
"Âşık olamıyorum" diyenlere imreniyorum.
18.01.19 beğen cevap
ZeynepTuğçe (@gokturkprensesi)
Gerçek gelmiyor...Sadece hoşlantı da kalıyor belki..
18.01.19 beğen cevap
ZeynepTuğçe (@gokturkprensesi)
Kesinlikle..
18.01.19 beğen cevap
soner demir

soner demir

@sonerdemir

Dünyanın En Yalnız Canlısı.. paylaşım fotoğrafı
Dünyanın En Yalnız Canlısı..
Söylediği şarkılar gittikçe daha derinlerde kayboluyor..
13 beğeni · 2 yorum beğen ikon
Tenebris Casper (@carnage)
Rap sanatçısı Server Uras'ın son albümünün adıda 52 Hertz'di. Ne mana derken anlamış oldum şimdi. Genelde rap sanatçıları ülkemizde pek değer görmüyor ve her noktada kötülenmeye çalışıyorlar, sanırım parçalarındaki anlamların çoğu dinleyici tarafından anlanmamasına hitaben 52 Hertz demiş albümüne.
15.01.19 beğen 1 cevap
Yasin Demirtaş (@yasindemirtas)
Bana baksana sen canlı !! Sen ikinci sıraya geç yalnızlıkta . Birinci sıra dolu maalesef ..
15.01.19 beğen 1 cevap
Yeni Öğrendim
Yeni öğrendiğin, hakkında detay verebileceğin konularda bilgi dolu paylaşımlar yapabilirsin. Sen öğrendiysen, herkes öğrensin!
ODA KURALLARI
  • Copy-paste kesinlikle yasaktır. Kendi cümlelerini kur.
  • Herkes tarafından bilinen klişe bilgiler paylaşmak kuraldışıdır.
  • Sadece link paylaşmak veya sadece fotoğraf paylaşmak kuraldışıdır.
  • Fotoğraf altına 'yeni öğrendim' gibi metinler kuraldışıdır.
  • Küfür, hakaret içeren paylaşımlar kuraldışıdır.