up
ara
Necdet

Necdet

@necdet

Geçen gün bir yerde ateistlerin bir paylaşımını görmüştüm. Herkes bilir adamlar birkaç tane ayet sure falan ezberlerler ve hep onları silah olarak kullanırlar. Adiyat suresinin 1-6 ayetlerini örnek olarak vermişlerdi. Orada sözde atlardan bahsediyorlardı ama ben atlarla ilgili birşey göremedim surede. Bilgisi olan yada Arapçaya hakim olanlar bilgi verebilirler mi?

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vel adiyati dabha
2- Fel muriyati kadha
3- Fel muğırati subha
4- Fe eserne bihı nak'a
5- Fe vesatne bihı cem'a
6- İnnelinsane li rabbihı le kenud
7- Ve innehu ala zalike le şehıd
8- Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
9- E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur
10- Ve hussıle ma fis sudur
11- İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- O harıl harıl (savaşa) koşanlara,
2- (Tırnaklarıyla yerden) ateş çıkaranlara,
3- Sabahleyin akın edenlere,
4- Tozu dumana karıştıranlara,
5- Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki,
6- Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür.
7- Ve kendisi de buna şahittir.
8- Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır.
9- Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak.
10- Ve sinelerin içindekiler derlenecek.
11- O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır.
10 yorum
zemberek kuşu (@zemberekkusu)
Haklısınız. El-adv aslında; sınırları aşan, durması gereken yerde durmayan demek.
15.01.19 beğen cevap
Kaygısız Kuşak (@kaygisizkusak)
Bu ayetlerde net olarak ifade edilen bir olgu var. Rabbine karşı nankör olan insanın dünya malına sevgisi yüzünden kalbinin katılaştığına dair bu gayet basit düz okuma ile herkesin idrak edebileceği bir anlam lakin yine Allah der ki; "Sana kitabı indiren O’dur. Onun bir kısım ayetleri muhkemdir, ki bunlar kitabın esasıdır, diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu te’vil etmek için ondaki müteşâbihlerin peşine düşerler. Halbuki onun te’vilini ancak Allah bilir; bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki: Ona inandık, hepsi rabbimiz katındandır. Yalnız aklıselim sahipleri düşünüp anlar." Ali İmran 7
15.01.19 beğen 1 cevap
Orhan Şahin 🇹🇷 (@orhansahin)
- Herkes bilir adamlar birkaç tane ayet sure falan ezberlerler ve hep onları silah olarak kullanırlar. // bu da başka bir sığlık.
15.01.19 beğen cevap