up
ara

Sonay Ç. editör

düşLe yıka elLerini...
Sonay Ç.

Sonay Ç.

@ponnik

Çok sevmek, sonsuza dek kavuşamamak için en ideal yöntemdir!
ataç ikon Korkma Ben Varım
8.8 (414 oy)
0 yorum
Sonay Ç.

Sonay Ç.

@ponnik

Elinizi sıcak bir sobanın üzerine koyduğunuzda bir dakika bir saat gibi geçer. Hoş bir kızla geçirdiğiniz bir saat ise bir dakika gibi geçer. İşte bu izafiyettir.
0 yorum
Sonay Ç.

Sonay Ç.

@ponnik

Antik çağ mitolojilerinin büyük bölümü aslında insanların bitkiler ve hayvanlar üzerinde hakimiyet kurabilme karşısında tanrıya ebediyen sadakat gösterme sözü vermesidir.
0 yorum
Sonay Ç.

Sonay Ç.

@ponnik

Tarih, çok az insanın "yaptığı", geri kalanların da tarla sürdüğü veya su kovaları taşıdığı bir şeydir.
0 yorum
Sonay Ç.

Sonay Ç.

@ponnik

Yazının insanlık tarihine en önemli katkısı şudur: Yavaş yavaş insanların düşünme ve dünyaya bakış biçimlerini değiştirmiştir. Özgür düşünce ve bütüncül bakış, yerini bürokrasi ve sınıflandırmaya bırakmıştır.
0 yorum
Sonay Ç.

Sonay Ç.

@ponnik

Kırk yaşımızda, yüreğimize yirmimizde sıktığımız bir kurşunla ölüyoruz.
0 yorum
Sonay Ç.

Sonay Ç.

@ponnik

Yapmak, yapabilmek demektir. Yapabilmek ise yapmak demektir. Tüm yaşantımız, ömür boyu sürüp giden bu kısır döngüden hiçbir zaman yakasını kurtaramaz. Bu yüzden yaşam her zaman mantıksızdır.
ataç ikon Kappa
8 (13 oy)
0 yorum
Sonay Ç.

Sonay Ç.

@ponnik

Doğayı sevmemizin nedeni bir bakıma, onun bizi insanlar gibi kıskanmayışından, bizden insanlar gibi nefret etmeyişinden dolayıdır.
ataç ikon Kappa
8 (13 oy)
0 yorum
Sonay Ç.

Sonay Ç.

@ponnik

Aptallar her zaman kendilerinden başka herkesin aptal olduğunu sanırlar.
ataç ikon Kappa
8 (13 oy)
0 yorum
Sonay Ç.

Sonay Ç.

@ponnik

Biz kappalar insanlardan daha mutsuzuz. Çünkü onlar bizim kadar uygar değil.
ataç ikon Kappa
8 (13 oy)
0 yorum
/ 4