up
ara

Recep Yılmaz

"Worte sind Taten..." L. Wittgenstein
Recep Yılmaz

Recep Yılmaz

@recepyilmaz1

Oruç Aruoba ile ilkin Nietzsche ve Wittgenstein gibi ince ruhlu filozofların çevirileriyle tanışmıştım. Çok zor bir işi başarmıştı; el attığı çevirileri yapabilmek için bir filozof kadar felsefeden, bir filolog kadar dilden anlamak ve bir şair ruhuna sahip olmak gerekiyordu. De ki işte, Aruoba'nın okuduğum ilk kitabıydı. Kitap, hayranlık uyandırıcı bir dilsel incelik ve derin bir dünya görüşünün ürünüydü. Üçlemenin ikinci cildi olan kitap üç bölümden oluşur: Birinci bölüm "de" ölümü konu alır; ikinci bölüm "ki" yaşamın kendisini anlatır; üçüncü bölüm "işte" ise felsefeyi. Belki de Aruoba, insanı yaşam ve ölüm arasında sıkışmış bir varlık olarak gördüğü için kitabın yapısal bütünlüğünü bu şekilde oluşturmuştur. :- işte, bu...
ataç ikon De ki İşte
kitaba 10 verdi
5 beğen · 0 yorum
Recep Yılmaz

Recep Yılmaz

@recepyilmaz1

Copleston'un felsefe tarihi İdea Yayınevi tarafından ciltler halinde çevrilen ve bir filozof hakkında detaylı ve sağın çözümlemeleri elde edebilmek için mükemmel bir kaynak. Yayınevi tarafından, ayrıca, filozoflar hakkında kısa ve etkili bilgileri elde edebileceğiniz Sahakian'ın Felsefe Tarihi de çevrilmiş. Bir filozofu okurken, kendi yazdığı kitapları bir tarafınıza, Sahakian'ın kitabını ve Copleston'un ilgili cildini diğer yanınıza almanın oldukça işe yarar bir strateji olduğunu söyleyebilirim.
0 beğen · 0 yorum
Recep Yılmaz

Recep Yılmaz

@recepyilmaz1

Copleston'un felsefe tarihi İdea Yayınevi tarafından ciltler halinde çevrilen ve bir filozof hakkında detaylı ve sağın çözümlemeleri elde edebilmek için mükemmel bir kaynak. Yayınevi tarafından, ayrıca, filozoflar hakkında kısa ve etkili bilgileri elde edebileceğiniz Sahakian'ın Felsefe Tarihi de çevrilmiş. Bir filozofu okurken, kendi yazdığı kitapları bir tarafınıza, Sahakian'ın kitabını ve Copleston'un ilgili cildini diğer yanınıza almanın oldukça işe yarar bir strateji olduğunu söyleyebilirim.
ataç ikon Hegel
kitaba 10 verdi
0 beğen · 0 yorum
Recep Yılmaz

Recep Yılmaz

@recepyilmaz1

Copleston'un felsefe tarihi İdea Yayınevi tarafından ciltler halinde çevrilen ve bir filozof hakkında detaylı ve sağın çözümlemeleri elde edebilmek için mükemmel bir kaynak. Yayınevi tarafından, ayrıca, filozoflar hakkında kısa ve etkili bilgileri elde edebileceğiniz Sahakian'ın Felsefe Tarihi de çevrilmiş. Bir filozofu okurken, kendi yazdığı kitapları bir tarafınıza, Sahakian'ın kitabını ve Copleston'un ilgili cildini diğer yanınıza almanın oldukça işe yarar bir strateji olduğunu söyleyebilirim.
0 beğen · 0 yorum
Recep Yılmaz

Recep Yılmaz

@recepyilmaz1

Sahakian'ın felsefe tarihi, filozoflara ilişkin kestirme ve sağın bir şekilde bilgi edinmek için mükemmel bir kaynak. Bu kitabı okumak, filozoflar hakkında hızlı ve doğru bilgi edinmek için en etkili yollardan birisi. Aziz Yardımlı, ayrıca Copleston'un felsefe tarihini de ciltler halinde çevirmiş. Yine detaylı ve iyi çözümlemeleri bu kitaplardan edinebiliyorsunuz. Bir filozofu okurken, kendi yazdığı kitapları bir tarafınıza, Sahakian'ın kitabını ve Copleston'un ilgili cildini diğer yanınıza almanın oldukça işe yarar bir strateji olduğunu söyleyebilirim.
ataç ikon Felsefe Tarihi
kitaba 10 verdi
0 beğen · 0 yorum
Recep Yılmaz

Recep Yılmaz

@recepyilmaz1

Zihin, dil ve toplum, J. R. Searle'ün Söz Edimleri Kuramı ve toplum felsefesine ilişkin argümanlarının bir sentezi niteliğinde. 2008 yılanda "Toplumsal Gerçekliğin Kurulumunda Gazetelerin Edimsözel Etkileri" isimli bir yüksek lisans tezi hazırlamıştım. Amacım, gazetecilik ve dil ve toplum felsefesinin bir bireşimini kuramsal ve uygulamalı olarak kurabilmekti. O dönemde, tezin doğası gereği, 2. dönem Wittgenstein'ı ve Oxford çevresini yakından incelemiştim. Searle, burada sözcükler ve eylemler arasındaki bağlantının fiziksel boyutundan yola başlayarak, aslında anlamsız olan bu etkileşimin semantik olarak nasıl anlamlandığını ve bunu olanaklı kılan toplumsal mekanizmaları açıklıyor. Dil ve gerçeklik ilişkisi bağlamında güçlü bir kuram ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Sosyal fenomenlere karşı sıradışı bir perspektiften bakabilmeniz adına iyi bir okuma olabilir. Tavsiye ederim.
ataç ikon Zihin Dil Toplum
kitaba 10 verdi
0 beğen · 0 yorum
Recep Yılmaz

Recep Yılmaz

@recepyilmaz1

Yan Değiniler'i öğrencilik yıllarımda okumuştum. Tutkusuyla insanı allak bullak eden, düşünceleriyle yaşamsal pratikleri bir olan büyük filozofların sonuncusunun yaratıcılık sürecine ilişkin notlarından oluşuyor. Değini kavramı Wittgenstein'a özgü bir terim. Filozofun düşünce yansımalarını toparladığı not kutusu'ndan (zettel) Oruç Aruoba'nın seçip aldığı değiniler, belki de yaratıcılık sürecine ilişkin en yetkin kişinin söyleyebileceği sözlerdir. Aruoba, derlemesine bir de albüm eklemiş ve harika bir çalışma çıkmış ortaya. Okumamak kayıp olur...
ataç ikon Yan Değiniler
kitaba 10 verdi
0 beğen · 0 yorum
Recep Yılmaz

Recep Yılmaz

@recepyilmaz1

Hermeneutik, doğru yorumlamayı ele alan bir çalışma alanı. Başlangıçta kutsal metinleri doğru anlamak adına ortaya çıkmış olan ve ardından aynı şeyi hukuk alanında deneyen bu bilim, 19. yüzyılın başlarından itibaren edebiyat metinlerini de kapsayacak şekilde genişlemiş. Ne var ki bu genişleme, çeşitli sorunları da beraberinde getirmiş. Bunların en önemlisi de belki de yorum yaparken "hakikat"i nerede arayacağımızdır: Aydınlanma Hermeneuitiğinde olduğu gibi saf düşüncede mi; Schleiermacher'ın ortaya koyduğu gibi yazarın yöneliminde (niyetliliğinde) mi; Dilthey'in sunduğu gibi metnin üretildiği dönemin ruhunda mı; Gadamer'in eleştirdiği gibi salt metinde mi yoksa Jauss ve Iser'ın belirlediği gibi metin ve okuyucu arasındaki etkileşimde mi? Prof. Dr. Metin Toprak, tüm bu tartışmaların içerisinde Hermeneutiğin dönüşüm sürecinin izini sürüyor. Bunu yaparken de ikincil kuramcıların açıklamalarından yola çıkarak basit açıklamalar sunmayı denemiyor; aksine, düşünceleri ortaya atan kuramcıların orijinal dilinde yazılmış kaynak metinlerini merkeze alarak, zihninde yoğurarak ve derinliklerde bulup çıkardığı fenomenleri geniş bir literatür yelpazesinde tartışarak bizi aydınlatıyor. Sadece Hermeneutikle değil, dil, doğruluk, anlam ve edebiyatla ilgilenenlerin elinin altında mutlaka bulunması gereken bir kaynak olduğunu düşünüyorum.
0 beğen · 0 yorum
Recep Yılmaz

Recep Yılmaz

@recepyilmaz1

Particiler ödüllü bir akademik çalışmanın kitaplaşmış halidir. Sistematik ve yetkin bir araştırmaya dayanan çalışmanın sonucunda belirim kazanan erillik ve belirli meslek ve sınıfların baskınlığı; işçiler ve bağımlı sınıfla ilişkilerin zayıflığı; siyasetin parası olanların uğraşı alanı haline gelmesi yani siyasetin finansmanı; ekonomik elitlerin söz sahibi olması ve örgütsel yapıların araçsallaşması eleştiriliyor ve bu konuda para eksenli biçimlenmesini önemeye yönelik düzenlemelerin acilen yaşama geçirilmesi; ilişkilerin “çok sektörlü” kitle seferberliklerine olanak tanıyacak ölçüde iyileştirilmesi; iç ilişkilerin apolitikleşip -ideolojinin birleştiriciliği- çıkar elde edilen örgütlere siyasi partilerin dönüştürülmesi; demokratikleşme; sadakatin yerini liyakatin alması ve siyasal partilerin bir çeşit insan öğütme makinesi olmaktan çıkarılması gerektiği vurgulanıyor. Nesnel verilere dayalı ve herkesin dikkate alması gereken olgular bunlar.

İnceleme düzlemi açısından ele alındığında şunlar söylenebilir: Dikkat edilmesi gereken noktalardan ilki giriş bölümünde sorun, sorunsal, çalışmanın amacı, varsayımlar, evren ve örneklem ve kavramsal çerçevenin sunumunun kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Araştırmanın yönü bu noktada ilk etapta çok iyi çizilmiş ve inceleme kurgusu sağınlaştırılmış. Söz konusu sağınlaştırma, yapılan incelemeye de yansımış. Katılımcılarla yapılan görüşmeler konunun derinliklerine inilmesine ve kurgul alanda çizilen yapıdaki kavramsal ağların olgusal alanda sorgulanmasına olanak tanımış. Belirsizliğe yönelerek, gerçekleştirilen soruşturma sonunda oldukça parlak belirimlerin ortaya çıkmasını olanaklı hale getirmiş. Böylelikle, çalışmanın başarısı mükemmelleşmiş. Araştırmanın incelenmesini sorunsalın ışığında sürdürmek ve sorunsalı kuram ve kavramsal haritayla soyut bir düzlemde netleştirmek somut incelemenin yetkinliğini artırmış. Soruların yönelimselliği ve her bir katılımcının farklı bir belirsizliği netleştirmesi Türkiye’deki en büyük sorun kaynaklarından biri haline gelen siyasal partilerin gerçek yüzüne tanıklık etmemizi olanaklı hale getirmiş.

Siyasetle uğraşsın uğraşmasın, akademik çevrelerde yakın ya da uzak olsun herkesin mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum...
ataç ikon Particiler
kitaba 10 verdi
0 beğen · 0 yorum