up
ara

Reyhan Kurt

Aşka aşığım ben, leylaya değil.
Reyhan Kurt

Reyhan Kurt

@reyhankurt - Gaziantep

Kaçan kimsenin sırtı sitesine dönüktür. Oysa hicret edenin yüzü dönüktür sitesine.
ataç ikon Kent İlişkileri
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Reyhan Kurt

Reyhan Kurt

@reyhankurt - Gaziantep

Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyetinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fani ve geçici gençliğini iffetle hayrata - istikamet dairesinde- sarfetse, onunla ebedi, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvi fermanlar müjde veriyor.
ataç ikon Asa-yı Musa
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Reyhan Kurt

Reyhan Kurt

@reyhankurt - Gaziantep

Herkes kendindeki şeytana bir kurşun sıkarsa şeytanın gidecek yeri kalmayacak. Rabbimizin karşısında kibrimizin karşılığı yok. Ne kadar komik duruma düştüğümüzü bilmekte fayda var.
ataç ikon İçinizdeki Öküze Oha Deyin
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Reyhan Kurt

Reyhan Kurt

@reyhankurt - Gaziantep

''Sıradanım'' diyen insan kalmadı. ''Ben sıradan bir insanım evet ama ön sıradan.''

Vay be!
ataç ikon İçinizdeki Öküze Oha Deyin
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Reyhan Kurt

Reyhan Kurt

@reyhankurt - Gaziantep

Değişmelerin mümesillleri batıyı üstün kılan özelliklerin neler olduğunu tam manasıyla tespit edememişlerdi. Pek çoğu orduyu kuvvetlendirmek suretiyle eski ihtişamlı ve debdebeli günlerin tekrar geleceğine inanmaktaydı. Çoğu güçlü orduların arkasında güçllü ekonomi olduğunun farkında değildi. Her ne kadar lisan, ilim ve fen tahsiline bu devirde önem verilmeye başlanmış ise de batı ile aramızda binlerce yılın mahsülü olan br düşünce, eşyaya ve kainata bakış ve onu manalandırış farkı olduğu pek anlaşılmamıştır ve hala da anlaşılmış değildir. Latin ve hristiyan kültünün şekillendirdiği batı insanı ile doğu ve islam kültürünün meydana çıkardığı Türk insanı arasında önemli farklar vardır. Bu farkı sadece ilmi düşünceye irca etmenin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü bu düşünce türk-islam cemiyetlerinde en az 800 yıl hakim olmuştu. O halde batı ile doğu arasındaki asıl fark ne idi?Kanaatimize göre bu eşyaya bakış, onu yorumlayış biçimidir. İnsanın insanla insanın madde ile münasebetleri sırasındaki orrtaya çıkan tavır ve tutum farklılığıdır. Türk İslam medeniyetinin mahsülü olan insan tabiattan ve eşyadan istifade sırasında Kuranı Kerimin de yer yer ifade ettiği aşırı gitmeme ve ölçüyü bozmama düsturuna sadık kalırken batı insanı tabiatı insanı v eşyayı alabildiğine hiçbir sınır tanımaksızın sömürmüştür.
ataç ikon Tanzimat ve Türk Ailesi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Reyhan Kurt

Reyhan Kurt

@reyhankurt - Gaziantep

Yürümek sancısı sarıyor bedenimizi. Sahici sokaklar görmedi bizim adımlarımız. Bundandır yalpalayışımız.
ataç ikon Kraliçenin Pireleri
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Reyhan Kurt

Reyhan Kurt

@reyhankurt - Gaziantep

araba sadece araba değildir/ kullananı 'sürücü' yapar anlıyor musun?
ataç ikon Bir Kitap Bir Balta
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Reyhan Kurt

Reyhan Kurt

@reyhankurt - Gaziantep

Masal değil oğlum; din bu. Kaf dağı değil; Uhud dağı.
ataç ikon Bir Kitap Bir Balta
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Reyhan Kurt

Reyhan Kurt

@reyhankurt - Gaziantep

İnsan insana nispet edildiğinde fazlalıkların noksanlıklara, çıkıntıların gediklere denk düştüğü gün gibi aşikar değil mi?
ataç ikon Henry Sen Neden Buradasın 1
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Reyhan Kurt

Reyhan Kurt

@reyhankurt - Gaziantep

Kendinden kaçan insanlar vardır; çok yazıldı. Ya kendinden kaçan toplumlar? Ve Türkiye, özellikle Türkiye?
ataç ikon Politika Dışı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
/ 70