up
ara

ruhadam

Yarınlar kalleş dolu, mert olan her düne yan
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Yeni Bir Betik Daha paylaşım fotoğrafı
Yeni Bir Betik Daha
Bu kitabı @mustafakemalinaskeri'ne ithaf ediyorum...
Benim için güzel ve faydalı bir kitaptı. Kitaptan bazı alıntılar;

Atatürk de, yurtdışına gidecek öğrencilere çektiği telgrafta şöyle diyordu: "Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum. Volkan olup dönmelisiniz."

---------

1930'larda bir Türk Lirası, resmi kurda ve piyasada 2,5 Mark değerindeydi. 1935'ten sonra ise Nazi hükümeti, Registermark'ı icat etti ve dışarıdan döviz olarak gelen bir Türk Lirası'na 6,5 Mark ödemeye başladı. Öğrenci bursumuz 96 liraydı. Alman öğrenciler, ayda 100-150 Mark'la geçinirken biz 650 Mark alıyorduk. Bu para o dönemde bize bol bol yetiyordu. Onu için bazen Kempinski, Mampe gibi ünlü restoranlara giderdim; iyi giyinir ve giysilerimi Kurfürstendamm'ın yan sokaklarından birinde terzi dükkanı olan Müller'e diktirirdim. Günlük, spor ve resmi giysilerim dışında bir frakım ve bir smokinim de vardı; iyi tanınmış ailelerin evlerine davet edilirdim.
Ekrem Akurgal / Arkeolog

---------

Türkiye'de herkesin milli ve dünyevi, modern ve demokratik bir terbiye alması esastır. Eğitimin milli olmasından maksat; gençleri, yaşayan bütün kurumları, düşünce ve idealleriyle milli topluma uydurmaktır. Dünyevi kelimesinden hedeflenen anlam, eğitimin laik olması, düşünceyi daraltan ve vicdan özgürlüğünü kıran her türlü dini etkiden uzak bulunmaktır. Modern deyimiyle, eğitimin, yöntemler ve teknikler bakımından en yeni bilimsel kurallara göre sürdürülmesi; demokratiklik ile de eğitim ve öğretimin bütün olanaklarından kadın-erkek tüm ulus bireylerinin eşit derecede yararlanması, serveti ve toplumdaki yeri ne olursa olsun her gencin yeteneği ve zekası derecesinde öğrenim görebilmesine hiçbir engelin konmaması düşünülmelidir.
Mustafa Necati

---------

Biz Atatürk gençliğiydik. Bizim bu millete yapacak hizmetimiz olduğunu biliyorduk. O hizmet için gittik biz. Fransızlara şunu söyledim: "Ben altı senedir buradayım. Altı senedir devlet beni okutuyor ve bekliyor. Siz altı senelik bir saati geri çalıştırabilir misiniz?
Nüzhet Gökdoğan / Astronom

---------

Aziz genç, önünde yeni ve feyizli bir ufuk açılmıştır. Bu ufka doğru çok kuvvetli bir şevk ve heyecanla atlayacağından eminim. Gideceğin ilim ve irfan diyarında yılmak bilmeyen hudutsuz bir azim ile çalışmak hem vazifen ve hem de borcundur. Bulunacağın yerlerde her şeyden azami nispette istifadeyi düşünmekle beraber, bir Türk gencine yakışacak bir surette hareket ederek etrafında bulunanların muhabbetini, takdirini kazanmalısın. Senin aziz vatanın birçok umutlar besleyerek ne azim ve fedakarlılıklarla gönderdiğini unutma. Ona göre çalış. Yolun açık olsun. Muvaffakiyetler dilerim.
Maarif Vekili Mustafa Necati

---------


Faniler için bahar ve güneş hasretiyle gergin bir ruh mu yoksa birbirine benzeyen bahar ve yaz günlerinin tek renkliliği içinde gevşeyen bir ruh mu iyi? Ben ruhun düşünüş ve seziş kudretini canlı bulunduran gerginliği tercih ediyorum.
Bu sabah, içimde bahar hasretini daha derinden duyuyorum. Güneş fersiz ve tereddütlü, ağır ağır yükselmekte; fezada aşk ihtiyacını yeni duyan, ara sıra sebepsiz, sadece içinden gelen belirsiz tesirlerle ürperen, gülümseyen bir kızın uykudan uyanışına benzer bir hal var!
Önümdeki gazete beni şehre sürüklüyor: Güneşin ve baharın lütfuna nihayet kavuşan şehir, bugün içindeki fanilerin yarattıkları ve yaşattıkları hadiselere sahne olacak. Bahara hasret ruhumun tabiat ile kucaklaşmak arzusuna, yabancısı olduğum insanların düşünüş ve duyuş havasını teneffüs etmek düşüncesi karışıyor.
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu / Sosyolog

---------

Bir Mektubun Son Cümlesi
Müsaadenizle babacığım ellerinize sarılır, ruhumun bütün kudret ve hasretiyle öper öperim, babacığım, babacığım.
Oğlunuz Sabahattin Eyüboğlu

---------

Yarın milli bayramımız, gurbette milli bayram, ne hazin şey.
Enver Ziya Karal / Tarihçi

---------

Genç tıbbiyeli, bugün olduğu gibi, yarınki meslek ödevlerini yerine getirdiğin zaman da vatanınını sosyal dertlerine eğilmeyi bir an ihmal etme! Derinliği hangi tarihlere kadar inen ve hangi çeşit menbalardan beslendiği bilinmeyen dışardan ve içerden el ele vermiş ihanet ve ondan daha önemlisi cehalet, ancak böyle uyanık bir nesil karşısında zamanla yenilgiye uğrayacaktır.
Kamile Şevki Mutlu / Patolog

---------

Bir Zamanlar İngiltere
Bir gün, yarım salkım üzümle bir şeftalinin pamuklar içinde sarılı olarak eczane vitrininde teşhir edildiğini görmüş, hayretle ve biraz da hasretle seyretmiştik. Muz ise sadece 16 yaşından küçüklere verilmekteydi.
Turan Kural / Tekstil Mühendisi

---------

Bir buçuk senenin günleri ve geceler, birbiri ardından o kadar süratle geçti ki; elimde valizlerim, kendimi istasyonun bekleme salonunda bulduğum zaman, sabahtan beri duyduğum hüzün hayrete dönüştü.

Biri Rus, diğer Leh iki arkadaşla beraberdim. Yüzlerini belki ömrümde bir daha görmeyecektim. Bir tesadüf bizi aynı binanın içinde yanyana getirmişti. Birkaç dakika sonra onlardan bana ve benden onlara birer mazi çehresinden başka bir şey kalmayacaktı. Öyle ise haydi büfeye! Şu ana kadar, hep gelecek günlerin şerefine dubleleri kaldırdık Şimdi artık geride kalmış hatıralar ve hayat parçası için içeceğiz. Tren yavaş yavaş kalkıncaya kadar bu hatıraları hep beraber ve hepsini birden birbirimize anlatmak ihtiyacı içinde kaldık.

Sonra Strassbourg arkamda gittikçe ufalan biz dizi ışık halinde uzaklaştı.

Ben Türkiye'den binlerce kilometre uzaktaki bu yağmurlu ve rutubetli şehre, bu şehrin göğsünde her milletten yüzlerce genci taşıyan üniversitesine, açsız ve çürük dişli Alzaslı erkeğe, güzel, yeşil gözlü ve kaba dilli Alzaslı kıza alıştım
Samet Ağaoğlu / Hikayeci, Hukukçu, Siyasetçi
ataç ikon Türk Promethe'ler
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
18 beğeni · 4 yorum beğen ikon
Mustafa Kemal'in Askeri (@mustafakemalinaskeri)
@ruhadam Çok teşekkür ederim.Bu kitabı arayacağım, okuyacağım.
15.02.19 beğen 2 cevap
Serkan Kaçar (@serkankacar)
Registermark ne işe yarıyor,neden Türk öğrenciler daha fazla marka sahip olmuş?
15.02.19 beğen cevap
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Müzik Ne Büyük Bir İcat
MÜZİK NE BÜYÜK BİR İCAT
10 beğeni · 0 yorum beğen ikon
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Müzik Ne Büyük Bir İcat
Gerçek hayatından esinlenen bir klip ile James Brown'ın hayatı
8 beğeni · 0 yorum beğen ikon
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Ve Şiir paylaşım fotoğrafı
Ve Şiir
Kara kara defterler sırtımda yük
Ağırlığınca günah büyük, küçük
Zavallı bir adamım ben boynu bükük
Yetişin sular ateşim büyük
Her sahnemde bir bozukluk bu ne bilmece
Yetişin sular kir pas işledi her zerreme
Şu siyahlara bürünmüş gönlüme
Biraz serinlik verin sular
Çıkmaz sokaklarda gezdim dolandım
Bomboş düşüncelerle dolup taştım
Zehir oldu gitti küçük hayatım
Zehirlendim yetişin sular
Kendimi kimseye açamadım bir sen hariç
Başka hiç bir dost bulamadım hiç
Karalara dalıp, zehirleri geç
Vücudumu temizle su
Aka GÜNDÜZ
Aka Gündüz
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
9 beğeni · 0 yorum beğen ikon
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Beni En Çok Üzen Şey Şairlerin Ölümüdür paylaşım fotoğrafı
Beni En Çok Üzen Şey Şairlerin Ölümüdür
Edebice Dergisi'nin 15. Sayısından alıntılar;

Beni en çok üzen şey şairlerin ölümüdür. Onlar öldükçe hayat lambasının ışığı azalır sanki. Şairin ölümü, şiirin ve şehrin ölümü gibidir.
M. Nihat Malkoç

---------

Türkiye'de yıllardan beri eğitim, hiçbir şey öğretmemek ilkesi üzerinde çalışmaktadır. Yalnız dil, edebiyat, tarih değil, matematik de fizik de kimya da biyoloji de öğretilmiyor. Felsefe de öğretilmiyor. Bakın bu saydıklarım temel derslerdir. Her şeyi öğretmeye kalkışmak, hiçbir şey öğretmemek sonucunu doğurur.
Ahmet Bican Ercilasun

---------

Evet, Gökalp ve arkadaşları, dönemlerinin ilericileri idiler. İkinci Meşrutiyet aydınlarının büyük çoğunluğunun Türkçü olmasının bir sebebi de budur. O Türkçülerin ileriye dönük bir hedefleri vardı: Türklüğü çağdaşlaştırmak. Atatürk dönemi yılları da böyledir. Onlar zaten Türkçülük fikrinin hakim olduğu Meşrutiyet yıllarında yetişmişlerdi.

Bugünün milliyetçileri çağdaşlık hedefini unuttular. Yanlış bir muhafazakarlığa ağırlık verdiler. Oysa Türkçülük, Türk milletini yükseltmek ülküsüdür. Yükseltmek için de çağı yakalamak ve geçmek gerekir.
Ahmet Bican Ercilasun

---------

Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır
Durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır
Tevfik Fikret

---------

Varsın, seni ömrünce azabın kolu sarsın,
Şair! Sen üzüldükçe ve öldükçe yaşarsın!
Faruk Nafız Çamlıbel

---------

SANATKARIN ÖLÜMÜ
Gitti gelmez bahar yeli;
Şarkılar yarıda kaldı.
Bütün bahçeler kilitli;
Anahtar Tanrıda kaldı.

Geldi çattı en son ölmek.
Ne bir yemiş, ne bir çiçek;
Yanıyor güneşte petek;
Bütün bal arıda kaldı.
Cahit Sıtkı Tarancı

---------

Seni bekliyorum, göğsüm açık, bağrım açık;
Hançer ol, göğsüme saplan; ecel ol, karşıma çık!
Faruk Nafız Çamlıbel

---------

Gurbet ademden kara, hasret ölümden acı,
Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı?
Faruk Nafız Çamlıbel

---------

Yeryüzü dev bir kabir
Uçurumlar kör - sağır
Ulu kayalar gibi
Hüznüm dağlardan ağır
Olcay Yazıcı

---------

Ne yar aldım ne bir ukde yanıma
Soylu bir yalnızlık girdi kanıma
Mızrak işlemeyen taze canıma
Kast eden gece yorulmadı hiç

At sürdüm bin sene esrimiş, kaçık
Bir sevda harbinde mağlubum, göçük
Ölürüm ölürüm saat üç buçuk
Böylesi intihar görülmedi hiç
Mustafa Tuğrul Çolak

---------

Hacı Bektaş Vilayetnamesi'nde geçen Fatma Bacı hakkındaki övücü ifadelerle, Aşıkpaşazade'nin "Hacı Bektaş nesi varsa Hatun Ana'ya emanet etti" şeklindeki beyanlarını bir araya getirirsek, Hacı Bektaş'ın manevi otoritesini, ermiş bir hatuna emanet edip, bu dünyadan göçtüğünü söyleyebiliriz. Hacı Bektaş'ın yerine bir kadına vekil bırakması Türkler arasında kadına verilen değerin en güzel ifadesidir.
13 beğeni · 4 yorum beğen ikon
Hayata Gülümse (@hayataagulumse)
Çok güzel paylaşım @ruhadam insanın gözü, gönlü, yüreği böyle güzel olmalı 😊😊
11.02.19 beğen 3 cevap
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Yeni Bir Betik Daha paylaşım fotoğrafı
Yeni Bir Betik Daha
Bu kitabı @kitapokumakhuzurverir 'e ithaf ediyorum...

Bir keresinde okulun ve komşu okulun kütüphanelerindeki kitapların hepsini bitirmiştim. Bu sanırım üç ya da dördüncü sınıftaydı. Kütüphaneciyi benim için kitap sipariş etmek konusunda ikna etmeye çalıştım. Böylece Britannica Ansiklopedisi'ni okumaya başladım. Bu oldukça faydalı olmuştu. Neyi bilmediğiniz hakkında bir fikriniz yok. Her şeyin orada olduğunun farkına varıyorsunuz.

---------

Altı aylık bir bekleme Gelibolu gibi olur. Bombardımanın hemen ardından saldırmalısınız. İki saat boyunca takılıp kalırsanız, Türkler mevzilerine tekrar yerleşir. Zamanlama önemlidir. Zamanlama konusundaki riski minimize etmek için yapabildiğimiz her şeyi yapmak zorundayız.

---------

Dur kalk durumlarında Tesla fren balatalarını ve bunları kilitlemek için sürtünmeyi kullanmak yerine motoru yazılım aracılığıyla ters yönde döndürerek fren yapar. Tesla motoru bu süreçte elektrik üretir ve bunu tekrar akülere yönlendirir ve elektrikli otomobiller de bu yüzden şehir içinde daha uzun bir menzile sahiptir.

---------

Musk aslında bir yatırımcıya şöyle demişti: "Bende bir samuray zihniyeti var. Başarısız olmaktansa kendimi öldürürüm."
ataç ikon Elon Musk-Tesla SpaceX ve Muhteşem Gelec...
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
17 beğeni · 3 yorum beğen ikon
Yonca (@kitapokumakhuzurverir)
Anlatilanlara göre güzel bir kitaba benziyor okuma listeme ekleyeceğim teşekkür ederim 😊
04.02.19 beğen 1 cevap
Yonca (@kitapokumakhuzurverir)
Olsun yine de bir şeyler katabilir.
04.02.19 beğen 1 cevap
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Ve Şiir paylaşım fotoğrafı
Ve Şiir
Yeni bir aydan herkese bu duygusal şiirle günaydın;

ŞUBAT SABAHI
Uyandım ki kar yağıyor...
Daha sigaram bitmeden
Birdenbire
Kendiliğimden
Derdim elveda
Yatak, sigara vesaire
Düştüm yollara.
Kar olmuşum yağıyorum
Kimse farkında değil
Dağlara, ovalara, şehirlere.
Yatağımda kardan bir adam
Yarı bıraktığım sigarayı tamamlar.
(28 Mart 1940)
Cahit Sıtkı Tarancı
Cahit Sıktı Tarancı
ünlüye puan vermedi, inceleme eklemedi.
9 beğeni · 0 yorum beğen ikon
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Yeni Bir Betik Daha paylaşım fotoğrafı
Yeni Bir Betik Daha
Bu kitabı @tokmakan 'a armağan ediyorum... ve kitaptan bazı alıntılar;

GÜNTÜLÜ
Ya bir Türkmen güzeli, gelir bana uzaktan
Ya beklerim gönlümü parçalasın Güntülü...
Ya çıldırır giderim, ya ölürüm meraktan,
Nerde Mersin güzeli, nerde Kamlançı gülü

Işık kızlardan biri, eski çağlardan beri,
Gelmiş zaman denilen, salıncağa oturmuş
Bir yırtıcı pars gibi yeşil ala gözleri,
Selim Pusat denilen, bir yüzbaşıyı vurmuş

En onulmaz yaranın ıstırabı Güntülü,
Cumhuriyet çağının bir liseli kızıdır.
Yüzbaşı Selim Pusat göğsü kanlı bülbülü
Çağlar önce yazılan, alnındaki yazıdır.

---------

Ya zamanı sen durdur, ya ben geri kalayım

---------

Gökten yıldızlar yağdı yüreğimin dağına
Doludizgin giderken bindik ruh kısrağına
Yıldızlar sayarak geldim uzay çağına
"Ülker yıldızı gökte öykündü tırnağına
Hicabından yüzüne ayın bir hale düştü"

---------

Ey Atsız Bey, Atsız Bey, gök yeleli Börü Bey!
Tutsak iller kurtuldu, Ötüken'e yürü Bey!

Karlı dağlar aşarak Tanrıdağ'a vardın mı?
"Kurultay ne gün?" diye heyecanla sordun mu?

Türkeli'nin beyleri sıra sıra duruyor,
Atsız Bey geldi diye davul güm güm vuruyor.

Tanrı Kut Mete yabgu altın tahta oturmuş,
Gelenler saygı ile onun önünde durmuş.

---------

HAYAT ARKADAŞIMA
Hüzn ile ağlamakta, sevgiyle coşmaktayız
Çile dolu yolları zorlukta aşmaktayız,
Bu yol ki bitmek üzre sona ermekte bahar,
Ömrün sonuna doğru delice koşmaktayız.

---------

Bir yalnızlık üflenen, her göğsünden zamana
En büyük tutku onda, ney'i ve nefesidir.
İnsan, kamış değişir, amma değişmez mana.
Ölüm haksa insana ölmek son çaredir.

---------

Sokaklar, şu sokaklar şimdi bana arkadaş
Hangi köşeyi dönsem yine gelir benimle
Sokaklar can evime, kalbime bastığım taş
Sokaklar bir sevgili acep şimdi kiminle?

---------

Değişler yayılır obaya doğru
Ozan kapuzuna vurduğu zaman
İçine yerleşir bir ince ağrı
Almıla önümde durduğu zaman

Almıla, Almıla, gönül hırsızı
Doğu Türkeli'nin şafak yıldızı
Yiğit İşbara'nın en güzel kızı
Gece ay yüzüne vurduğu zaman

Yeşil çekik gözün, selvi boyun var
Güzeller içinde güzel huyun var
Sadağında okun, elde yayın var
Şen-King sana tuzak kurduğu zaman

Kutsal Ötüken'in yırtıcı parsı
Evdeşin olmaktı en büyük hırsı
Uyuz Çinlilerle gereken dersi
Verdi Bozkurtları sorduğu zaman

Bin üç yüz yıl sonra gönlüme girdin
Pars'a ne verdinse bana da verdin
Beni öldürmek mi biricik derdin?
Bakışın gönlümü kırdığı zaman

Bir çamçak kımız ver, esrisin başım
Bir Türkmen oğluyum, kırk altı yaşım
Çağlar öncesine uçan bir kuşum
Hayalim gönlümü sardığı zaman
ataç ikon ALMILA
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
14 beğeni · 2 yorum beğen ikon
Tokmakan ♌️ (@tokmakan)
Çoook teşekkür ederim 😊😊😊
28.01.19 beğen 2 cevap
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Yeni Bir Betik Daha paylaşım fotoğrafı
Yeni Bir Betik Daha
Bu kitabı @kbdmg 'a armağan ediyorum... ve kitaptan bazı alıntılar;

Mirza Elekber Sabir, İslam dünyasında halkın topladığı bağış ile heykeli dikilen ilk büyük adam.

---------

ŞAİRLERİMİZE NAZİRE
Ay alnı ay, yüzü güneş, ey kaşları keman,
Gözü ceylan, hattı karınca, kakülü yılan.

Çenesi elma, çenede gamzesi derin çukur,
Kirpikleri kamış, dudağı bal, teni bakır.

Boynu sürahi, boyu posu bir ulu çınar,
Endamı ak gümüş, yanağı kırmızı nar.

Beni yüzünde buğday, başında saçı kuzgun,
Kah, kah! Bir güzel gülmelisin üzgün üzgün!..

---------

AĞLAŞMA
Reva mıdır zenginler, baksın aç kalana, ya Rab!
O ne sözdür, aç kalana verile iane, ya Rab!

Çıksa canı aç kalanın gözünün bebeklerinden,
Gidip çalışsın, kazansın elinin emeklerinden,
Nedir zenginlere hayrı onların yemeklerinden!
Yemeyip acından ölse dahi hoş bahane, ya Rab!

Bana böyle işlerde söylemeyin söz, ey cemaat!
Neyime gerek ki tümü kırılıp ölür de millet?
Rızkı veren Tanrı edecek özü kefalet.
Niye bakayım fakire, yüreğim bulana, ya Rab!

Bu gazeteciler eğil mi ki salıp bizi belaya?
Öyle bir iş olmasa da verirler seda sedaya
Ki yardım olunsun zavallı fukaraya.
Hatta para da gönderilsin o yana, bu yana, ya Rab!

Sana ne evi yıkılasıca, fukara için yanıyorsun?
Babanın oğlu, kardeşindir, sanki pek tanıyorsun?
Onu vermek olmaz her ölene kalana, ya Rab!

Fukaralar zenginlerin tanısın niçin yakasın?
Eğer açsa karnı, satsın urbasın, çulun çuhasın;
Bakar zenginler de başka işe dair öz sahasın.
Yoksa az mıdır yardımı filan u filana, ya Rab!

Hep yazıyorsun gazeteci bir de beni dinle!
Yaptığını gör zenginin yeri varsa onu danla! (ayıplamak)
Pulunu fakire versin acından mı ölsün yoksa?
O temizlikçi midir kapı kapı dolana, ya Rab!

---------

Yazdığıma yalan malan hiç katmam,
İmam gibi rüşvete, pula yatmam,
İmanımı hacı hocaya satmam
Boşsun deyip kimseyi aldatmam.
Gerekliyse eğer yazayım, yoksa yazmayayım?
Yo, yazamam! Amma hele bırak yazayım...
Fırsat olursa bundan böyle yazmam,
Girebilsem taşkın sele, yazmam.

---------

Olmasın fehmin, aklın, idrakin,
Ne gam, yeter ki olsun emlakin
Ev tutkusu millet tutkusu iken
Herkesin yönelgesidir bakın.
Adamı adam eyleyen paradır,
Parasız adamın yüzü karadır.

---------

KADINIMIZ ERKEĞİMİZ EFSANE-Yİ ZENDİR(Kadın)
Kadınımız erkeğimiz efsane-yi zendir
Efsane-yi zen gönül nuru, ruh u bedendir.
Çünki kadın sevgisi muhabbet-i vatandır.
Ehl-i vatanız, vatan sever ad alırız biz!
Dindarlarız, günde bir avrat alırız biz!

Yok fark bizim yüksek ile alçağımızda,
Daim görürüz iş bu kocamış çağımızda,
Çift çift durur avrat solumuzda, sağımızda.
Şehvet kuluyuz, nefisten imdat alırız biz!
Dindarlarız, günde bir avrat alırız biz!

Her akşam gerek efkarımız açılsın,
İkbal pınarından eylemler saçılsın.
Sabah namazdan önce hamama kaçılsın
Arınarak gönlümüzce avrat alırız biz!
Dindarlarız, günde bir avrat alırız biz!

Bu işler hep yaşlıların ağzında yamandır,
Atalarımızdan bize miras hemandır,
Sanma ki uyuşuğuz, kanımız od(ateş) gibi kandır.
Bu yolda döküp kanımızı ad alırız biz!
Dindarlarız, günde bir avrat alırız biz!

Başka uluslar avratla adalet edir etsin,
Avrat ere, er avrada rağbet edir etsin,
Her kim ki bir avratla kanaat edir etsin
Üçü dördü geçip sigada(kulağını bükmek) tadat(sayı) alırız biz!
Dindarlarız, günde bir avrat alırız biz!

Karı, eş sayısı bizim bir hünerimizdir,
Gerektikçe boşarız, sanki libas-ı ariyemizdir(ödünç elbise)
Avrat ne demek? Hizmetçimiz, cariyemizdir!
Zaten aldığımız zaman azat alırız biz!
Dindarlarız, günde bir avrat alırız biz!

---------

Niçin mektebe rağbetim olmuyor?
Cebim dolmuyor, dolmuyor, dolmuyor!

---------

...Mektep sana hoş gelmesin, sana verir zarar,
Girme ona zinhar.
Mektep dediğin, gönül kıran, dil bağlayandır,
Katil-i candır.
Mürekkep nedir? O kalbi, özü kara hokka,
Olma ona cukka!
Ak günlerimi etme kara, Allah, amandır
Bu renk yamandır.
Defter nedir? O herzelerin kirli beyazı,
İçi dolu yazı.
Şairleri zevzek edip avare dolandır,
Bu istek ayandır.
O ucu kırılmış kalemi tutma belinden,
Kork onun dilinden...

---------

Millet nice kapkaç olur olsun ne umurum?!
Düşmanlara muhtaç olur olsun ne umurum?!
Ben tok olayım başkalarından bana ne,
Dünya ve cihan aç olur olsun ne umurum?!

---------

BİR MECLİSTE ON İKİ KİŞİNİN SOHBETİ
VEKİL
Haksıza haklı deyip çok günaha batmışım.

HEKİM
Derdi teşhis etmeyip hısım akraba ağlatmışım.

TACİR
Ben helal ile haramı birbirine katmışım.

AĞITÇI
Halkın parasın alıp gözlerin ıslatmışım.

DERVİŞ
Nerde bulsam söz açıp bin bir yalan satmışım.

SOFİ
Gece gündüz hak deyip men herkesi oynatmışım

MOLLA
Günde bir fetva verip halkı çok ağlatmışım.

BİLGİN
Ümidi kesmişim, bütün bir uruğu (insanlık) atmışım.

CAHİL
Ortada keyf eyleyip hem merama çatmışım.

ŞAİR
Bülbüle, güle, aşka dair yalanlar fırlatmışım.

HALK
Anlamam bir şey, cehalet uykusuna yatmışım.

GAZETECİ
Ben gazetem dolsun diye yazıyı uzatmışım.
ataç ikon Hophopname (Seçmeler) (Ciltli)
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
14 beğeni · 2 yorum beğen ikon
kbdmg (@kbdmg)
Aman efendim şerefyab oldum. Sözleri de pek beğendim. Kitabı en kısa sürede temin edip okuyacağım.
18.01.19 beğen 2 cevap
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Yeni Bir Betik Daha paylaşım fotoğrafı
Yeni Bir Betik Daha
Bu kitabı @@karamelmerii 'ye ithaf ediyorum...

Atsız'ın evi hakkında; Evin 100/95'ini kütüphane kaplardı. Hatta kapı girişinde de bir tabela vardı. Descartes'in; "Ey buraya girenler bütün ümitleri terk ediniz."
Gündoğdu Saruhanoğlu

---------

Atsız politikadan hoşlanmazdı. "Siyaset taviz verme sanatıdır." derdi.

---------

Evdeki Atsız Bey son derece sevecen bir insandı. Şakacı, muzip, hicvi seven... Mesela, o belli bir dönem askeri tıbbiyede okumuş. Eskiden hamilelerin çocuk gelişimini izlemek için pergel gibi bir olay vardı. Evde odan varmış. Demişler k; "Hocam o nedir?" Hoca da diyor ki; "Durun madem sordunuz ben dolikosefal misiniz, brafisefal misiniz bir bakayım, kafatasınızı ölçeyim Türk müsünüz değil misiniz?" diyor. Turan-Irkçılık hikayesinin çoğu o pergelden çıkmıştır. Yani şakayı algılayamayanların ortaya attığı olaydır.
Gündoğdu Saruhanoğlu

---------

...Hüseyin Nihal Atsız budur. Hiçbir dünya ikbali için fikirlerinden infirak etmemiş, sapmamıştır.

---------

Bu adam 40'lı yıllarda yeni doğan çocuğuna gıda almak için kütüphanesinde ki kitapların bazılarını satan adam. Namı müstearla kitap yazan adam... Hayatı boyunca Atsız ile hep uğraşmışlar.
Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya

---------

Türkün yararına olan nedir? Onu düşünür taşınır imajları ve taşları yerli yerine koyar. Makalelerini öyle yazardı. Türkçülük makalesinde bana söylediği bir söz var. "50 sene sonra okunacakmış gibi yaz." derdi. Ben "Makalelerim nasıl?" dedim. "Beğeniyorum." dedi. "Fakat biraz daha arı ve duru olacaksın, 50 sene sonrayı, gerektiğinde yüz sene sonrayı düşünerek yazacaksın." dedi.
Nurettin Pakyürek

---------

Atsız Hakkında
Hiçbir imla hatası yapmadan dilin bütün özellik ve sihirli güzelliklerini kullanmasını bilerek çok açık net ve hatta bazı hallerde, bazı tartışmalarında polemiklerinde diyelim, atlıyı atından indirecek kadar keskin ifadelerle hakaret etmeden, küfür ve avamdan galat ifadeler kullanmadan şimşek gibi yazılar yazardı.
İbnülemin Mahmut Kemal İnal Bey

---------

Çok sabırlı bir adamdı. Çok azimli ve çok çalışkan bir adamdı. Yani anlatılır gibi değil. Çok çilekeş bir adam ama bir kere şikayet ettiğini duymadım. Mesela ben birçok kitaplarını okuyarak gittim ama Dalkavuklar Gecesi'ni okumamıştım. Bana sordular, "Yok okumadım." dedim. Atsız Hoca'da bir nüsha varmış onu bana verdi. "Bunu oku ama, bir kitabın içinde oku." dedi. "Babam bana hepsini alıyordu ama bunu görmemiş herhalde." dedim. "Bu çıktığı gün bitti." dedi. Tekrar basalım demiş yayınevi. Para kazanmak için kitap yazdı derler diye bastırmamış. Kendi ağzından duydum bunu.
Sevgi Kafalı

---------

Atsız için şu cümle çok önemliydi. "Türk genci gerektiğinde davası uğruna babasını da harcar." Bu söz Atsız'ın gözünde ve düşüncesinde çok iyi bir davranış, fakat Halide Nusret Zorlutuna'da, hanımdır nihayet, o da kendisine göre haklıydı, diye düşünüyorum: "Babasını harcayan bir adama birincilik vermem." diyor. İşte benim yüzümden birbirleriyle ters düşmüşler o gün.
Hasan Sami Bolak
ataç ikon Atsızlı Söyleşiler
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
14 beğeni · 2 yorum beğen ikon
Karamel merii (@karamelmerii)
Teşekkür ederim "listeme ekliyorum" yalanına karşılık gerçekten ekliyorum. Atsız'a dair her eseri zevkle okumaya meyilli biriyim. Benim için değerli bir armağan oldu bu hâliyle. Yücel Hacaloğlu'nun Atsız'ın Mektupları adlı kitabı da okudunuz mu? Eğer okumamışsanız ben de onu size önermek, ithaf etmek istiyorum.
11.01.19 beğen 1 cevap
/ 67