up
ara

Rıza U.

Zaman benim işte, nesneleşiyor tüm anlar // Dursam ölürüm paramparça olur dünya...
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan

Yalnızca işi düştüğünde ya da dert anlatmak için bizi arayanlar, karşılaştığımızda bizim o ândaki koşullarımız ne olursa olsun sürekli kendilerinden ve sorunlarından söz edenler oldukça sık yaşadığımız örneklerdir. Böylesi insanlar gerçekten bizi görmek istedikleri için değil, o anda yalnız kalmak istemedikleri için bizi ararlar, ilişkileri sürdürme çabalarının gerisinde de «günün birinde gerekli olabileceğimiz» düşüncesi bulunur. Bize ilgi gösterirler; ama bu bizi anlamaya çalışmaktan uzak, «yatırım» amacını içeren bir tutumdur. Kısa bir süre sonra mutlaka karşılığında bir şeyler istenir, veremediğimizde de kendi verdiklerini hatırlatarak bizi suçlamaya çalışabilirler.
ataç ikon İnsan Olmak
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan

"İnsanların arasında susuzluktan ölmek istemeyen biri tüm bardaklardan içmeyi öğrenmeli; ve insanların arasında temiz kalmak isteyen pis sularla yıkanmasını da bilmeli."
ataç ikon Böyle Buyurdu Zerdüşt
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
5 beğen · 0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan

"Ulaşmış olduğum ve bir kez ulaşıldıktan sonra incelemelerime kılavuzluk etmiş olan genel sonuç, kısaca şöyle formüle edilebilir: Varlıklarının toplumsal üretiminde, insanlar, aralarında, zorunlu, kendi iradelerine bağlı olmayan belirli ilişkiler kurarlar; bu üretim ilişkileri, onların maddi üretici güçlerinin belirli bir gelişme derecesine tekabül eder. Bu üretim ilişkilerinin tümü, toplumun iktisadi yapısını, belirli toplumsal bilinç şekillerine tekabül eden bir hukuki ve siyasal üstyapının üzerinde yükseldiği somut temeli oluşturur. Maddi hayatın üretim tarzı, genel olarak toplumsal, siyasal ve entelektüel hayat sürecini koşullandırır. İnsanların varlığını belirleyen şey, bilinçleri değildir; tam tersine, onların bilincini belirleyen, toplumsal varlıklarıdır."
ataç ikon Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan

"Sömürge dünyası ikiye bölünmüş bir dünyadır. Ayrım çizgisi, hudut, kışla ve karakollarla temsil edilir. Sömürgelerde sömürgeleştirilenin resmi ve kurumsal muhatabı, sömürgecinin ve baskı rejiminin sözcüsü, polis ve ordudur."
ataç ikon Yeryüzünün Lanetlileri
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan

"Ters yönde bir harekete geçtiğimiz, özellikle biz ahlak-sızların var gücümüzle suç kavramını ve ceza kavramını dünyadan yeniden atmaya çalıştığımız ve psikolojiyi, tarihi, doğayı, toplumsal kurumları ve yaptırımları, bu kavramlardan arındırmaya çalıştığımız günümüzde; bizim gözümüzde, “törel dünya düzeni” kavramıyla oluşun masumiyetine “ceza” ve “suç” bulaştırmaya devam eden teologlardan daha radikal bir rakip yoktur."
ataç ikon Putların Alacakaranlığı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan

... Artık hiç korkmuyordum. Sadece ezici bir bitkinlik hissi, bir de neredeyse güvenlik duygusu gibi, tuhaf bir sükunet. Kollarıyla bana artık hiç dokunmayacak bir ahtapotun yanı başında ilerler gibiydim.
ataç ikon Leyleklerin Uçuşu
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan

Aslında, herkesin kendi düşüncesini doğru kabul etmesi çok doğaldır. Çünkü, doğru olduğuna inanmasa, o düşünceyi savunmaz, başka düşünceleri arardı insan. Fakat buradaki sorun, insanın düşüncesinin doğru olduğuna inanması değil, bu düşüncesinin belki de yanlış olacağı ihtimalini hiç aklına getirmemesidir. Bir başka deyişle, insan, bir düşünceye, bir tanrısal kural, bir “dogma” olarak bakıyorsa, artık o insanla konuşmak ve tartışmak bile olanaksızdır.
ataç ikon 21. Yüzyılda Türkiye
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan

“Pek doğal olarak "ölmeye hazır olmak”, hemen beraberinde “öldürmeye hazır olmak” eylemini de getirmektedir.“
ataç ikon 21. Yüzyılda Türkiye
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan

Şiddetlerin en korkuncu devlet şiddetidir. İnsan küçük grup ya da kişi şiddetine karşı devlete sığınabilir. Fakat devlet şiddetinin karşısında sığınabilecek bir yer yoktur.
ataç ikon 21. Yüzyılda Türkiye
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Rıza U.

Rıza U.

@rzauludogan

Kamuoyunu biçimlendiren, onu konformistleştiren, iktidardaki bir avuç çok bilmişe güvenmeye teşvik eden uzmanlar, eş dost grupları, profesyoneller, düzen adamlarıdır. Düzenin adamları belli çıkarları gözetirler, oysa entelektüeller şovenist milliyetçiliği, şirketleşmiş düşünce müsvettelerini ve sınıfsal, ırksal ve cinsel imtiyazları sorgulayan kişiler olmalıdırlar.
ataç ikon Entelektüel
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
/ 27