up
ara

Aşık Sözleri ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Aşık geçen, Aşık temalı, Aşık tarafından söylenmiş veya Aşık hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
FiloWay 🍒

FiloWay 🍒

@filoway

Soylu, onurlu, müşfik, sevgi dolu, sözünde duran, vefalı birinin gözünde ayrılıktan daha büyük ya da ona denk olabilecek bir mutsuzluk yoktur, çünkü kader sillesini olanca ağırlığıyla
onun üzerine indirmiştir sanki...
ataç ikon Güvercin Gerdanlığı
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FiloWay 🍒

FiloWay 🍒

@filoway

En sağlam bağlarla bağladığı, en sıkı dizginlerle dizginlediği sevginin, kopmaz ipleriyle bağlanan da gene odur. Kendisi bu noktaya gelmek istemeseydi, bütün bunları yapmaya kim zorlardı onu? Şefkatini, sevgisini rica ettiği sevgilisine bağlanarak vefakar davranışıyla oraya en son damgayı vurmak istemeseydi, onu aşık olmaya kim zorlayabilirdi? sevgilisi ise, kendisine doğru yönelirken, aşığını, kendisine çeken bir varlıktır. Kabul ya da reddetmekte bütünüyle özgürdür. Eğer kabul ederse, aşığı umutlara, lütuflara boğar...
ataç ikon Güvercin Gerdanlığı
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FiloWay 🍒

FiloWay 🍒

@filoway

Vefanın, bağlılığın birinci derecesi, insanın öncelikle kendisine bağlı olana içten bağlı olmasıdır. Bu, hem aşık hem de maşuğun üzerine düşen vazgeçilmez bir sorumluluk ve mutlak bir görevdir. Bundan ancak soyu kötü, ahlakı bozuk, hayırdan yoksun olanlar uzaktır...
ataç ikon Güvercin Gerdanlığı
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FiloWay 🍒

FiloWay 🍒

@filoway

Aşıklar arasında uykusuzluk da çok görülen bir arazdır. Şairler bunu her fırsatta belirtirler. Öyle ki onların yıldızla­rın çobanları olduklarını söylerler ve gecelerin bitmez tü­kenmez uzunluğunu dile getirirler...
ataç ikon Güvercin Gerdanlığı
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FiloWay 🍒

FiloWay 🍒

@filoway

Aşıklar arasında uykusuzluk da çok görülen bir arazdır. Şairler bunu her fırsatta belirtirler. Öyle ki onların yıldızla­rın çobanları olduklarını söylerler ve gecelerin bitmez tü­kenmez uzunluğunu dile getirirler...
ataç ikon Güvercin Gerdanlığı
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FiloWay 🍒

FiloWay 🍒

@filoway

aşk göz açtırmayan bir derttir. Bu derdin ilacı acısıyla oranlı olmalıdır.
Bu öyle bir hastalıktır ki, hasta zevk alır. Öyle bir acıdır ki dert sahibi arzu eder.
Bu derde kim uğrarsa artık iyileşmek istemez.
Acı çeken ise, bu acıdan kurtulmayı dilemez.
Aşk insana, vaktiyle iğ­rendiği şeyleri süslü püslü gösterir.
Kendisine zor gibi gö­züken şeyleri kolay gösterir.
Doğuştan olan huyları ve do­ğal eğilimleri değiştirecek kadar ileri gider...
ataç ikon Güvercin Gerdanlığı
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
1 yorum
FiloWay 🍒 (@filoway)
Yüreğimde duruşun, kalbimde atışın ne güzel!
Aşkından yanmak, kavrulmak, savrulmak ne güzel!
02.07.19 beğen 1 cevap
FiloWay 🍒

FiloWay 🍒

@filoway

Sana olan aşkım her zaman oluşuna denk bir biçimde sürecek: ne azalacak, ne artacak, Sonsuza değin sürecek...
ataç ikon Güvercin Gerdanlığı
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FiloWay 🍒

FiloWay 🍒

@filoway

Kadınların kadrini bilen ve onların sırlarını, inceliklerini bilen kimse, onları sevmekte zahitlik yapmaz. Aksine ka­dınları sevmek arif olanın kemalinden, olgunluğundan­dır...
ataç ikon Güvercin Gerdanlığı
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Guapo

Guapo

@ilay

Hepimiz kendi fikirlerimize aşık oluruz. s.43
ataç ikon İkna ve Sunum
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Bikotti

Bikotti

@bikotti

Aşk neden bir insanın yaşadığı en derin duygudur der­sin? İkisi bir aradadır da ondan.Âşık olduğumuzda hem ta­mamen tehlikedeyizdir hem de bütünüyle kurtarılmışızdır.

S.168
ataç ikon Postacı Kapıyı Çalmayacak
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mehtap Tevet

Mehtap Tevet

@mehtaptevet

"En azından..." diye iç geçirdi.
Yalnızlık en azından kendine yakın olmaktı.
ataç ikon İkimizin Melodisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Bikotti

Bikotti

@bikotti

...insan öyle âşık olunca, hiçbir şeyin yoluna çıkmasına izin vermemeli.

S.268
ataç ikon Beastly
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Bikotti

Bikotti

@bikotti

Ona kızgınım ve beni unutmasından korkuyorum. Umarım unutmamıştır. Çünkü ben onu unutmadım ve unutmayacağım. O farklı biri. Ya bir şeytan, ya şeytan tüyü var ya da bilmiyorum... Ya da ben ona aşığım. Tanrım beni seviyor olsun ve beni unutmasın lütfen.
S:247
ataç ikon Mavi Saçlı Kız
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fulya

Fulya

@fulya68

Aşıklar, arzuları tükendiği zaman, daha önce yapmış oldukları iyiliklerden ötürü pişmanlık duyarlar. Aşık olmayanlara gelince, onların pişmanlık duyacakları herhangi bir zaman yoktur. Çünkü iyiliği bir zorunluluk altında değil de bile isteye, gönüllerinin dilediği biçimde, güçleri yettiği kadar yaparlar.
ataç ikon Phaidros ya da Güzellik Üzerine
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Şehnaz Tekin

Şehnaz Tekin

@sehnaztekin

Berrin
Yalnızlık odamın ortasına oturmuş beni bekliyordu.
ataç ikon Berrin
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
ahmet-samsa

ahmet-samsa

@samsa

Sonra Âşık coştu. Ver etti sazın döşüne. İyice sazın üstüne yumuldu, bir topak kaldı. Beş yaşında bir çocuk kadar kaldı. Gür yanık sesi gecenin karanlığında dalga dalga tekmil ovayı dolduruyordu. İniyor, çıkıyor, kızıyor, ağlıyordu.
Dert üstüne söylüyordu, aşk üstüne, ölüm üstüne, yokluk üstüne, sıtma üstüne, bebeler çocuklar üstüne, yalnızlık üstüne, gurbet üstüne söylüyordu. Kızılırmak, Seyhan, Ceyhan üstüne söylüyordu. Çukurova üstüne, sinek üstüne, gavur motorlar üstüne. Harap olası dünya üstüne, mor sümbüllü sürmeli geyikli karlı dağlar üstüne söylüyordu. Toprak üstüne, zulüm üstüne söylüyordu.
Ta şafağa kadar söyledi. Tanyeri sırmalanır, seherin yelleri eserken sazını usulca yanına koydu. Ondan sonra da ağzını açıp bir söze varmadı. Yalnız, yüzü rahat, mutlu bir ışıltı içindeydi.
ataç ikon Hüyükteki Nar Ağacı
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
--

--

@whats

Nasıl aşık olunur bilmiyordum ama böyle bir şey olmalıydı: Soyguna gidecekmiş gibi planlar yapmak... Doğru hamleler, doğru yerler, doğru anlar peşinde koşmak... Avlanmaktan pek bir farkı yoktu aslında. Hatta dünyanın ilk leopar desenli giysisini üreten adam da böyle düşünmüş olmalıydı. Aşk, avlanmakla ilgiliydi. Yoksa hangi kadın bir hayvan gibi görünmek isterdi?
ataç ikon Daha
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Beyhude

Beyhude

@mamafih

Öncelikle âşık olan bir erkek, doğası gereği hercai (kararsız, sebatsız, vefasız, dönek, mütelevvin) buna karşılık bir kadın, vefakar olmaya eğilimlidir. Bir er­keğin aşkı belli bir dönemden sonra, yani tatminine eriştikten sonra hissedilebilir derecede azalır; neredeyse başka her kadın onu sahip olduğu kadından daha fazla cezbeder, değişikliği arzular, halbuki bir kadının aşkı karşılık gördüğü andan itibaren artar.
ataç ikon Aşka ve Kadınlara Dair
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Freedom

Freedom

@freedom

Zoraki evlilikler ve baştan çıkarma vakaları, bunu teyit eder, çünkü aşkı karşılık görmeyen bir insan çoğu kez bir ka­dına, onun (o kadın kendini sevmiyorsa bile) beğenisini ve takdirini kazanabilmek için güzel ve çekici hediyeler sunmada yahut başka fedakârlıklarda bulunmada teselli bulur.
ataç ikon Aşka ve Kadınlara Dair
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Freedom

Freedom

@freedom

Bir diğer yönden dereceye göre ne kadar bireyselleşmiş ise, bir başka deyişle sevilen kimse aşığının kendi bireyselliği tarafından be­lirlenmiş arzusunu ve ihtiyaçların tatmin etmek için ne kadar özel bir biçimde uygunsa, o kadar güçlü olacaktır. Araştırmamızı daha ileri götürürsek, burada söz konusu olan şeyi daha açık biçimde anlarız. Bu anlamda tutkulu ve ateşli her türlü hissiyat, esas itibarıyla he­men hiç vakit kaybetmeksizin sağlık, kuvvet ve güzellik, dolayısıyla gençlik üzerinde yoğunlaşır. Çünkü her şeyden önce irade, insan türü­nün özel karakterini her türlü bireyselliğin temeli olarak sergilemeyi arzu eder:
ataç ikon Aşka ve Kadınlara Dair
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
/ 4