up
ara

Boşnak Sözleri ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Boşnak geçen, Boşnak temalı, Boşnak tarafından söylenmiş veya Boşnak hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Engin Şahinşah

Engin Şahinşah

@enginsahinsah

Uluslararası hukuk açısından Osmanlı Devleti tasfiye edilmiştir, ama bu tasfiyenin yol açtığı jeopolitik ve jeokültürel boşluklar Balkanlar'da yeni çatışma noktalarını beraberinde getirmiştir. Bosna ve Kosova'da yaşanan etnik kıyımlardan sonra gerek Boşnak gerekse Arnavut unsurların birinci derecede başvurdukları ülkenin Türkiye olması, tarihi bir zorunluluğun ve mesuliyetin kendini önemli bir dış politika parametresi olarak dikte etmesinden başka bir şey değildir.

Türkiye'nin Balkanlar'daki siyasi etki temeli Osmanlı bakiyesi Müslüman topluluklardır. Geçmiş dönemde bu toplulukları Türk dış politikasının yükleri gibi görerek göç yoluyla Balkanlar'ı boşaltma politikasının yanlışlığı bugün açık bir tarzda ortaya çıkmıştır. Türkiye şu anda Balkanlar'da Osmanlı mirasına dayalı tarihi birikimin sağladığı önemli imkanlara sahip görünmektedir. Öncelikle Türkiye'nin tabii müttefikleri konumunda olan Müslümanların çoğunlukta olduğu iki ülkede (Bosna ve Arnavutluk) bu ortak tarihi birikimi tabii bir ittifak haline döndürme iradesi ortaya çıkmıştır. Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Sancak, Kosova ve Romanya’daki Türk ve Müslüman azınlıklar ise Türkiye'nin Balkan politikasının önemli unsurlarıdır.
ataç ikon Stratejik Derinlik
kitaba 4 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
'Emrullah

'Emrullah

@buharasefiri

Görkemli Boşnak Devrimi'nin lideri Aliya İzzetbegoviç: "Şerefine" verilen bir ziyafette, sofradaki envai çeşit yiyeceklere ürpererek baktı. "Yazık!" dedi, "Bunlar Saraybosna'nın yarısını doyurmaya yeterdi.
ataç ikon Ebuzer
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum