up
ara

Boyun Eğmek İle İlgili Sözler ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Boyun Eğmek geçen, Boyun Eğmek temalı, Boyun Eğmek tarafından söylenmiş veya Boyun Eğmek hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

" Fakirlik yemini etmek, tembelliğe ve hırsızlığa yemin etmektir. Bakireliğe yemin etmek, Tanrı'ya, yasalarının en akıllıca ve en önemli olanını durmadan çiğnemeye yardım etmektir. Boyun eğmeye yemin etmek, insanın en önemli ayrıcalığından, özgürlüğünden vazgeçmek demektir. İnsanlar bu yeminlerine uyarsa, suç işlemiş olur, uymazlarsa, yeminin bozma günahını işlemiş olur. Manastır hayatı, ya bir yobaza ya da ikiyüzlü birine yakışır. "
ataç ikon Rahibe
8 (9 oy)
0 yorum
Black Garden

Black Garden

@blackgarden

Hiçbir direniş göstermeden koşulsuz biçimde boyun eğmek, Tanrı'nın, seçilmişlerin ruhlarını arındırmasının tek yoluydu.
ataç ikon Sosyopat
7.5 (4 oy)
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Amerikalı psikososyolog Stanley Milgram, 1950 ile 1963 yılları arasında otoriteye boyun eğme olaylarını incelemiştir. Yöntemi şudur: "Kişi bir psikoloji laboratuvarına çağrılır ve orada gitgide vicdanıyla çelişecek birtakım eylemler yapması istenir. Burada, deneyi yapan kişinin emirlerine nereye kadar uyacağı ve belirgin eylemleri yerine getirmeyi ne zaman reddedeceği öğrenilmeye çalışılır." Stanley Milgram'ın vardığı sonuç, "her türlü düşmanlıktan yoksun sıradan insanların, sadece görev bilerek, korkunç bir yıkım sürecinin faili olabildikleridir." Bu saptama, kötülüğün toplumsal sıradanlaşmasından bahseden Christophe Dejours tarafından da ele alınmıştır. Bazı insanlar bir denge kurabilmek için kendilerinden daha yüksek bir otoriteye ihtiyaç duyar. Sapkın kimseler bu uysallığı kendi lehlerine çekip, bunu başkalarına acı çektirmek için kullanır.
ataç ikon Manevi Taciz
10 (1 oy)
0 yorum
Black Garden

Black Garden

@blackgarden

İrlanda'nın eski kralları bir sürü garip kurallar altındaydı, bunlara boyun eğmenin yurda mutluluk getirdiği, eğmemenin ise kötülüğün her türlüsüne neden olduğu sanılırdı. Örneğin kral haftanın belirli bir gününde bazı kentlerde duramaz, şu ya da bu saatte şunun ya da bunun üstünden geçemez, belirli bir ovada tam dokuz gün çadır kuramaz vb.
ataç ikon Totem ve Tabu
8.3 (67 oy)
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Ödüllendirilmek bir yargıcın mülkü olmaktır -başka deyişle onun sizden yararlanabilmesi demektir. II. Charles Lely’ye gizli bir resim ısmarlamıştır. Bu resim o geleneğin oldukça tipik bir örneğidir. Resim, Venüs’le Küpid diye de adlandırılabilirdi. Aslındaysa bu Kral'ın metreslerinden birinin, Nell Gwynne’in portresiydi. Resimde, Neil Gwynne uzanmış, kendisini çıplak durumda seyreden seyircisine edilgen bir biçimde öylece bakarken gösterilir.
Ne var ki burada çıplaklık kadının duygularının bir dışavurumu değildir. Burada çıplaklık, sahibinin (hem resmin, hem de kadının sahibinin) duygularına ya da isteklerine boyun eğme belirtisidir. Kral, başkalarına gösterdiğinde resim kadının kendisine boyun eğişini gösteriyordu; konukları da Kralı kıskanıyorlardı.
ataç ikon Görme Biçimleri
8.6 (42 oy)
0 yorum
Aysun Danışman

Aysun Danışman

@aysunndnsmn

"Sana gerçek aşkın ne olduğunu söyleyeyim..." dedi aynı aceleci tavırla devam ederek. "Körcesine bir bağlılıktır o, sorgusuz sualsiz insanın kendi zayıflığını kabul etmesidir. Tam manasıyla ona boyun eğmektir. Kendine ve tüm dünyaya inanmak ve güvenmek, kalbini ve ruhunu o haine vermektir. Benim yaptığım gibi."
ataç ikon Büyük Umutlar
8.5 (193 oy)
0 yorum
gamze

gamze

@gamze37

Söylenecek çok şey varken bile sus. Susmak boyun eğmek değil, tam aksine olgunlaşmanın ilk adımıdır. Ve daima anımsa: Sen sustuğunda melekler konuşmaya başlar.
0 yorum
mahinur

mahinur

@mahinur

Görüntünün egemenliğine boyun eğdikçe ruh susar, akıl pusar, kalp küser ve güneş bulutların arkasında kaybolur... Şimdi plastik suratların tanrılarına boyun eğmeme zamanıdır...
ataç ikon Rabbin Sana Küsmedi
8.8 (17 oy)
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Türk kadınının istek ve arzuları erkeği yönetmeğe meyilli. Ancak, yetenekleri ve birikimi boyun eğmeğe daha müsait.
0 yorum
Gamze Züleyha Üredi

Gamze Züleyha Üredi

@gzuleyhauredi

Birinin istediğini yap, ancak boyun eğme.
ataç ikon Felsefe Nedir?
7 (3 oy)
0 yorum
Nilgün Sönmez

Nilgün Sönmez

@nilgunsonmez

Karanlığa meydan okuyan bir mum alevi, rüzgâra boyun eğmeye başladı.
0 yorum
Beyaz_Gece

Beyaz_Gece

@beyazgece0

... Çünkü yeryüzünde hiçbir şey kuytulardaki bir çocuğun fark edilmeyen sevgisiyle karşılaştırılamaz; çünkü bu sevgi, yetişkin bir kadının tutkulu ve bilinçaltında hep talep eden aşkının hiçbir zaman olamayacağı kadar umarsız, kendini karşısındakine hizmet etmeye adayan, boyun eğen, hep pusuda yatan ve tutkuyla yoğrulmuş bir sevgidir. Sadece yalnızlık çeken çocuklar tutkularını bütünüyle, dağılmaksızın koruyabilirler, ötekiler, duygularını başkalarıyla beraberlik atmosferinde gevezeliklerle harcarlar, yakınlıklarla köreltirler.
0 yorum
Uzel

Uzel

@uzel

Bu düşler yetmişti, yetmişti de artmıştı, insanın yüreğini bunaltıp soluksuz bırakan, insanın kanını kurutan, derken birden Maya olarak kendilerini açığa vuran ve insanı soytarı gibi geride bırakıp kaybolan bütün bu yaşantılardan, sevinçlerden ve acılardan örülmüş şeytani örgüden iyice gına gelmiş, her şeyden gına gelmişti; ne kadın istiyordu artık ne çocuk; ne tahtta ne zaferde ne de intikamda, ne mutlulukta ne de bilgelikte, ne saltanatta ne de erdemlerde gözü vardı. Tek istediği şey huzurdu, sondu tek istediği şey, bu oldum olası dönüp duran çarkı durdurmak, bu arkası gelmeyen görüntüler oyununun işini bitirmekti; kendi kendini huzura kavuşturmak istiyordu, bir zaman istediği gibi tıpkı, son savaşta düşman üzerine atılıp sağa sola kılıcını indirdiği, sağdan soldan kılıçların üzerine indiği, sağındaki solundakilerin vücutlarında yaralar açtığı, vücudunda yaraların açıldığı ve sonunda yere yığılıp kaldığı zaman istediği gibi. Peki sonra? Sonra bir baygınlık, bir uyuklama ya da bir ölümle geçirilecek bir ara. Ve hemen ardından yeniden uyanış, yaşam ırmaklarını yüreğinden içeri, o korkunç, güzel ve tüyler ürpertici görüntüler selini yeniden gözlerinden içeri koyveriş, ardı arkası kesilmeden, kurtuluşsuz, bir dahaki baygınlığa, bir dahaki ölüme kadar. Ölüm denen şey belki de bir ara, kısa süreli bir mola, bir oh deyişti, ama ardından yola devam edilecekti tekrar, yaşamın esriklik ve umutsuzluk dolu çılgınca oyununda yeniden binlerce figürden biri olunacaktı. Ah, hiçbir şeyin işi bitmiyordu, son diye bir şey yoktu.

Dasa, bir tedirginlikle yeniden kalkıp ayaklarının üzerine dikildi. Mademki halka şeklinde oynanan bu kahrolası oyunda dur durak yoktu, mademki yüreğinde bir kor gibi yanan o biricik isteğin gerçekleşme umudu bulunmuyordu, o zaman su kabını yeniden doldurup yaşlı adama götürebilir, onun emrini yerine getirebilirdi; aslında adamın emir vermeye hakkı yoktu. Bir hizmette bulunması istenmişti kendisinden, bir iş havale edilmişti, boyun eğerek bu işi yerine getirebilirdi, eli boş oturmaktan ve canına kıymak için yöntemler icat etmekten daha iyiydi böylesi; zaten genelde söz dinlemek ve hizmet etmek, başkalarına söz geçirip sorumluluk taşımaktan çok daha kolay, çok daha olumlu, çok daha masum ve sağlığa yararlıydı, bu kadarını biliyordu. Haydi öyleyse, Dasa, al kabı, güzel güzel suyla doldur, götür ver efendine!
ataç ikon Boncuk Oyunu
8.1 (17 oy)
0 yorum
Mustafa İlhan Genç

Mustafa İlhan Genç

@asilombard

Girme şu alçakların hizmetine:
Konma sinek gibi pislik üstüne.
İki günde bir somun ye, ne olur!
Yüreğinin kanını iç de boyun eğme.
0 yorum