up
ara

Cehalet Sözleri ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Cehalet geçen, Cehalet temalı, Cehalet tarafından söylenmiş veya Cehalet hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
PİP!

PİP!

@nusretk

Mustafa Kemal
Halk okuryazar değildi.
En basit dilekçesini, mektubunu yazmaktan bile acizdi. Arapça yazmayı bilenler "din adamı" olarak algılanıyordu. Bu kara cehaleti fırsata dönüştürüp, ahaliyi istedikleri gibi yönlendiriyorlardı.
ataç ikon Mustafa Kemal
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Eseflal

Eseflal

@eseflal

Cehalet, korku, nefret: bunlar bizim düşmanlarımız. Bunları bütün gücünle reddet, Eragon, yoksa kesinlikle başarısız oluruz.

403
0 yorum
Eseflal

Eseflal

@eseflal

Cehaletin sana ihanet ediyor, insan.

397
0 yorum
Misafir2

Misafir2

@misafir001

Başlangıç - Dan Brown
Fazlasıyla düşündürücü
ataç ikon Başlangıç - Dan Brown
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Eseflal

Eseflal

@eseflal

Hayatımı cehalet içinde geçiremem.

229
ataç ikon Eragon - Miras Serisi 1. Kitap
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Eseflal

Eseflal

@eseflal

Cehalet gerçekten bir mutluluk kaynağı.

208
ataç ikon Eragon - Miras Serisi 1. Kitap
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Bikotti

Bikotti

@bikotti

Nihayet gaflet ve cehalet. bir mazeret sayılamaz.
ataç ikon Yaveri Atatürk'ü Anlatıyor
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
İbrahim

İbrahim

@ksfh

Gel gör ki, zenginliğin genel yükselişinin hiyerarşik bir toplumun ortadan kaldırılmasını tehlikeye düşürdüğü, ama aslında hiyerarşik toplumun bir anlamda ortadan kaldırılması demek olduğu da açıktı. Belli ki, herkesin daha az çalıştığı, yeterince yiyecek bulduğu, banyosu ve buzdolabı olan bir evde yaşadığı, bir arabası, hatta uçağı olduğu bir dünyada, eşitsizliğin en belirgin, belki de en önemli biçimi ortadan kalkmış olacaktı. Zenginlik, bir kez genelleşti mi, ayrım tanımayacaktı.Hiç kuşku yok ki, kişisel mülk ve lüks anlamında Zenginliğin eşit bir biçimde dağıtılacağı, buna karşılık İktidarın küçük bir ayrıcalık zümrenin elinde toplanacağı bir toplum düşünmek mümkündü. Ama böyle bir toplum uygulamada uzun süre ayakta kalamazdı. Çünkü boş vakit ve güvenlik herkesçe paylaşıldığında, yoksulluğun serseme çevirdiği geniş kitleler okuryazar olacak, kendi başına düşünmeyi öğrenecek, o zamanda hiçbir işe yaramadığını sonunda fark ettiği ayrıcalıklı azınlığı ortadan kaldıracaktı. Hiyerarşik toplumun varlığı, uzun sürede, ancak yoksulluk ve cehalete yaslanarak sürebilirdi. Yirminci yüzyılın başlarında bazı düşünürlerin hayalini kurdukları gibi, geçmişin tarım toplumuna geri dönmek de uygulanabilir bir çözüm değildi. Bu, hemen hemen tüm dünyada handiyse içgüdüselleşmiş makineleşme eğilimine ters düşüyordu; dahası, sanayileşmede geri kalan her ülke askeri açıdan da güçsüz düşüyor, daha gelişmiş rakiplerinin dolaylı ya da dolaysız boyunduruğu altına giriyordu.

s.220
ataç ikon 1984
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Özlem YAVAŞ

Özlem YAVAŞ

@ozlemyavas

Oligarşik Kolektivizmin Teori ve Pratiği
Emmanuel Goldstein
Birinci Bölüm
Cehalet Güçtür.
Bilinen tarih boyunca, olasılıkla Neolitik Çağ'ın sona ermesinden bu yana, dünyada üç tür insan olagelmiştir: Yüksek, Orta ve Aşağı. Bunlar kendi içlerinde de pek çok alt bölüme ayrılmışlar, sayısız ad taşımışlar, sayıları ve birbirlerine karşı tutumları çağdan çağa değişmiş,ama toplumun temel yapısı hiçbir zaman değişmemiştir. Olağanüstü ayaklanmalar ve kesin görünen değişimlerden sonra bile, tıpkı ne kadar hızlı döndürülürse döndürülsün dönme ekseni doğrultusunda hep aynı kalan bir jiroskop gibi, aynı düzen hep kendini yeniden dayatmıştır.
Bu üç kesimin amaçları asla uzlaştırılamaz. Yüksek kesimin amacı, bulunduğu yeri korumaktır. Orta kesimin amacı, Yüksek kesimle yer değiştirmektir. Aşağı kesimin amacı ise - bir amacı varsa kuşkusuz, çünkü Aşağı kesimin temel özelliği, ağır ve sıkıcı işlerin altında çoğu zaman gündelik yaşam dışında hiçbir şeyin bilincine varamayacak kadar ezilmesidir - tüm ayrımları ortadan kaldırmak ve tüm insanların eşit olacağı bir toplum yaratmaktır. O yüzden, ana çizgisi değişmeyen bir savaşım tarih boyunca tekrarlanıp durmaktadır.
ataç ikon 1984
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Perizan

Perizan

@perizan

İçimizde tehlikeli bir faşizm biriktiyoruz.
Allah'ın dini adına yalanlar üretiyoruz.
Cehaletlerimizi dini kisvelerle yoğurup küçük dünyevi iktidarlar ediniyoruz. (S. 61)
ataç ikon Ruh Yordamı
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Cemil Uzun

Cemil Uzun

@cemiluzn

Yaşlı bir kızılderili demiş ki:
Bildiklerini anlat ama akıl vermeye kalkma
Anlatılanları iyi dinle ama hepsini doğru sanma
Sessiz kalmak bir şey bilmediğin anlamına gelmez
Çok konuşmak da çok şey bildiğini göstermez
Herkesi kendine eşit gör, her kim olursa olsun
Bir insanı küçümsemek akılsızlık
Çok büyük görmek de korkaklıktır
Cesaret akıldan gelirse cesaret, bilgisizlikten gelirse cehalettir.
ataç ikon Her Zaman Bir Yol Vardır
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Karartı

Karartı

@kararti

Bilgili olmanın önkoşullarından biri, kişinin kendi cehaletinin sınırlarını görmesi ve bunu kabullenmesidir. Böyle bir kabullenme için cehaletin kalıcı olmayabileceğini ya da bu cehaletin insanın doğuştan getirdiği yetileri tam olarak yansıtan kişisel bir özellik olarak alınmaması gerektiğini bilmeliyiz.
ataç ikon Proust Yaşamınızı Nasıl Değiştirebilir
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Karartı

Karartı

@kararti

Gevezeliği bilgi, sessizliği cehalet ve yapmacıklığı sanat sayanlardan uzağım ben.
ataç ikon Kabuklar ve Özler
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Burcu S.

Burcu S.

@bs

İnsanların çoğu, nispeten bağımsız yaşanan bu ülkede bile, yalnızca cehalet ve yanılgıları yüzünden, hayatın ilgi gösterilecek sahte alanları ve aşırı ağır işleriyle o denli meşguller ki, daha güzel meyvelerini toplayamıyorlar.
ataç ikon Doğal Yaşam ve Başkaldırı
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Karartı

Karartı

@kararti

Toplumumuzda hepimiz cehaleti büyük çoğunlukla zayıflık olarak damgalarız. Oysa bilgi eksikliğini dile getiren ve yolunu bulmak için yardım arayanlar herkesten önce aydınlanır.
ataç ikon Ferrari'sini Satan Bilge
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Karartı

Karartı

@kararti

Cehalet ve düşünmeyi reddetmek inanç demekse, istemez!
ataç ikon Türlerin Kökeni - Manga
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Büşra Öz

Büşra Öz

@busraoz775

Ne mutlu cehaletin koruyucu rahmi içinde bir cenin gibi büzülüp yatanlara.
ataç ikon Kardeşimin Hikayesi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Promiyer

Promiyer

@pronuyer

"Sence Ali ile Muaviye'nin en büyük farkı neydi?"
Şimr ilim, fazilet, adalet yahut yiğitlik üzerinden mukayese istenmediğinin farkındaydı. Vaizin cevabını merak ediyordu.
Kendisiyle paylaşması için ona baktı.
"Ali hayallerinin peşinden gitti. Muaviye ise insanları oldukları gibi kabullendi. Mesela; Kuran'da insanların cahil nankör ve zalim oldukları yazar. Ali bunları okuyunca 'Ahaliyi cehaletten kurtarmak, onlara vefayı öğretmek ve adaleti tesis etmek gerek!' şeklinde anladı. İnsanları kendi safına çekmek için değil onları eğitmek için uğraştı. Muaviye ise; 'Madem Allah öyle yaratmış, biz de buna göre hareket edelim!' dedi. Yelkeni rüzgara karşı açmadı. Zalimi kendisine hizmet ettiği müddetçe kolladı. Cahili cehaletiyle kandırdı. Nankörü memnun etmek için önüne ha bire türlü nimetler koydu.
ataç ikon Aşkın Elçisi - Kerbelâ 2
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
BookDiaryx

BookDiaryx

@dapdext

Farkındalık mutluluk katilidir. O yüzden cehalet mutluluğun en büyük dostudur. Yani mutluluğunuzu fark ettiğiniz an mutlu olma olgusu anında sona erer. Zira mutluluk, dışarıdan gözlenebilecek değil, yaşanabilecek bir andır.
ataç ikon Hayat Seni Cümle İçinde Kullandı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
burcu temür

burcu temür

@burcutemur

Cehaletimizi kırabiliriz, becerilerimizi, yeteneklerimizi ve zekamızı kullanarak kendimizi bulabilir, kendimiz olabiliriz. En önemlisi, özgür olabiliriz! Uçmayı öğrenebiliriz!
ataç ikon Martı Jonathan Livingston
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
/ 2