up
ara

Davranış İle İlgili Sözler ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Davranış geçen, Davranış temalı, Davranış tarafından söylenmiş veya Davranış hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Karartı

Karartı

@kararti

Güvenli davranış tarzının iki yönü vardır: Kendi haklarınızı göz ardı etmeden başkalarının haklarına saygı göstermek.
ataç ikon Kişisel Güveni Geliştirmek
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Karartı

Karartı

@kararti

Kendine yasakladığın davranışları inceleyerek seni özgür bırakacak kişilik özelliklerini ve alışkanlıklarını keşfedebilirsin.
ataç ikon Masal Terapi
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
maide yılmaz

maide yılmaz

@tozzerresi

"Ne de olsa kültür, hiçbir alışkanlığından vazgeçemeyip bütün davranışlarını nesilden nesile aktararak biriktiren ve böylece dünyayı yavaş yavaş çöp eve çeviren bir takım saplantılı manyakların işiydi!"
ataç ikon Daha
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

O aslında zorluk çıkarmak falan istemiyordu, ama başka nasıl davranacağını ve kim gibi olması gerektiğini de bilmiyordu.
ataç ikon Otostopçunun Galaksi Rehberi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

Bugünkü Vehhâbiliğin, başıboş içtihad davranışlarının, her türlü reformcuların, her türlü ruh ve mâna zedeleyicilerinin, doğrudan doğruya, yahut dolayısiyle babası İbn-i Teymiyye'dir ve onu "İslam materyalisti" diye yaftalamak yerinde bir teşhistir.
.......
Allaha, yani gâibe inanan, böylece gâibler ve sırlar âlemine bel bağlayan bir anlayış, nasıl olur da ruhu, ruhaniyeti reddeder, Kur'andan başlayarak herşeyi beş hasse plânına bağlar ve Yaratıcıya insanî vasıflar verir?
ataç ikon Doğru Yolun Sapık Kolları
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Nefise

Nefise

@neffi

Her davranışın sonuçlarını,o davranışın kendisi doğurur.
ataç ikon 1984
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Eduşka

Eduşka

@edaa

Her davranışın sonuçlarını, o davranışın kendisi doğurur.
ataç ikon 1984
kitaba 9 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Thanatos

Thanatos

@thanatos

Her davranışın sonuçlarını,o davranışın kendisi doğurur.
ataç ikon 1984
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
T. Dmrc

T. Dmrc

@demirci3557

İktidarı ellerinde tutanların uyguladıkları baskıların da ötesinde, "Başkaları ne der? kaygısı...Düşünmenin, yerleşik anlayışa karşı düşüncelerimizi dile getirmeni, alışılmış davranışlara aykırı davranışlarda bulunmanın, dahası egemen ahlaka ters düşen aşklara kapılmanın eşiğine geldiğimizde,"Çoğunluk ne der?" sorusunu aklımıza düşüren kaygı.. Okyanusya'da simgeleşen egemen toplum düzeni, bir anlamda, "mahalle baskısı"nın siyasal iktidarı ele geçirmiş bir yansıması, simgeleştirilmiş bir biçimidir belki de...
ataç ikon 1984
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Gözde ÖZDEMİR

Gözde ÖZDEMİR

@gozdeozdemr

Sen benim doğru davranacağıma inandığın için ben de öyle davrandım.
ataç ikon Şeytan ve Genç Kadın
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Öğrenilmiş çaresizlik, kişinin herhangi bir durumda çok sayıda başarısızlığa uğrayarak, bir şey yapsa da hiçbir şeyin değiş­meyeceğini, olayların kendi kontrolünde olmadığını, o konuda bir daha asla başarıya ulaşamayacağını düşünüp, bir daha deneme cesaretini kaybetmesidir. Öğrenilmiş çaresizlik, geçmişteki acı deneyimlerden çıkarılan negatif şartlanmaların bugünkü
davranışları belirlemesidir.
ataç ikon Her Şey Seninle Başlar
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

-Sokakta herhangi birilerini durdurup "İnsanlara
saygılı mısınız?" diye sorarsanız, hemen hepsi "Evet" der.
Ama bu evetçilerin birisi amirdir, hata yapan elemanını
azarlar; birisi öğretmendir, ödevini yapmayan öğrenciye
bağırır; diğeri hekimdir, köylüye "sen" der, şehirliye "siz";
bir diğeri polistir, hırsıza hakaret eder. Her ne kadar insana
saygılı olduklarını iddia etseler de, bu amir, bu öğretmen,
bu hekim, bu polis insana saygılı değildir. Çünkü:
Kişiyi ve hatalı davranışını ayırmak zorundasınız. Hatalı
davranışını eleştirebilirsiniz, hatta hatalı davranışından
ötürü bir yaptırım (müeyyide) uygulayabilirsiniz; fakat
kişiyi topyekûn eleştirmeye hakkınız yoktur. Kişiyi
topyekûn eleştirmek insana saygısızlıktır, insan onurunu
umursamazlıktır.

Bir profesörün onuru bir çöpçünün onuruna eşittir; bir
kapıcının onuru, bir genel müdürün onuruna, hekimin
onuru hastanın, hasta bakıcının onuruna eşittir ve bir
müfettişin onuru, bir hırsızın onuruna eşittir.
İster bir varsayım deyin, ister bir dogma, tüm insanların
onurları eşittir bu dünyada. İnsanların bilgileri, yetkileri,
statüleri, güçleri farklı farklı olabilir; ancak onurları eşittir.
Hiçbir insan, renginden, cinsiyetinden, inançlarından veya
hatalı bir davranışından ötürü aşağılanmamalıdır.
0 yorum
Serap

Serap

@serappamuk

Sıradan olmak,herkes gibi bir hayat yaşamak bu çağın kabusu sanki!Çoğunluğa uyan,marjinal fikir ve davranış biçimlerine sahip olmayanlar aşağılanarak nefisleri kırbaçlanıyor.Hepimiz,yarı tanrı olmaya aday antik Yunanlılar gibiyiz...
ataç ikon İçinizdeki Öküze Oha Deyin
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Mitscherlich’in (1971) sesi belki de psikanalistleri, grupların ortak davranışı ve bu tür davranışların politik imalarını araştırmaya açıkça teşvik etmekte benzersiz bir sestir. Analist olarak bizler, diye yazar, “kendimizi yalnızca tıbbi ve klinik bir konumda kısıtlamakta ısrar edersek ortak davranış araştırması, örneğin savaş psikolojisiyle ilgili araştırma bizim katılımımız olmadan devam edecektir. Tahmin edileceği gibi bu, analistlerin araştırmanın yönü konusunda etkili bir payı ya da herhangi bir itirazı olmaksızın, analitik bulgular ve teorilerin daha ileri derecede yağmalanmasına yol açacaktır. Dahası psikanalist, kendi kendini yalıtılmış bir konuma sokmuş olacaktır” (s.164).
ataç ikon Kıbrıs: Savaş ve Uyum
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir2

Misafir2

@misafir001

Hatasız Düşünme Sanatı
ataç ikon Hatasız Düşünme Sanatı
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Karartı

Karartı

@kararti

Affetmek, kin tutmaktan veya intikam peşinde koşmaktan çok daha sağlıklı bir davranış. Affetmeyi öğrenmek, yaşamınızı, fiziksel ve ruhsal sağlığınızı geliştirmek için atacağınız adımların başlarında geliyor. Daha da ötesi, fiyatı da makul: Bedava.
ataç ikon Affetmek Üzerine
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Karartı

Karartı

@kararti

Tüm saldırılar bir yardım çağrısıdır. Hiç kimse gerçekten birisini incitmek istemez. İncitenler istedikleri bir şeyi elde etmenin tek yolunun bu olduğu –hatalı- düşüncesine sahip oldukları için incitici, zarar verici davranışlarda bulunur.
ataç ikon Tanrı ile Sohbet Alışılmadık Bir Diyalo...
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Bu davranışımla amcamın başını derde sokacağımı düşünmüyordum. Böyle bir şeyi istemediğime göre, nasıl düşünebilirdim?
ataç ikon Swann'ların Tarafı
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Kişiliğin parçalanması meselesi teorik olmaktan çıkarılmazsa etkilemiyor insanı. Oyunların ötesinde bir gerçekliği var bu meselenin. Birden fazla kişiliği olmak, birçok insanı anlamayı sağladığı halde, tutarsızlık açısından yıpratıcı oluyor. Bunu ben mi yaptım? sorusu beyni kemirir, bir çılgınlık kabul edilir bu davranış. Bu hareketin sorumluluğunu yüklenmektense geçici bir delilik içinde olduğumu kabule hazırım.
ataç ikon Günlük
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Shakespeare

Shakespeare

@shakespare

Bazen dostlarımız beklemediğimiz davranışlarda bulunabiliyor.
ataç ikon Ambrosia Laneti
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
/ 2