up
ara
ÜYELER
DİĞER

Demokrasi Hakkında Sözler ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Demokrasi geçen, Demokrasi temalı, Demokrasi tarafından söylenmiş veya Demokrasi hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Taner Aksoy

Taner Aksoy

@taneraksoy

Çünkü Amerikan tipi temsili hükümette genel anlayış, ülkeyi yönetecek zeka, ahlak ve kültüre sahip bir insanın kendini oy dilenecek kadar alçaltmasına karşıydı. Yani kısaca ifade etmek gerekirse, Amerikan politikasında seçimi kazanabilen hiç kimse, kazanmaya layık değildi.
ataç ikon Şibumi
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
4 beğen · 0 yorum
afyil

afyil

@afyil

“Lideri seçimle belirlemek. Demokrasi! En mantıklısı buydu. Sonuçta, toplumla lider ilişkisi, aynı kafeste kapalı kalmış bir insanla bir hayvanın durumundan pek farklı değildi. Diktatörlükte kafesin kapısı birden açılır ve içeri aç bir aslan atılırdı. Ama demokrasi, insanın ne tür bir hayvanla kafese kapatılacağını seçme özgürlüğüydü. Etobur mu? Otobur mu? Omnivor mu? Tek mi gezer? Sürü halinde mi avlanır? Nesli tükenmekte olan bir tür müdür? Evcilleşebilir mi? Ve buna benzer soruların yanıtları göz önünde bulundurularak seçim yapılabiliyordu. Tabii yine de ortada bir kafes, bir hayvan ve kilitli bir kapı vardı ama yapacak bir şey yoktu. Dünyanın gerçekleri şimdilik bu düzeydeydi! Ayrıca, diktatörlükte hayvan ölene kadar kafeste kalırken, demokraside ancak bir sonraki seçime kadar hüküm sürebiliyordu. İnsan da, bedenindeki diş izlerini sayıp kaç kilo etinin ya da parmağının eksildiğini ölçebiliyor, buna göre de kafes hayatını aynı hayvanla sürdürüp sürdürmeyeceğine karar verebiliyordu...”
ataç ikon Daha
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Can

Can

@can86

Hem bilmek hem de bilmemek, bir yandan ustaca uydurulmuş yalanlar söylerken bir yandan da tüm gerçeğin ayırdında olmak, çeliştiklerini bilerek ve her ikisini de inanarak birbirini çürüten iki görüşü aynı anda savunmak; mantığa karşı mantığı kullanmak, ahlaka sahip çıktığını söylerken ahlakı yadsımak, hem demokrasinin olanaksızlığına hem de Parti’nin demokrasinin koruyucusu olduğuna inanmak; unutulması gerekeni unutmak, gerekli olur olmaz yeniden anımsamak, sonra birden yeniden unutuvermek: en önemlisi de, aynı işlemi işlemin kendisine de uygulamak. İşin asıl inceliği de buradaydı: bilinçli bir biçimde bilinçsizliği özendirmek, sonra da, bir kez daha, az önce uygulamış olduğunuz uykuya yatırmanın ayırdında olmamak.
ataç ikon 1984
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Jagermeister Chrysalis

Jagermeister Chrysalis

@jagermeisterchrysalis

"Dünyaya tek başına hükmeden bir kültürümüz var." diye devam etti iç çekerek. "Peki, bu kültürü kim yönetiyor? Gelecek nesiller tarafından hatırlanmak için büyük anıtlar bırakmaya kararlı bir firavun mu? Yoksa büyük büyük torunlarını demokrasiye götürecek bir felsefe yaratan Thomas Jefferson mı? Yada hatta imparatorluğu uzun vadede ayakta tutmaya adanmış Atahulpa gibi bir savaşçı rahip mi? Hayır. Bu kültür, yani seninki ve benimki, burunlarından ötesini, üç ay sonrasını göremeyen, her kararları güçlerini arttırma saplantısıyla verilen şirket yöneticilerinden oluşan küçük bir çevre tarafından yönetiliyor. Onların yüksek rahipleri hesap uzmanlarıdır, bakanları avukatlarıdır. Tanrıları yatırım bankalarıdır. Onların mitleri üç ayda bir çıkarılan raporlarıdır. Onların geride bıraktığı miras büyük piramitler, parlak fikirler veya gelecek nesiller için refah değildir. Harabeye çevrilmiş bir dünyadır; çöplükler, yanan ırmaklar ve nükleer atıklar!" (sf- 63)
ataç ikon Şekil Değiştirme
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
2 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

el-Müctema': Kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesi konusunda ne dersiniz?
Zeyneb: Parlamentonun veya demokrasinin hareket noktasının islam olduğuna inanmadım bir şeyler söylerdim. Halbuki demokrasinin hareket noktası inancımın hareket noktasından farklıdır. Beşeri teşri bence yüce Allah'ın bize serbest bıraktığı alanlarda ancak olabilir. Kadının siyasi haklarına gelince; Raşit Halifeler döneminde kadının siyasi rolünü oynaması, muhalefet yapması ve müslümanların yöneticisini seçmeye katılması onun hakkıdır. Bununla beraber müslüman kadının gerçek rolü, müslüman yöneticiyi ve ümmetin fertlerini yetiştirmektir.
ataç ikon Zindan Hatıraları
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Şark medreseleri'nde Osmanlıca, Arapça, Farsça gibi dillerin yanında Kürtçenin de bir eğitim dili olarak kullanıldığı görülmektedir. Osmanlı Devleti, farklı etnik ve dini grupları bir arada tutmak üzere esnek bir yapı geliştirmiş ve farklı kültürlerin öğretimini ve dillerin eğitimini sağlamıştır.''
0 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''Dünyadaki anadilde eğitim uygulamalarına bakıldığında, dört modelin ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlar; Geçiş, İdame, Zenginleştirici ve Miras Modelleridir.

I. Geçiş modelleri daha çok ABD ve bazı Batı Avrupa ülkelerinde uygulanmaktadır. Bu modelde öğrenci, genellikle eğitimin ilk iki yılında hem anadilde hem de egemen dilde eğitim almakta, daha sonra tamamen egemen dilde eğitime geçmektedir.

II. İdame modelinde de müfredat, iki dilde sunulmaktadır. Fakat buradaki temel fark, anadilde alınan eğitimin yoğunluğunun artması ve süresinin uzamasıdır.

III. Zenginleştirici modelde ise idame modelinin bütün özellikleri korunmakta, buna ek olarak azınlık dilini konuşmayanların da o dili öğrenmesi teşvik edilmektedir. Bu modelin, ayrımcılığı azalttığı, empatiyi geliştirdiği ve kaynaşmayı kolaylaştırdığı savunulmaktadır.

IV. Son olarak Miras modeli ise az kişi tarafından konuşulan ve kaybolmakta olan dillerin, eğitim dili olarak kullanılması yoluyla korunmasını amaçlamaktadır.
1 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Anadilde eğitimin toplumsal algısı diğer bir önemli sorundur. Birçok kişi, anadilde eğitimi, tek dilde eğitim gibi algılamakta ve Türkçenin belli kesimler tarafından eğitim dili olarak benimsenmeyeceği düşüncesini oluşturmaktadır. Bu dünyanın hiçbir yerinde olan veya olabilecek bir durum değildir. Bu, ne Kanada'da, ne İspanya'da, ne İngiltere'de ne de başka bir yerde olan veya olabilecek bir durum değildir. Saydığımız tüm ülkelerde anadil ile birlikte egemen dilde öğretilmektedir.

Anadilde eğitim, sadece anadilin öğretilmesi demek değildir. Egemen dilin yanında, anadilinde öğretilmesi demektir. Bu bakımdan Kürtçe anadilde eğitim, sadece Kürtçenin öğretilmesi demek değil, aynı zamanda Türkçenin de öğrenilmesi demektir.''
0 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Anadilde eğitimin toplumsal algısı diğer bir önemli sorundur. Birçok kişi, anadilde eğitimi, tek dilde eğitim gibi algılamakta ve Türkçenin belli kesimler tarafından eğitim dili olarak benimsenmeyeceği düşüncesini oluşturmaktadır. Bu dünyanın hiçbir yerinde olan veya olabilecek bir durum değildir. Bu, ne Kanada'da, ne İspanya'da, ne İngiltere'de ne de başka bir yerde olan veya olabilecek bir durum değildir. Saydığımız tüm ülkelerde anadil ile birlikte egemen dilde öğretilmektedir.

Anadilde eğitim, sadece anadilin öğretilmesi demek değildir. Egemen dilin yanında, anadilinde öğretilmesi demektir. Bu bakımdan Kürtçe anadilde eğitim, sadece Kürtçenin öğretilmesi demek değil, aynı zamanda Türkçenin de öğrenilmesi demektir.''
0 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''...Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki hiçbir ikidilli eğitim modelinde, egemen dilin öğretilmemesi veya eğitimin yalnızca azınlık dilinde verilmesi söz konusu değildir. Bütün modellerde, hem azınlık dili hem de egemen dil öğretim dili olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla, ikidilli eğitim tartışmalarının doğru bir mecrada ve çok boyutlu olarak yapılmasında fayda vardır.

İkidilli eğitime geçen ülkeler bölünmediği gibi eğitim dili olarak sadece egemen dili kullanan ülkeler ise bölünme sorunlarını halledememiştir. Tam aksine, yasaklar ve sınırlandırmalar, ülke aidiyetlerini geliştirmeyi zorlaştırmış ve ayrılıkçı fikirlerin yaygınlaşmasını ve toplumda zemin bulmasını kolaylaştırmıştır.''
0 beğen · 0 yorum
kent aylağı

kent aylağı

@frost

Geçen gün iskarpinini çorapsız giyen bir kızı, yolcunun biri "uyarmış" "Bana bak, bana; bundan sonra sizi böyle gezdirmeyeceğiz" demiş. Der. Der ama o kız, bir Polis'e başvurunca, tecavüz edilme özgürlüğünü koruyacak birini bulmuş olur...
(...)
Özgürlük, özgürlüğü kısıtlayıcı düşünce ve uygulamalarla savaşmalıdır. Bu görüş, literatürde demokrasinin çelişkisi diye bilinen soruna getirilmiş en açık çözümdür. Demokrasi, çoğunluğun egemenliği değildir, çünkü çoğunluk gönül rızasıyla özgürlüğü tamamen lağvedip, azınlığı esarete mahkûm edebilir.
ataç ikon Hasan-Ali Yücel ve Türk Aydınlanması
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Bizim okullarımızda din dersleri, eski iktidar partilerinden birinin demokrasiye geçiş devrinde oy kaybetmemek için aldığı tedbirlerden biri olmak üzere konulmuştu. Ahlak dersleri ise bir siyasi partinin hükümet kurabilmek üzere mecburen kabul ettiği pazarlık şartlarından biri olarak tedrisata girdi. Bu iki vakayı hatırlatmaktan maksadımız, birtakım siyasi grupların samimiyetleri hakkında hüküm vermek değildir; sadece şunu belirtmek istiyoruz ki, Türkiye'de din ve ahlak dersleri demokrasinin gelişmesi ile paralel bir seyir takip etmiş, büyük kitlelerin arzusu olarak iktidarlar tarafından kabul edilmiştir.
2 beğen · 0 yorum
Eduşka

Eduşka

@edaa

Bizim kişiliklerimizde iki ulus buluşuyor. Mesafelere ve farklılıklara aldırış
etmeksizin. Genç bir ulus ama yaşlı bir demokrasi olan Amerika ile, bin yıllık eski
bir ulus ama genç bir demokrasi olan İran.
ataç ikon Semerkant
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Modern demokrasinin son tanımlarından biri de şu parlak ifadeyle dile getiriliyor: "Majority rules, minority rights" (Çoğunluk yönetir veya kuralları koyar, azınlık haklarını korur veya düzeltir). Bu da Türkiye'de durumun demokrasi bakımından nasıl tepetaklak olduğunu ifşa eden bir tanım.
ataç ikon Neyi Kaybettiğini Hatırla
kitaba 4 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Gamze Züleyha Üredi

Gamze Züleyha Üredi

@gzuleyhauredi

"Demokrasi için savaş", "Savaşı bitirmek için savaş" sloganları dünyayı gerçek bir cehenneme çevirdi.
ataç ikon Rus Devriminin Çöküş Nedenleri
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
3 beğen · 0 yorum
Magda

Magda

@magda

Bugün kör topal demokrasimizle, yarım yamalak özgürlüklerimiz bile askıdadır. Yargıya el konulmuştur. Hele yeni internet düzenlemesiyle bilgiye ve dünyaya erişim engelleniyor. Haklarında çıkacak iddiaları, belki olası kayıtları, internet sansürü ile hafifletmeye çalışıyorlar. Kendi haklarına, çıkarlarına halkın tüm haklarını, özgürlüklerini feda ettiler. Ama bu rezalet 'darbe masalları' ile kapatılabilir mi emin değilim. Dolar dağları, jammerlar, valiz dolusu paralar ve hanedanın yarattığı kirliliği temizlemeye artık darbe edebiyatı filan yetmez bence.
ataç ikon Beni Susturabilecek Tek Şey
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Nilüfer

Nilüfer

@ninu

""Artık bugün demokrasi düşüncesi daima yükselen bir denizi andırmaktadır. 20.yy birçok zorba hükümetlerin bu denizde boğulduğunu göstermiştir."" M.K.Atatürk
ataç ikon Yükselen Bir Deniz
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
PrunusSerrulata

PrunusSerrulata

@prunusserrulata

Sonuçta, toplumla lider ilişkisi aynı kafeste kapalı kalmış bir insanla hayvanın durumundan pek farklı değildi. Diktatörlükte kafesin kapısı birden açılır ve içeri aç bir aslan atılırdı. Ama demokrasi, insanın ne tür bir hayvanla kafese kapatılacağını seçme özgürlüğüydü...

Dünyanın gerçekleri şimdilik bu düzeydeydi!
ataç ikon Daha
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Efruz Moskof

Efruz Moskof

@efruzmoskof

Utanmaz enayiye göre demokrasi, ancak Hakikat’in ancak acımasız bir despot olduğunun keşfedildiği memleketlerde varolabilirdi. Oysa, asırlardır sultanlar veya fuhrerler tarafından idare edilmiş memlekette Hakikat; ahalinin reyine ve uzlaşmasına dayanıyordu; öyle ki Hakikat, başta hâkim sınıf olmak üzere herkesin işine gelmeliydi. Uzlaşmaya dayalı demokrasi varsa Hakikat despot, uzlaşmaya dayalı Hakikat varsa rejim despot olmaktaydı. Bu nedenle memlekette Hakikat mutlak değil, örfî idi. Hattâ daha da fazlası, hukukî idi de.
ataç ikon Galiz Kahraman
kitaba 6 verdi, inceleme ekledi.
0 beğen · 0 yorum
elif aydoğdu

elif aydoğdu

@elifaydogduhotmailcom

Tanrılardan meydana gelen bir millet olsaydı kendini demokrasiyle yönetirdi.Bu kadar mükemmel bir yönetim insanin becerebileceği iş değildir.
ataç ikon Toplum Sözleşmesi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
/ 2