up
ara

Din İle İlgili Sözler ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Din geçen, Din temalı, Din tarafından söylenmiş veya Din hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman - Denizli

İnanmıyor olsak bile Tanrılara saygı göstermek lazım.
ataç ikon Hızlandırılmış Ateizm Dersleri
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
PİP!

PİP!

@nusretk - Xi'an

Sayın rahipler, kilise papazları! Düşmanınız değil, kilisenin bir evlâdı olarak, sizden rica ediyorum: Halkın gerçek rahipleri olun. Din adamlığının kilise memurluğu demek olmadığını bilin. Papazlar memur değildir. Ödeviniz, genel ve özel dini törenleri öylesine yerine getirmekten ibaret değildir.
ataç ikon Beyaz Zambaklar Ülkesinde
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Şenel

Şenel

@snlkcr

Dans Edemeyeceksem Bu Benim Devrimim Değildir
Din, insanın doğal fenomenlerin aslını çözmedeki zihni yetersizliğinden kaynaklanan bir hurafedir.
ataç ikon Dans Edemeyeceksem Bu Benim Devrimim Değ...
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman - Denizli

Misyonerler geldiklerinde bu topraklar bizim, İncil onlarındı. Elimize İncil'i verdiler, gözlerimizi yumup hep beraber dua edeceğiz dediler. Gözlerimizi açtığımızda İncil bizim, topraklarımız onlarındı.

«Kamau Kenyatta (Kenya'nın Kurucu Lideri »
ataç ikon Evanjelizm
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman - Denizli

Tanrıya inanan, anne-babasını seven vatansever bir gençlik yönetenler için ideal gençliktir: itaatkâr, disiplinli, efendiden korkan bir gençlik. Görüyorsunuz ya, yönetenlerin ağzını sulandıracak bir gençlik. Şüphesiz bu ağızlarının suyunu akıtan durumla yöneticiler o kadar oynamışlardır ki sonucu ortada: Artık ne disiplinli, ne itaatkâr, ne de inançlı bir gençlik var karşımızda.
ataç ikon Hızlandırılmış Ateizm Dersleri
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem - İstanbul

Din Üzerine Antropolojik İncelemeler
Émile Durkheim yaşadığı çağın ve dünyanın gerekleri, ve şartlarıyla uyumlu geliştirdiği düşünceleriyle ilim insanlarının ilgisini çekti. Durkheim, bir Yahudi hahamın oğlu olarak dünyaya gelmiş, ama okulda bir Katolik öğretmenin etkisiyle ciddi bir inanç krizi, manevi bunalım yaşamış, sonuçta da ateizmde karar kılmıştı. Sosyolojik yapılanmasında, Freud ve Marx benzeri “Yahudilikten-kaçış”ın rol oynadığını iddia edebiliriz. Durkheim’da ki inanç, olsa olsa “toplum”dur. O bir toplum fetişistiydi; "İnsanı toplum yapar” demişti. Toplumsal olayların birey üzerindeki belirleyici/biçimleyici etkisi; sosyal sistemin organik ve işlevsel mükemmelliği; sosyal yapının “korporatist” sürekliliği gibi iddialarla ortaya çıkmış ve bunları temellendirmeye çalışmıştı. Durkheim sosyolojisinin temelinde yer alan sosyal tesanüt (dayanışma/“solidarity”), sosyal tutunum (“cohesion”) gibi kavramlaştırmalar, Milliyetçileri “millet” realitesine varma yolunda ırk “ideali” üzerinden işlemeye sevketmiştir. XIX. asır Fransa’sında “Muhafazakârlık”, Aydınlanma’nın radikal yanlarını törpüleme yolunda gelenekçiliğin, Krallığın ve Katolikliğin ihyasına yeltendiğinde de Durkheim, bilimden, laiklikten, demokrasiden yana tutum takınmıştı.

Ayrıca Din hakkında, "nasıl olurda kıymetsiz bir fantezi, bir ilüzyon insan bilincini bu denli kontrol edebilir?" diye sormuş ve bunun cevabını da en temel seviyedeki dini incelerken aramaya çalışmıştır. Dinin sosyal dayanışmayı artıracağına inanmış, ancak mezhep çatışmaları gibi faktörleri gözardı etmiştir. Ayrıca, çalışmalarında iktidar ilişkilerinin topluma olan etkileri görülmez. Nitekim, Marx ile arasındaki en önemli fark da budur.
ataç ikon Din Üzerine Antropolojik İncelemeler
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 yorum
Hanımcı Beyza ོde (@koraycem)
Émile Durkheim sosyolojisinin Mehmet Ziya Gökalp vasıtasıyla modern bir ulus-devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin altyapısındaki düşünsel-kuramsal rolü nedir?
02.01.19 beğen cevap
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman - Denizli

Ateizm, özgül öğretisi olmayan bir 'izm'dir; başkalarının, yani fizikçiler, kimyacılar, biyologlar, jeologlar, sosyologlar, antropologlar, tarihçiler ve dünyanın diğer araştırmacılarının düşünce ve keşiflerinden beslenir.
ataç ikon Hızlandırılmış Ateizm Dersleri
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
PİP!

PİP!

@nusretk - Xi'an

Çoktanrıcılık tek bir gücün veya tüm evreni yöneten tek bir yasanın varlığını yok saymaz; hatta çoğu çoktanrılı ve animist dün tüm farklı tanrıların, iblislerin ve kutsal kayaların arkasındaki üstün gücün varlığını tanır.
ataç ikon Hayvanlardan Tanrılara - Sapiens
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
zemberek kuşu

zemberek kuşu

@zemberekkusu

Hızlandırılmış Ateizm Dersleri
Ders 2: Ateist için ilk zorunluluk tüm tanrılara inanmaktır:


Hayatları kile bağlı olan Sümerlere göre tanrılar insanı kilden yaratmıştı. Geçimlerini sürü hayvanlarından sağlayan ilk Mısırlılara göreyse, ilk tanrılar hayvan-biçimliydi.

Toplumsal, idari ve siyasal hayat karmaşıklaştıkça, insanın gitgide artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tanrılar da karmaşık bir görünüm aldılar. Bunun sonucunda her insan faaliyeti, her meslek ve her heves, her umut için bir tanrı yaratıldı.

Dostça sayılamayacak bir çevre ile mücadele etme ihtiyacı İbranileri eli kanlı, kindar ve binlerce insanı katletmeye muktedir tanrılar olan Yehova'yı, ardından da Yahve'yi yaratmaya sevk etti, çünkü topraksız olan İbrani halkının toprağa ihtiyacı vardı ve, dönemin âdetlerine göre, bulundukları toprakların üstündekilerin işini bitirmeleri gerekiyordu.

Kuşkusuz, bu İbrani tanrısının yaydığı nefretten kurtulma ihtiyacı sonraki Yahudileri, evrensel sevgiyi tebliğ etmek için öz oğlu İsa'yı dahi feda etmeye kadar işi vardıran iyi kalpli bir Baba yaratmaya sevk etmiştir.”


Bütün bir halkı birleştirme ve siyasal-evrensel bir dine ulaşma ihtiyacı Muhammed'i diğer tanrılara nispetle bağışlayıcı ve yargılayıcı olan bir Allah, özellikle de ordularına karşı rahman ve rahim olan bir Allah yaratmaya sevk etmiştir.

Evrenin ve insanın güçlerini tanıma ve sınıflandırma ihtiyacı Hinduları toplumun kaçınılmaz sınıflarını bir biçimde ve olanca çeşitliliğiyle yansıtan bir panteon yaratmak zorunda bırakmıştır.

Çin'de Laozi evreni ve insanı yaratmış ezeli, ebedi ve kavranamaz olan bir töz icat etmiştir: yani gözle görülür, gerçek tüm çelişkileri aşma meziyetine sahip Tao'yu.

Mısır halkın tüm dertlerine çare olduğu için, Mayalar da mısırı yaratmış bir tanrı icat etmeye muhtaçtı.

Yunanlar ve Romalıların hep insani kalsa da büyük olan hevesleri ise insan arzularının yüceltilmesine denk düşen alabildiğine insani tanrılar yaratmalarına yol açmıştır.
ataç ikon Hızlandırılmış Ateizm Dersleri
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

''Tanrıya inanmayı kabullenen, davranışlarını belirlerken sınıf mücadelesini değil de kimseyi kırmamak incitmemek “beni
sokmayan yılan bin yaşasın” kuralını bozmamak endişesiyle davranan küçük burjuva ya da liberal aydınların oportünizmine aldanmamalıdır.''
ataç ikon Din Üzerine
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
PİP!

PİP!

@nusretk - Xi'an

“Hz. İsa’nın öğretisini açık seçik ve sade biçimde anlamalıyız, işte o zaman her birimizin içinde yaşadığı korkunç aldatmaca daha bariz hale gelecektir.”
ataç ikon Din Nedir
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman - Denizli

Dünyada hiçbir doğru dürüst devlet yoktur ki dini kontrol etmesin. Bunun demokratik gelişmemişlik düzeyiyle de ilgisi yoktur. Büyük dinlerin yapısı ve ananesi böyledir ...
ataç ikon Tarihin Işığında
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Red Red

Red Red

@khaos

Bu düşüncelerin amacı, Tanrı sevgisiyle ilgili dinsel yobazlığı önlemek için, yukarıda sözü edilen İncil buyruğunu açık kavramlarla ortaya koymaktan çok, ahlâksal niyeti dolaysız olarak başkalarına olan ödevlerimiz bakımından da tam bir biçimde belirlemek ve pekçok kimsenin kapıldığı sırf ahlâksal olan yobazlığı denetim altına almak veya, olabilirse, önlemektir.
ataç ikon Pratik Aklın Eleştirisi
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman - Denizli

Kuran Şeytan'ın Kıyamet gününde affedileceğini söyler
ataç ikon Tanrı'nın Tarihi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman - Denizli

Kral Süleyman'ın bizzat kendisi büyük bir bağdaştırmacı idi: kendi farklı tanrılarına tapan birçok karısı vardı ve pagan komşularıyla dostça ilişkiler içindeydi.
ataç ikon Tanrı'nın Tarihi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
PİP!

PİP!

@nusretk - Xi'an

“Dinin devri geçti; bilimden başka şeye inanmak cehalettir. Bilim ihtiyaç duyduğumuz her şeyi tanzim edecek. Hayatımızda bize mürşitlik etmesi için sadece bilime ihtiyacımız var.”
ataç ikon Din Nedir
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman - Denizli

Dindarlık yaşın ilerlediği ya da sağlığın kötüye gittiği dönemlerde doğal bir zayıflıktır.
ataç ikon Ensest
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology - Gothenburg

''Dante’ nin Cehennem’inin mimarisi, İslamî Cehennem tasvirinin bir kopyasıdır...''
ataç ikon Dante ve Ortaçağ'da Dini Sembolizm
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
c

c

@tennesseewhiskey - Ankara

"Tanrı varsa, -ki ben olmadığına gerçekten inanıyorum-, insan aklının sınırları olduğunu da bilir. Yoksulluğu, haksızlığı, açgözlülüğü, yapayalnızlığı, bütün bu karmaşayı o yaratmadı mı? Mutlaka çok iyi niyetlerle girişmiştir bu işe, ama sonuçlar bir felaket. Tanrı varsa bu dünyayı erkenden terk etmeyi seçen yaratıklara karşı cömert davranacaktır, hatta bizi burada vakit harcamaya zorladığı için özür bile dileyebilir."

s.19
ataç ikon Veronika Ölmek İstiyor
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Hanımcı Beyza ོde

Hanımcı Beyza ོde

@koraycem - İstanbul

Dinler karşısında zorlanan iktidarlar daha sonra dinleri kullanıp kendilerini koruyan bir zırh haline getirmeye çalışmışlardır, getirmişlerdir. Emeviler ve Roma buna en çarpıcı örneklerdir. 
ataç ikon İslam'da Sosyal Değişim ve Devrimler
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
/ 10