up
ara

Dini Sözler ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Dini geçen, Dini temalı, Dini tarafından söylenmiş veya Dini hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
kızımın adı eureka

kızımın adı eureka

@kiziminadieureka

Ebuzer
Ebuzer: “Sen bu bağışlarınla Allah rızasını gözetmiyorsun. Sadece halkın seni cömert olarak anmasını istiyorsun, nitekim öyle de anıyorlar. Ey Muaviye, zengini sen zenginleştirdin, fakiri de sen fakirleştirdin!”

Sayfa 126, Fecr Yayınları , 10. Baskı, Nisan 2017, Türkçesi: Abdullah Yeğin
ataç ikon Ebuzer
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Zeynep Doğan

Zeynep Doğan

@zeynepdogan680

İman gibi mühür,
Toprak gibi özgür,
Yaprak gibi hür,
Mü’min kalbiyle görür.
ataç ikon Hikmet Dolu Liman Şiirlerle İman 1
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FiloWay 🍒

FiloWay 🍒

@filoway

İnsanoğlu erişince maksûda, mutlaka yüzünü döner Mahbûba...
ataç ikon Aşkın Gözyaşları 2 - Mevlana
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Zeynep Doğan

Zeynep Doğan

@zeynepdogan680

Sözümüz bâtıl değil,
Secden imana delil.
ataç ikon Hikmet Dolu Liman Şiirlerle İman 1
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FiloWay 🍒

FiloWay 🍒

@filoway

Kuranı Kerim
Nisa 83
ataç ikon Kur'anı Kerim
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
FiloWay 🍒

FiloWay 🍒

@filoway

Tasavvuf sekiz temel üzerine kurulmuştur.
Birincisi; cömertliktir. Bu İbrahim (a.s)'ın sıfatıdır.
İkincisi; rızadır ki, bu İshak (a.s)'ın sıfatıdır.
Üçüncüsü; sabır'dır ve Eyyüb (a.s)'ın sıfatıdır.
Dördüncüsü; işarettir ki (Allah'ın her hadisedeki rolünü bilmek), Zekeriyya (a.s)'ın sıfatıdır.
Beşincisi; kurbettir ki (yakınlık), Yahya (a.s)'ın sıfatıdır.
Altıncısı; tasavvuftur ki (mana yolculuğu), Musa (a.s)'ın sıfatıdır.
Yedincisi; fakirliktir (kulluğu bilmek) ki İsa (a.s)'ın sıfatıdır.
Sekizincisi; aşktır ki, bu da Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in sıfatıdır...
ataç ikon Aşkın Gözyaşları 2 - Mevlana
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Çizmeli Kedi

Çizmeli Kedi

@cizmelikedi

MS 4. yüzyıla kadar İsa’nın takipçileri, Roma İmparatorluğu’ndaki çoksayıda yasadışı dini cemaatten biriydi. İlk Hıristiyanlar zulümden kaçarken, gelecek yeni bir dünya özlemi içindeydiler ve aradıkları kurtuluşun yakın olduğuna inanıyorlardı. Hıristiyanlığı organize bir din olarak inşa eden insanlar, en azından bir süreliğine münzevi keşiş veya sofu olarak yaşadılar ve bedensel çileyi Tanrı’ya bağlılıklarının bir parçası olarak gördüler. Kendilerini çevrelerindeki azgın pagan dünyadan ayırmaya çalıştıkça dünya görüşleri sertleşti. İşte bu mahrumiyet sırasında gelişen Hıristiyanlık doktrini, bedenin bir korku nesnesi olduğunu ve ruhun ancak bedenin inkarı yoluyla kurtuluşa erdirilebileceğini ilan etti.

Hıristiyanlar siyasi iktidarı ele geçirmemiş olsalardı, mütevazı bir cemaat olarak hatırlanacaklardı. Beden (seksi özleyen) ile ruh (seksin harap ettiği) arasındaki çatışmayı ısrarla vurgulamaları tarihsel bir konu olmaktan öteye geçmezdi. Cinsel sevginin ruhsal ölümü beraberinde getirdiği yönündeki Hıristiyan anlayış, İmparator Konstantin’den günümüze kadar Batı seks hukukunun mihenk taşı oldu. Oldukça kısa bir sürede Hıristiyanlık, mücadeleci bir taşra grubunu Roma devletinin kritik öneme sahip bir kolu haline getirdi. İlk adım Konstantin’in 313 tarihli Milan Fermanı’ydı. Bu ferman, bütün dini inançlara hoşgörü göstererek Hıristiyanlık üzerindeki baskıyı kaldırıyordu. Aynı yüzyılın sonunda Hıristiyanlık Roma’nın resmi dini haline geldi ve eskinin mazlumları yeninin zalimleri oldular.

İsa sevgi hakkında çok şey söylerken, seks hakkında fazla konuşmamıştı. Her ne kadar kendi hayatı yerel ölçütlere göre nispeten nezih idiyse de cinsel davranışın ince noktaları onun ana meselesi değildi. Evli olmayanlar veya eşcinseller arasındaki cinsel ilişkiye dair hiçbir beyanatta bulunmamıştı, fahişelere karşı hoşgörülüydü ve zina yapanlara karşı Yahudiler kadar sert değildi. Fakat fani İsa bu dünyada uzun zaman kalmadı ve çok geçmeden onun kelamını başkaları üstlendi. En etkili takipçileri seksin her türüne kafa yorup cinsel ahlak meselelerine bir hayli zaman ayırdılar. İsa’nın görece kayıtsızlığı, Hıristiyanlığın babalarını, Kurtarıcı adına katı bir kısıtlamalar silsilesine başvurmaktan men etmedi.

Hıristiyan azizlerin ilk neslinin baskın figürü, herhangi bir cinsel davranışı neredeyse cinayet kadar kötü gören Havari Paul’dü. Eşcinsellerin, mastürbasyon yapanların, zina yapanların, salt zevk için cinsel tatminin peşinde koşanların Tanrı’nın krallığına giremeyeceğini söylüyordu. Paul evliliğin büyük savunucularından olmasa da eşler arasındaki üreme amaçlı ilişki insanlar için “bir bedenin” diğeriyle buluşmasının tek yoluydu. Ona göre evlilik, seksten tamamen feragat edemeyecek kadar zayıf kimseler için bir payandaydı. “Yanmaktansa evlenmek daha iyidir,” diyordu.
ataç ikon Seks ve Ceza (Arzuyu Yargılamanın Dört B...
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
PİP!

PİP!

@nusretk

Çoktanrıcılığın, tektanrıcılıktan farklı olan temel içgörüsü dünyayı yöneten üstün gücün çıkarları ve önyargıları olmaması, dolayısıyla da insanların dünyevi istekleri, kaygıları ve endişelerinden muaf olmasıdır.
ataç ikon Hayvanlardan Tanrılara - Sapiens
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

Mirza Elekber Sabir, İslam dünyasında halkın topladığı bağış ile heykeli dikilen ilk büyük adam.
ataç ikon Hophopname (Seçmeler) (Ciltli)
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Dinin sahtesi, siyasete karışmış olanıdır.
ataç ikon Tarikat Siyaset Ticaret
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Fâtıma

Fâtıma

@yitiktheology

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup
''Devletin zorlayıcı araçları, inanç alanında hiçbir iş görmez. Dine baskı ve dinde baskı sökmez. O hâlde faydasız bir aracı, süremeyeceği bir toprağa sokmanın ne âlemi var?''
ataç ikon Hoşgörü Üstüne Bir Mektup
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Lümeya

Lümeya

@ayriksii

Batı uygarlığını teorik olarak reddetmek, eğer aynı uygarlığın davranış kalıplarını günlük hayatımızda uyguluyorsak, pratikte fazla bir anlam taşımayacaktır. Çünkü davranış kalıplarımızda ve gündelik hayatımızda uyguladığımız tüketim alışkanlıklarımız, bizi, istemesek de, aynı uygarlık dairesinin içine itmeye yetecektir.
ataç ikon Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Orucumu yiyorsam ramazanda
Mübarek aydan habersizim sanma:
Çileden gece oluyor da gündüzüm
Sahura kalkıyorum gün ortasında.
ataç ikon Rubailer
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Bugün Hristiyanlık olarak bildiğimiz dini yaratan ilk Hristiyan, metin yazarı olan Aziz Pavlus, Tanrının dünyaya kendini Tevrat yerine, esas olarak, İsa'da gösterdiğine inanmaktaydı
ataç ikon Tanrı'nın Tarihi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Çizmeli Kedi

Çizmeli Kedi

@cizmelikedi

Kutsalsızlaştırma eylemi artık bir günah (hakaret) olarak algılanmıyordu, artık aktörenin (geleneğin) bir parçası gibi kabul ediliyordu. Modern Çag'da inançsızlık meydan okuyucu ve kışkırtıcı olmaktan çıkıyor, inanç ise eski zamanların misyoner ya da hoşgörüsüz kesinliğini yitiriyordu. Stalinizmin yarattığı büyük sarsıntı bu evrimde belirleyici bir rol oynadı: Hristiyan belleği tümüyle ortadan kaldırmaya girişerek şu gerçeği hoyratça aydınlığa çıkardı: İster inançlı, ister inançsız, ister kâfir, ister sofu olalım, hepimiz Hristiyan geçmişe kök salmış aynı kültüre aitiz ve bu Hristiyan geçmiş olmasa varlıksız (maddesiz) gölgeden, sözlüksüz bilgiçten, vatansız ruhlardan başka bir şey olamazdık.

Bir tanrıtanımaz olarak yetiştim ve komünizmin en karanlık yıllarında, horlanan Hristiyanları gördüğüm güne kadar böyle olmaktan hoşlandım. İlk gençliğimin kışkırtıcı ve neşeli tanrıtanımazlığı bir gençlik budalalığı gibi birden uçup gitti. İnançlı dostlarımı anlıyordum artık ve dayanışma duygusu ile coşkuya kapılıp, kimi zaman onlarla birlikte ayine katılıyordum. Böyle davranarak, yazgılarımızı yönlendiren bir Tanrının varoldugu düşüncesine ulaşmıyordum. Her ne olursa olsun, onun hakkında ne bilebilirdim? Ve onlar, inananlar, onun hakkında ne bilebilirlerdi? Emin olduklarından emin miydiler? Benim inançsızlığımla onların inancının garip bir şekilde birbirine yakın olduğu tuhaf ve mutlu bir duygu içinde kilisede oturuyordum.
ataç ikon Saptırılmış Vasiyetler
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Lale Yüksel

Lale Yüksel

@laleyuksel

Türkçe, Kürtçe, Arapça,
Lazca, Almanca, Farsça,
Seslen yeter insanca,
Bunlar ikram Rahmanca.
ataç ikon Hikmet Dolu Liman Şiirlerle İman 2
kitaba 9 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Red Red

Red Red

@khaos

İblisin Kıblesi / United States Of İrtica - Soğuk Savaş Döneminden Yeni Dünya Düzenine 1945ten 28 Şubata ve günümüze Türkiyede İslamcılık ve Emperyalizm
Simit satan adama simitçi denildiği gibi, İslam'ı satan adama da İslamcı denir.
ataç ikon İblisin Kıblesi / United States Of İrtic...
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
ruhadam

ruhadam

@ruhadam

...Çünkü Atsız Hoca'nın dinsiz olmadığını biliyoruz. Ama Atsız Hoca, bütün o kabiliyetlerinin yanında bir şeyi vardı. Öfkelendiği zaman öfkesini tutamazdı. Yani o kadar kızmış ki bir şeye, Felsefe Roma'nın, din Arab'ın deyivermiş. Kim bilir hangi ihanetleri aklına geldi.
Sevgi Kafalı
ataç ikon Atsızlı Söyleşiler
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

"SGK’nın ilaç alımlarında Menzilciler’in önü nasıl açılıyordu?

Sağlık Bakanlığı’ndaki bürokratları aracılığıyla kaç milyarlık kaç ihaleyi kapmışlardı?

Abartmıyoruz, "paralel sağlık bakanı" olduğunu gizlemeyen bir cemaat lideriyle karşı karşıyayız."
ataç ikon Metastaz
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ahmet KARAMAN

Ahmet KARAMAN

@ahmetkaraman

Bir gün Mevlâna bir cami çıkışı çocukları çok sevdiğinden her zamanki gibi cebindeki şekerleri başına üşüşen çocuklara veriyor. Yalnız, bir çocuk oyun oynuyor ve Mevlâna'ya:
"Bir dakika dur da oyunum bitsin, geleceğim yanına" diyor.
Mevlâna durup herkesin şaşkın bakışları arasında çocuğun oyununun bitmesini bekliyor. Oyun bitiyor. Çocuk Mevlâna'ya sarılıp şekerini alıyor.
ataç ikon Bir Meczubun Rüyası
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
1 yorum
kitabın ortası (@kitabinortasi)
çocuklarla kurulan iletişim dünyanın en net, en şeffaf iletişimi; içinde ne yalan oluyor ne de iletişim kurarken yoruluyoruz.
27.05.19 beğen cevap
/ 17