up
ara

Edebiyat Sözleri ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Edebiyat geçen, Edebiyat temalı, Edebiyat tarafından söylenmiş veya Edebiyat hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Batuuu

Batuuu

@batuuu

Kabul edersiniz ki saygınlık, satılık bir kadın gibidir....
ataç ikon Doğu'nun Limanları
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Osman Sercan

Osman Sercan

@osmansercan

Erkek olmak, uzun hikaye. Her şeyden vazgeçmek uzun hikaye. Mesele şu ki yarın gene yaşamak gerekecek.
ataç ikon İntihar Dükkanı
kitaba puan vermedi, inceleme ekledi.
0 yorum
Arif Boğaç

Arif Boğaç

@bogac

Hermann Broch, “Vergilius’un Ölümü” başlıklı romanı üzerine ilk çalışmalarına 1935 yılında başladı. Biraz yukarıda da belirtildiği gibi, İ. Ö. 70-19 yıllan arasında yaşamış olan Publius Vergilius Maro, Roma İmparatorluğu’nda Augustus döneminin en ünlü şairiydi. Başeseri sayılan ve Troya’nın düşüşünden sonra İtalya’ya dönen Aeneas’ın bu yolculuğunu konu alan Aeneis Destanı, daha şairin sağlığında büyük hayranlık uyandırmış, sonradan ortaçağda Avrupa edebiyatının en büyük şiir eseri sayılmaya başlanmıştır
ataç ikon Vergilius'un Ölümü
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Arif Boğaç

Arif Boğaç

@bogac

Vergilius’un Ölümü, her şeyden önce batı edebiyatında ve roman düzleminde sanata yöneltilmiş en temel ve aynı zamanda da en acımasız sorgulamalardan biridir. Ahmet Cemal
ataç ikon Vergilius'un Ölümü
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Arif Boğaç

Arif Boğaç

@bogac

Broch, Joyce’tan bu yana Avrupa edebiyatının en büyük romancısıdır ve Vergilius’un Ölümü, Ulysses‘ten günümüze kurgunun teknik olarak ne denli ilerlediğinin tek gerçek kanıtıdır… George Steiner
ataç ikon Vergilius'un Ölümü
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Soner Soydan

Soner Soydan

@sonersoydan

Onca sayfa okunur mu hiç ya? Özetlerine baktım.
Bunları söylerken kucağındaki iPad'i işaret ediyordu.
O zaman hayatı, aşkı, ölümü, felsefeyi, edebiyatı 140 karakterlik tweet'lerle ifade eden bir kuşakla konuştuğumu daha derinden kavradım. Aramızdaki uçurum kapanmayacak cinstendi.
ataç ikon Kardeşimin Hikayesi
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Arif Boğaç

Arif Boğaç

@bogac

Bir Çevirinin Hikâyesi
Yirminci yüzyıl dünya edebiyatının en büyük yazarlarından Avusturyalı Hermann Broch’un (1 Kasım 1886 Viyana-30 Mayıs 1951 New Haven/Connecticut/ABD) başeseri sayılan “Vergilius’un Ölümü’’nün (“Der Tod des Vergil”) çevirisine, 1972 yılının sonbahar aylarında başlamışım. Yakın zamanlara kadar bu tarihi çok kesin bilmiyordum. Bu yıl, geçtiğimiz Ağustos ayının son günlerinde, yani çeviriyi hiç istemeden de olsa bitirmek üzereyken, üstüne “Hermann Broch” diye elyazısı not düştüğüm kalın bir dosyada (aynı dosyada bir zamanlar elyazısıyla çevirdiğim bölümleri de saklamışım) bulduğum küçük bir not sayesinde, romanı çevirmeye yukarıda belirttiğim tarihte başlamış olduğumu anladım.
ataç ikon Vergilius'un Ölümü
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Zahide Ç.

Zahide Ç.

@zahidec

Ahmaklar her ülkede var -yani her ülkenin edebiyatını bilenler arasında var.Yabancı kitapları kapışıyorlar.Benden haberleri bile yok.Ben de sözüm ona bu adamlardan kurulu bir okuyucu kalabalığı bekliyorum.Çok aptallık...(Oğuz Atay-Günlük)
ataç ikon Az
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Ergün Çil

Ergün Çil

@erguncil

Sıra dışı insan nasıl olunur? Örneğin, sigara içmek yasakken, sigara içerek mi? Çocuk yaşta iken, olgun kadınlar gibi süslenip püslenerek mi? Herkes dersini çalışırken, sokaklarda ve eğlence yerlerinde sürterek mi? Hayır sevgili kızlarım, bin defa hayır! Tam tersine, sıradan olmamak için genellikle başvurulan yukardaki örnekler o denli yaygınlaştı ki, bunlar artık sıra dışılığın değil, tam tersine sıradanlığın ölçütleri haline geldi. Gençlerimiz toplumsal kurallara başkaldırdıklarını sanarak, aslında toplumun onlara uyguladığı en büyük baskının, yozlaşmanın pençesine düşerek sıradan insanlar haline geliyorlar. Sıra dışı insan kimliği ancak, günümüzde giderek önemini yitiren doğaya ve insana saygılı bir kişilik oluşturarak elde edilebilir. Müziğe, resme, edebiyata, yani güzel sanatlara, ya da bilime veya el ve kafa becerisine bağlı bir sanata yönelerek geliştirilir. Okuyan genç, sıra dışıdır günümüzde. Türk ve Dünya edebiyatını bilen insan, sıradan insan değildir. Müziğin herhangi bir dalında özel bilgileri olan kişi sıra dışıdır. Resme meraklı, resimden anlayan bir öğrenci sıra dışıdır. Matematik formülleri çözmekten zevk alan bir çocuk sıra dışıdır. Marangozluk ya da elektrikçilik bilgisi olan insan sıra dışıdır. Çiçekten anlayan, bahçıvanlık bilgisi olan insan sıra dışıdır. Ağaçları tanıyan genç sıra dışıdır. Sıradan olmamak için mutlaka özel bir becerinizin, özel bir yeteneğinizin olması ya da özel bir etkinlik alanında çalışmanız gerekmez.
0 yorum
Mesut Serdar

Mesut Serdar

@mesutserdar

Platon... edebiyatın bize gerçek bilgi sağlamayacağı gibi ahlak bakımından da zararlı olduğunu belirtmek ister.
ataç ikon Edebiyat Kuramları ve Eleştiri
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Engin Şahinşah

Engin Şahinşah

@enginsahinsah

Beş yüzyıl zarfında, 700 ile 1200 yıllları arasında İslam, medeniyetinin üstünlüğü sayesinde dünyaya hâkim olmuştu... "Marakeş'te halife En-Nasir İbn-ı Rüşd (Averroes) ile Aristo ve Platon hakkında tartışırken aynı zamanda batıda aristokrat kesimi okuma yazma bilmemekle övünüyordu". Emevî Sultanı mütefekkir Hâkim 400.000 ciltlik kütüphaneye sahip idi ve 400 yıl sonra "Bilgin" lakaplı Fransız kralı V. Şarl ancak bin adetten az fazla bir kitap sayısıyla övünebildi. 891 yılında Yakubî Bağdat'ta 100'den fazla kütüphane saymaktadır. "Bu devirde edebiyat ve sanata yardım etmeyecek birinin zengin olması düşünülemezdi". (Rissler). Irak'ın küçük bir kasabası olan Nadife'de bulunan kütüphanenin içinde 40 000 cilt kitap, Hama'lı Kürd prensi Ebu'l-Fidaa'nın şahsi kütüphanesinde 70 000 cilt, Güney Arabistan'da olan Resulid el- Muayid'in kütüphanesinde 100 000 cilt, Maraga'da 400 000 cilt kitap bulunuyordu ve Rey'de bulunan kitapların tasnif edilmesi için 10 büyük katalog gerekiyordu. Fakat en kapsamlı kütüphane 6.500 cilt matematik ve 1.800 cilt felsefeden olmak üzere toplam 1.600.000 cilt kitaba sahip olan Kahire'deki El- Azîz'in kütüphanesidir. Buhara'da bulunan kütüphaneye gelince meşhur Avicena (İbn-i Sina) burada "dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan" kitaplar gördüğünü söyler.
ataç ikon İslam Deklarasyonu
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
lila

lila

@nenuphar

Toplantıda Hüseyin Cahit’in , “Dil zorlanmamalı, doğal seyrine bırakılmalıdır; öyle olursa zaten sadeleşecektir,” itirazı kabul görmedi.
Milli Eğitim Bakanı Reşid Galip kürsüye çıktı ve ‘’Bugün konuştuğumuz ve bilhassa yazdığımız dile Türk dili denmekte hakiki tereddüt vardır,’’ dedi:
‘”On yedi milyon Anadolu Türk’ü içinde ancak yüzde 10’a varabilecek bir zümrenin anlayabildiği dile Türkçe denemez. Selçuklulardan beri sekiz asır süren şaşkın bir inat ile, şuursuz ve kozmopolit bir kılavuzla Türkçe, bizzat Türkler tarafından Ölüm Çukuruna sürüklendi. İçinde pek az Türkçe, bazı Türkçe kurallar bulunan bir Osmanlıca, bu yeni dil oldu. Osmanlı şairleri, edebiyatçıları, alimleri, yabancı istilasına karşı Türk dilinin kapısını ardına kadar açtılar.’’
ataç ikon Lüsyen
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
kent aylak

kent aylak

@frost

Atatürk, Türk tarihinin ve dilinin inkâr edildiği çağın adamıydı. O çağın edebiyatına göre Türklerin medeniyet tarihinde yeri yoktu. Türkçe ne ilim ne de edebiyat dili olabilirdi. Atatürk, milletini nesillerden beri sürüp gelen bu aşağılık duygusundan kurtarmak için kendini dile ve tarihe verdi. İkisinde de bu asıl duyguyla, zorlamalara kadar gitti. Bir zamanlar sözlüğe alınan her sözcüğün Türkçe olup olmadığını açıklamaya çalışma isteği bu yüzden arttı.
ataç ikon Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Kübra Puğar

Kübra Puğar

@kubrapugar

Çünkü divan edebiyatı şairi geçici olana değil, ebedi olana eğilmiş, bedenin değil, ruhun sesine kulak vermiştir.
ataç ikon Yaşamak
kitaba 8 verdi, inceleme ekledi.
0 yorum
Engin Şahinşah

Engin Şahinşah

@enginsahinsah

Kendimizi nasıl koruyabiliriz? Arthur Quiller-Couch’un bir cümlesi yararlı olur: “Sevdiklerinize
kıyın.” Edebiyat eleştirmeni Quiller-Couch, güzel ama gereksiz cümleleri silmekte genellikle çok
zorluk çeken yazarlara söylemişti bu sözü. Quiller-Couch’un çağrısı sadece tereddütlü genç yazarlara değil hepimize hitap ediyor. Sonuç: Doğrulama eğilimine karşı savaşın. Dogmalarınızı -dünya görüşünüz, yatırımlarınız, evliliğiniz, sağlık sigortanız, diyetiniz ya da kariyer stratejiniz fark etmez- kâğıda dökün ve doğrulamayan kanıtları aramaya girişin. İnsanın en sevdiği kuramlarını öldürmesi zor iştir, ama açık fikirli biri bundan kaçamaz.
ataç ikon Hatasız Düşünme Sanatı
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

19. yüzyıl rasyonalizmi, gerçeği, duyularla algılanabilen maddeler dünyasında arar. Orhan Pamuk'un, "Sessiz Ev" romanının kökten rasyonalist/determinist/pozitivist roman kişisi Darvınoğlu'na söylettiği şu tümce, dönemin gerçekçi romanının da sloganı gibidir: "Yalnızca gözümle gördüğümü yazarım ben, ilkem budur". Dış gerçeği yansıtmanın ana ilke olduğu mimetik estetiğin sanat anlayışıdır bu. Doğayı da, toplumu da, somut örneğe bire-bir ölçekte sadık kalarak edebiyat düzlemine taşımaktan yanadır realist romancı. Stendhal'in ünlü tümcesini yineleyecek olursak, "yol boyunca gezdirilen bir aynadır roman" bu dönemde.
ataç ikon Türk Romanında Postmodernist Açılımlar
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

1937-1939 senelerinde Türkistan'da 350'den fazla edebiyatçı şair tutuklanmıştır. Bunlardan kaç tanesinin cezaevlerinde NKVD işkenceleri altında öldürüldüğü hakkında Sovyet kaynakları ağız açmıyorlardı. Ama, son zamanlarda öğrendik ki hapsedilen Türkistan'lı şairlerin büyük bir kısmı bu cezaevlerinde can vermiştir. Geri kalan az bir kısmı ise uzun zaman Sibirya'da hayat geçirmek zorunda bırakılmıştır. (Mesela: Romancı Edib Hıdır Derya 1938'den 1956'ya kadar yani 18 yıl Sibirya hapishanelerinde bulunmuş, hayatta kalarak vatanına ancak 1956'da dönebilmiştir.)
ataç ikon Türkistan'da Öldürülen Türk Şairleri
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Engin Şahinşah

Engin Şahinşah

@enginsahinsah

Zeka geliştikçe artar bu sevgi, tehlikeleri de azalır. Sıhhatli bir zeka kitapları çalışmalarına tabi kılar. Onun için eğlencelerin en asilidir okuma, daha doğrusu en asilleştiricisidir. Kitap zekayı kibarlaştırır. Hassasiyetimizle düşüncemizi ancak kendi içimizde, zihnîi hayatımızın derinliklerinde geliştirebiliriz. Ama, zekanın tavırlarını efendileştirmek için okumak zorundayız. Bazı kitapları, edebiyat ilminin bazı inceliklerini bilmemek, dahiler için bile fikrîi bir avamlık işareti. Kibarlık ve asalet, düşünce dünyasında da bir nevi alışkanlıklar francmaçonnerie’sinden, bir gelenekler mirasından ibaret.
ataç ikon Bu Ülke
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
hilaal

hilaal

@hilaal

Bütün sanatlar gibi edebiyat da hayatın yetmediğinin itirafıdır.
ataç ikon Başıboş Bir Yolculuktan Notlar
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
Mustafa Acun

Mustafa Acun

@mustafaacun

Avrupa insanı Doğuyu tanımaz. Avrupa insanı kalabalıktır. İslamla Hıristiyan, Haçlı Seferlerinden beri tez'le antitezdir. Bütün Kuran'ları yaksak, bütün camileri yıksak Batı insanın gözünde Haçlı Seferlerinin yalınkılıç ve tekbir getiren cündileriyiz.

Avrupa'nın bir nevi tezadı idik. Yani kıtayı tamamlıyorduk.
Şimdi maymunuyuz. Yani hiçbir haysiyeti, hiçbir hikmet-i vücudu olmayan ananesiz, haysiyetsiz, sırnaşık gölgesi.

Avrupa materyalizmine rağmen Hıristiyandır.
Hıristiyanlık Doğu ismi anılır anılmaz şahlanıverir. İşçisi de, Marksisti de, Hıristiyandır hep Avrupalının. Durup dururken hristiyan değildir belki. Ama Hıristiyan bir devletle Müslüman bir devlet arasında bir tercih yapmak gerekince safkan Hıristiyandır.

Biz Müslüman olduğundan, Doğulu olduğundan, Türk olduğundan utanan, aczinden tarihinden, dilinden utanan şuursuz bir yığın haline geldik.

Nermi Uygur Orta Çağ felsefesi okutur, İbn Rüşd'ün adını anmaz. Berke edebiyat tarihi yazar, Endülüs şiirinden habersizdir.

Kendi kendine kazık atan, efendilerimiz gücenmesin diye hazinelerini gübre ile kamufle eden bir entelijansiya.
ataç ikon Jurnal Cilt: 1 (1955 - 1965)
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
0 yorum
/ 5