up
ara
ÜYELER
DİĞER

Egemenlik İle İlgili Sözler ve Kitap Alıntıları

İçerisinde Egemenlik geçen, Egemenlik temalı, Egemenlik tarafından söylenmiş veya Egemenlik hakkında sözler ve kitap alıntıları listelenmektedir.
Gülşah Sönmez

Gülşah Sönmez

@gulsahsonmez

Hâkimiyetin güçlü olanın elinde bulunduğu yüzyıllarda kadın pasifize
edilmiştir. Meselâ Orta Çağ dönemindeki feodal yapı, egemenliğe dayalı bir sistem oluşmasına sebebiyet vermiştir. Fakat kentleşme ve endüstrileşme sayesinde kadına bakış açısı farklılaşmış, sosyal yaşamda aktif olma şansı doğmuştur
ataç ikon Kadın Psikolojisi
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
1 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

22 yıl KKTC’ni tanımış olan Türkiye’nin yeni Dışişleri Bakanı Sayın Gül “portakallarını bile satamıyorlar, hangi egemenlikten bahsediyorlar,” diyerek yıllarca üzerinde durduğumuz “iki HALK, iki DEVLET arasında yeni bir ortaklık; konfederasyon tezimizi sıfırla çarpıyordu.
ataç ikon Son Çağrı
kitaba 7 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Metin Şahin

Metin Şahin

@azadjiyan04

''Dünyadaki anadilde eğitim uygulamalarına bakıldığında, dört modelin ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlar; Geçiş, İdame, Zenginleştirici ve Miras Modelleridir.

I. Geçiş modelleri daha çok ABD ve bazı Batı Avrupa ülkelerinde uygulanmaktadır. Bu modelde öğrenci, genellikle eğitimin ilk iki yılında hem anadilde hem de egemen dilde eğitim almakta, daha sonra tamamen egemen dilde eğitime geçmektedir.

II. İdame modelinde de müfredat, iki dilde sunulmaktadır. Fakat buradaki temel fark, anadilde alınan eğitimin yoğunluğunun artması ve süresinin uzamasıdır.

III. Zenginleştirici modelde ise idame modelinin bütün özellikleri korunmakta, buna ek olarak azınlık dilini konuşmayanların da o dili öğrenmesi teşvik edilmektedir. Bu modelin, ayrımcılığı azalttığı, empatiyi geliştirdiği ve kaynaşmayı kolaylaştırdığı savunulmaktadır.

IV. Son olarak Miras modeli ise az kişi tarafından konuşulan ve kaybolmakta olan dillerin, eğitim dili olarak kullanılması yoluyla korunmasını amaçlamaktadır.
1 beğen · 0 yorum
Korkmaz.

Korkmaz.

@kgk

Benim için , 'görev' sözcüğü çok ağır ve baskıcı bir sözcük.Ben yalnızca tek bir şey için görev sözcüğünün söz konusu olabileceğini düşünüyorum;o da özgürlüğümün korunması.Evlilik ve ona eşlik eden sahip olma duygusu ve kıskançlık,ruhu tutsak eder.Bunlar benim üzerimde asla egemenlik kuramayacak.
ataç ikon Nietzsche Ağladığında
kitaba 10 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Lades

Lades

@lades

"Henry büyülenmişti. Dalgaların kemirdiği ve beyazlaştırdığı sularda başıboş kalmış bir değnek parçasıyla şurasını burasını karıştırarak, çöp arayanların devinimini denetimi altına almak istedi. Suyun doldurduğu küçük kanallar açtı, yaratıkları oraya tıkmaya kalktı. Canlı bir şeyleri egemenliği altına alınca, mutluluğu aşan bir duyguya kapıldı. Bu küçük yaratıklarla konuşuyor, onları yüreklendiriyor, onlara buyruklar veriyordu."
ataç ikon Sineklerin Tanrısı
kitaba 6 verdi, inceleme eklemedi.
1 beğen · 0 yorum
Ahme't Sessiz

Ahme't Sessiz

@ahmetsessiz

Olaya İbrahimi monoteist-peygamberlik/din geleneğinin son halkasını oluşturan Kur'an/İslam açısından baktığımızda kriz,''mutlak mülkiyet'' anlayışına bağlı olarak ''sınırsız üretim ve tüketim''i ilke edinmiş kapitalizmin bir ürünüdür. Kapitalizm, 16.yüzyıldan sonra Batı'da egemen olmaya başlayan Sorokin'in ''Duyumcul'',W.Schubart'ın ''Kahraman'' veya ''Prometheusçu'' üst-kültür sisteminin cisimleşmiş halidir. Orta Çağdaki ''düşünsel/mesihçi (Hıristiyanlık)'' üst sistemi yıkarak onun yerine kaim olan bu paradigma, prototip, ruh, dünya görüşü, insan/dünya algısı, cenneti yeryüzünde kurmaya çalışmaktadır. Din/Tanrı ve Kilise, ağırlığını ve belirleyiciliğini bütünüyle yitirmiştir. Zevk, haz, güç, popülerlik, ün...vs. modern ''Kahraman'',''Duyumcul'' insanın peşinden koştuğu ve uğruna dövüştüğü değerlerdir. Yaşam, biricik ve burada olan ise, dünyadaki nimetler de sınırlı ise; akıl, ölüm sonrasının belirsizliği veya ''hiç''liğinden daha ziyade, ömrün/hayatın haz, zevk, iktidar, ün, popülerlik açısından tükenişi korkusunu radikalleştirir; sonuç, ötekini düşmanlaştırmadır:''Ya ben ya öteki.'' Oğul Bush da öyle dememiş miydi:''Ya bizdensiniz ya onlardan''. Kur'an'ın nazil olduğu dönemdeki sekülerist müşrikler de şöyle demişlerdi:''Yaşarız ve ölürüz; bizi hiçliğe sürükleyen zamanın geçmesidir''(45/24).

Güler, Direniş Teolojisi,'Küresel Mali Krizin Teolojisi', Ankara 2011, s.16.
ataç ikon Direniş Teolojisi
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Black Garden

Black Garden

@blackgarden

Ölülerin yaşayanlar üzerinde egemen olduklarına inanıldığını biliyoruz. Fakat ölülerin aynı zamanda düşman sayıldığını söylersek buna şaşarsınız.
ataç ikon Totem ve Tabu
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Black Garden

Black Garden

@blackgarden

Ölülerin yaşayanlar üzerinde egemen olduklarına inanıldığını biliyoruz. Fakat ölülerin aynı zamanda düşman sayıldığını söylersek buna şaşarsınız.
ataç ikon Totem ve Tabu
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Misafir

Misafir

@misafir000

Halk yasalarla yönetilip cezalarla yola getirilmek istenirse, kendilerini cezadan aklamaya çalışanlar utanç duymayacaklardır. Erdemle yönetilip terbiye gerekleriyle yola getirilmek istenirse, utanç duyacaklar ve "iyi" olmaya çalışacaklardır. Ülkede doğru ilkeler egemen olduğu zaman, ülke büyük memurların elinde kalmaz
ataç ikon Konuşmalar
kitaba puan vermedi, inceleme eklemedi.
2 beğen · 0 yorum
Beyaz_Gece

Beyaz_Gece

@beyazgece0

... İmparatorluklar asla sonsuza dek yaşamaz. Her biri sonuçta korkunç bir çöküşü yaşamıştır. Daha mutlak egemenlik peşinde koşarlarken birçok kültürü yok ederler, sonra da kendileri yıkılırlar. Uzun vadede hiçbir ülke ya da ülkeler topluluğu, varlığını başkalarını sömürerek sürdüremez.
ataç ikon Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları
kitaba 8 verdi, inceleme eklemedi.
0 beğen · 0 yorum
Serap

Serap

@serappamuk

Eşya egemen insana: bize kim ağlayacak?
ataç ikon Edebiyat Kulesi
kitaba 10 verdi, inceleme ekledi.
4 beğen · 0 yorum